Page 1

INTENTIONER Pit Herold & Mads Jørgensen Bachelor Marts, 2013


Site Befinder sig i udkanten af den indre by. Er placeret i relativt tæt bebygget område, mellem to store, velbefærdede veje. Er tæt på Arkitektskolen Aarhus. Fungerer på nuværende tidspunkt som parkeringsplads med tilhørende parkeringskælder. Der skal skabes et kulturelt centrum, der har god kontakt til alle områdets parter, og som kan være med til at intensivere det sociale liv omkrings sitet, blive til et interesse- og mødepunkt, både programatisk og kontekstuelt.


NĂŚrmeste Kontekst

Virksomhed Beboelse Arkitektskolen Aarhus


Udvidet Kontekst

HAVNEN

RISSKOVEN INDKØB C YKELSMED

BØRNEHAVE

BUS INDKØB VIDEREGÅENDE UDD .

CENTRUM


Problematisk Støj


Soldiagram

Januar Kl. 12:00

Juli Kl. 12:00

Oktober Kl. 12:00


Programmatiske Intentioner Kollegiet giver boliger, unge mennesker til området og kan have en meget direkte kontakt til både boliger og instutioner. Men med udgangspunkt i den nære og udvidede kontekst er der valgt yderligere funktioner der vil give meget til bygningen og området: KULTURHUS (i kontakt med børnehave og institutioner; kunst, dans, musik. Har specielle rumlige krav og bringer børnefamilier til hybriden som interessegruppe. Er eventskabende.) VASKERI (kan bruges af kollegianere og nære beboere. Kan være grundlag for tilfældige møder mellem forskellige grupper) RESTAURATION (giver aktivitet på andre tidspunkter af dagen – kan tiltrække forskellige grupper efter udformning og tilbud. Er eventskabende.) TEGNESTUE (eller lignende virksomhed. Kan starte dagen og tilfører “9-17” arbejdsgruppen)


Øvelokale

Øvelokale

Køkken

Læsesal

Uderum Loungerum Værelse

Bad

Restaurant

Værelse

Øvelokale

Kontor

Bad

Værksted Værelse

Værelse

Bad

Bad

Køkken

Vaskeri Uderum

Kontor

Kontor Værelse Kontor

Mødelokale

Koncertsal

Læsesal

Loungerum Værelse

Øvelokale Værelse

Tegnestue Kollegium Kulturhus Restauration Yderligere f(x)

Kontor

Værelse

Kontor Øvelokale

Værelse

Uderum Værelse


Areal KULTURSKOLE

RESTAURATION

1x Koncertområde(r) ≈ 300 m2 8x Øvelokaler (m. kontorer) ≈ 8x18m2 ≈ 200m2 2x Større Øvelokaler ≈ 2x54m2 ≈ 108m2 Adminstration ≈ 35m2 Møde/kantine ≈ 70m2 Toiletter/fælles ≈ 70m2

Køkken ≈ 30m2 Bespisning ≈ 80m2 Bar ≈ 20m2

Kulturskole ≈ 800m2

VASKERI ≈ 80m2

KOLLEGIE

CYKELOPBEVARING ≈ 120m2

75x Værelser ≈ 75x18m2 ≈ 1350m2 8x Fælleskøkken ≈ 60–80m2x10 ≈ 640m2 4x Læserum ≈ 200m2 1x Festsal ≈ 80m2 Kollegie ≈ 2.300m2

TEGNESTUE 1x Værksted ≈ 100m2 3x Rum ≈ 3x35m2 ≈ 105 m2 Toiletter ≈ 10 Adminstration/møde ≈ 60 m2 Tegnestue ≈ 300 m2

Restauration ≈ 150m2

UDENDØRSOPHOLD INDENDØRSMØDERUM


9.00

Beboere spiser morgenmad & bevĂŚger sig ud af bygningen.

12.00

Beboere vender evt. tilbage til frokost. Børn & unge begynder at ankomme til kulturhuset.

15.00

24.00

18.00

Kollegium Kulturhus Restauration Tegnestue Event

21.00

Kulturhuset afholder evt. et aftenevent, f.eks koncert.

Restaureringen ĂĽbner, kulturhuset begynder at lukke, beboere vender tilbage.


Aktivitet/Intensitet På diagrammet ses intensiteten og aktiviteten af bygningens forskellige brugsfunktioner. I første omgang var tegnestuen ikke en del af programmet, men tilføjelsen gav et mere nuanceret og adspredt billede af intensitet og aktiviteten i bygningen, og hjælper derfor med at danne grundlag for de uforpligtende, tilfældige møder. Møderne mellem de forskellige brugsgrupper er vigtigt, og skal fremhæves og fordres i hybriden.


Privat

Semi-Offentligt

Privat

Semi-Offentligt

Privat

Semi-Privat

Semi-Privat Privat


Cirkulation/Overlap Diagrammet til venstre viser den grundlæggende intention om planlægningen af en del af kollegiet. Rum med forskellige brug ligger tæt op ad hinanden, og forbindes gennem et cirkulationsled. Bliver cirkulationsleddet dog bragt i fokus for at skabe en interessant bevægelse gennem bygningen, giver dette også ophov for en intensivering af rummenes møde med hinanden. Diagrammet til højre viser en mere intim kontakt og overlap mellem rummene. (orange pil: sansemæssig kontakt. Sort pil: direkte, fysisk kontakt)


Sanseindtryk/Provokation Ofte snakkes der om ‘interaktion’ og ‘visuel kontakt’. I denne bygning vil disse ord blive erstattet af de tilfældige møder mellem forskellige brugsgrupper og sansemæssig kontakt og/eller sanseprovokation. F.eks kan man i kollegiets korridorer høre børn øve trompet; eller man kan i tegnestuens lobby se ned til vaskeriet; eller høre de skramlende lyde fra cykelopbevaringen. Eller man kan i de udendørs rum dufte maden fra restaurationens køkken, etc. Dette er forbindelse gennem sanseindtryk. Noget sker omkring brugerne. Sanseprovokationen er f.eks at vi kan se at vi ikke kan se noget, eller bliver frarøvet vores hørsel, selvom vi kan se nogen spille musik, etc. Rummene skal derfor formes så de giver UDTRYK for de INDTRYK brugeren får.


Skitse-/konceptmodeller

Intentioner  

Intentioner til pre-programering af Hybrid i Aarhus.

Intentioner  

Intentioner til pre-programering af Hybrid i Aarhus.

Advertisement