Page 1

Ny tk ur sus

Pædagogisk Booster Kommentarer fra kursister … En oplevelse… … Man vil have mere… … Et gennemarbejdet kursus… … Sjovt...

!


Pjecen er udgivet af: Greve Brandvæsen Redaktør: Lars H. Andersen For henvendelse vedrørende kurser: Kontakt Kursusafdelingen Telefon 43 95 01 04 Mail gbkursus@greve.dk www.grevebrandvaesen.dk

r, te De . r e lev ” til. op r e de k e s v e ple nn to me de d a r e hv rug e, rb ikk e r sk n ge ne tei rin en ins rfa m E E ” ad ert hv Alb

2

2


Hvor er vi? For 4 år siden introducerede Beredskabsstyrelsen nye læringsprincipper i beredskabet. På temadage landet over, samt i forskellige sammenhæng blev blandt andet læringscirklen introduceret for gamle og nye instruktører i sin første spæde udgave. Hvor langt er vi nået i beredskaberne? - Er alle vores brandfolk & kursister involveret når vi laver undervisning? - Får vi lavet evaluering der rækker ud over det at lave kontrolspørgsmål?

Brandmænd er praktikere! Vi brandfolk/instruktører er praktikere af egne holdninger!.. ligesom håndværkeren der vil have materialerne i hænderne for at udfører en opgave i praksis. Det kan være en udfordring at vænne sig til de nye metoder og termer, samt det at gøre tingene anderledes. På baggrund af dette, har vores situation ført til udviklingen af et nyt kursus med et indhold til at møde brandfolk på det rette ben, og gøre den nye pædagogik mere spiselig.

- Har vi tilført os ny viden siden de første temadage? - Kan vi benytte Teamdannelse, Brainbrakes, strukturer mv. i undervisningen? I Greve Brandvæsen fik vi i en periode introducerede nye læringsprincipper og opkvalificeret dele af instruktørpuljen hvilket har ført til bedre undervisning. Da der er kommet bedre værktøjer til siden sidst, og vi som instruktører har tendens til at falde tilbage til de gamle og sikre metoder, sætter vi nu ind med 2. etape.

3

3


Kurset På kurset ”Pædagogisk Booster!” er det formålet at opkvalificere instruktørens grundlæggende pædagogiske kompetencer. Via en booster af inspiration, viden og energi bliver instruktøren i stand til selvstændigt at gennemfører og udvikle sin undervisning særligt med fokus på de nye pædagogiske principper. Den faglige ramme, tager afsæt i de officielle materialer fra Beredskabsstyrelsen, hvilket styrker og understøtter det fælles uddannelsesområde i fremtiden. På kurset opbygges selvstændigt, og i grupper konkrete metodematerialer til anvendelse i undervisningen derhjemme. Fokus er, under kyndig supervision af vores instruktører, at udvikle præcis de materialer som instruktøren selv føler der kan anvendes i sin undervisning, . Arbejdet fører til et metodekatalog der kan anvendes ved eget beredskab.

Der anvendes erfarne instruktører, som har helliget sig at gøre den nye pædagogik spiselig og sjov for selv de erfarne og gamle instruktører.

Kurset afvikles som 17 timers uddannelse over 2 dage. Synergi & videndeling

Her arbejder en gruppe kursister med erfaring og forventningsafstemning.

4

Flere på kursus giver endnu bedre effekt når der skal foretages sparring og udvikling af undervisning og materialer. Vi forsøger derfor at holde prisen nede, så det giver mulighed for at få så mange af sted som muligt. For at sikre vidensdeling på tværs af instruktør grupperne, er der oprettet en Facebook gruppe, som kursisterne bliver koblet på under kurset. Her kan de dele idéer og stille spørgsmål til hinanden. Kursus instruktørerne svarer gerne på spørgsmål også.


Kursus temaer

5

5


Evaluering der fremmer refleksion og konstruktive tilbagemeldinger - Ved kursusevalueringen fandt kursisterne fotos der symboliserede deres oplevelse, med tilknyttede kommentarer, der efterfulgtes af plenum debat.

Kursisternes oplevelse

6


Praktiske forhold Sted Kurset afvikles i Greve Brandvæsens moderne undervisningslokaler, der ligger centralt placeret til motorvejsnettet på Sjælland. Dette betyder at kursisterne kan komme hjem og koble fra imellem kursusdagene.

Overnatning Skulle man ønske at overnatte arrangere vi dette for jer, til en god lokal aftale ved f.eks. Strandhotellet i Greve eller lign til kostprisen. Dette kan typisk gøres for kr. 600-700 pr. overnatning ved bestilling i god tid.

Forplejning Under kurset er der sørget for fuld forplejning, der blandt andet indbefatter en god middag med social hygge efter første kursusdag.

7

5


Andre uddannelsesmuligheder:

∞ Tek. & Taktisk udd. i farlige stoffer ∞ Taktisk Vedligeholdelse i Indsatsledelse ∞ Brandforløb og overtænding Vi afvikler pt. et teknisk og taktisk modul i farlige stoffer/kemiske hændelser, for alle niveauer der giver et unikt overblik over tatikken. Kan anbefales før ISL overgang, eller til årlig vedligeholdelsesuddannelse.

Kontakt Greve Brandvæsen Kursusafdeling Lunikvej 6-8 2670 Greve Telefon 43 95 01 00 Direkte 43 95 01 04 gbkursus@greve.dk Lha@greve.dk Telefontider Mandag til onsdag fra 9.00-15.30 Torsdag fra 9.00-16.30 Fredag 09.00-12.30

Lars H Andersen Beredskabsinspektør

Sender en E-mail med kontaktoplysninger, og vi kontakter jer hurtigst muligt.

Tilmelding! Kontakt Greve Brandvæsens kursusafdeling for tilmelding og nærmere vejledning i det rette valg. Vi giver hurtig respons og er fleksible i forhold til at kombinere kurser med f.eks. møder, Teambuilding eller andre arrangementer.

Greve Brandvæsen - Pædagogisk booster!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you