Page 1

esentera d repr ig s ka s o u

m

fwefwefwefwefdffefwwf

Fullmäktigeval

nd? ku

2021

L

än

sfö

r

g

Vem vil ld

Någon som bryr sig. Någon som du.

rsä k

rin g ar G ä

vle

bo


Som kund är du delägare och kan påverka.

Vi ser det så här! I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar vi tjänar går inte till externa aktieägare. De stannar i bolaget för att erbjuda prisvärda produkter och utveckla efterfrågade tjänster, samtidigt som vi återinvesterar i länet för ett tryggt och attraktivt Gävleborg - framför allt för våra barn och unga. I dag, i morgon och för all tid.


KUNDERNA Alla kunder äger bolaget tillsammans. Vi är ett så kallat ömsesidigt bolag. Länsförsäkringar Gävleborg har ungfär 100 000 kunder.

FULLMÄKTIGE

BOLAGETS MEDARBETARE

Fullmäktige består av kunder som representerar alla ägare i bolaget. Gemensamt för dessa är att de bryr sig om hur vi tar hand om vårt gemensamma bolag, hur kunderna får ut det bästa av oss och de är ambassadörer för bolaget. Ett av fullmäktiges uppdrag är att välja bolagets styrelse. Varje år är det val till en tredjedel av de ca 40 platserna i fullmäktige.

Bolagets vd ansvarar tillsammans med bolagets ca 150 medarbetare för den löpande verksamheten, för att leverera en bra kundupplevelse, och genom arbetet bidra till ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt.

STYRELSEN Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. En viktig uppgift är även att tillsätta vd.

LFG001-002


Det är du och alla andra kunder som äger Länsförsäkringar Gävleborg. Därför är det självklart att ni också är med och påverkar.


Valet genomförs i tre steg 1. September: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater, antingen sig själv eller någon annan de har förtroende för. 2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på Nomineringskommitténs grundförslag, eller på någon annan bland de nominerade. 3. December: Den nya fullmäktigesammansättningen presenteras på vår webbplats.


Nominera dig själv eller någon annan du har förtroende för. Vad krävs av dig som representant? Du är engagerad och sätter av tid till vår bolagsstämma och de fullmäktigeträffar som arrangeras varje år. Du blir en viktig ambassadör för oss och representerar oss ute i vårt län. Det innebär att vara engagerad och sprida kännedom om vårt kundägda bolag och det samhällsansvar vi tar - bland annat genom vår samhällsfond. På den årliga bolagsstämman deltar du och är med och tar beslut kring bolagets styrelse, ordförande och valberedning, om bolagets vinst eller förlust, samt beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Ibland kan även övergripande riktlinjer för bolagets verksamhet beslutas. Mandatperioden är vanligtvis tre år.

Vem kan nominera och vem kan bli nominerad? För att man ska vara berättigad att nominera någon annan, eller bli nominerad, behöver man ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg. Du kan nominera dig själv eller en annan tillfrågad person, och man kan endast nomineras i sin egen hemkommun. Nuvarande ledamöter, som står till förfogande för omval, kan också nomineras. För den nominerade gäller: • ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg (t ex en bil- eller hemförsäkring) • vara bosatt i Gävleborgs län eller vara ägare i företag med säte i Gävleborg. • vara myndig • vara tillfrågad • inte vara försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud • inte vara styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till Länsförsäkringar Gävleborg • inte ha anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Länsförsäkringar Gävleborg, samt inte maka, make eller sambo till sådan person.


Nomineringskommittén Nomineringskommittén, utsedd av fullmäktige på bolagsstämman, består av styrelseledamöter, ledamöter från valberedningen samt representanter från företagsledningen.

Nomineringskommitténs uppgifter är att: • ta emot förslag (nomineringar) på kandidater • själv identifiera lämpliga kandidater till fullmäktige • lämplighetsbedöma kandidater till fullmäktige • föreslå kandidater till fullmäktige

Vem får rösta? Fysisk person, bosatt i Gävleborgs län, som äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg och fyllt 18 år senast 31 oktober det aktuella valåret får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.

Du nominerar och röstar digitalt på vår webbplats LFgavleborg.se/fullmaktigeval


Vår demokratiska process i fyra steg.

1. Du nominerar dig själv eller en person som du känner förtroende för.

2. Ni kunder röstar tillsammans fram de personer som blir ledamöter i fullmäktige.


3. Ledamöter i fullmäktige har rösträtt varje år vid bolagsstämman.

4. Vi får en demokratisk process som speglar våra kunders önskan.


Tillsammans. För all tid. Vi tror på kraften i att hålla ihop. Att om alla hjälps åt så kan vi leva bra här och nu. Idag, i morgon och för all tid.


LFG 001-002 Länsförsäkringar Gävleborg 2021 fwefwefwefwefdffefwwf

Fullmäktigeval

nd? ku

2021

L

än

sfö

r

g

Vem vil ld

m

esentera d repr ig s ka s o u

rsä k

rin g ar G ä

vle

bo

Du nominerar, röstar och läser mer på vår webbplats LFgavleborg.se/fullmaktigeval

Profile for Länsförsäkringar Gävleborg

Som kund är du delägare och kan påverka - Fullmäktige!  

Det är du och alla andra kunder som äger Länsförsäkringar Gävleborg. Därför är det självklart och viktigt att ni också är med och påverkar....

Som kund är du delägare och kan påverka - Fullmäktige!  

Det är du och alla andra kunder som äger Länsförsäkringar Gävleborg. Därför är det självklart och viktigt att ni också är med och påverkar....

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded