Page 1

PARANORMAAL & GEZONDHEIDSDAGEN SPIRITUALITEIT | LEVENSFILOSOFIEEN ESOTERIE | ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN HANDLEIDING VOOR DEELNAME 2012 Tremelo, postdatum Indien je actief bent in de spirituele, paranormale of alternatieve sector dan mag je er zeker van zijn dat deelnemen aan onze Paranormaal & Gezondheidsdagen één van de betere opties is, om je product of dienst kenbaar te maken. Paranatura? Paranatura vzw is een neutrale, apolitieke organisatie die met deze beurs een correcte afspiegeling wenst weer te geven van wat er allemaal leeft binnen de spirituele, energetische & alternatieve sector. In de voorbije jaren (sinds 1997) werden er al om en bij de 500 activiteiten georganiseerd. Wij doen pro-actief aan constante kwaliteitsbewaking en kunnen zo de beste service garanderen. Paranormaal & Gezondheidsbeurzen Onze paranormaal beurzen behoren zondermeer tot de grootste en drukst bezochte in hun soort (België). Men kan er kennismaken met de unieke combinatie van spiritualiteit & levensfilosofieën aangevuld met alternatieve geneeswijzen. Jaarlijks organiseren wij een 10-tal beurzen in Vlaanderen en hiermee behoren wij tot de marktleiders in België. De beurzen worden druk bezocht door zowel particulieren, studenten, professionals als handelaars. Meer dan 100.000 bezoekers bezochten afgelopen jaren één van onze activiteiten. Onze beurzen zijn zo veel meer! Onze alternatieve paranormaal & gezondheidsbeurzen gaan enkel door op zorgvuldig geselecteerde locaties zoals culturele centra en/of plaatsen met een uniek historisch karakter. Op de beurs kan men voor een consultatie terecht bij een van de vele paragnosten of men kan voor meer informatie of om iets te kopen langs gaan bij tal van info- e/o verkoopstanden. Verder zijn er doorlopend lezingen voorzien (meestal PARANATURA vzw | Jos Ceulemansstraat 5, B-3128 Tremelo (België) F: +32 15 230 200 | E : paranatura@gmail.com | W: www.paranatura.be v2012.3 | 04 januari 2012


in een aparte zaal) die altijd gratis kunnen worden bijgewoond. Meestal zijn er ook verschillende randactiviteiten voorzien. Wat met de bezoekers van de beurzen? Deze betalen als inkom een kleine bijdrage. Waarom zelf deelnemen? Indien je jezelf herkent in het opzet van deze beurs dan is vanuit het aspect prijs/kwaliteit/return de beste investering die je kunt doen. Vergelijk een deelname aan deze beurs maar eens met wat bijvoorbeeld een publicatie kost in een krant/tijdschrift of indien je een directe postmailing wenst te doen. Wel, het grote voordeel van een deelname aan onze beurzen is dat je op een directe manier de juiste mensen bereikt. U kunt op een persoonlijke manier nieuwe contacten leggen en via een directe verkoop/dienstverlening uw standgeld terug verdienen. Echter, weet dat een beursdeelname arbeidsintensief is. De deelname prijzen zijn democratisch en werden minutieus berekend per beurs. U geniet in 2012 van extra voordelige deelname prijzen omwille van ’15 jaar paranormaal & gezondheidsbeurzen’. BIO-EnergetiKa ‘Leuven’ | Editie 2012 Tien jaar en 14 ECO-Therapeutica beurzen verder heeft de Raad van Bestuur besloten om een ECO-Therapeutica sabbatical in te bouwen. De volgende editie (15de editie) zal plaatsvinden in februari/maart 2013. Daarom hebben we besloten om op zondag 11 maart 2012 een vervangingsevenement in te richten zijnde BIO-EnergetiKa® een beurs met een unieke combinatie van aaneensluitende thema’s zoals alternatieve geneeswijzen, therapieën, opleidingen, levensfilosofieën en esoterie met de nadruk op de energetische component. (Vraag de BIO-EnergetiKa inschrijvingsbundel aan) BIO-EnergetiKa®

is echter

kleiner dan

ECO-Therapeutica. Bovendien

is

BIO-

EnergetiKa® geen gewone paranormaal & gezondheidsbeurs en zijn er dus maar een beperkt aantal plaatsen voor paragnosten. Interesse? Meer algemene informatie kunt u ook terugvinden in deze bijlage of u kunt de speciale inschrijvingsbundel voor BIOEnergetiKa 2012 aanvragen. 2012 | 15-jaar Paranormaal beurzen Al 15 jaar organiseren we paranormaal beurzen. Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Tijdens het feestjaar 2012 zullen we dan ook speciale deelname prijzen hanteren. Op deze manier kunnen al onze exposanten mee vieren en genieten. Vanaf 2013 zal het zelfs mogelijk zijn om bijna volledig gratis deel te nemen aan onze

PARANATURA vzw | Jos Ceulemansstraat 5, B-3128 Tremelo (België) F: +32 15 230 200 | E : paranatura@gmail.com | W: www.paranatura.be v2012.3 | 04 januari 2012


beurzen. Hoe? Dat moet nog even een verrassing blijven. Vanaf ten laatste augustus 2012 zal dan een online reservatiesysteem in gebruik genomen worden. Kortingsprogramma Vanaf Heist-o/d-Berg II ’11 is er een kortingsprogramma van start gegaan. Echter, door een distributiestoring hebben een klein aantal exposanten een niet-correcte versie

van

het

kortingsprogramma

ontvangen.

Op

het

inschrijvingsformulier

(v12.01.03), in bijlage, staat de correcte versie. Onze excuses hiervoor. Hoe voor een bepaalde beurs inschrijven? 1. Vraag, indien nog niet in je bezit, de bundel met inschrijvingsformulieren voor de Alternatieve paranormaal & gezondheidsbeurzen aan. Dit kan via mail op paranatura@gmail.com, fax (+3215230200) of per brief. 2. Om geldig in te schrijven moet je: a. Het ‘Inschrijvingsformulier’ op de voorkant volledig invullen, dateren en ondertekent terugsturen. b. Op het ‘Inschrijvingsformulier’ op de achterkant aanduiden welke stand je wenst en aangeven of je al dan niet elektriciteit nodig hebt. c. Vergeet zeker niet om de betalingsvoorwaarden door te nemen. d. Een voorschot van € 75,00 kunt u op onze FINTRO bankrekening storten om zo uw standplaats te kunnen garanderen. Vermeld ook de naam waaronder je bent ingeschreven: 

Nationaal

:

143-0641762-14

Internationaal

:

IBAN BE94 1430 6417 6214 BIC GEBABEBB

3. Zorg er voor dat je stand mooi is aangekleed en breng je goed humeur mee naar de beurs!  Opgelet | Nieuwe regeling voor buitenlandse exposanten uit de EU Ben je gevestigd in de EU maar buiten België en wens je deel te nemen aan onze beurzen. Controleer bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit – BTW wat je moet doen om je in orde te stellen. Sommige exposanten zijn sinds halverwege 2010 verplicht, om een Belgisch BTW nummer aan te vragen en anderen worden hiervan vrijgesteld. Om te weten onder welke categorie je valt kunt u best contact opnemen met: Kelly Van Nuffel, Administratief Assistent, CKBB-Controle, Paleizenstraat 48, 6de verdieping, 1030 Brussel, T: 0032-257-68442, E: kelly.vannuffel@minfin.fed.be PARANATURA vzw | Jos Ceulemansstraat 5, B-3128 Tremelo (België) F: +32 15 230 200 | E : paranatura@gmail.com | W: www.paranatura.be v2012.3 | 04 januari 2012


Tremelo, post/e-mail datum

VOORSCHOT BETALINGSNOTA VZW PARANATURA JOS CEULEMANSSTRAAT 5 - 3128 TREMELO BTW: BE 0465.421.242 Tel: 0032 (0) 15 230 200 Fax: 0032 (0) 15 230 200 E: paranatura@gmail.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMSCHRIJVING WAARBORG/VOORSCHOT DEELNAME AAN ALTERNATIEVE PARANORMAAL & GEZONDHEIDSBEURS

BEDRAG € 75,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve deze betaling zo snel mogelijk over te maken op rekening: 143 - 0641762 - 14 met de vermelding van uw naam en indien al toegewezen uw standnummer. LET OP: Wij kunnen alleen uw plaats garanderen indien deze voorafbetaling van € 75,00 TIJDIG is gedaan. Bij internationale overschrijvingen hebt u onderstaande gegevens nodig: IBAN BIC

: BE94 1430 6417 6214 : GEBABEBB

PARANATURA vzw - Jos Ceulemansstraat 5 bus 1, B-3128 Tremelo T/F: +32 15 230 200 | G: +32 479 33 49 63 | E: paranatura@gmail.com | W: www.paranatura.be


v 2012.3 | 04 januari 2012

ALTERNATIEVE PARANORMAAL & GEZONDHEIDS BEURZEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER | VZW PARANATURA Kalenderjaar 2012 (voorjaar volledig | najaar onvolledig)

zo 5 februari zo 12 februari zo 11 maart zo 13 mei zo 3 juni zo 26 augustus zo 21 oktober zo 2 december

CC De Hallezaal | DIEST Feestzaal ‘Het Miloheem’ | MOL BIO-EnergetiKa | Brabanthal | LEUVEN CC Kermeta | HASSELT CC Zwaneberg | HEIST-o/d-BERG CC De Hallezaal | DIEST Feestzaal ‘Schuttersveste’ | AARSCHOT CC Zwaneberg | HEIST-o/d-BERG

O O O O O O O O

Naam:_____________________________________________________ Bedrijf:____________________________________________________ Straat + N°:____________________________ GSM: _____/________ Postnummer:_______ PLAATS:___________ TEL/FAX:____/_______ Ondernemers N°: 0 _ _ _._ _ _. _ _ _ BTW N°: JA/NEE (schrappen aub) E-mail: _______________________@______________________._____ Website: __________________________________________________ Omschrijving activiteit:_____________________________________ ___________________________________________________________ Ik wens een lezing te geven met als titel:_____________________ ___________________________________________________________ Voorkeur uur: 11H - 12H - 13H - 14H - 15H - 16H - 17H Ik geef toestemming om mijn e-mail/website online te plaatsen O Ik wens geen briefwisseling per post te ontvangen enkel per mail O Handtekening

Datum: _ _ / _ _ / 2 0 1 2

Bij ondertekening verklaart men zich akkoord met de algemene betalingsvoorwaarden 2012 (zoz)

Inschrijving terugsturen naar vzw Paranatura | Jos Ceulemansstraat 5 bus 1, B-3128 Tremelo (Belgium) T & F: +32 15 230 200 | G: + 32 479 33 49 63 | E: paranatura@gmail.com | W: www.paranatura.be


PARANATURA VZW

ALTERNATIEVE BEURZEN HANDEL MET VÓÓRKENNIS VAN ZAKEN!

v2012.3

ALGEMENE DEELNAME PRIJZEN 2012

PRIJZEN BEURZEN EXCLUSIEF BTW1

T = TAFEL S = STOEL

SPECIALE FEESTPRIJZEN | 15 JAAR !

BEURS TE

BEURS TE

BIO-ENERGETIKA *

BEURS TE

BEURS TE

DIEST (WINTER)

MOL

LEUVEN

KERMT

HEIST O/D BERG

5 FEBRUARI ‘12

12 FEBRUARI ‘12

11 MAART ‘12

13 MEI ‘12

3 JUNI ‘12

€ 75,00

€ 95,00

€ 130,58

€ 99,00

€ 99,00

O

1T + 3S *

€ 75,00

€ 99,00

€ 173,76

€ 105,00

€ 99,00

O

2T + 2S *

~ 6,00 L X 1,80 D

€ 99,00

€ 115,00

€ 205,80

€ 125,00

€ 125,00

O

3T + 2S *

~ 8,00 L X 1,80 D

€ 120,00

€ 135,00

€ 236,37

€ 150,00

€ 150,00

O

4T + 2S *

~ 10,00 L X 1,80 D

€ 150,00

€ 175,00

----------

----------

----------

O

4T + 2S *

ELEKTRICITEIT

GRATIS

GRATIS

BETALEND**

GRATIS

GRATIS

BEURZEN CONSULENTENSTAND2 ~ 2,00 L X 1,80 D

INFO/VERKOOPSTAND ~ 4,00 L X 1,80 D

2,3

ALGEMEEN  IN BOVENSTAANDE TABEL KUNT U DE DEELNAME PRIJZEN TERUGVINDEN. VANAF DIT SEIZOEN IS DE DEELNAME PRIJS VOOR ELKE BEURS VERSCHILLEND.  HET AANTAL STOELEN (S) EN TAFELS (T) IS ALTIJD INBEGREPEN IN DE DEELNAMEPRIJS MET UITZONDERING VAN DE BIO-ENERGETIKA BEURS. (GELIEVE HIERONDER DE PRIJZEN NA TE GAAN ALSOOK DE AANTALLEN AAN TE DUIDEN BIJ DEELNAME AAN BIO-ENERGETIKA 2012)  ELEKTRICITEIT IS, BIJ NORMAAL VERBRUIK, STEEDS GRATIS OP ALLE BEURZEN MET UITZONDERING VAN DE BEURS BIO-ENERGETIKA OP 11 MAART ’12. GELIEVE STEEDS ZELF VOOR EIGEN STROOMKABELS TE ZORGEN. (MEER INFO I.V.M. BIO-ENERGETIKA HIERONDER)  GELIEVE ÉÉNMALIG € 75,00 TE STORTEN OP FINTRO REKENING 143-0641762-14 (BIC: GEBABEBB EN IBAN: BE94 1430 6417 6214) MET DE VERMELDING VAN ‘WAARBORG’. (INDIEN U KIEST OM DEEL TE NEMEN AAN MEERDERE BEURZEN BETAALT U OOK MAAR EENMALIG € 75,00 WAARBORG).  UW WAARBORG WORDT TERUG BETAALD BIJ UW LAATSTE DEELNAME. VASTE EXPOSANTEN KRIJGEN T.E.M. BIO-ENERGETIKA  *| PARANATURA VZW VOORZIET OP DE BIO-ENERGETIKA BEURS ENKEL STOELEN/TAFELS OP UITDRUKKELIJKE VRAAG EN TEGEN BETALING. VOOR CONSULENTEN & THERAPEUTEN IS HET STEEDS EEN STANDAARDTAFEL VAN ~1,40 LPM. VERKOOPSTANDEN KUNNEN OPTEREN VOOR TAFELS VAN ~1,90 LPM. GELIEVE HIERONDER AAN TE DUIDEN HOEVEEL STOELEN EN TAFELS JE WENST BIJ UW DEELNAME AAN BIO-ENERGETIKA 2012.  TAFEL ~1,40 M  AANTAL: ___ (€ 8,26 / STUK)  TAFEL ~1,90 M  AANTAL: ___ (€ 8,26 / STUK)  STOEL  AANTAL: ___ (€ 2,48 / STUK | MAX. 5 STOELEN/CONSULENTENSTAND)  ** | DE KOSTPRIJS VAN EEN ELEKTRICITEITSAANSLUITING BEDRAAGT INCLUSIEF NORMAAL VERBRUIK (MAX. 1,0 KWH) € 29,75 BTWE.  ELEKTRICITEIT  JA O | NEE O (LET OP | NIET ELKE STAND KAN VAN ELEKTRICITEIT VOORZIEN WORDEN.) KORTINGSPROGRAMMA  ALGEMEEN: ELKE 6DE BEURSDEELNAME ONTVANGT MEN 50% KORTING OP EEN STAND NAAR KEUZE. VOORWAARDEN: 1 KORTINGSKAART/EXPOSANT. KORTINGEN ZIJN NIET-OVERDRAAGBAAR. KORTINGSKAART BLIJFT 2 JAAR GELDIG VANAF 1STE DEELNAME.  UITZONDERING: U KUNT DE 50% KORTING NIET GEBRUIKEN VOOR ECO-THERARPEUTICA OF BIO-ENERGETIKA. ECHTER, DEELNAME AAN ÉÉN VAN DEZE BEURZEN GELDT WEL ALS GELDIGE DEELNAME EN ZAL OP DE KAART GENOTEERD WORDEN. DE KORTING VAN 50% ZAL DAN AUTOMATISCH EN ZONDER DE UITZONDERING DE BEURSDEELNAME EROP WORDEN TOEGEKEND ZIJNDE NAMELIJK DE 6 DEELNAME. DE  LET OP: JE HEBT PAS RECHT OP EEN KORTINGSKAART VANAF EEN 2 DEELNAME BINNEN DE ZES MAANDEN SINDS DE EERSTE/LAATSTE DEELNAME. ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN 2012 1.A. DE FACTUREN ZIJN IN PRINCIPE TEN LAATSTE CONTANT BETAALBAAR OP DE MANIFESTATIE; B. INDIEN MEN AL EEN VOORSCHOT HEEFT BETAALD KAN MEN ER VOOR KIEZEN OM DIT TE VERREKENEN OF TE LATEN STAAN VOOR EEN VOLGENDE BEURS; C. EEN MOGELIJKE AFWIJKING VAN DEZE REGELS IS GEEN REDEN TOT NIET-BETALING MAAR HOOGSTENS EEN UITSTEL VAN BETALING. 2. INDIEN MEN NA TOEZEGGING OF INSCHRIJVING AAN EEN BEPAALDE ACTIVITEIT, BEURS OF MANIFESTATIE WENST TE ANNULEREN DAN ZIJN VOLGENDE REGELS VAN TOEPASSING: A. INDIEN DE ANNULATIE GEBEURT PER AANGETEKEND SCHRIJVEN, PER E-MAIL, PER FAX TEN LAATSTE 30 DAGEN VOOR DE MANIFESTATIE ZULLEN ER GEEN ANNULATIE- EN ADMINISTRATIEKOSTEN WORDEN AANGEREKEND; B. INDIEN DE ANNULATIE GEBEURT TUSSEN 30 EN 10 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE MANIFESTATIE DAN IS MEN 50% VAN HET FACTURATIE BEDRAG VERSCHULDIGD ZIJN MET EEN MINIMUM VAN € 60,00; C. INDIEN DE ANNULATIE GEBEURT BINNEN DE 10 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE MANIFESTATIE DAN ZAL DE FACTUUR VOLLEDIG BETAALD MOETEN WORDEN. 3.A. DE TOTALE WAARDE VAN DE FACTUUR BLIJFT VERSCHULDIGD INDIEN DE KLANT OM WELKE REDEN (INCLUSIEF OVERMACHT) DAN OOK NIET-AANWEZIG IS OP HET EVENEMENT; B. INDIEN MEN ZIJN NIET-DEELNAME NIET MINSTENS 24 UUR (MET UITZONDERING VAN OVERMACHT) OP VOORHAND LAAT WETEN DAN KAN DE FACTUUR MET HET FORFAITAIRE BEDRAG VAN 100% VERHOOGD WORDEN. 4.A. IEDERE FACTUUR DIE ONBETAALD BLIJFT OP DE VASTGESTELDE VERVALDAG WORDT, KAN VAN RECHTSWEGE EN ZONDER INGEBREKESTELLING VERMEERDERD MET DE INTEREST VAN 5% PER JAAR TOT VOLLEDIGE BETALING. 5. BIJ GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-BETALING VAN ELKE FACTUUR OP VERVALDAG WORDT, ZAL NA AANGETEKENDE INGEBREKESTELLING, HET SCHULDSALDO VERHOOGD WORDEN, BIJ WIJZE VAN FORFAITAIRE SCHADE- EN ONKOSTENVERGOEDING MET 50%, EN DIT MET EEN MINIMUM VAN € 100,00 EN EEN MAXIMUM VAN € 250,00 EN DIT ZELFS BIJ HET TOEKENNEN VAN TERMIJNEN EN UITSTEL. 6. BUITENLANDSE EXPOSANTEN ZIJN VERPLICHT TE BESCHIKKEN OVER EEN BELGISCH ONDERNEMINGSNUMMER (BTW-NUMMER) BIJ AANVANG VAN DE EIGENLIJKE BEURS. MOGELIJKE BOETES VOOR PARANATURA VZW DIE VOORTVLOEIEN UIT HET FEIT DAT EEN EXPOSANT NIET IN ORDE IS MET DE WETTELIJKE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN KUNNEN VOLLEDIG VERHAALD WORDEN OP DE EXPOSANT. ALLE ANDERE BETALINGSVOORWAARDEN BLIJVEN HIER VERDER OOK VAN TOEPASSING BIJ NIET ONMIDDELLIJKE TERUGBETALING VAN (ADMINISTRATIEVE) BOETES. 7. DE RECHTBANKEN VAN AARSCHOT EN LEUVEN ZIJN BEVOEGD EN HET BELGISCHE RECHT IS VAN TOEPASSING. 1 2

ALLE BTWE PRIJZEN WORDEN VERHOOGD MET 21% BTW, ONGEACHT HET TYPE STATUUT. DIT GELDT OOK VOOR ALLE BUITENLANDSE (NIET-)BTW-PLICHTIGEN. BOVENDIEN MOETEN BUITENLANDSE EXPOSANTEN BESCHIKKEN OVER EEN BELGISCH BTW-NUMMER. BOETES DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN KUNNEN VOLLEDIG VERHAALD WORDEN OP DE BETREFFENDE EXPOSANT. OP EEN CONSULENTENSTAND IS VERKOOP VERBODEN, TENZIJ DE VERKOOP DUIDELIJK ONDERGESCHIKT IS. OP EEN VERKOOP/INFOSTAND ZIJN CONSULTATIES VERBODEN TENZIJ MET SPECIFIEKE TOESTEMMING.

inschrijving  

inschrijving

inschrijving  

inschrijving

Advertisement