Page 1


Царство Боже Всередині нас Щастя - в серці, Серце - в любові, Любов же- в законі вічного.

Григорій Сковорода для кожного освіченого Українця – це не просто одне з імен діячів нашої культури; це – своєрідна легенда чи, скоріше міт, що твориться не лише за допомогою знання, а значною мірою уявлення. Можна без перебільшення сказати, що Сковороду більше знають, як читають. Навколо цієї постаті та й імені створено своєрідний ореол – він ніби персонаж милої казки про мандрованця котрий відрікся мирських благ , чинів, не мав власного даху над головою, а награючи на сопілці чи флейті, блукав собі з торбою дорогами України і навчав людей вічних істин. І отой Сковорода, тобто персонаж, легенди, часто заступає нам справжній образ глибокого, а може, найбільшого у своєму часі українського мислителя, видатного філософа і письменника, богослова, просвітителя і педагога XVIII століття.


Григорій Савич Сковорода Світ ловив мене, Та не впіймав. / Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – Харків: фоліо, 2006. – 607 с.

Ця книга – найбільш повне видання творів великого мислителя та поета Г. Сковороди за останні роки. Її мета вшанувати пам’ять нашого видатного співвітчизника та допомогти сучасному читачеві наблизитися до глибинних витоків «мандрівного філософа», спробувати осягнути всю незбагненну мудрість його містики.

Шевчук В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / Валерій Шевчук. – К.: Унів. Вид-во Пульсари, 2008. – 528с.: іл.: - (Українці у світовій цивілізації) Книга роздумів про Г. Сковороду сучасного українського літературознавця, історика і письменника В. Шевчука є новим словом у сковородознавстві. Читач знайде тут невідомі факти про життя і творчість філософа і зможе реально пізнати його моральне вчення про людину і світ.


Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків: фоліо, 2009. – 123с. – (Знамениті українці)

Ця книга – про одного з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори й зараз привертають увагу.

Сковорода Г. С. Розмова про істинне щастя / Пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука. – Х.: Прапор, 2002. – 280с.

Книгу склали поезії, байки, філософські трактати, діалоги , притчі та афоризми.


Леонід Ушкалов Українське барокове богомислення. – Х.: «Акта», 2001. – 207 с.

У книзі творчість Г. Сковороди щонайперше його метода сходження до Бога «ліствицею» творива розглядається як найвищий злет української духовної традиції доби пізнього бароко.

Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину / Пер. М. Кошуба; Пер. поезії В. Войтович. – Львів: Світ, 1995. – 528 с.

Із всього творчого доробку мислителя тут найбільш повно представлені його діалоги й трактати , в яких дається роз’яснення «Святого письма», розуміння Бога , Всесвіту, Людини. Вперше друкується переклад біографії Г. Сковороди, що її скомпонував його друг і учень М. Ковалинський.


Чижевський Д. С. Філософія Г. С. Сковороди / Підготовка тексту й переднє слово проф. Л. Ушкалова. – Харків: Прапор, 2004. – 272 с.

«Філософія Г. С. Сковороди» є однією з найвідоміших праць видатного вченого Д. Чижевського. У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики.

Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К.: вид-во «Обрій» при КСП «Кобза», 1992. – 472 с.

Монографія академіка Д. Багалія про Г. Сковороду – найкраща в сковородознавстві. Ця книжка присвячується пам’яті великого діяча України, першого українського філософа Г. Сковороди. Учений використав нові документи і переконливо обгрунтував почесне місце філософа в культурному й громадському житті України.


Сковорода Г. Твори: в 2-х т. Т. 1 / Г. Сковорода. – К.: Академія наук УРСР, 1961. – 636 с.

До першого тома ввійшли переважно філософські праці, проповіді, діалоги, трактати та філософсько-педагогічні притчі.

Сковорода Г. Твори: в 2-х т. Т. 2 / Г. Сковорода. – К.: Академія наук УРСР, 1961. – 601 с.

Цей том включає літературні твори Сковороди оригінальні вірші, віршовані та прозові переклади з Ціцерона, Плутарха. Значне місце займає листування.


Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків-ЕдмонтонТоронто: Майдан; вид-во Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

Це перше видання творів великого українського поета і філософа Г. Сковороди, здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди.

Український мандрівний філософ  
Український мандрівний філософ  
Advertisement