Page 1

Br 08/11 | Akcijska ponuda važi od 07.04.2011. od 06h ujutru do 20.04.2011. do 24h

Dodatak

Kamere

Gastro

Povratak u prirodu

od 2. do 5. strane

od 37. do 39. strane

od 40. do 47. strane

NEPREHRAMBENI PROIZVODI

DIGITALNI FOTO APARAT BENQ C1450 tCCDZoom: optički 3x optički/5x digitalni tSnimanje video klipova u rezoluciji 720p tBaterije: 2x AA

T OP HI T 14 MEGAPIKSELA 2.7” TFT LCD POKLON TORBICA

99

4.999,

5.899,99 PARTNER PROFESIONALACA

www.metro.rs


6,80=0 DIGITALNI FOTO APARAT OLYMPUS X-940 + SD 2GB tYÝJSPLPVHBPOJPQUJŘLJ NN YEJHJUBMOJ[VNt-JJPOCBUFSJKBJ 64#"$QVOKFOKFtLCD dijagonale 2,7”t7JEFP[BQJTTB[WVLPN t%JHJUBMOBTUBCJMJ[BDJKBTMJLF NBHJŘOJGJMUFSJt*OUFMJHFOUOJBVUPNBUTLJ SFäJN *40tSoftver i meni na srpskom jeziku

+

14 MEGAPIKSELA

99

7.599,

8.967,99 DIGITALNI FOTO APARAT OLYMPUS T-100

DIGITALNI FOTO APARAT OLYMPUS TG-310

tYPQUJǏLJ[VNt1VOKJWB-JJPOCBUFSJKBtLCD dijagonale 2,4“ tVideo zapis sa zvukom t64#"$QVOKFOKFCBUFSJKFt1SFQP[OBWBOKF MJDB NBHJŘOJGJMUFSJt*40tSoftver i meni na srpskom jeziku t#PKFTSFCSOBJDSOB

t YÝJSPLPVHBPOJPQUJŘLJ YEJHJUBMOJ[VNt7PEPPUQPSBOEPN otporan na padove sa visine do 1,5 m i otporan na smrzavanje do ¡$t%WPTUSVLBTUBCJMJ[BDJKBTMJLFt,PNQBUJCJMOPTUTB&ZF'J LBSUJDPNt%GPUPSFäJNTOJNBOKBt,MJ[OJNFIBOJ[BNTBEWPTUSVLJN [BLMKVŘBWBOKFN[B[BÝUJUVLPOFLUPSBJMFäJÝUB[BCBUFSJKVtQ)% .PWJFJ)%.*LPOUSPMBt.FOJOBTSQTLPNKF[JLVt7JÝFCPKB

12 MEGAPIKSELA

14 MEGAPIKSELA

5.899,99

18.599,99

6.961,99

21.947,99

DIGITALNI FOTO APARAT OLYMPUS VG-120 + KOMPLET DODATNE OPREME (SD 4 GB + TORBICA + TKANINA ZA BRISANJE EKRANA) tYÝJSPLPVHBPOJPQUJŘLJ YEJHJUBMOJ[VNt6MUSBUBOLPUFMPt720p HD Video zapis t-$%EJKBHPOBMFwt1VOKJWB-JJPOCBUFSJKBJ64#"$BEBQUFS t"'QSBǎFOKF *OUFMJHFOUOJBVUPNBUTLJSFäJN J"VUP 4IBEPX"EKVTUNFOUUFIOPMPHJKBJ"EWBODFE 'BDF%FUFDUJPOt.BHJŘOJGJMUFSJ TSQTLPNKF[JLVt#PKFDSOJ TSFCSOJ DSWFOJ QMBWJ

99

9.299,

10.973,99 2

PARTNER PROFESIONALACA

+

14 MEGAPIKSELA


6,80=0 DIGITALNI FOTO APARAT NIKON L23

MEMORIJSKE KARTICE SANDISK

10,1 MEGAPIKSEL tYPQUJŘLJYEJHJUBMOJ[VNt5'5-$% t0TFUMKKJWPTU*40t1PESäBWB 4%4%)$4%9$NFNPSJKTLFLBSUJDFtSB[MJǏJUJITDFOB snimanjat&YQFFE$TJTUFN[BPCSBEVGPUPHSBGJKBt73SFEVLBDJKB WJCSBDJKFtVideo i tonski zapist/BQBKBOKF TBEWF""CBUFSJKF

.*$304%J4%PE t(#  

t(#  

t(#  

2 GB

6.799,99

559,99

8.023,99

660,79

DIGITALNI FOTO APARAT NIKON COOLPIX S2500

DIGITALNI FOTO APARAT NIKON COOLPIX L120

tYPQUJŘLJ[VN NN tw-$%FLSBOt0TFUMKJWPTU *40tSB[MJǏJUJITDFOBTOJNBOKBt&YQFFE$ TJTUFN[BPCSBEVGPUPHSBGJKBt73SFEVLDJKBWJCSBDJKF t7JEFPJUPOTLJ[BQJTt1VOKJWBMJPOCBUFSJKBTBQVOKBŘFN

tYPQUJŘLJ[VN NN tw-$%FLSBOt)%WJEFP[BQJT t0TFUMKJWPTU*40tSB[MJDJUJITDFOBTOJNBOKBt&YQFFE$ TJTUFN[BPCSBEVGPUPHSBGJKBt73SFEVLDJKBWJCSBDJKFt1BNFUOJ TJTUFN[BQPSUSFUF EFUFLDJKBMJDB UBKNFS[BPTNFI t/BQBKBOKFTBCBUFSJKFUJQB""

12,1 MEGAPIKSEL

14,1 MEGAPIKSEL

9.299,99

21.999,99

10.973,99

25.959,99

NIKON D3100 SET (D3100 + 18-55 mm VR) tÀJSPLJPQTFHQPEFÝBWBOKBPTFUMKJWPTUJ *40 QSPÝJSJWBEP 

t&91&&%**4*45&.;"0#3"%64-*,& t5'5-$%FLSBOw DN t3FäJNv70%*ėw CS[BQPNPŗVHSBŜFOBVGPUPBQBSBUJ MBLB[BLPSJÝŗFOKFtÇJWJQSJLB[TMJLF t'VMM)%WJEFPt#S"'UBŘBLB t5JQLBSUJDF4% 4%)$ 4%9$ &ZF'J t"LUJWOJ%MJHIUJOHt*OUFHSJTBO#MJD t6TFUVTBPCKFLUJWPNNN73

14,2 MEGAPIKSELA

44.899,99 52.981,99 www.metro.rs
6,80=0 DIGITALNI FOTO APARAT SONY DSC-W330+POKLON DODATNA LI-ION BATERIJA t.FHBQJLTFMtYPQUJŘLJ[VNÝJSPLPVHBPOJ$BSM;FJTTPCKFLUJW PENNt5'5w-$%t4NJMF4IVUUFSt0QUJDBM4UFBEZ4IPU WJTPLB PTFUMKJWPTU*40t'BDF%FUFDUJPO &BTZ4IPPUJOH t6HSBŜFOTPGUWFS VHSBŜFOFGVOLDJKFSFUVÝJSBOKB t1PLMPOEPEBUOB-JJPOCBUFSJKB

14,1 MEGAPIKSEL

POKLON DODATNA Li-ion BATERIJA

10.999,99 12.979,99

SD FLASH KAMERA SONY DCR-SX15EB/ES t'PSNBUWJEFP[BQJTB.1&(t0QUJŘLJ[VNY 4UFBEZ4IPU9 'BDF %FUFDUJPOt.FEJK[BTOJNBOKF.FNPSZ4UJDL™130™%VP)JHI 4QFFE.BSL** .FNPSZ4UJDL™130™)(%VP 4%4%)$NFNPSJKTLB LBSUJDBt$$%TFO[PSPE DN UJQ t%PMCZ¥%JHJUBMLBOBMOJ 4POZ PCKFLUJWt4OJNBOKFGPUPHSBGJKBOB.FNPSZ4UJDL™LBSUJDJ

SD KAMERA PANASONIC SDR-S70 t4%4%)$4%9$TMPU $$%tYPQUJǏLJ[VNt5'5-$% t0*4tJ"NPEFt4UFSFP[PPNNJDt64#)4t"7J[MB[

LCD EKRAN 2.7”

19.999,99 15.199,99 17.935,99

23.599,99 HD SD KAMERA JVC GZ-HM310 t'VMM)%4%LBNFSBt3F[PMVDJKB'VMM)%Yt,POJDB.JOPMUB )%PQUJLBt%WBTMPUB[BNFNPSJKTLFLBSUJDB4%)$LPNQBUJCJMOJ t'PSNBUJTOJNBOKB<"7$)%>7JEFP.1&("7$)"VEJP%PMCZ %JHJUBM DI 4UJMM+1&(t-$%NPOJUPSXJEF LQJYFMB t6QMPBETOJNBLBOB:PVUVCFt8JOEPXT4PGUXBSF%JHJUBM1IPUP /BWJHBUPS1JYFMB&WFSJP.FEJB t#SPXTFS )%&EJUJPO GPS8JOEPXTQSPWJEFE

24.999,99 29.499,99 4

PARTNER PROFESIONALACA


6,80=0 DIGITALNI FOTO APARAT LUMIX DMC-S1EP tPQUJŘLJ[VNt5'5-$%FLSBOt-6.*9PQUJLB NN t)%WJEFPTOJNBOKF Y t/BQSFEOB0*4GVOLDJKB<PQUJŘLB TUBCJMJ[BDJKBTMJLF> J"NPEF QIPUP t-JJPOCBUFSJKBt%PTUVQBOV DSOPK TSFCSOPKJQJOLCPKJ

DIGITALNI FOTO APARAT LUMIX DMC-FT10 tYPQUJŘLJTBTUBCJMJ[BDJKPNYEJHJUBMOJt"MVNJOJKVNTLPLVǎJÝUF t0UQPSBOKFOBWPEVEPEVCJOFPEN OB[BNS[BWBOKFEP

14,1 MEGAPIKSEL

12 MEGAPIKSELA

9.829,99

19.999,99

11.599,39

23.599,99

DIGITALNI FOTO APARAT SAMSUNG EC-ES25 tYPQUJŘLJ YEJHJUBMOJ[VNt4BNTVOHMFOTt,PNQBUJCJMBOTB4%4%)$ NFNPSJKTLJNLBSUJDBNBt%PTUVQBOVTSFCSOPKJDSOPKCPKJ

12,2 MEGAPIKSELA

LCD EKRAN 2.5”

DIGITALNI FOTO APARAT SAMSUNG EC-ES75 tYPQUJŘLJ[VNt5'5-$%t%*4 %JHJUBM*NBHF4UBCJMJ[BUJPO

t'BDF%FUFDUJPO 3FEFZFSFEVDUJPOt*40PTFUMKJWPTUEP t,PSJTUJ4%J4%)$NFNPSJKTLFLBSUJDF

14,2 MEGAPIKSELA

6.299,99 7.433,99 DIGITALNI FOTO APARAT SAMSUNG EC-PL100+SD 2 GB tYPQUJŘLJYEJHJUBMOJ[VNt4BNTVOHPQUJLB t%VBM-$%QP[BEJOBQSFE t7("WJEFPTB[WVLPNt%JHJUBMOJ TUBCJMJ[BUPSTMJLFt,PSJTUJ4%LBSUJDF QPESäBWBEP(#

12,2 MEGAPIKSELA

9.299,99 10.973,99

POKLON SD kartica 2 GB

10.999,99 12.979,99 www.metro.rs

5


Multimedija 2x HDMI, DVB-T cm

66LCD

cm

82 D

KONTRAST 10000:1

LCD TV 26/32’’ TELEFUNKEN 26/32D857L t%JKBHPOBMBDN SF[PMVDJKBY t%JOBNJŘLJLPOUSBTUt0TWFUMKFOKFDEN¤ t%%JHJUBM$PNCGJMUFStY)%.* %7#5 Y4DBSU t,PNQPOFOUOJ3$"7JEFPVMB[J[MB[ t4UFSFP3$""VEJPVMB[J[MB[t6MB[[BTMVÝBMJDF 3'BOUFOTLJVMB[tYUKVOFS1*1"7 TMJLBVTMJDJ 1"5 TMJLBJUFMFUFLTU

t5FMFUFLTUTUSBOB

LC

66 cm

24.999,99 29.499,99 82 cm

28.999,99 34.219,99 LCD TV QUADRO 19’’ LCD-19CH21 t%JKBHPOBMBDN SF[PMVDJKBY tKontrast: 10000:1 PTWFUMKFOKFDEN t1"-4&$"./54$t%%JHJUBM$PNCGJMUFS t1x SCART, S-Videot"VEJPVMB[J[MB[ t6MB[[BTMVÝBMJDF 3'BOUFOTLJVMB[ t#S[JUFMFUFLTUTUSBOJDB

cm

48LCD

LCD TV QUADRO 22’’ TFT-22KM12 W t%JKBHPOBMBDN SF[PMVDJKBY t%7#5*"OBMPH57UVOFSt$*VUPS[B1$.$*"EFDPEFS t%JOBNJŘLJDPOUSBTUt%%JHJUBM$PNCGJMUFS tY)%.* Y4$"35t,PNQPOFOUOJ3$"WJEFPVMB[ t4UFSFP3$"BVEJPVMB[J[MB[t6MB[[BTMVÝBMJDF 3'3' BOUFOTLJVMB[t#S[JUFMFUFLTUTUSBOJDB

56

cm

LCD

HDMI, USB PC ULAZ

12.999,99

15.999,99

15.339,99

18.879,99PARTNER PROFESIONALACA


LCD TV 32’’ PHILIPS 32PFL3605H/12 t%JKBHPOBMBDN FULL HD t%JHJUBM$SZTUBM$MFBSPNPHVŗBWBCPMKJLWBMJUFUTMJLF tCJMJPOBCPKB TUFSFPY8 t&BTZMJOL *ODSFEJCMF4VSSPVOE t4NBSU1JDUVSFBOE4NBSU4PVOE t MPEG-4t5FMFUFLTU

cm

82 D LC

2x HDMI, PC ULAZ USB, DVB-T

37.199,99 43.895,99 cm

82LED

LED TV 32’’ SAMSUNG UE32-C4000 t%JKBHPOBMBDNt3F[PMVDJKBY t$PNQPOFOU $PNQPTJUF 0QUJDBM $*4MPU 3' )FBEQIPOF 1$"VEJP*O %7*"VEJP*O t;WVLY8 %PMCZ%JHJUBM1MVT %PMCZ1VMTF t4BU5BKNFS .FOJOBTSQTLPNKF[JLV

4x HDMI, USB SCART, PC ULAZ DVB-T/C TJUNER

44.899,99 52.981,99 m

c 7 10PLAZMA

PLAZMA TV 42” SAMSUNG PS-42C430 t%JKBHPOBMBDN t3F[PMVDJKBY t%PMCZ%JHJUBM1MVT t$*VMB[ 4DBSU t4MJLBVTMJDJ UKVOFS

t5FMFUFLTU

45.759,99

2x HDMI, GAME MOD PC ULAZ, USB DVB-T/C TJUNER

53.996,79 

www.metro.rs


Multimedija AUTO RADIO SONY CDX-GT29 t4.04'&5NBYJ[MB[OFTOBHFY8tPrednji pomoćni ulaz za kompatibilnost sa prenosnim audio uređajima t3FQSPEVLDJKB$%$%3.18.""$$t;FMFOPPTWFUMKFOKFUBTUFSB

AUX ULAZ

99

5.899,

6.961,99 BANDRIDGE ANALOGNA TV/FM ANTENA BTV 500

DVD PLEJER VOX PDVD-7033 t3FQSPEVLDJKB%7%338 DivX $%338 MP3 .1&( USB tėJUBŘLBSUJDFt%JHJUBMt.JD 4POZPQUJDt'BO 7("t1SFWPE

t'SFLWFOUOJPQTFH.)[t0QTFH SBEB6)'7)''.t4LSJOJOHGBLUPS NBOKFPEE#t0UQPS0INt%VäJOB LBCMB N

589,99

2.799,99

696,19

3.303,99

USB, HDMI

ALKALNE BATERIJE GP

USKRŠNJE KNJIGE

t1BLPWBOKFLPNBEB""J"""CBUFSJKB

t7JÝFOBTMPWB

24AU-B16/LR03

15AU-B16/LR03

komad

499,99

549,99

349,99

589,99

648,99

377,99

8

PARTNER PROFESIONALACA


SIGMASPCOBNBSLBOVEJÝJSPLVQBMFUVQSPJ[WPEBJLPNQMFUOPSFÝFOKF[B WBÝVLBODFMBSJKVSIGMAKFPCFMFäKFLWBMJUFUBJGVOLDJPOBMOPTUJ JUSFOVUOP VOBÝPKQPOVEJNPäFUFOBŗJQSFLPBSUJLBMBPWFSPCOFNBSLF

SVE ZA VAŠU KANCELARIJU!

SIGMAQPLSJWBTMFEFŗFTFHNFOUF tLBODFMBSJKTLJNBUFSJKBM tLBODFMBSJKTLBPQSFNB tLBODFMBSJKTLJOBNFÝUBK

DIGITRONI

FOTOKOPIR PAPIR

KOVERTE

PAPIRNA GALANTERIJA

KANCELARIJSKI MATERIJAL I OPREMA

www.metro.rs

9


Kancelarijska oprema TOSHIBA FOLIO 100

GARMIN NAVIGACIJA NUVI 1490 EU+SCG ROUTE

t5PVDITDSFFOQBOFMwt$16/WJEJB5FHSB.PCJMFQSPDFTPS t*OUFSOBMNFNPSZ(#t$POFDUJWJUZ8JGJ #MVFUPPUIt)%.* t64#1PSU64#t.FEJB4MPUt..$4% NBY.# t8FCDBN .Qt#BUUFSZMJGFVQUPIPVSTt04"OESPJEt0QFSBNPCJMF CSPXTFS t'MBTI

t&LSBOEJKBHPOBMBw DN t&WSPQBJ4$(VJOUFSOPKNFNPSJKJ t#MVFUUPPUIIBOETGSFFt5.$QSPQSJKFNOJLJOGPSNBDJKBVTBPCSBŗBKV &WSPQB t-BOF"TTJTUBOUJKVODUJPO7JFXQSJLMB[SBTLSTOJDBJ VLSÝUBOKBQVUFWBt%JNFO[JKF Y Y DNt#FTQMBUOB OBEPHSBEOKB4$(3PVUFLBSUFQVUBHPEJÝOKF

27.699,99

19.999,99

29.915,99

23.599,99 PC IGRE t1$"MWJOUIF$IJQNVOLT 3"/( 

t1$4ISFL$BSOJWBM$SB[F 3"/( 

t1$4QMJOUFS$FMM%PVCMF"HFOU 3"/( 

DECT TELEFON PANASONIC KX TG 2511 t6MB[OFUFMFGPOTLFMJOJKFt1SJLB[OBWJÝFKF[JLB t$BMMFS*%*NFOJLt1SJLB[CSPKBQP[JWBPDB t.FNPSJKB[BCSPKFWFQSJNMKFOJIQP[JWB t,BQBDJUFUJNFOJLBOBTMVÝBMJDJ JNFOBJCSPKFWB t/BWJHBDJKTLJUBTUFS t4QJLFSGPOt"MBSNCVEJMOJLt-PLBUPSTMVÝBMJDF

RANG 2

159,99

1.799,99

188,79

2.123,99

TRAXDATA DVD-R 25/1

USB FLASH MEMORIJA

t (#tNJOtYt1BLPWBOKFLPNBEB

t(#  t(#   t(#  t(#  

pakovanje

2 GB

279,99

299,99

330,39

353,99

10

PARTNER PROFESIONALACA


NOTEBOOK ACER ASPIRE 5336 t&LSBO)%"DFS$JOF$SZTUBMย™-$%t1SPDFTPS*OUFMยฅ$FMFSPOยฅ ()[ .#t.FNPSJKB(#%%3***t)%%(#SQN t%7%4VQFS.VMUJ%-ESJWFtฤ—JUBล˜LBSUJDBJODBSESFBEFS t8JSFMFTTt.SFรคOBLBSUB t#BUFSJKBDFMMt5FรคJOB LHtY64#t)%.*

1 GB

COMPAQ PRESARIO CQ56-109WM t*OUFM$FMFSPO1SPDFTTPS ()[ t)%%(#t(#%%34ZTUFN t*OUFM(SBQIJDT.FEJB"DDFMFSBUPS.6QUP.#t4VQFS.VMUJ9 %7%ยœ338XJUI%PVCMF-BZFS4VQQPSUtwEJBHPOBM)JHI%FGJOJUJPO )1#SJHIU7JFX%JTQMBZ Y t*OUFHSBUFE&UIFSOFU-"/ CHO8-"/t$FMM8)S-JUIJVN*PO#BUUFSZ t(FOVJOF8JOEPXT )PNF1SFNJVN CJU

2 GB

99

26.599,

28.727,99

99

28.999,99

29.807,99

31.319,99

27.599,

MONITOR 21.5โ€ PHILIPS 221V2SB/10

ACER MONITOR eMACHINE LCD E220HQB

tw 8JEFt3F[PMVDJKBY t0TWFUMKFOKFDENt,POUSBTU t7SFNFPE[JWBNTt6HBPHMFEBOKBยกยก

t7FMJล˜JOBFLSBOB wt3F[PMVDJKB8*%&Y t,POUSBTUt0TWFUMKFOKFDENยค t6HBPHMFEBOKBยก t0E[JWNT

โ€  

2

9.999,99

9.599,99

10.799,99 ACER ASPIRE AS5742 t*OUFM$PSFJ.QSPDFTTPS ()[ .#-DBDIF

t(#%%3 (#)%% .PCJMF*OUFM). &YQSFTT$IJQTFUt*OUFM)%(SBQIJDT TVQQPSUJOH.JDSPTPGU%JSFDU9 tw)%YQJYFM SFTPMVUJPOBTQFDUSBUJP $JOF$SZTUBM5'5-$%-&% tY%7%4VQFS.VMUJ EPVCMFMBZFSESJWF t"DFS$SZTUBM&ZF .QJYXFCDBN 8-"/ (JHBCJU-"/

10.367,99 HP LASERJET PRO P1102 t#S[JOBรUBNQFTUSBOJDBt3F[PMVDJKBรUBNQF YEQJt4UBOEBSEOBNFNPSJKB.# t1SPDFTPS.)[t,POFLDJKB)J4QFFE 64#QPSUt4UBOEBSEOJLBQBDJUFUGJPLF[BQBQJS TUSBOJDB

36.999,99

7.499,99

39.959,99

8.849,99 11

www.metro.rs


Kancelarijska oprema SIGMA KASA ZA NOVAC

SIGMA KANCELARIJSKI SET

set

299,99

319,99

353,99

377,59

SIGMA DETEKTOR MD2366

SIGMA U FOLIJA

t6HSBŜFOBMVQB t4OBäOB67TWFUJMKLB

t" t1BLPWBOKF LPNBEB

pakovanje

1.299,99

179,99

1.533,99

212,39

STONI KALKULATOR SIGMA TR7112

SIGMA HEFTALICA 39 t)FGUBNBLTJNVNMJTUB t,PSJTUJLMBNFSJDFJ t6MB[IFGUBOPHNBUFSJKBMBEPNN

tDJGBSB t/BQBKBOKFTPMBS CBUFSJKB

499,99

209,99

589,99

247,79

SIGMA LASER

KOVERTE SIGMA t$YNN  

t$YNN  

t%-YNN  

t$YNN  

t1BLPWBOKFLPNBEB

50 kom. C6

12

PARTNER PROFESIONALACA

199,99

79,99

235,99

94,39


SIGMA STREČ FOLIJA

ARO REGISTRATORI SA KUTIJOM

tNJLSPOBt%VäJOBNtÀJSJOB DN

t'PSNBU"t7JÝFCPKBt1BLPWBOKFLPNBEB

komad

10/1

649,99

999,99

766,99

1.179,99 SIGMA KOCKA BELA

SIGMA ŽIČANA KORPA

tMJTUB t1BLPWBOKFLPNBEB

t$SOBJTSFCSOB

3 komada

299,99

149,99

353,99

176,99

POLICE SIGMA t1PMJDB[B EPLVNFOUBVCPKJ t1BLPWBOKFLPNBEB t7JÝFCPKB

SIGMA FASIKLA SA GUMICOM t1BLPWBOKFLPNBEB

pakovanje

pakovanje

539,99

159,99

637,19

188,79

FASCIKLE SA MEHANIZMOM SIGMA

PAPIR ZA ŠTAMPU I FOTOKOPIRANJE

t1BLPWBOKFLPNBEB t7JÝFCPKB

tHt'PSNBU"t,VUJKBPESJTFWB

pakovanje

kutija

119,99

1.299,99

141,59

1.533,99 

www.metro.rs


Bela tehnika/elektro VEŠ MAŠINA WM652

MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA D61110

tQSPHSBNBt"VUPNBUTLPEFUFLUPWBOKFQSBOKBt*OPYCVCBOK t1PMJQSPQJMFOTLJLB[BOt%JNFO[JKF ÀY7Y% YYDN

t,BQBDJUFULHt5SBKBOKFQSPHSBNBTVÝFOKB NJONJOt4JTUFNQSPUJWHVäWBOKBVLMKVŘFOP t&MFLUSPOTLJQSPHSBNBUPS

VEŠ MAŠINA WM552

85 cm 60 cm

t"VUPNBUTLBLPOUSPMBt%JNFO[JKF ÀY7Y% Y YDN

60 cm

18.599,99

WM552

15.199,99

21.947,99

17.935,99 KOMBINOVANI FRIŽIDER „SIDE BY SIDE’’ GW P207FLPV

99

KAPACITET 5 KG

ENERGETSKI RAZRED A+

72

19.469,

600 o/min

cm

16.499,

ENERGETSKI RAZRED A

,5

99

t5PUBM/P'SPTUt6LVQOB[BQSFNJOBM M t#PKB1MBUJOVN 4JMWFSt-&%EJHJUBMOJEJTQMFKt)JESBVMJŘLJNJOJCBSPTFUMKJWOBEPEJS t7JTPLJEJTQBO[FS[BWPEVJMFE

175,3 cm

WM652

89,4 cm KOMBINOVANI FRIŽIDER KGV36V03IE+MIKSER MFQ3020S

cm

61

185 cm

t"VUPNBUTLPPUBQBOKF t6LVQOBOFUP[BQSFNJOBM

60 cm ENERGETSKI RAZRED A ŽIČANE POLICE

+

28.999,99

80.499,99

34.219,99

94.989,99

14

PARTNER PROFESIONALACA


UGRADNA STAKLOKERAMIČKA PLOČA EC 605ESC t/F[BWJTOB TBNFIBOJŘLJNLPOUSPMBNBOBTBNPKQMPŘJt4OBHB8 t/BQPO7t%JNFO[JKFBQBSBUB ÀY7Y% Y YDN

SUDO MAŠINA t&OFSHFUTLBLMBTB" t%84 %JNFO[JKF 7YÀY% YYDN t%84 %JNFO[JKF 7YÀY% YYDN

DW-S4520 bela (8 kompleta)

99

13.999,

16.519,99

DW-S6020 bela (12 kompleta)

18.599,99 19.999,99 21.947,99

23.599,99

UGRADNA RERNA BO 1102MX t;BQSFNJOBMt.FIBOJŘLFLPOUSPMFt&DP$MFBOFNBKM t%PEBUOJEVCPLJ&DP$MFBOFNBKMQMFIt4OBHB8 t/BQPO7t%JNFO[JKFBQBSBUB ÀY7Y% Y Y DN

VEŠ MAŠINA AWG 6081/M

cm

54

84,5 cm

t1PUQVOPFMFLUSPOTLJ TJTUFNLPNBOEJ tQSPHSBNBQSBOKB

59 cm

99

13.999,

16.519,99 KOMBINOVANI FRIŽIDER DFR-2600AL+SECKALICA HS200G

cm

60

144 cm

t6LVQOBOFUP[BQSFNJOB M M M

tQPEFTJWFQPMJDF

54 cm

+

99

19.999,

23.599,99

ENERGETSKI RAZRED A 800 o/min. KAPACITET 6 KG

ŠPORET FCEW51001011 t4BSJOHMFtÀJSJOBDN t.FIBOJŘLFLPNBOEF t;BQSFNJOBM t%JNFO[JKF ÀY7Y% YYDN

ENERGETSKI RAZRED A

15.999,99

13.499,99

18.879,99

15.929,99 

www.metro.rs


Bela tehnika/elektro FRITEZA INOX SF 4003

SENDVIČ GRILL SF-3919

t,BQBDJUFUM

t%WFJOELBUPSMBNQJDF t5FSNPTUBUJŘLBLPOUSPMB

GRILL TOSTER KR2000EC t4OBHB8t+FEOPTUSBOFQMPŘFPE BMVNJOJKVNB TBUFGMPOTLJNQSFNB[PN tOJWPBUFNQFSBUVSF

2.899,99

1.199,99

3.799,99

3.421,99

1.415,99

4.483,99

PORTABL MAŠINA ZA ŠIVENJE SPA15

MIKROTALASNA PEĆNICA MW2820G

tWSTUBÝUFQBtNNÝJSJOBÝUFQBt3BWBOJDJLDBLÝUFQt1PWSBUOJCPE t#PEPWJ[BSBTUFHMKJWFNBUFSJKBMFt#PEPWJ[BTMFQJCPEt0WFSMPDLCPE t1PMVBVUPNBTLBSVQJDBt6HSBŜFOQSPTUPS[BQSJCPS

t4OBHBNJLSPUBMBTOF8t4OBHBHSJMB 8t.FIBOJŘLJLPOUSPMOJQBOFMtOJWPBTOBHF GVOLDJKB PENS[BWBOKBtNJOVUOJUBKNFSt,BQBDJUFUM

9.299,99

4.999,99

10.973,99

5.899,99

USISIVAČ LVC 0006 t4OBHB8 t7PEFOJGJMUFS t6TJTBWBWPEV

USISIVAČ SC4147 t4OBHB8 t,BQBDJUFULFTFM t5FMFTLPQTLBDFW

USISIVAČ ZA MOKRO I SUVO USISAVANJE BAUER WF109 „AQUATICO” t4OBHB8t'VOLDJKBJ[EVWBWBOKB WB[EVIB

4.499,99

4.999,99

5.999,99

5.309,99

5.899,99

7.079,99

16

PARTNER PROFESIONALACA


PEGLA NA PARU DB-3329

FEN HTD 3363

PEGLA NA PARU DB-8030

t4OBHB8t,FSBNJŘLBQPEMPHB PUQPSOBOBPÝUFŗFOKBt'VOLDJKB TBNPŘJÝŗFOKBt(VNJSBOBESÝLBt'JMUFS TJTUFNQSPUJWLBNFODBJQSPUJW DVSFOKBWPEF

t4OBHB8tTUFQFOBQPEFÝBWBOKB UFNQFSBUVSFJTOBHFtTUFQFOBCS[JOF t(VNJSBOPLVŗJÝUF t;BÝUJUBQSPUJW [BSFHSFWBOKB

t4OBHB8t,FSBNJŘLBQPEMPHB t'VOLDJKBTBNPŘJÝŗFOKB

1.439,99

999,99

1.689,99

1.699,19

1.179,99

1.994,19

TRIMER ZA KOSU M289

TRIMER HC5150

PRESA ZA KOSU S2002

t4BŘFÝMKFN NBLB[BNB VMKFN[BQPENB[JWBOKFJ ŘFULJDPN[BŘJÝŗFOKF

t4BNPPÝUSFOKFOPäJŗBtŘFÝMKJŗBTB QPEFÝBWBOKB NN t%PNJOSBEB OBCBUFSJKFt("3"/$*+"(0%*/&

t%WPTUSVLB[BÝUJUBLFSBNJLB[BVKFEOBŘFOV UFNQFSBUVSVJUFGMPO[BNBOKFPÝUFŗFOKBJ WJÝFTKBKBt#S[P[BHSFWBOKFTQSFNOB[B VQPUSFCV[BTFLVOEJt)MBEBOWSI t("3"/$*+"(0%*/&

STRUJA/BATERIJE

759,99

2.399,99

2.699,99

896,79

2.831,99

3.185,99

DEPILATOR SE3170

APARAT ZA BRIJANJE 150-1

t&MFLUSJŘOPOBQBKBOKFtCS[JOFFQJMBDJKF t4PGU-JGUTZTUFN[BCPMKVFQJMBDJKV CMJäFLPäJ tQJODFUBt4JTUFNQSPUJWCPMB "OUJQBJOTZTUFN WBMKDJLPKJNBTJSBKVJ OFäOPTUJNVMJÝVLPäVTNBOKVKVŗJCPM

t%WPTUSVLJTJTUFNCSJKBOKB OFQPNJŘOB HMBWBBQBSBUB QFSFTFVWPEJ NJO CSJKBOKB QPLB[BUFMKQVOKFOKBJ JTQSBäOKFOPTUJCBUFSJKF

PEGLA NA PARU 710 t4OBHB8t%VSBTUFFMQPEMPHB t,BQBDJUFUSF[FSWPBSB[BWPEVNM t4JTUFNQSPUJWLBQBOKBt4JTUFNQSPUJW LBNFODB

2.799,99

2.539,99

4.899,99

3.303,99

2.997,19

5.781,99 17

www.metro.rs


Sve za domaćinstvo EKSPRES LONAC t;BQSFNJOBMt4JHVSOPTOJWFOUJM

SET DVA TIGANJA tDN[BQBMBŘJOLF tDNt/POTUJDLQSFNB[

99

2.499,

set

649,99

2.949,99 BOKAL ZA PREČIŠĆAVANJE VODE „KANTRI” t;BQSFNJOB M

766,99 KUTIJA ZA HLEB

KUTIJE ZA HRANU

t6QPLMPOQBLPWBOKV t*/09

t

7/1

POKLON GRATIS

999,99

799,99

699,99

1.179,99

943,99

825,99

2 filtera

OCEĐIVAČ ZA SUĐE t.BMJ   t7FMJLJ  

mali

TAKE AWAY SET

299,99

tY M

353,99 POSLUŽAVNIK

99

249,

294,99 18

PARTNER PROFESIONALACA

tY DN

199,99 235,99


GRILL TIGANJ

ELIPSASTI SERVER SA VATROSTALNOM POSUDOM

tYDN t4BOPOTUJDLQSFNB[PN

UKRASNA FLAŠA U POKLON PAKOVANJU

549,99

1.099,99

648,99

1.297,99

PIVSKE ČAŠE

SET TRI NOŽA

t4PSHVO DM t

t6QPLMPOLVUJKJ t4BQPTUPMKFN

t.BÝJOLB M

set

2/1

799,99

149,99

549,99

943,99

176,99

648,99

KOMPLET ŠOLJICA SA TACNAMA t t6QPLMPOQBLPWBOKV

KOMPLET ZA SERVIRANJE TORTE

nož i spatula

6/1

399,99

249,99

471,99

294,99 

www.metro.rs


Sve za domaćinstvo KORPA ZA VEŠ

DASKA ZA PEGLANJE t%JNFO[JKFYDN

99

699,

komad

99

549,

825,99

648,99

ALUMIJUMSKE MERDEVINE t  

t  

SUŠILICA „GARDEN” tNäJDF

3.199,99 3.775,99

SUŠILICA „JOLLY/RIO” SA KRILCIMA tNäJDF

699,99 825,99 20

PARTNER PROFESIONALACA

4+1

2.199,99 2.595,99


STALAK ZA KIŠOBRANE

VEŠALICE 12/1

t7JÝFEF[FOB

komad

TORBA ZA KUPOVINU „METRO” t.BLTJNBMOP PQUFSFŗFOKF LH

12/1

899,99

749,99

83,99

1.061,99

884,99

99,11

OTIRAČ

KOŠ ZA PAPIR

tYDNtQPMJQSPQJMFO

99

249,

294,99 „NESALOMIVA” KUTIJA

komad

169,99 200,59 KORPA ZA STR

t4BQPLMPQDFN tM

1.099,99

449,99

1.297,99

530,99 

www.metro.rs


Nameštaj FOTELJA „CMX 9014”

RADNA FOTELJA GX5003

RADNA FOTELJA „GX-3003”

t%JNFO[JKFY YDN t1PEFTJWBWJTJOBJOBHJCTFEJÝUB t1SFTWMBLBPEFLPLPäF

t1SFTWMBLBPE17$B t1PEFTJWBQPWJTJOJJ OBHJCVOBTMPOB t1MBTUJŘOJSVLPOBTMPOJ JCB[B

t4FEJÝUFJOBTMPOLPNCJOBDJKB LPäFJNJLSPGJCFSB t.PHVŗOPTU QPEFÝBWBOKBQP WJTJOJJOBHJCVTFEJÝUB t1MBTUJŘOBCB[B

3.799,99

4.099,99

4.199,99

4.483,99

4.837,99

4.955,99 STOČIĆ ZA TELEFON „POLYTUB”

cm

DAKTILO STOLICA GX-7044 t4FEJÝUFJOBTMPOQSFTWVŘFOJUFLTUJMPN t1PEFTJWBQPWJTJOJJEVCJOJTFEJÝUB t4BTJHVSOPTOJNUPŘLPWJNB

30

t1PEFTJWBQPWJTJOJ t%JNFO[JKF DN 7 DN À DN %

57 cm

DAKTILO STOLICA „SANTI”

34 cm

komad

1.099,99

2.064,99

2.595,99

1.297,99

UGAONI KOMPJUTERSKI STO

KOMODA 4+2 FIOKE

t.FUBMOJSBNt.FEJKBQBOQMPŘB t%JNFO[JKF Y Y DN

t0QMFNFOKFOBJWFSJDB t#PKFCFMBJXFOHF

43

74,5 cm

,8

cm

t0QMFNFOKFOBJWFSJDB t#PKBCVLWB

50

80 cm

KOMPJUTERSKI STO KT1-A

cm

2.199,99

108,5 cm

1.749,99

83 cm

1.659,99

4.599,99

5.699,99

1.958,79

5.427,99

6.725,99

22

PARTNER PROFESIONALACA


BARSKI STO „BUTLER”

ČETVRTASTI BISTRO STO „ALMO"

t7JTJOBDN t1SFŘOJLQMPŘFDN

t1MPŘBNFEJKBQBONN t#PKBXFOHFDSOB

SKLOPIVA STOLICA „KOTA” t.FUBMOBLPOTUSVLDJKBt17$QSFTWMBLB OBTFEJÝUVt4BNFIBOJ[NPN[B [BCSBWMKJWBOKFt#PKF DSOB DSWFOBJQMBWB

4.955,99

4.247,99

cm

3.599,99

60

4.199,99

73,5 cm

komad

60 cm

SET 2 KLUB FOTELJE+KLUB DVOSED ,-6#'05&-+" t1SFTWVŘFOBFLPLPäPNt#PKFDSWFOB CFäJDSOB t%JNFO[JKF 7Y%YÀ YYDN t3PLJTQPSVLFEBOB 450ė*Ė t0QMFNFOKFOBJWFSJDBVCPKJCVLWF t%JNFO[JKF 7Y%YÀ YYDN

,-6#%704&% t1SFTWVŘFOBFLPLPäPN t#PKFDSWFOB CFäJDSOB t%JNFO[JKF 7Y%YÀ YYDN t3PLJTQPSVLFEBOB

337,99 398,82 TV POSTOLJE „POLYTUB”

Klub stočić

19.587,99

CIPELARNIK „NICKEL”

TRPEZARIJSKI STO SA 4 STOLICE

KOŽNA FOTELJA SA MASAŽEROM t'VOLDJKBNBTBäFOBTFEJÝUVJOBTMPOV t4BEBMKJOTLJNLPNBOEBNBJUBKNFSPN t.FIBOJŘLBGVOLDJKB[B JTUPWSFNFOPPCBSBOKF OBTMPOBJJ[WMBŘFOKF OBTMPOB[BOPHF

cm

t%JNFO[JKFTUPMBYY ) DN t%JNFO[JKFTUPMJDFY YDN t.FUBMOJSBNJQMPŘBPENFEJKBQBOB EFCMKJOF DN

40 cm

16

155 cm

t0QMFNFOKFOBJWFSJDB tQSFHSBEF t#PKBCVLWF

2.477,99

cm

2.099,99

POKLON GRATIS

58

16.599,99

130 cm

set

83 cm set

4.199,99

6.769,99

19.999,99

4.955,99

7.988,59

23.599,99 23

www.metro.rs


Kućni tekstil KERELA STOLJNJAK I JASTUČE ZA SEDENJE

MIKROFIBER ŠTEP DEKA tYDN  

tYDN  

t/BWMBLBPENJLSPGJCFSB t4JMJLPOTLPQVOKFOKFHS t7JÝFCPKB

tQBNVLt7JÝFEF[FOB tYDN   tYDN   t3  

140x200/150 cm

100x100 cm (kom.)

jastuče (kom.)

909,99

369,99

259,99

1.073,79

436,59

306,79

JASTUCI OD „MEMORY” PENE t0NPHVŗBWBQSBWJMBOQPMPäBKHMBWFJWSBUB JOFQSVäBPUQPSUFMVt/BLPOVQPUSFCF WSBŗBTFVQSWPCJUBOPCMJL tYDN  

tYDN  

USKRŠNJI NADSTOLNJAK

UKRASNI JASTUČIĆI USKRŠNJI

tYDNtQBNVL t7JÝFCPKBJEF[FOB

tYDNt/BWMBLBQBNVL t1VOKFOPTJMJLPOPNt7JÝFCPKBJEF[FOB

27x38 cm (kom.)

komad

999,99

189,99

1.179,99

224,19

60°

169,19 199,64

INDIJSKI PREKRIVAČ

FLIS ĆEBE „SRBIJA”

SET KRPA OD MIKROFIBERA 8/1

tQBNVLt7JÝFCPKBJEF[FOB tYDN   tYDN 

tYDN  

tYDN

tYDN tQPMJFTUFSNJLSPGJCFS

150x230 cm (kom.)

8/1

839,99

499,99

339,99

991,19

589,99

401,19PARTNER PROFESIONALACA


PEŠKIRI „ŽAKARD”

HOTELSKI PEŠKIRI

tYDN  

tYDN  

tQBNVL HSN¤ t7JÝFCPKB

tYDN  

tYDN  

tQBNVL HSN¤

PEŠKIRI „GLAT” tYDN  

tYDNDN  

tQBNVL HN t7JÝFCPKB

50x100 cm (kom.) 45x95 cm (kom.)

319,99

279,99

50x100 cm (kom.)

269,99

330,39

377,59

318,59

ŠTEPANI PREKRIVAČ SA FROTIROM t4JMJLPOTLPQVOKFOKF HSN¤ tQBNVL

FROTIRSKI ČARŠAF SA LASTIŠEM tYDN  tYDN   tYDN  tQBNVL t7JÝFCPKB

140x200 cm (kom.)

1.599,99 1.887,99 200x200 cm (kom.)

100x200 cm (kom.)

2.199,99

599,99

2.595,99

707,99 FROTIRSKE JASTUČNICE t'SPUJSYDN  

t'SPUJSTBWF[PNY  

t7JÝFCPKB

frotir 60x80 cm

FROTIR PREKRIVAČ tYDN  

tYDN  

tQBNVLt7JÝFCPKB

150x200 cm (kom.)

199,99

1.799,99

235,99

2.123,99 

www.metro.rs


Sezonska oprema ČELIČNA TROSED LJULJAŠKA t%JNFO[JKF %YÀY7 YYDNt%JNFO[JKFNFUBMOFLPOTUSVLDJKF Y NNJY NNt4FEFŗJEFP %YÀ YDNt%JNFO[JKF KBTUVLB %YÀY7 YYDNt%FCMKJOBKBTUVLB NN t4BTUBWHN¤QPMZFTUFSt5FäJOBLH

99

8.299,

9.793,99 SET OD 3 JASTUKA ZA TROSED LJULJAŠKU t%JNFO[JKFKBTUVLBYDN

Set

2.699,99 3.185,99 26

PARTNER PROFESIONALACA


PE-RATAN SET SA JASTUCIMA t4UP TPGB GPUFMKFt4UPYYDN t4PGBYYDNt'PUFMKBYYDN

set

48.999,99 57.819,99 DRVENI SET SA JASTUCIMA „MOROCCO” t4UPYYDNt4PGBYYDN t'PUFMKBYYDN

set

25.999,99 30.679,99

ČELIČNI SET „ASTOR” tTUPMJDF YYDN tKBTUVLB YYDN

tTUP YDN

set

27.799,99 32.803,99 

www.metro.rs


Sezonska oprema STOLICA ALU/PLASTIKA

OKRUGLI STO ALU/PLASTIKA

t#PKFCSBPOJTJWB t%JNFO[JKFYYDN

t#PKFCSBPOJTJWB t%JNFO[JKFYDN

cena po komadu

2.699,99 3.185,99

4.199,99 KUPOVINOM 4 KOMADA OSTVARUJETE POPUST

OD 25%

4.955,99

ALUMINIJUM/PE-RATAN STOLICA

ALUMINIJUM PRAVOUGAONI STO

t#PKFCFät%JNFO[JKF YYDN

t%JNFO[JKFTUPMBYDN t7JTJOBTUPMBDN

cena po komadu

3.599,99 4.247,99

3.499,99 KUPOVINOM 4 KOMADA OSTVARUJETE POPUST

OD 25%

4.129,99

ALUMINIJUM/PE-RATAN STOLICA

ALUMINIJUMSKI STO

t#PKFCSBPOJTJWB t%JNFO[JKFYYDN

t%JNFO[JKFYYDN

cena po komadu

2.399,99 2.831,99

7.799,99 KUPOVINOM 4 KOMADA OSTVARUJETE POPUST

28

PARTNER PROFESIONALACA

OD 25%

9.203,99


ČELIČNA STOLICA ASTOR

ČELIČNA/PLASTIČNA STOLICA ALPIN

ČELIČNA/PLASTIČNA STOLICA ALPIN

t%JNFO[JKFYYDN

t#PKFCFMBJCSBPO

t#PKFCFMBJCSBPO

2.999,99

3.389,19

1.999,99

3.539,99

3.999,24

2.359,99

ČELIČNO-GRANITNI STO EURO

ČELIČNI STO ZA KAMPOVANJE

t1SFŘOJLDN

t%JNFO[JKFYDN t#PKFCFMBJQMBWB

5.899,99

1.689,99

6.961,99

1.994,19

ŠPORET NA ČVRSTO GORIVO „MBS 9” t%JNFO[JKFÝQPSFUBYY DNt%JNFO[JKFSFSOFYYDN t4OBHB L8t1SFŘOJLPEWPEBEJNB“NNt(PSJWPESWPVHBMK t#PKFCFMB DSOB CSBPO OJLMPWBOB 

POSTOLJE ZA SUNCOBRAN tLH t1VOKJWP

POSTOLJE ZA SUNCOBRAN tLH t1VOKJWP

14.999,99

499,99

1.689,99

17.699,99

589,99

1.994,19 29

www.metro.rs


Uradi sam ULJE VALVOLINE 4 L

KOMPRESOR

SET GEDORA

t.JOFSBMOPVMKFWSIVOTLPHLWBMJUFUB t4"&8

t7

tEFMPWBTBSVŘJDPNt$ISPN7BOBEJVN t3VŘJDBwt(FEPSFÝFTUPVHBPOF     

set

4l

269,99

599,99

839,99

318,59

707,99

991,19

APARAT ZA GAŠENJE POŽARA S1

TORBA ZA GEPEK

UŽE ZA VUČU t/PTJWPTULH

t"QBSBUQPETUBMOJN QSJUJTLPN[B HBÝFOKFQSBIPN

699,99

499,99

199,99

825,99

589,99

235,99

KROVNI KOFER

ŠIPKE ZA KROVNI NOSAČ

t.PHVŗOPTUNPOUBäFOB TWFUJQPWFBVUPNPCJMB t4JTUFN[BLMKVŘBWBOKB

tDN  

tDN  

ŠAPE ZA KROVNI NOSAČ t;BWFMJLJCSPK UJQPWBBVUPNPCJMB

320 l

430 l

7.999,99

10.999,99

2.199,99

9.439,99

12.979,99

2.595,99

30

PARTNER PROFESIONALACA


OBLOGA SEDIŠTA „SCORPION” t6OJWFS[BMOB

SILIKONSKI ČISTAČ

ČETKA NA CREVO

t0ETUSBOKVKFWPEVTBBVUPNPCJMB t/FPÝUFŗVKFCPKV

t4MBWJOB[BWPEV

669,99

419,99

329,99

790,59

495,59

389,39

TEPIH AUTO PATOSNICE „NUMBER ONE”

GUMENE PATOSNICE „STATUS”

GUMENE PATOSNICE „MOVE”

t;BTWFNPEFMFBVUPNPCJMB t/FQSPNPŘJWF

t6OJWFS[BMOF

t;BTWFUJQPWFBVUPNPCJMB

499,99

759,99

599,99

589,99

896,79

707,99

NOSAČ BICIKLA t;BKFEBOCJDLM t.POUJSBTFOBLSPW

PATOSNICA ZA GEPEK

PRESVLAKE „ELEGANCE”

tYDNt6OJWFS[BMOB HVNFOB tÀUJUJPEQSMKBOKBJPÝUFŗFOKB

t6OJWFS[BMOFt7JÝFCPKB

899,99

929,99

999,99

1.061,99

1.097,39

1.179,99 

www.metro.rs


Veš i čarape ŽENSKA PIDŽAMA tQBNVL t7JÝFCPKB

SPAVAĆICA

PUSH UP GRUDNJAK

tQBNVL t7JÝFCPKB

tQPMJFTUFS QBNVL t#PKBCFMBJDSOB

899,99 1.061,99

ŽENSKI SLIP tQPMJFTUFS QBNVL t#PKBCFMBJDSOB

1.399,99

999,99

469,99

1.651,99

1.179,99

554,59

ČARAPE TWIN 20

ŽENSKE DOKOLENICE

ŽENSKI SLIP

t7JÝFCPKBt1BLPWBOKFQBSB

t%&/t7JÝFCPKB t1BLPWBOKFQBSB

tQBNVL FMBTUBO t7JÝFCPKB t1BLPWBOKFLPNBEB

pakovanje

komad

pakovanje

249,99

83,99

337,99

294,99

99,11

398,83

32

PARTNER PROFESIONALACA


BADE MANTIL tÇFOTLJJNVÝLJNPEFM tQBNVL t7JÝFCPKB

MUŠKE COMFORT ČARAPE tQBNVL QPMJBNJE FMBTUBO t7JÝFCPKBt1BLPWBOKF QBSB

pakovanje

337,99 398,83 MUŠKE SPORTSKE ČARAPE t7JÝFCPKBtQBNVLQPMJFTUFS t1BLPWBOKFQBSJ

komad

pakovanje

1.689,99

337,99

1.994,19

398,83

MUŠKE BOKSERICE

MUŠKI SLIP

MUŠKE BOKSERICE

tQBNVL FMBTUBO t7JÝFCPKBJEF[FOB t1BLPWBOKFLPNBEB

tQBNVLt7JÝFCPKB t1BLPWBOKFLPNBEB

tQBNVL t7JÝFCPKB t1BLPWBOKFLPNBEB

pakovanje

pakovanje

pakovanje

499,99

399,99

419,99

589,99

471,99

495,59 33

www.metro.rs


MUŠKE JAKNE

MUŠKE JAKNE

t7FÝUBŘLBLPäB t7JÝFCPKBJNPEFMB

tNPEFMB t#PKFDSWFOB CFä UFHFUJDSOB

komad

komad

3.999,99

2.499,99

4.719,99

2.949,99

MUŠKE JEANS PANTALONE

ACTIVE KRATKE ČARAPE 5/1

tQBNVL t7JÝFCPKB

t7FMJŘJOF t7JÝFCPKB

komad

34

5/1

999,99

199,99

1.179,99

235,99

PARTNER PROFESIONALACA


ŽENSKI DŽEMPERI t7JÝFCPKBJNPEFMB

komad

99

999,

1.179,99 MUŠKI DŽEMPERI t7JÝFCPKBJNPEFMB

komad

999,99 1.179,99 www.metro.rs

35


Konfekcija MUŠKA MAJICA

MUŠKA KOŠULJA

tQBNVL t#PKFQMBWBJ[FMFOB

tQBNVL t#PKBDSOBJCFMB

999,99

1.099,99

1.179,99

1.297,99

MUŠKE PANTALONE tQBNVL t#PKFTWFUMPQMBWB UBNOPQMBWB QMBWBJDSOB

JEANS t7JÝFNPEFMB

1.099,99

1.899,99

1.297,99

2.241,99 ŽENSKA MAJICA tQBNVL FMBTUBO t7JÝFCPKB

MUŠKA KOŠULJA tQBNVL t7JÝFCPKBJNPEFMB

799,99

1.689,99

943,99

1.994,19

MUŠKE PANTALONE tQBNVL t7JÝFCPKB

JEANS SUKNJA tQBNVL

2.999,99

1.689,99

3.539,99

1.994,19PARTNER PROFESIONALACA


GASTRO JEDNOKRATNE RUKAVICE t.BUFSJKBMQPMJFUJMFO t1P)"$$1TUBOEBSEV tLPNBEB

JEDNOKRATNI MANTIL t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFO411 HN¤ t;BUWBSBOKFOBESJLFSF t7JÝFWFMJŘJOB t1P)"$$1TUBOEBSEV t1PHPEBO[B QSFISBNCFOVJOEVTUSJKV

100 komada

129,99 153,39 RUKAVICE VINIL t.BUFSJKBMWJOJM t1P)"$$1TUBOEBSEV t%FCMKJOB NN t"2- NN tLPNBEB

100 komada

599,99 707,99 RUKAVICE LATEKS t.BUFSJKBMQSJSPEOBHVNBt%JNFO[JKF EVäJOBDN EFCMKJOB NN t"2- t1PHPEOF[BSBEVQSFISBNCFOPK JOEVTUSJKJ VHPTUJUFMKTUWVJEPNBŗJOTUWV t1P)"$$1TUBOEBSEV tLPNBEB

komad

100 komada

169,99 200,59 JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA NOGE t.BUFSJKBMQPMJFUJMFOt#PKBQMBWBt-BTUJÝPLPŘMBOLB[BKFEOPTUBWOP QSJŘSÝŗJWBOKFt6OJWFS[BMOFWFMJŘJOFt1PHPEOF[B[BÝUJUVPCVŗFPE QSPMJWBOKBUFŘOPTUJVQSPJ[WPEOPNQPHPOVLBPJ[BÝUJUVQPEPWBPE QSMKBOKBPCVŗPNVQSPJ[WPEOJNQPHPOJNBQSWFOTUWFOPVQSFISBNCFOPK JOEVTUSJKJt1P)"$$1TUBOEBSEVtLPNBEB

100 komada

419,99 495,59

899,99 1.061,99 RUKAVICE NITRIL t.BUFSJKBMOJUSJMt%JNFO[JKFEVäJOBDN EFCMKJOB NNt"2- t#PKBQMBWB t1PHPEOF[BSBEVQSFISBNCFOPKJOEVTUSJKJ VHPTUJUFMKTUWVJEPNBŗJOTUWV t1P)"$$1TUBOEBSEV tLPNBEB

100 komada

999,99 1.179,99 www.metro.rs

37


GASTRO JEDNOKRATNE KAPE

JEDNOKRATNA KECELJA t.BUFSJKBMEWPTUSVLJ17$TB QPMJQSPQJMFOTLJNTMPKFN t1PEMPHBPEQPMJFTUFSBQBNVLB t%FCMKJOB NN t7FMJŘJOBYDNJYDN t1P)"$$1TUBOEBSEV

t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt6OJWFS[BMOBWFMJŘJOB t-BTUJÝPLPSVCB[BMBLPQPEFÝBWBOKF t#PKBCFMBt1PHPEOP[BSBEVQSFISBNCFOPK JOEVTUSJKJ VHPTUJUFMKTUWVt1P)"$$1 TUBOEBSEVtLPNBEB

100 komada

419,99 495,59 MUŠKA MAJICA tQBNVLt#PKBCFMB t1BLPWBOKFLPNBEB

pakovanje

komad

299,99

999,99

353,99

1.179,99

RESPIRATOR

SKLOPIVA MASKA SA VENTILOM

t.BUFSJKBMQBQJS t7FMJŘJOBVOJWFS[BMOB t1P)"$$1TUBOEBSEV tLPNBEB

t.BUFSJKBMFMFLUSPTUBUJŘOJQSPQJMFO t+FEOPLSBUOBNBTLBTB''1 OJWPPN[BÝUJUF t1P)"$$1TUBOEBSEV

5 komada

38

komad

83,99

129,99

99,11

153,39

PARTNER PROFESIONALACA


GASTRO MUŠKA GASTRO BLUZA

ŽENSKA GASTRO BLUZA

tQBNVL t3VTLBLSBHOB t%VHJSVLBWJ t%WPSFEOPLPQŘBOKF t#PKBCFMB

tQBNVL t3VTLBLSBHOB t%VHJSVLBWJ t%WPSFEOPLPQŘBOKF t#PKBCFMB

1.399,99

1.199,99

1.651,99

1.415,99

MUŠKE GASTRO PANTALONE

ŽENSKE GASTRO PANTALONE

tQBNVL t;BLPQŘBWBOKFOBEVHNFTB MBTUJÝPNVQPKBTVJEWBEäFQB TBTUSBOFt#PKBCFMB

tQBNVL t;BLPQŘBWBOKFOBEVHNFTB MBTUJÝPNVQPKBTVJEWBEäFQB TBTUSBOFt#PKBCFMB

1.399,99

1.199,99

1.651,99

1.415,99

KAPA SA MREŽICOM

GASTRO KECELJA

tQBNVL t#PKBCFMB

tQBNVL t#PKBCFMB

komad

499,99 589,99 komad

599,99

GASTRO MANTIL

707,99

t.VÝLJJäFOTLJNPEFM tQBNVL t;BLPQŘBWBOKF OBEVHNBE t#PKBCFMB

KOŽNE KLOPME RELAX t1SBWBLPäBtěPO17$ t#PKBCFMBJDSOB

ženski

muški

1.499,99

1.689,99 1.299,99

1.769,99

par

1.994,19

1.533,99 www.metro.rs

39


Povratak u prirodu CADAC REŠO

REŠO SA 2 GORIONIKA

tėWSTUJQPTUPKBOSFÝP t6HSBŜFOWFOUJM[B QPEFÝBWBOKFQMBNFOB

t3FÝPPEOFSŜBKVŗFHŘFMJLBTBEWBHPSJPOJLB t"VUPNBUTLPQBMKFOKF t*TLMKVŘVKFDSFWPJSFHVMBUPS

1.099,99

2.699,99

1.297,99

3.185,99

CADAC PLINSKA BOCA 3 KG

REŠETKA NA PODEŠAVANJE t3FÝFULBTBSVŘJDPNLPKBTFQPEFÝBWB [BSB[MJŘJUFEFCMKOF QPWSŗBJNFTB

1.999,99

799,99

2.359,99

943,99

GASNI ROŠTILJ SA REŠETKOM

ĆUMURNI ROŠTILJ EXPRES ŽAR

t%PEBUBLESäBŘ[BMPOBDJÝFSQV

6.299,99 7.433,99

1.099,99 1.297,99 RASHLADNA TORBICA

629,99 743,39 40

PARTNER PROFESIONALACA


Povratak u prirodu ROŠTILJ SA TOČKIĆIMA

ČELIČNI ROŠTILJ SA 3 NOŽICE

t%JNFO[JKFYYDN

t1SFŘOJLDN t7JTJOBDN

919,99 1.085,59 ČELIČNI ROŠTILJ t1SFŘOJL DN t7JTJOBDN

1.399,99 1.651,99 GVOZDENI ROŠTILJ t1SFŘOJLDN t7JTJOBDN t%SWFOFESÝLF

5.999,99 7.079,99 ČELIČNI ROŠTILJ t1SFŘOJLDN t7JTJOB DN

99

1.599,99

1.651,99

1.887,99

1.399,

www.metro.rs

41


Povratak u prirodu METALNI ŠTAPIĆI ZA ROŠTILJ

VILJUŠKA ZA ROŠTILJ t%VäJOBDN

t%VäJOBDN tLPN

ROŠTILJ ŽICA ZA PLJESKAVICE tYDN

4 komada

79,19

159,99

1.399,99

93,44

188,79

1.651,99

ALU SUNCOBRAN t1SFŘOJLNt7JÝFCPKB

3.599,99 4.247,99

VISEĆI ALU SUNCOBRAN t1SFŘOJLN t7JÝFCPKB

PLAŽNI SUNCOBRAN PLAŽNI SUNCOBRAN

t1SFŘOJLN t7JÝFCPKB

t1SFŘOJL N t7JÝFCPKB

42

4.199,99

399,99

4.955,99

471,99

PARTNER PROFESIONALACA

845,19 997,32


Povratak u prirodu DEČIJI ČAMAC INTEX EXPLORER 100

ČELIČNI ROŠTILJ SA 3 NOŽICE

t%JNFO[JKFYYDN t.BYLBQBDJUFULH

t1SFŘOJLDN t7JTJOBDN

499,99 589,99 DEČIJI ČAMAC INTEX EXPLORER 200 t%JNFO[JKFYYDN t.BYLBQBDJUFULH

559,99 660,79 ČAMAC INTEX EXCURSION 4 SET tėBNBD QVNQBJBMVNJOJKVNTLBWFTMBDN t%JNFO[JKFŘBNDBYYDN t.BYLBQBDJUFULH

5.999,99 7.079,99 www.metro.rs

43


Povratak u prirodu BADMINTON SET 2 IGRAČA

BADMINTON SET 4 IGRAČA

BADMINTON LOPTICE tMPQUJDB

199,99

999,99

249,99

235,99

1.179,99

294,99

ACTIVE SET "HOBBY"

SET ZA BOĆANJE

tSFLFUB tMPQUJDF

tLPNQMFUBTBQPLVHMFt)SPNJSBOJŘFMJL LVHMB QSFŘOJLBNN UFäJOFHtESWFOBDJMKOBMPQUB tQMBTUJŘOBUSBLB[BNFSFOKFt1SBWJMBJHSF

set

set

599,99

1.349,99

707,99

1.592,99

TT ACTIVE 150 t4BNSFäJDPN t4UBOEBSEOFEJNFO[JKF t%FCMKJOBQMPŘFNN

99

10.999,

12.979,99 44

PARTNER PROFESIONALACA


Povratak u prirodu ACTIVE KRATKE ČARAPE 5/1

HEAD KRATKE ČARAPE 3/1

PUMA KRATKE ČARAPE 3/1

t7JÝFCPKB t7FMJŘJOF

t7FMJŘJOF t7JÝFCPKB

t7FMJŘJOF t#PKFDSOBJCFMB

5/1

3/1

3/1

199,99

499,99

669,99

235,99

589,99

790,59

SKEJTBORD t.BUFSJKBMESWPt16UPŘLPWJYNNtėWSTUBLPOTUSVLDJKB t.BLTJNBMOBUFäJOBLPSJTOJLBLHt%JNFO[JKF Y DN

2.299,99 2.713,99 SKEJTBORD INSTICT ABEC 1 SKEJTBORD INSTICT ABEC 5

komad

99

1.899,

2.241,99 www.metro.rs

45


Povratak u prirodu BICIKL GAMBLER 20

9.999,99 11.799,99

BICIKL SIERRA 24

14.999,99 17.699,99 BICIKL X-PLORER GAMA 12” t Čelični ram 12” tėFMJŘOJUPŘLPWJ t Gume: 12x1,95 t;BEOKBUPSQFEP LPŘOJDB

4.999,99 5.899,99

BICIKL X-PLORER GAMMA 16“ tėFMJŘOJSBNwt;BEOKB UPSQFEPLPŘOJDB QSFEOKB 7CSBLFLPŘOJDB

BICIKL X-PLORER GAMA 14” t Čelični ram 14”tėFMJŘOJUPŘLPWJ t Gume: 14x1,95 t Zadnja UPSQFEPLPŘOJDB

46

6.999,99

5.999,99

8.259,99

7.079,99

PARTNER PROFESIONALACA


Povratak u prirodu BICIKL X-PLORER GITA LADY 26” (CRUISER) tėFMJŘOJSBNwt"MVUPŘLPWJt(VNFY t;BEOKBUPSQFEPLPŘOJDB t1SFEOKBQMFUFOBLPSQB

14.999,99 17.699,99 BICIKL X-PLORER FIGHTER 26” tėFMJŘOJSBNwt"MVUPŘLPWJt(VNFY t1SFEOKBWJMKVÝLB)t Zadnja TVTQFO[JKB)t.FOKBŘ'BMDPO CS[JOF t.FOKBŘ4IJNBOP CS[JOF t,PŘOJDF 1SFEOKBEJTL [BEOKB7CSBLF

14.999,99 17.699,99 BICIKL DURANGO tėFMJŘOJSBNwt"MVUPŘLPWJ t.FOKBŘ*'"-$0/.' CS[JOF t.FOKBŘ**'"-$0/.3 CS[JOB t108&37CSBLFLPŘOJDF

99

10.799,

12.743,99 BICIKL MONTANA tėFMJŘOJSBNwt;BEOKBTVTQFO[JKB) t.FOKBŘ*'"-$0/.' CS[JOF t.FOKBŘ**'"-$0/.3 CS[JOB t1SFEOKBJ[BEOKB7#3 108&37CSBLFLPŘOJDB

12.499,99 14.749,99 www.metro.rs

47


PARTNER PROFESIONALACA VOX KLIMA UREĐAJ VSR 1-12HR 12000 BTU

T OP HI T

t4QMJUTJTUFNt-&%EJTQMFK t"VUPSFTUBSUt%BMKJOTLJVQSBWMKBŘ

99

17.789, Cash & Carry d.o.o.

11080 Beograd - Zemun Autoput za Novi Sad 120 Tel: 011/ 3777-119; Fax: 011/ 3777-125

21000 Novi Sad Put Novosadskog partizanskog odreda 5 Tel: 021/4801-919, 4801-920; Fax: 021/4801-925

11210 Beograd - Krnjača Zrenjaninski put 11M Tel: 011/ 2073-119, 2073-120; Fax: 011/ 2073-125

18000 Niš Milke Protić 1 Tel: 018/518-419, 518-420; Fax: 018/518-425

34000 Kragujevac Lepenički bulevar 1a Tel: 034/ 307-919, 307-920; Fax: 034/ 307-925

24000 Subotica Segedinski put 142 Tel: 024/626-619, 626-620, Fax: 024/626-625

Radno vreme: ponedeljak- nedelja: 0:00 - 24:00 h Radno vreme izložbenog salona građevinskog materijala: Beograd, Novi Sad, Niš i Subotica: 08:00-18:00 h; Kragujevac: 08:00-20:00 h Ponude naznačene u METRO katalogu br. 08/11 važe od 07.04.2011. od 06h ujutru do 20.04.2011. godine do 24h. Naše ponude nisu obavezujuće u pogledu količine robe. Cene naznačene većim iznosom predstavljaju bruto cene u koje je uključen PDV. Ne preuzimamo odgovornost za štamparske greške. Ulaz u naše distributivne centre dozvoljen je deci uz pratnju i na vlastitu odgovornost roditelja. Upozoravamo kupce da posebno paze na malu decu zbog opasnosti od viljuškara. Za kupovinu u našim distributivnim centrima u kojima se obavlja trgovina na veliko ovlašćeni su isključivo pravna i fizička lica-preduzetnici i ostali oblici organizovanja koji robu kupuju za dalju prodaju ili za obavljanje profesionalne delatnosti a koji su imaoci važeće METRO kartice.

štampa: Rotografika, Subotica

20.992,19

Metro Neprehrana 7.4. do 20.4.2011  

Letak Metro Neprehrana 7.4. do 20.4.2011.

Metro Neprehrana 7.4. do 20.4.2011  

Letak Metro Neprehrana 7.4. do 20.4.2011.

Advertisement