Page 1

Katalog proizvoda Jun 2011

Nokia E5

18.999

din

Nokia N97 mini

www.handy.rs

www.e-handy.rs

29.999

din


44.999 din. 3.750 din.

u slobodnoj prodaji na 12 meseci

21.999 din. 1.833 din.

u slobodnoj prodaji na 12 meseci

+ POKLON

4.760 din.

Bel100, MixNetS, Mix750

19.999 din. u slobodnoj prodaji 1.667 din. na 12 meseci

2.000 din. 11.999 din.

na 6 meseci u slobodnoj prodaji


+ POKLON

+ POKLON

10.760 din.

14.000 din.

Mix1250, Bel400, MixNetL

2.500 din. 29.999 din.

Bel400, MixNetL, Mix2300

na 12 meseci u slobodnoj prodaji

2.500 din. 29.999 din.

na 12 meseci u slobodnoj prodaji

6.120 din.

Bel150, Mix750, MixNetM

16.399 din. u slobodnoj prodaji 2.733 din. na 6 meseci

2.500 din. 14.999 din.

na 6 meseci u slobodnoj prodaji

+ POKLON

5.200 din.

3.360 din.

2.333 din. na 6 meseci 13.999 din. u slobodnoj prodaji

2.733 din. 8.199 din.

Bel100, MixNetS, Mix750

Mix400, Bel100, MixNetS na 3 meseca u slobodnoj prodaji


Handy 06.2011  
Handy 06.2011  

Letak Handy 06.2011.