Page 1

LA FRA ELÉCTRICA DOMÈSTICA A FEBRER 2014 Manel Muñoz


LA FRA. ELÈCTRICA • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA” kW • VARIABLE: “ENERGIA” kWh

• IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • Lloguer del comptador • IVA (21%)


LA FRA. ELÈCTRICA • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA” kW • VARIABLE: “ENERGIA” kWh

• IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • IVA (21%)


LA FRA. ELÈCTRICA • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA” kW • VARIABLE: “ENERGIA” kWh

• IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • IVA (21%)


COM ESTALVIAR DINERS A FEBRER 2014 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA


COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) • Els electrodomèstics tenen una placa que indica la potència que necessiten. Exercici: fer la suma de les potències d'aquells aparells que poden funcionar alhora normalment: per exemple nevera, dos foc de la vitro i l’aire condicionat a l’estiu, estufa a l’hivern, un assecador de cabell. Aquesta suma seria la potència que hauríem de contractar + 1kW (aprox), i buscar potència normalitzada més propera. No cal posar la rentadora a la vegada que cuinem a la vitroceràmica , ni rentar la roba alhora que posem el rentaplats .


COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) POTENCIES NORMALITZADES NTENSIDADES MONOFÁSICO I.C.P. Potencia (kW) Tarifa Acceso (Amperios) 230V 5 10 15 20 25 30 35 40

1,15 2,3 3,45 4,6 5,75 6,9 8,05 9,2

2.0A


POTÈNCIES NORMALS a una llar NORMAL Típica llar urbana, de 70-80m2, fins a 3-4 persones, cuina a gas natural: • SENSE AIRE CONDICIONAT: 3,3kW • AMB AIRE CONDICIONAT: 4,4 kW Llar urbana amb consum elevat o 5-7 persones, cuina a gas natural: • SENSE AIRE CONDICIONAT: 4,4kW • AMB AIRE CONDICIONAT: 5,5 kW Si cuina de VITRO CERÁMICA, afegir 1,1kW a cada cas, tot i que no caldria segons AC o simultaneitats


COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) • El primer que cal comprovar és que la instal·lació elèctrica és correcta i està vigent. Si l'habitatge té més de 20 anys, la instal·lació ha de passar una inspecció i registrar el Butlletí d'Instal·lació Elèctrica tant a la delegació d'Indústria com a l'empresa elèctrica. Si no disposeu del Butlletí, o aquest no està vigent o no ha estat registrat tant a Indústria com a l'empresa comercialitzadora, ha de contractar un instal·lador autoritzat per a la inspecció.


COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) Si la instal·lació està correcta, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència:

1. Trucar a la comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència escollida. És aconsellable entrar també per carta al registre de la companyia la sol·licitud de baixada de potència.

2. La companyia té l'obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s'ha de presentar al domicili i procedir al canvi de ICP i al precinte del mateix.

3. Aquesta gestió té un cost associat de 10,94 € (IVA incl.). 4. Si en 5 dies no s'ha tramitat la sol · licitud, la companyia haurà compensar amb 30 €.


COM BAIXAR POTÈNCIA (kW)


ESTALVI PER POTÈNCIA, CADA 1,1kW rebaixat és un estalvi anual de: Potencia contratada

Coste anual Coste con IE

1,10kW

46,25 €

48,61 €

2,20kW

92,50 €

97,22 €

3,30kW

138,74 €

145,84 €

4,40kW

184,99 €

194,45 €

Bajada de:

5,50kW

231,24 €

243,06 €

1,10kW

48,61 €

6,60kW

277,49 €

291,67 €

2,20kW

97,22 €

7,70kW

323,73 €

340,29 €

3,30kW

145,84 €

8,80kW

369,98 €

388,90 €

4,40kW

194,45 €

9,90kW

416,23 €

437,51 €

5,50kW

243,06 €

Ahorro de:


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Per a potències contractades inferiors a 10 kW i tarifes d'últim recurs (PVPC) existeixen les tarifes 2.0, i que per a la PVPC (antiga TUR) els costos són Eur/kW y mes 2.0A 2.0DHA 2.0DHS

3,503619 3,503619 3,503619

Eur/kW año P1 kWh 42,043428 0,124107 42,043428 0,148832 42,043428 0,150812

P2 kWh

P3 kWh

0,057995 0,071879

0,044146

• La immensa majoria de llars tenen tarifes 2.0A. • El preu vall de la 2.0DHA és un 53% més barat que el preu fix de la 2.0A (sense discriminar),

• val la pena passar a 2.0DHA?


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • El període vall, el menys car, ocupa 14 hores al dia , • des de les 22 hores fins a les 12 hores del dia següent a l‘hivern, • des de les 23 hores fins a les 13 hores del dia següent a l'estiu,

• El període punta, el més car, ocupa 10 hores al dia , • des de les 12h a les 22h a l'hivern • des de les 13h i 23h a l'estiu.

Els canvis d'horari d'hivern a estiu o viceversa coincidiran amb la data del canvi oficial d'hora .


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2

14 Horas de periodo VALLE al dia BONS HABITS: POSAR RENTADORES PEL MATÍ, PLANXAR PEL MATÍ O A PARTIR DE LES 22h A L’HIVERN, EIXUGAR-SE CABELL BON MATÍ, SI VITRO, CUINAR ABANS DE LES 13h A L’HIVERN,…,


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • La immensa majoria té tarifes 2.0A, sense discriminar,

val la

pena passar a 2.0DHA? Sí, si el consum vall és superior al 27% del consum total


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Una llar sense Aire Condicionat, el consum és bàsicament la nevera (24h) • Una nevera són uns 0,1kW, per a 1 persona, que si funciona 24h, són 2,4kWh/dia, per 30 dies: 77 kWh/mes, que per 12 mesos, uns 900kWh/any, només la nevera, del quals 525kWh són en VALLE. Consumos típicos domésticos Nº de personas

Consumo medio

en el hogar

de electricidad (*)

1

1200kWh

0900kWh

0525kWh

44%

SÍ, SEGURÍSIMO

2

2400kWh

1300kWh

0758kWh

32%

SÍ, SEGURO

3

3250kWh

1500kWh

0875kWh

27%

SÍ, 99% DE SEGURIDAD

4

3850kWh

1650kWh

0963kWh

25%

SÍ, 90% DE SEGURIDAD

5

4500kWh

1700kWh

0992kWh

22%

CASI SEGURO QUE SÍ

Consumo Consumo valle Nevera nevera

% Valle Nevera s/total

(*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Año 2006-2008

Vale la pena?


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Podem dir, que les llars “mitges”, el normal és que la tarifa amb discriminació horària 2 els hi surt a compte. • L’estrany és que a una llar no li compensi la tarifa 2.0DHA

•I com és que gaire bé ningú la contracta???


DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 •I com és que gaire bé ningú la contracta??? Nº de personas en el hogar

Consumo medio

La que tenim TOTs

Coste 30Valle/

de electricidad Coste Energía 70 Punta (*) 2.0A con 2.0DHA

Coste 40Valle/ Ahorro Anual

60 Punta con 2.0DHA

Coste 50Valle/ Ahorro Anual

50 Punta con 2.0DHA

Ahorro Anual

1

1200kWh

148,93 €

145,90 €

3,03 €

135,00 €

13,93 €

124,10 €

24,83 €

2

2400kWh

297,86 €

291,79 €

6,06 €

269,99 €

27,86 €

248,19 €

49,66 €

3

3250kWh

403,35 €

395,14 €

8,21 €

365,62 €

37,73 €

336,09 €

67,25 €

4

3850kWh

477,81 €

468,09 €

9,73 €

433,11 €

44,70 €

398,14 €

79,67 €

5

4500kWh

558,48 €

547,11 €

11,37 €

506,24 €

52,24 €

465,36 €

93,12 €

(*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Año 2006-2008


T. 93 846 54 01 info@alternaenergia.com

Presentació Alterna Energia  

Presentació d'Alterna Energia en la xerrada Actua! Una nova cultura energètica, explicant-nos com podem abaratir la factura de la llum