Page 32

32 DOCTALKS t ek s t :

B er b er B i j m a //

b eel d : er ik va n d er b u rg t

MATTHIJS VAN DER POEL, huisarts in Rotterdam en medeoprichter van ‘Looprecept’: “We schrijven mensen vaak een pil voor, terwijl wandelen net zo goed of beter is voor hun kwaal. Maar zelfs onder jonge huisartsen haalt slechts één op de vijf de norm van een halfuur per dag matig intensief bewegen. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs voorhanden over de positieve effecten van wandelen bij diabetes, burn-out, angststoornissen depressie en noem maar op, dus tijd om er werk van te maken. Vanuit die gedachte zijn we in Rotterdam begonnen met Looprecept. De Britse beweging Exercise Works! was ons voorbeeld. De eerste financiering kregen we met het winnen van de ideeënwedstrijd van de LHV-kring Rotterdam. We hebben aan tien huisartsenpraktijken stappentellers uitgedeeld, de website looprecept.nl opgezet en promotiemateriaal gemaakt. Verder proberen we op zoveel mogelijk plekken in de media en tijdens bijeenkomsten het woord te verspreiden. Om het goede voorbeeld te geven, wandel ik iedere donderdagmiddag van half twaalf tot twaalf uur met een groep patiënten, samen met de praktijkverpleegkundige en de praktijkmanager. Een werkdag vliegt zomaar voorbij, maar je kunt er heus wel even een halfuurtje tussenuit. Ik voel me op donderdag altijd het allerbeste. Patiënten vinden het ook heerlijk, sommigen zien er de hele week naar uit. Het lopen is fysiek fijn en bovendien goed voor de sociale contacten. Acht huisartsenpraktijken in Rotterdam zijn ons voorbeeld inmiddels al gevolgd. Van specialisten en collega-huisartsen krijg ik heel veel positieve reacties. De jongste generatie huisartsen in opleiding brengt het belang van bewegen op eigen initiatief in in de opleiding. Kortom: de tijd is er rijp voor. En de huisarts, als spil in de wijk en vaak de belangrijkste arts in iemands leven, kan het goede voorbeeld geven.”

LHV DE DOKTER – MAART 2018

LHV-ledenblad De Dokter maart 2018  

Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen:...

LHV-ledenblad De Dokter maart 2018  

Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen:...