Page 1

ARBEIDSRETTET REHABILITERING Vi bygger bro mellom arbeid og helse


Med arbeid som mål

Mål og forutsetning

Kursets innhold

Den overordnede målsetningen med arbeidsrettet rehabilitering er tilbakeføring til, eller videreføring av, en aktiv arbeidslivsdeltakelse. Vårt mål er å bidra til å styrke din arbeidshelse og til at du kan mestre dine helserelaterte og/ eller sosiale utfordringer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Vi kan vise til gode resultater for tilbakeføring til arbeid.

• Kartlegging av nåsituasjonen knyttet til funksjons- og arbeidsevne. • Plan for oppholdet og veien videre basert på kartleggingen. • Undervisning og gruppesamtaler om relevante tema i forhold til arbeid/arbeidshelse. • Individuelle mestringssamtaler/ veiledning om arbeid/arbeidshelse. • Generell og funksjonsfremmende trening/bevegelsesglede.

Vårt utgangspunkt er at arbeid er bra for den enkeltes helse og velbefinnende. For noen kan det bety at en må finne måter å fungere i arbeid til tross for sykdom og skade. Vår tilnærming bygger på en forståelse av at årsakene til sykefravær ofte er sammensatt. Tilbudet er tilpasset deg som har behov for kompleks rehabilitering, har kompliserte eller tyngre helseutfordringer eller det vurderes at miljøforandring er av vesentlig betydning for din rehabilitering. Det er en forutsetning at du har en stabil og velkontrollert helsetilstand.

Opplegg og omfang Vi har gruppeinntak med inntil 18 deltakere i gruppen. Gruppeprosessen er viktig, men vi vektlegger individuell tilpasning og brukermedvirkning. Som deltaker får du en aktiv rolle gjennom hele prosessen. Sammen med deg tar vi utgangspunkt i din forståelse og opplevelse av egne ressurser, begrensninger og muligheter i forhold til det å være i arbeid.

Samarbeid Vi etablerer kontakt med arbeidsgiver, NAV eller andre aktuelle i behandlings-/ støtteapparatet for oppfølging. Vi følger opp med møter eller telefonmøter etter endt opphold. God samhandling er med på å kvalitetssikre en god tilbakeføring til arbeidslivet.

Varighet Kurset har en varighet på 4 uker. På hverdagene har vi strukturerte arbeidsrettede tiltak med fagpersonell som veiledere. I helgene anbefaler vi at du er på senteret og benytter mulighetene for restitusjon og fritidspregede aktiviteter. Den første helgen er obligatorisk dersom ikke annet er avtalt med NAV. Pårørende kan komme på besøk i helgene.


Et godt sted å være. Å bygge et 8000 kvm stort hus på verdensarvstedet Røros stiller mange krav til utseendet. Å bygge et moderne rehabiliteringssenter likeså. Her på Røros føler vi at vi har lyktes i å smelte form og funksjon harmonisk sammen. Røros Rehabilitering ble planlagt både av arkitekter, fagpersonale og brukere. Man la også vekt på å tilpasse bygget til Røros’ lokale byggeskikk.

Resultatet ble et moderne, funksjonelt og spennende byggverk hvor aktivitet står i sentrum. Står du i resepsjonsområdet vil du oppleve at det syder av liv. Både gymsal, treningsrom, basseng, undervisningsrom og treningskjøkken er rett ved. Målet vårt er at våre deltakere skal gjenfinne gleden i det å være aktiv og vi tror selve bygget er en aktiv medspiller i denne prosessen.

Med gruppeaktiviteter som utgangspunkt bruker vi fysisk aktivitet til å bygge opp mestringsfølelse og sette i gang den prosessen det er å bli klar for å komme tilbake til arbeidslivet. Ved å hente frem hver enkelt deltakers

ressurser, og fokusere på sterke sider, bygger vi en bro mellom god helse og arbeid. Det gir den enkelte tro på egne muligheter, og sammen med arbeidsgiver og/eller NAV klarer vi å sette realistiske mål for deg.


Hvem kan søke Røros Rehabilitering er eneste leverandør av Arbeidsrettet rehabilitering døgntilbud for NAV Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Dette tilbudet gjelder for deg som bor i ett av disse fylkene. Tilbudet retter seg til deg som er sykmeldt fra ditt arbeid og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt slik at det hindrer deg i å skaffe eller beholde arbeid. Målet ditt må være å styrke arbeidsevnen og mulighetene for fremtidig arbeidsdeltakelse. Det er din saksbehandler i NAV som sammen med deg vurderer om tilbudet er aktuelt og som sender henvisning til oss. Innspillet kan komme fra deg, din arbeidsgiver eller lege/sykmeldende behandler.

Beliggenhet og reisen hit Fjellregionen og Røros er lett tilgjengelig med tog, buss og fly. Det er flere daglige ankomster/avganger til/fra Oslo og Trondheim. Flytiden fra Gardermoen er 50 minutter. I bil tar det ca. 5 timer med bil fra Oslo, ca. 2 timer fra Trondheim og ca. 6 timer fra Ålesund. Helseekspressen kjører innom oss daglig på vei til Trondheim og fra Trondheim. Fra Røros Rehabilitering tar det ca. 10 minutter å gå til Røros sentrum. Det tar 5 minutter å kjøre til flyplassen og 3 minutter til jernbane-/busstasjon.

Bergen

Tromsø

Røros Elverum Oslo

Bergstaden og senteret Midt i det unike kulturlandskapet rundt Bergstaden Røros ligger Røros Rehabilitering. Du kan vandre i de sjarmerende gatene i sentrum, i turløyper på viddene rundt oss eller velge mellom varierte kulturelle tilbud. Vårt moderne senter gir en ekstra dimensjon til oppholdet. Her er det godt å være; åpne lyse lokaler bygget i ett med terrenget rundt. Inne har vi bl.a. basseng med boblebad, ryggmassasjebad, motstrømskanal og badstue, gymsal, treningsrom, spinningsal, gode undervisnings- og samtalerom, samt et utmerket kjøkken. Røros Rehabilitering Tlf: +47 72 40 95 00 | Faks: +47 72 40 95 01 Post- og besøksadresse: Øverhagaen 15, 7374 Røros resepsjon@rorosrehab.no, www.rorosrehab.no

LHL Helse Røros Rehabilitering - Arbeidsrettet rehabilitering  

LHL Helse Røros Rehabilitering har drevet Arbeidsrettet rehabilitering siden 2004, og er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi har et bredt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you