Opslagstavlen 124

Page 1

Nr. 124 / December 2023

Nyt fra Urbanplanen og Hørgården

Opslagstavlen

Vores nærgenbrugsstationer får masser af besøgende - både lokale og udefra

Læs også: •En brand bragte opgang sammen •Iman Ahmad siger tak for denne gang •Årets kalender - på bagsiden


2

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

JØRGEN P. H.

JOHN

VINCENT

NINA

MARIE

HEJ FRA REDAKTIONEN

PRODUKTION OG TRYK

Opslagstavlen indeholder nyt fra Urbanplanen, Hørgården, Store Solvænget, Signalgården og Sundholm Syd. Bladet redigeres, skrives og fotograferes af beboere og ansatte i den boligsociale indsats Amagerplanen. Har du et synspunkt, du gerne vil have med, eller har du lyst til at være med til at producere Opslagstavlen, er du meget velkommen. Skriv til Vincent fra Amagerplanen på vinby@kab-bolig.dk eller ring på 5092 5100.

Ansvarshavende redaktør: Julie Abitz, Amagerplanen. Redaktion og layout: Vincent Byakika, Amagerplanen. Tryk: Design, Grafik og Print, Englandsvej 1, 2300 København S.

Kontakt Amagerplanen: Boligsocial leder Julie Abitz: julab@kab-bolig.dk / 2146 9430. Adresse: Amagerfælledvej 73, 1. sal, 2300 København S.

Oplag: 2850 eksemplarer. Husstandsomdeles i Urbanplanen, Hørgården, Signalgården og Sundholm Syd. Forsiden: Urbanplanen Nord set oppefra. Foto: Vincent Byakika

HVAD SKER DER I URBANPLANEN? Udover at læse Opslagstavlen er der flere andre måder, du kan holde dig opdateret om nyheder, særlige tilbud og aktiviteter i og omkring Urbanplanen. Klik ind på urbanplanen.com, følg Urbanplanens facebookside, eller tilmeld dig Amagerplanens Facebook. Det gør du på urbanplanen.com, eller også kan du finde medarbejderne i helhedsplanen på www.amagerplanen.dk. Følg os også på Instagram og på YouTube.


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

6

Naboskabet fik et løft efter en brand fik en hel opgang evakueret på Brydes Allé.

INDHOLD 4 Tak for i år fra Amagerplanen 5 Tæt på beboerdemokraiet 6 Branden på Brydes Allé

8

Iman Ahmad har været en del af helhedsplanen i snart 20 år. Nu kalder pensionen.

8 Farvel til Iman Ahmad 10 Beboere kom i Operahuset 12 Årets tal - et overblik 14 Madfællesskaberne 16 Mød SoMe-reporterne 18 Tæt på nærgenbrugsstationerne

14

21 Ordet er dit 23 Årets kalender 2024

Ma dfællesskaberne i Hørgården har for nu været her i tre år. Vi ser nærmere på, hvad vi har lært.

18

Vores to nærgenbrugsstationer er populære. Vi kiggede forbi og mødte både beboere og besøgende.

3


4

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

TAK FOR I ÅR

Kære beboere Håber I alle får en god juleferie og kommer godt ind i 2024. Glæder mig til at dele mange gode oplevelser med jer i det nye år. Men først vil jeg dvæle ved nogle af de højdepunkter fra 2023, som jeg tænker tilbage på med glæde. Det er ikke så meget konkrete begivenheder, jeg tænker på her, men i stedet at vi nu mærker en større og større interesse hos jer og jeres naboer for de tilbud vi har. I 2023 er det lykkes os at få skaffet en masse jobmuligheder lokalt i Amagerplanen. I alt har 141 unge mellem 13-14 år været i job – enten i de jobcamps, vi har haft i skoleferierne, eller til de events, vi eller samarbejdspartnere har stået for. Desuden har vi sikret faste lommepengejobs til 20 unge. Vi hjælper også voksne med at se nye muligheder på jobmarkedet. Til vores sundhedsfaglige messe i februar deltog mellem 40–50 lokale beboere og 4 virksomheder og uddannelsesinstitutioner indenfor pleje- og omsorgsbranchen.

Over 1200 gæster blev bespist i juni til tre arrangementer med Grønne Bæredygtige Fællesskaber, som er et projekt under Amagerplanen, og hver torsdag bespises i gennemsnit 20 beboere, driftsmedarbejdere og samarbejdspartnere til frokost i A-huset. I er alle velkomne. Det er super lækker frokost og koster kun 30 kr. 208 beboere har fået socialrådgivning af Amagerplanen i løbet af året, og den økonomiske rådgivning, som Hans-Henrik fra Dansk Folkehjælp sideløbende har kørt, har også været yderst populær. Jeg kunne remse mange flere flotte tal op men vil i stedet opfordre jer til at læse side 12 her i bladet – og så ønsker jeg mig i julegave, at I hjælper jeres naboer med at kigge forbi A-huset i Hørgården, så endnu flere får glæde af vores tilbud i 2024. Med ønsket om et godt 2024 Julie Abitz leder af den boligsociale helhedsplan Amagerplanen


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

Tekst: John Knudsen, Beboerjournalist

5

BEBOERDEMOKRATIET

Hvordan kan vi forbedre beboerdemokratiet?

Hvad skal der til for at vi styrker beboerdemokraiet? Hvis det da overhovedet er interessant for nogen? Vi ser lidt tættere på hvad det kan. Som beboere har vi mulighed for at deltage i beslutninger, der påvirker vores hjem og livskvalitet gennem beboerdemokratiet. Men fungerer det godt nok? Er vi tilfredse med de beslutninger, der træffes? Og er vi aktive nok i processen? Vi står over for nogle udfordringer, som kan svække vores beboerdemokrati. Her er nogle af eksemplerne på det: • Lav deltagelse til møder: Mange beboere møder ikke op til møder og afstemninger, hvilket kan føre til, at kun en lille gruppe bestemmer.

• Tidsmangel: Det kan være svært at finde tid til at engagere sig i beboerdemokratiet, når man har travlt med andre ting i livet. • Manglende information: Nogle beboere føler sig ikke godt nok informeret om, hvad der sker i afdelingen, og hvorfor visse beslutninger træffes. Men vi kan gøre noget ved det. Vi kan arbejde sammen for at styrke vores beboerdemokrati og gøre det mere effektivt og repræsentativt. Her er nogle forslag til, hvordan vi kan gøre det: • Øget oplysning: Vi kan sørge for, at alle beboere får relevant og klar information om, hvad der foregår i afdelingen, og hvordan de kan være med til at påvirke det. • Fleksible mødeformer: Vi kan overveje at bruge onlinemøder eller di-

gitale afstemninger, så det bliver lettere for flere beboere at deltage, selvom de har travlt. • Klar kommunikation: Vi kan sikre, at vi kommunikerer tydeligt og præcist om, hvad der er på spil, og hvad konsekvenserne er af de beslutninger, vi træffer.

HVAD SYNES DU?

Vi vil gerne høre fra dig, hvordan du oplever beboerdemokratiet i din afdeling. Er du tilfreds med det? Føler du dig informeret og inddraget? Har du nogle gode idéer til, hvordan vi kan forbedre det? Skriv til os, og vi vil samle alle indlæg til en fælles anonymiseret artikel i næste nummer af Opslagstavlen. Skriv til JohnKnudsen@Urbanplanen.dk


6

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

BRAND PÅ BRYDES ALLÉ Tekst og foto: Vincent Byakika

Brand og blå bl beboerne samm

Det var ikke kun en ildebrand der, brød ud på Brydes Allé i oktober, hvor en hel opgang blev evakueret. Også sammenhold og omtanken for naboerne og de andre i opgangen brød ud i lys lue.

En meget gennemtrængende, røget lugt rammer intenst som en bølge, da døren til opgangen på Brydes Alle nummer 94 bliver lukket op. - Kan du lugte noget? Jeg kan ikke. Måske har jeg bare vænnet mig til det, lyder det fra en af beboerne i opgangen. Beboeren hedder Daniel Tomisic, og han bor på tredje sal i opgangen. Vi har aftalt at mødes med ham og høre om, hvad der sker, når en hel opgang bliver evakueret på grund af brand. For det var netop hvad der skete onsdag den 11. oktober i bygningen, der ligger ud til krydset ved Amagerfælledvej og Brydes Allé. Daniel Tomicis bor alene i sin 1-værelses-lejlighed og husker tydeligt aftenen. Han var alene hjemme og egentligt på vej i seng, da han opdager, at der lugter af røg. Først tænker han, at det er noget, han bilder sig selv ind, men da fornemmelsen og lugten ikke forsvinder, begynder han uroligt at lede efter steder i sin egen

lejlighed, hvor lugten kan komme fra. Da han til sidst åbner døren til opgangen får han et chok.

Tyk røg og blå blink

- Det vælter bare ind i min entre med tyk røg, og jeg smækker lynhurtigt døren i igen. Der er helt sort i opgangen, så han skynder sig ud på sin lille altan, der vender ud mod Peder Lykkes vej. - Jeg kan se, at der er andre fra opgangen ude på altanen, og selv om jeg kan se tyk røg fra en lejlighed længere nede, er jeg faktisk helt rolig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan se, at nogle af de andre er kede af det og virker bange, siger Daniel Tomisic. Kort efter kommer brandvæsenet med de første redningskøretøjer, og samtidig vælger Daniel at åbne døren til opgangen. Han optager det på video, og redaktionen ser optagelsen. Mængden af røg fra opgangen er intens og temmelig voldsom. Fra sin altan får han og de øvrige beboere kontakt til brandvæsenet, som spørger om, hvem der har mest brug for hjælp. - Der tænker jeg, at det er de ældre og børnefamilierne først. Jeg er ret rolig og skal nok klare mig, men jeg bliver ude på altanen. Efter fem til ti minutter kan jeg fra min altan se, at der er nogle lommelygter, som lyser inde i lejligheden, forklarer han. Det er brandvæsenet, som er kommet op. De spørger om han vil ned med en stige eller gennem opgangen, og Daniel Tomisic siger, at han bare kan gå gennem opgangen.

- Alt er helt sort ude i opgangen, og jeg går nedad. Men der er røg, og jeg begynder at kunne mærke det nede på anden sal. Til sidst stopper jeg. Jeg er ved at gå i panik og ved ikke, om jeg skal løbe op igen. Jeg kan ikke få vejret og ved ikke, hvad jeg skal gøre, husker han. Men i samme øjeblik kommer der en brandmand, som spørger, hvad han laver der uden maske. - Han giver mig en maske på, og så løber jeg udenfor. Da jeg kommer udenfor løber jeg. Jeg har helt sikkert været i panik, og jeg er oppe og køre.

Sammenhold

Men udenfor finder folk fra opgangen sammen. - Alle spørger hinanden om, hvordan de har det, og om der er brug for hjælp. Det var meget fedt, faktisk. Det var som om alle fandt sammen, forklarer Daniel Tomisic. Det er som om, at episoden har bragt opgangens beboere tættere sammen. Som om, der er noget, de er fælles om. Det var også fornemmelsen, da beboerne efterfølgende blev samlet i A-huset på Amagerfælledvej, hvor skadeservice, politi og brandvæsen også var til stede for at vurdere, hvad der skulle ske. Nogle kunne komme hjem i deres lejlighed, andre kunne ikke. Men stemningen i A-huset var, at alle stod klar til at hjælpe hinanden. Også selv om det blev en lang aften. Det er positivt, men det har også fået Daniel Tomisic til at tænke over nogle ting. - Jeg har ingen brandalarm. Det


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

7

blink bragte men

Da der udbrød brand på Brydes Allé var der hurtigt et stort antal politi- og brandbiler. Det tiltrak sig opmærksomhed, da beboerne blev evakueret til gården. Her er det, efter branden er slukket.

Daniel Tomisic bor i samme opgang og har ingen røgalarm men han vil købe en snarest.

somt. Heldigvis var der ingen, som døde. Men derfor kan det godt betyde, at det kan være vigtigt at tale med nogen bagefter. En psykolog eller nogen, som kan hjælpe. Forleden dag, da jeg stod ved en togstation, lugtede det pludselig lidt brændt, og der kunne jeg godt mærke, at jeg reagerede, siger Daniel Tomisic. Daniel Tomisic sidder også i bestyrelsen i Hørgården og vil nu bringe op i bestyrelsen, om det kan være en idé at sætte fokus på røgalarmer til lejlighederne. Skulle du være en af de beboere, som døjer med efterveer efter branden, er det muligt at kontakte Amagerplanen, som kan rådgive om, hvor det er muligt at få krisehjælp.

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE:

tror jeg altså, at jeg skal have anskaffet. Tænk hvis jeg havde ligget og sovet. Man hører altså om folk, der aldrig vågner efter en brand. Og faktisk tror jeg ikke, der er mange som har brandalarmer her i opgangen, gætter Daniel Tomisic. Daniel Tomisic kunne som en af flere i opgangen komme tilbage og sove i sin lejlighed, men skadeservice arbejdede intenst i opgangen i dagene efter, og opgangen bærer i midten af november stadigvæk tydeligt præg af episoden. Og selv om det nok er muligt, at opgangen med tiden bliver sig selv igen, kan de mentale sår tage længere tid om at hele. - For nogle har det været ret vold-


8

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

IMAN AHMAD: TAK FOR NU Tekst og foto: Vincent Byakika

FARVEL TIL ET FYRTÅRN Når Amagerplanen åbner dørene i 2024 bliver det uden Iman Ahmad, som efter 30 år med det boligsociale har valgt at gå på pension. I virkeligheden burde Iman Ahmad slet ikke gå på pension fra sit arbejde som boligsocial medarbejder. For det var aldrig meningen, at hun skulle komme til at arbejde socialt og med mennesker. Men sådan blev det heldigvis, og når hun nu siger farvel, er det med 30 år som boligsocial specialist – heraf de 20 år i Urbanplanen og Hørgården. De fleste kender Iman Ahmad som en velklædt kvinde. Kjolerne er altid perfekte, skoene er altid pæne og rene, og slangekrøllerne er altid velfriserede. Nåh ja, og i tasken er der altid en pakke nicotintyggegummi. Som boligsocial medarbejder i Amagerplanen har hun hele tiden været medarbejderen, som altid kunne sørge for, at der var besøgende til arrangementer og deltagende til aktiviteter. Det er hun en mester til. Også det. Der er ingen tvivl om, at Amagerplanen bliver en kapacitet fattigere, når Iman og hendes omfattende telefonbog går på pension. Vi har stillet hende en række spørgsmål, som hun gladelig har besvaret.

Iman Ahmad går på pension efter 30 år i det boligsociale. Det er ikke uden vemod, men familien kalder - og dét glæder hun sig til at bruge mere tid på.


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

- Hvad var dit første arbejde i Danmark?

Det var på Rigshospitalet, hvor jeg arbejdede på fødselsklinikken. Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i medicoelektronik, så jeg kom dertil, da jeg havde været i Danmark i to år. Inden jeg kom til Danmark, boede jeg i Tjekkoslovakiet, hvor jeg fik min uddannelse. Desværre kom kartoffelkuren, og min stilling blev nedlagt på Rigshospitalet. Jeg fik mange tilbud om arbejde som ingeniør i Norge, Afrika og andre steder, men jeg ville ikke skifte kultur og sprog igen. Senere blev jeg frivillig i blandt andet Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp .

- Hvordan kom du til det boligsociale?

Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp kom jeg med i en gruppe med blandt andet Landsbyggefonden, hvor vi deltog i en konference, som havde fokus på en ny indsats. Efter den konference opstod det boligsociale arbejde. Så jeg var faktisk med, da aftalen blev lavet. Bagefter blev jeg multikulturel formidler. Vi startede Projektbasen i Holmbladsgade – jeg tror det var i 1994, hvor vi lavede sociale indsatser for unge mødre og piger. Men jeg blev så opfordret til at komme til Tingbjerg som beboerrådgiver sammen med Jørgen Andersen, som dengang var kendt som ’kongen af Tingbjerg’. Der var jeg i otte år.

- Hvad har været det bedste ved at arbejde som boligsocial medarbejder?

Der er ikke én dag, der ligner en anden. Der er forskellige samarbejdspartnere og beboere. Jeg har været med til at danne foreninger og lavet indsatser. Det har altid været spændende at være med til at opfylde beboernes drømme og ønsker. Jeg bliver altid glad, når det lykkes.

- Hvad er din største arbejdsmæssige oplevelse gennem årene?

Jeg husker særligt en indsats, hvor vi uddannede sundhedsambassadører. De blev uddannet på seks sprog, og vi kunne mærke resultatet med det samme. Det gav mig den største glæde. Folk lærte at lave mere sund mad, beboerne tabte sig og fik kurser som ’Kend din Krop’. Vi kunne se resultater næsten med det samme. Bagefter blev jeg i 2008 indstillet til årets integrationspris, som jeg vandt– både integrationsministeren Birthe Rønn Hornbech og HKH Prinsesse Mary var til stede. Det var en stor oplevelse.

- Er der en anden oplevelse, som du særligt kan huske?

Ja. Jeg startede i den nye boligsociale helhedsplan i Urbanplanen 1. januar 2004, hvor vi sammen med en bydelsbestyrelse, områdesekretariatet og boligforeningerne planlagde, hvad vi skulle lave, og Hanne Thomsen var sekretariatsleder. En beboer ville gerne lave en plantekasse ved siden af vores kontor ved Solvang Center. Dengang var det også sammen med ejendomsfunktionærerne og min kollega Niels Balling. Pludselig var der flere beboere, som også gerne ville have jord under neglene. Mange stammer fra små landsbyer og savner at have en have. 10 år efter stod mange af dem stadigvæk nedenfor lejlighederne. Man kan altid gætte, om det er en arabisk, tyrkisk, dansk eller helt anden familie, der ejer kassen.

Hvad husker du ellers fra den første tid i Urbanplanen? I Urbanplanen lavede vi også Global Café, miljøambassadører og foreningen, som senere blev til Amager Healthy Girls. Det er et dejligt område, og der er sket meget fra dengang til nu. Før gik folk udenom Remiseparken og ud på Røde Mellemvej – det gør man ikke mere.

9

Hvem er din største inspiration?

Uha – der er så så mange. Men jeg har lyst til at nævne Niels Balling, som altid havde en masse idéer og fik tingene til at ske. Han kunne altid lave ansøgninger, finde løsninger og binde folk sammen. Der er også Pernille Mahon, som også er god til ansøgninger. Det er den del, jeg mangler i mit arbejde. Hun vidste alt om sundhed, og pludselig havde vi 10 nye projekter. Hun var fuld af idéer. Lise og jeg har samarbejdet meget om familiekursus. Hun har et stort overblik og er rigtig god til at få andre til at forstå sammenhænge. Det er en god egenskab.

Er det svært at stoppe?

(Iman griner) Jeg har aldrig tænkt, at denne dag ville komme. Jeg er stadigvæk fuld af energi. Men jeg kom til at tænke på hvor længe, jeg har arbejdet og at det måtte være nok nu. Jeg vil give plads tiol de yngre kræfter og bruge tid med mine børn og mine fire børnebørn. Jeg kommer til at kunne gøre ting, jeg ikke har gjort med min familie før som at holde en meget lang ferie. Men jeg skal også rejse rundt i Danmark, gå ture i skoven og i Tivoli om aftenen. Og min mand er også gået på pension, så vi skal i haven sammen. Det betyder meget. Men altså – jeg beholder ansvaret for Amager Healthy Girls. Jeg er nødt til at lave noget.

Hvad kommer du til at savne mest?

Jeg kommer til at savne mine kollegaer. I min tid i Danmark har jeg oplevet mange ledere. Men Julie, som jeg har nu, er speciel. Hun dedikerer opgaverne til de rigtige personer og fremhæver medarbejderne i stedet for sig selv. Hun har lært mig meget. Men også beboerne, dagligdagen, rytmen vil jeg savne. Det er helt sikkert. Men jeg har accepteret, at tiden er gået hurtigt, og jeg er nødt til at sige farvel.


10

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

BEBOERE PÅ KULTUR-TUR Tekst og foto: Vincent Byakikai

80 fik en tur i Operahuset

En god og blandet flok af beboere fik i november mulighed for at komme i Operahuset - ganske gratis, efter et opslag på Facebook fra Amagerplanen.

Det var en glædelig overraskelse, da Det Kongelige Teater tilbød Amagerplanen 80 billetter til en musical i Operahuset. Det er desværre ikke specielt ofte, at Amagerplanen kan skrive på Facebook, at der nu er mulighed for at få billetter til det Kongelige Teater. Endda ganske gratis. Men det var dog tilfældet i november, da der pludselig kom et tilbud om at få nogle beboere i teatret. Men det var om at være hurtig. Vi var så heldige at få tilbudt to gange 40 billetter. Desværre var det med en noget kort frist, så det var ikke alle, der nåede at reagere, før billetterne var væk, siger Susanne Jørgensen, der er

zonemedarbejder i Amagerplanen. Invitationen lød på at komme ind og se musicalen ”Som i Himlen, og Lisa Rosengren var en af de beboere, som valgte at hoppe med på vognen. - Jeg har ikke været til forestilling derinde, så det var heldigt, at jeg så det på Facebook. Før havde jeg kun

”Jeg vil helt sikkert godt kunne finde på at spare op til det en anden gangt.” Lisa Rosengren, Beboer

været til undvisning inde i Operahuset, så at jeg kunne komme ind og se en rigtig forestilling, var jeg glad for. Jeg synes, at det er helt fantastisk at

få sådan et tilbud, og forestillingen var smaddergod, sagde Lisa Rosengren nogle dage efter oplevelsen. Hun er ret sikker på, at hun på forhånd ikke var taget derind, hvis hun ikke havde fået billetterne gratis. Men det vil nok ikke være den samme prioritet i fremtiden. - Jeg vil helt sikkert godt kunne finde på at spare op til det en anden gang. Jeg syntes, at det var en stor oplevelse. Og jeg vil helt sikkert også anbefale andre at gøre det samme, fastslår Lis Rosengren. Forestillingen ”Som i Himlen” spiller i Operahuset indtil 28. december og koster fra 140 kr.


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

11

Det sker i Maskinhallen December Hver lørdag

God start - gratis Kirkens Korshær står for morgenmad i eller ved Maskinhallen for mennesker, som holder til på Sundholmsområdet.

5

Julekoncert med Publikumsorkesteret - gratis Publikumsorkesteret er et stort orkester, hvor alle kan være med uanset niveau. I anledning af julen spiller de julemusik.

9

Julemarked - gratis, men book billet Boder fra lokalområdets kunsthåndværkere og værksteder kombineret med suppekøkken, korsang og moderne cirkusindslag.

10

Madudlevering - donér hvad du kan Du kan hente overskudsmad. Book din kasse på forhånd via det link, som Madboks lægger på deres Facebookside et par dage før.

15

Julearrangement på Sundholm - gratis Kirkens Korshær og Sundby Kirke holder et julearrangement med gratis julemad. Et grønlandsk kor synger grønlandske og danske julesange.

16 9

Julestue - gratis Amager Vest Lokaludvalg byder på gløgg, kaffe og æbleskiver, julepyntstation for de små samt godteposer og quiz med præmier á 500 kr.

16

Julebanko - 60 kr. via MobilePay på forhånd Kom til lækker julemiddag og nervepirrende julebanko, når Recovery Tour inviterer indenfor i stof- og alkoholfri rammer i Maskinhallen.

17

Madudlevering - donér hvad du kan Du kan hente overskudsmad. Book din kasse på forhånd via det link, som Madboks lægger på deres Facebookside et par dage før.

23

Brunch & Banko - gratis Kom til lækker brunch og spil en runde banko – eller flere, når Maskinhallen, SAND og Kirkens Korshær åbner dørene til Maskinhallen.


12

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

ÅRET DER GIK: 202


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

13

023 i helhedsplanen


14

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

SLUT MED GBF Af Jinshan Shao, praktikant, Københavns Professionshøjskole og Vincent Byakika Foto: Vincent Byakika

Madfællesskaber til alle: Har v Hvordan kan mad skabe fællesskab, sundhed og bæredygtighed i et boligområde? Det har projektet Grønne Bæredygtige Fællesskaber i Hørgården og Urbanplanen undersøgt – nu er projektet ved at være ovre, og vi ser på, hvad der er kommet ud af projektet. Grønne Bæredygtige Fællesskaber i Hørgården og Urbanplanen har gennem de seneste tre år afprøvet forskellige aktiviteter i samarbejde med lokale foreninger. Altid centreret omkring mad. Projektet har løbet fra september 2020 til nu og har involveret beboere på tværs af etnicitet, køn og alder. Og hvad har vi så lært? Jo: Projektet Grønne Bæredygtige Fællesskaber i Hørgården og Urbanplanen har vist, at mad kan være en kraftfuld måde at skabe positive forandringer i et boligområde. Projektet har givet beboerne mulighed for at møde hinanden, lære noget nyt, have det sjovt og gøre en forskel for sig selv og deres omgivelser. Projektet har også skabt et fundament for et fortsat fællesskab omkring mad, sundhed og bæredygtighed i området.


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

vi lært noget gennem tre år?

15


16

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

NYSGERRIGE UNGE Af Line Toft, Amagerplenen

Unge SoMe-reportere skal vise området fra ny vinkel Fem unge fra området er blevet uddannet og ansat som SoMe-medarbejdere. Under forløbet fik de også nye færdigheder, nye venner og nye muligheder. I efteråret 2023 har fem unge i alderen 13-14 år været på SoMe-kursus i A-huset. De unge blev, i samarbejde med Idrætsprojektet, uddannet til at være Amagerplanens nye SoMe ungereportere. Elif er af de fem piger, og hun fortæller, hvorfor hun tilmeldte sig kurset: - Jeg syntes, det lød spændende og sjovt, og nu har jeg gået med aviser i noget tid, og det ville være rart at prøve noget andet arbejde, siger hun. De fem teenagere har sammen med underviseren Sabine fra Idrætsprojektet lært at redigere reels, lave stories og opslag til Instagram, og så har de løbende talt om god og ansvarlig brug af sociale medier. Det har betydet meget for gruppen. - Jeg har lært noget nyt og lært at bruge nogle nye apps, og det var rart, at kurset ikke var så skoleagtigt, men meget mere uformelt og med en masse praktiske øvelser, uddyber Aleyna om kurset. De fem SoMe ungereportere kommer fra tre forskellige skoler og kendte derfor ikke hinanden, forinden kurset gik i gang. - Det var lidt akavet i starten, men det har været sjovt at møde nye mennesker, og nu er det blevet til nye venner, siger Aleyna. SoMe ungereporterne vil fremadrettet være at finde til Amagerplanens events og aktiviteter, hvor de vil tage billeder og lave videoer til Amager-

Her er de så, de fem unge, som skal udgøre det første hold SoMe-reportere. SoMe er kort for ’sociale medier’, og det er her, deres arbejde skal vises frem. De unge får løn, når de er på opgave for Amagerplanen. Det er håbet, at der skal uddannes flere SoMe-reportere i 2024. Foto: Sabine Cowan

planens sociale medier – Facebook og Instagram. Amagerplanen håber at kunne uddannede flere SoMe ungereportere i

efteråret 2024, og at det fører til, at der måske bliver nogle af de seje SoMe ungereportere, der får lyst til at gå medievejen i fremtiden.


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

17

ANNONCE


18

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

GENBRUG Tekst og foto: Vincent Byakika

Drømmen om det grønne lever i Hørgården og Urbanplanen Både i Urbanplanen og Hørgården er der godt gang i genbrugsaktiviteter, som tiltrækker folk udefra og som hjælper mange i hverdagen Hvis du er fast læser af Opslagstavlen, så ved du, at der nu i over halvandet år har været en alternativ nærgenbrugsstation i Hørgården, hvor der er masser af aktiviteter. Det samme har der været i Urbanplanen, hvor der siden foråret 2022 har ligget områdets alternative genbrugsstation ”Lykkebazaren”. Men siden slutningen af august har der været lukket i de normale lokaler på grund af en vandskade. Skaderne var så omfattende, at stort set alt i lokalet måtte skrottes. Heldigvis er lokalerne ved at bliver restaureret, og i mellemtiden har Lykkebazaren fået masser af nyt ind, og bytteaktiviteten, hvor man både kan afhente ting til hjemmet og aflevere ting til genbrug, har kørt videre både med hjælp fra dygtige frivillige og Jo og Dan, der er ansat i Lykkebazaren. Jo kommer fremover også til at være i Hørgårdens genbrugsstation, og allerede nu fragter hun varer frem og tilbage mellem de to lokationer, alt efter hvor de passer bedst. - Vi håber på at åbne igen i Lykkebazaren i det nye år. Vi skal lave nogle aktiviteter igen, hvor alle beboerne og andre er velkomne, men hvilke ,det bliver, har vi ikke besluttet endnu. Jo fortæller, at der er mange, faste brugere, og det er både fra kollegierne i området, de omkringliggende huse og lejligheder og naturligvis en del beboere. En af dem, som ofte kigger forbi er Sabine Rasmussen, der har

Simone Rasmussen bor i Signalgården og nyder at komme i Nærgenbrugssattionen i Hørgården, hvor hun finder gode ting. Nederst ses Jo, som er ansat i både Lykebazaren og nærgenbrugsstationen.

boet i Signalgården i tre år. - Jeg kommer her en gang imellem. Nogle gange har jeg nogle ting med herover, men i dag kigger jeg efter nogle ting til min veninde. Hendes søn skal flytte hjemmefra, og så kigger jeg efter lidt køkkenting til ham, fortæller hun.

Gennem tiden har hun fundet mange gode ting – blandt andet to store Georg Jensen-fade, som hun er glad for. - Dem kommer jeg ikke af med igen, griner Sabine Rasmussen og fortsætter: - Det er supergodt, at der findes noget som det her. Det er godt, at man kan komme ned og snakke med nogle fra området, og så er der også nogle gode arrangementer. Og så er tanken om genbrug selvfølgelig god. Jeg synes i øvrigt, at det er et dejligt område at bo i og bruger meget Amager Fælled. Både Lykkebazaren og Hørgårdens Genbrugsstation hår åbent alle dage undtagen søndag.


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

Ny Områdefornyelse I det nye år starter en Områdefornyelse i kvarteret omkring Hørgården og Sundholm. Københavns Kommune har nemlig har afsat penge til et løft af kvarteret fra 2024 til 2029.

✫ Mød Områdefor-

nyelsen Sønderbro på Hørgårdens Nærgenbrugsstation den 14. december kl. 14-17

✫ Følg med her ⇓ hvor du bl.a. kan læse hvorfor, der skal

være områdefornyelse og se, hvordan du kan være med:

www.instagram.com/omf_soenderbro

19


20

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023


OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

?!

ORDET ER DIT

Opslagstavlen har modtaget bidrag fra beboerne. Har du også noget, du gerne vil have med i bladet her, så skriv en email til vinby@kab-bolig.dk

HVORFOR HAR VI VIDEO-OVERVÅGNING? Jeg og mange andre beboere spørger: Hvorfor har vi video-overvågning, når den ikke bruges? Jeg giver et eksempel: Ulovligt hundehold skal f.eks. over for jura, KAB, dokumenteres med foto og flere vidner, også selvom, at et kig på gårdenes videoer vil bevidne ulovligheden med det samme. Videoerne må kun gennemses af politiet, som har knappe ressourcer og formentlig kun vil/ kan give sig tid til at gennemse videoer, hvis der er sket knivstikkeri eller skyderi. Så hvad skal vi egentlig med disse videoer i andre henseender, når de ikke bruges til at dokumentere overtrædelse af husordenen eller hærværk? Hvorfor har f.eks. servicelederen på ejendomskontoret eller driftslederen ikke bemyndigelse til at gennemse videoerne i forbindelse med f.eks. påkrævet dokumentation af ulovligt hundehold?

Karin, Hørgården 1 __________

FREMTID: AFFALDSSKAKTERNE I OPGANGENE LUKKES Flere og flere skærpede affaldsregler dukker op løbende. Affaldet skal sorteres yderligere i flere forskellige kategorier. Det er snart et deltidsjob at sortere affaldet både nu og i fremtiden. For at dette ikke er nok forlyder det, at vi som bor alment i opgange, kan se frem til at vores nuværende bekvemmelige affaldsskakter skal lukkes, fordi affaldet SKAL sorteres yderligere i fremtiden, modsat nu. Så er der sikkert mange, der spørger - Hvad gør vi så? Her er det særligt de ældre, mindre mobile, jeg har i tankerne - ikke mindst fordi jeg selv er en af dem sammen med min jævnaldrende hustru. Vi kommer dårligt nok ned og tømmer vores postkasse i løbet af en uge - skal vi så fremover også medbringe et arsenal af sorterede affaldsposer ned ad trapperne ud til de nye fordelingscontainere - så langt fra vores bolig, at vi må give op på halvvejen. Det sker ikke. Hvordan har du med disse udsigter, kære nabo? Hvilke initiativer kan vi forvente boligforeningen at tage i den forbindelse? Her er alle gode forslag velkomne! Måske kan man etablere et ’ungdoms-lommepenge-projekt’, som man kan rekvirere, hver gang man har behov for at komme af med det midlertidige opsamlede fordelte affald - for et ’lommepenge-beløb’? I hvert fald er vi sikkert mange, der har behov for at læse om en lokal fremtidig løsning på dette problem.

John Knudsen JohnKnudsen@Urbanplanen.dk

21


22

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023


Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma 28 Ti 30

Lø 7 Sø 8 Ma 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Sø 15 Ma 16 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Sø 22 Ma 23 Ti 24 On 25 To 26 Fællesspisning i A-huset Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma 30

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19

Ti 20

On 21

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 26

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30 Fællesspisning i A-huset

Fr 31

Sø 7

Ma 8

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12

Lø 13

Sø 14

Ma 15

Ti 16

On 17

To 18

Fr 19

Lø 20

Sø 21

Ma 22

Ti 23

On 24

To 25 Fællesspisning i A-huset

Fr 26

Lø 27

Sø 28

Ma 29

Ti 30

On 31

31

30

29

35

34

40

39

38

OKTOBER

44

43

42

41

To

On 31Allehelgensaften/Halloween/ Fællesspisning

Sø 6

Fr 6

Ti 6

Lø 6

33

Lø 5

To 5

Ma 5

Fr 5

37

Fr 4

On 4

Sø 4

To 4

28

To 3

Ti 3

Lø 3

On 3 32

On 2

36

Ma 2

Fr 2

Ma 1

Ti 2

SEPTEMBER Ti 1

27

AUGUST Sø 1

JULI

To 1

2024

Lø 30

Ma 31 Nytårsaftensdag

Sø 30

Fr 29

Fr 28

To 27

On 26 2. Juledag

Ti 25 1. Juledag

Ma 24 Juleaften

Sø 23

Lø 22

Fr 21

To 20

On 19

Ti 18

Ma 17

Sø 16

Lø 15

Fr 14

To 13

On 12

Ti 11

Ma 10

Sø 9

Lø 7

Fr 6

To 5

On 4

Ti 3

Ma 2

Lø 29 48

47

46

45

44

DECEMBER Sø 1 1. søndag i advent

To 28 Fællesspisning i A-huset

On 27

Ti 26

Ma 25

Sø 24

Lø 23

Fr 22

To 21

On 20

Ti 19

Ma 18

Sø 17

Lø 16

Fr 15

To 14

On 13

Ti 12

Ma 11

Sø 10

Lø 9

Fr 8

To 7

On 6

Ti 5

Ma 4

Sø 3

Lø 2

Fr 1

NOVEMBER

Hold dig opdateret om nyheder, tilbud og aktiviteter i og omkring Urbanplanen og Hørgården på Facebooksiden eller Instagram - der er mere info om helhedsplanen på www.amagerplanen.dk

1

52

51

50

49

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

23


2024 JANUAR Ma 1 Fr 2

To 1

Fr 9

Fr 16

FEBRUAR

Ti 16 Lø 17

Ma 22

Fr 23

To 22

Ti 20

Ti 23

Lø 24

Lø 20

On 24

Sø 25

Sø 21

To 25 Fællesspisning i A-huset

Ma 26

9

8

7

6

Fr 1

APRIL

Lø 13

Fr 12

To 11

On 10

Ti 9

Sø 7

Lø 6

Fr 5

To 4

On 3

On 15

Ti 14

Ma 13

Sø 12

Lø 11

Fr 10

To 9

On 8

Ti 7

Ma 6

Sø 5

Lø 4

Fr 3

To 2

Sø 16

Lø 15

Fr 14

On 12

Ti 11

Ma 10

Sø 9

Lø 8

Fr 7

On 5

Ti 4

Ma 3

Sø 2

Lø 1

Sø 14

To 16 Kr. Himmelfartsdag

Ma 17

MAJ

Ma 15

Fr 17

Ti 18

On 1

Ti 16 Droning Margrehe II

Lø 18

On 19

Ma 1 2. påskedag

On 17

Sø 19

MARTS

To 18

Ma 20

Fr 21

14

Ma 4 Ti 5

Fr 19

Ti 21

Lø 22

12

13

Ti 2

On 6 To 7

Lø 20

On 22

Sø 23

Lø 2 Sø 3

Fr 8 Lø 9

Sø 21

To 23

Ma 24

Sø 24 Palmesøndag Ma 25

Ma 22

17

18

21

To 13

To 20

JUNI

Grundlovsdag

Fr 28

Sankthansdag

Lø 29 Fællesspisning i A-huset

To 27 On 29

Sø 30 Fr 31

To 30 Fællesspisning i A-huset

22

To 6

Ti 12 On 13

Ti 23

Fr 24

Ti 25

19

To 14 Fr 15

On 24

Lø 25

On 26

15

Lø 16 Sø 17

To 25 Fællesspisning i A-huset

Sø 26 Pinsedag

Ma 8

Ma 18 Ti 19

Fr 26

Ma 27 2. Pinsedag

11

On 20 To 21 Fællesspisning i A-huset

Lø 27

Ti 28

Sø 10 Ma 11

Fr 22 Lø 23

Sø 28 Ti 30

20

Ti 26 Sommertid start On 27

Ma 29 Lø 30 Sø 31 Påskedag - Sommertid

16

To 28 Skærtorsdag Fr 29 Langfredag

10

Hold dig opdateret om nyheder, tilbud og aktiviteter i og omkring Urbanplanen og Hørgården på Facebooksiden eller Instagram - der er mere info om helhedsplanen på www.amagerplanen.dk

Ti 2 Lø 3

1

On 3 Sø 4

Nytårsdag

To 4 Ma 5 Ti 6 On 7

Ti 9 Lø 10

Hellig 3 konger

Fr 5 Lø 6 Sø 7

On 10 Sø 11

To 8

To 11 Ma 12

2

Fr 12 Ti 13

Ma 8

Lø 13 On 14

On 17 Sø 18

To 15

Sø 14 3

To 18 Ma 19 Fastelavn

Ma 15

Fr 19

4

Fr 26

Ti 27 To 29 Fællesspisning i A-huset

Lø 27 5

On 28

On 31

Ti 30

Ma 29

Sø 28

On 21

OPSLAGSTAVLEN · DECEMBER 2023

24

23

24

25

26


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.