Page 1

Hot Potatoes

Zdania z lukami Przyporządkowanie

Quizy

Krzyżówki

Tworzy spis wszystkich zadań

Rozsypanki

Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół BadawczoRozwojowy Centrum Koputerów i Mediów Humanistycznego Uniwerstytetu Victoria. Dają one możliwość tworzenia sześciu typów interaktywnych ćwiczeń opartych na WWW. Interaktywne funkcje ćwiczeń są oparte na mechanizmach JavaScript i mogą być obsługiwane z poziomu Netscape Navigatora i Internet Explorera od wersji 4 w górę, na platformach Windows i Macintosh. Dwa spośród tych sześciu narzędzi, JMatch i JMix, mogą produkować także ćwiczenia typu przeciągnij-i-upuść, ale takie ćwiczenia wymagają nowszych przeglądarek, używają bowiem modelu W3C DOM. Hot Potatoes pozwalają bezpośrednio na stosowanie znaków strony kodowej ISO 8859-1 i użycie wszystkich znaków języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego i innych. Wersja dla Windows pozwala także na używanie znaków dowolnego języka - za pośrednictwem Unicode (UTF). Po drobnej modyfikacji, dostępnej na http://www.hojnacki.net/hotopot możliwe jest używanie strony kodowej Windows-1250. Daje to możliwość udzielania odpowiedzi zawierających polskie znaki diakrytyczne z klawiatury Windows, w dowolnej przeglądarce WWW. Pomimo, iż ćwiczenia są tworzone z użyciem JavaScript, użytkownik programu nie musi go znać, aby tworzyć testy. Jego zadanie polega po prostu na wprowadzaniu danych - tekstów, pytań, odpowiedzi etc. - a programy na tej podstawie tworzą strony WWW. Następnie twórca testu przesyła je na serwer WWW. Programy są zaprojektowane jednakże tak, aby każdy prawie element strony mógł zostać zmodyfikowany, dlatego osoba znająca HTML lub JavaScript może wprowadzać prawie dowolne zmiany w sposobie funkcjonowania ćwiczeń lub formatowaniu stron WWW. Używanie pakietu Hot Potatoes do tworzenia ćwiczeń i testów dla instytucji non-profit lub dla innych niedochodowych zastosowań - jest darmowe, pod warunkiem publikowania ich na publicznie dostępnym serwerze WWW. Praca dla instytucji komercyjnej, tworzenie ćwiczeń w celach komercyjnych, rozpowszechnianie ćwiczeń w zamkniętych sieciach, intranetach lub też z ochroną hasłem - wymaga zakupu licencji (kontakt i informacje: Half-Baked Software). Niezależnie jednak od wyboru wersji komercyjnej lub nie - wszyscy użytkownicy proszeni są o zarejestrowanie pakietu; należy w tym celu po prostu wypełnić formularz WWW. To pozwala nam pozostać w kontakcie z użytkownikami i mieć rozeznanie, kto używa naszych programów. Więcej informacji o rejestracji znajduje się w helpie.


Kreator konfiguracji Opcje – Konfiguruj format wyjściowy

Podtytuł

Instrukcja do zadania

Komentarze i komunikaty


Opis klawiszy

Ustawienia wyglÄ…du


Istnieje możliwość ustawienia odliczania czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.

W zakładce Inne są dodatkowe ustawienia, często specyficzne dla danego rodzaju zadań.

Raz ustawione konfiguracje można zapisać, a potem użyć ponownie w innym zadaniu danego typu


JCloze Kreator za pomocą, którego można tworzyć zadania z luką lub wieloma lukami do wypełniania własną odpowiedzią lub wybraną z listy, którą wcześniej przygotował autor zadania. Można również ustawić tzw. autoluki, czyli przy każdym załadowaniu zadania luki są wybierane w sposób losowy w dowolnym miejscu w zdaniu. Tworzenie strony WWW Edytor konfiguracji

Tytuł zadania Tekst, w którym będą luki.

Aby wstawić lukę zaznaczamy wyraz i klikamy klawisz „Luka/Gap”

W celu usunięcia luki zaznaczamy wyraz i klikamy przycisk „Usuń lukę”

Można również ustawić aby komputer sam generował luki


JCross jest narzędziem do tworzenia dowolnych rozmiarów krzyżówek, gdzie hasła mogą być układane ręcznie, bądź automatycznie. Kolejnym etapem jest wstawienie opisów do każdego hasła. Uczeń gdy chce wyświetlić opis do danego hasła naciska numer w krzyżówce. Istnieje również możliwość, aby wszystkie opisy były wyświetlane pod krzyżówką.

Automatyczne tworzenie siatki krzyżówki

Aby dodać polecenia, opisy haseł używamy klawisza „Dodaj opis”

W to pole wpisujemy hasła krzyżówki i naciskamy „Twórz siatkę”

Zaznaczamy hasło, a w rubryce poniżej piszemy opis

Zaznaczamy hasło, a w rubryce poniżej piszemy opis


JMatch Może tworzyć zadania na dobieranie odpowiedzi albo z listy, albo z rozsypanych odpowiedzi na zasadzie przeciągnij i upuść.. Elementy ruchome zawsze są tasowane, ale można również ustawić aby i pytania były tasowa ne

Po lewej stronie wpisujemy lub wstawiamy to co ma być uporządkowane i nieruchome. D tych elementów będą dopasowywane te, które są po prawej stronie.

Możemy ustawić aby któryś z elementów sam się dopasował poprawnie (okienka Ustal)


Mamy możliwość zapisać zadanie w trzech różnych wersjach: wybierz z listy, przeciągnij i upuść, oraz najpierw pytanie a potem pojawia się pytanie z odpowiedzią

Wybierz z listy

Przeciągnij i upuść

Najpierw pytanie a potem pojawia się odpowiedź

To samo zadanie zapisane w trzech różnych wersjach

Najpierw pokazuje się pytanie, a po naciśnięciu klawisza pytanie i odpowiedź


JMix Ten kreator tworzy zadania polegające na porządkowaniu rozsypanych elementów zadania, którymi mogą być litery, wyrazy, ale również grafika czy wzory. Można akceptować różne wersje tego samego zadania oraz wczytywać elementy rozsypanki w losowym porządku.

Do okna po lewej stronie wstawiamy zdanie, które trzeba będzie ułożyć, albo grafikę, którą trzeba poukładać. Po prawej stronie umieszczamy zadnia alternatywne, które można ułożyć z tych elementów.

Mamy możliwość zapisać zadanie w dwóch różnych wersjach: wybieranie wyrazu poprzez kliknięcie oraz przeciągnij i upuść.


JQuiz Jak sama nazwa wskazuje tworzy quizy, czyli zadania krótkiej odpowiedzi. Można ustawić dwa sposoby udzielania odpowiedzi, albo wpisujemy odpowiedź samodzielnie, albo wybieramy z listy. W tym miejscu jest błąd w programie. Powinno być „Jednokrotnego wyboru”

Zadanie jednokrotnego wyboru

Zadanie krótkiej odpowiedzi


Hybrydowe to zadanie złożone z dwóch części. Najpierw jest zadanie krótkiej odpowiedzi, a po udzieleniu poprawnej pojawia się zadanie jednokrotnego wyboru Zadanie wielokrotnego wyboru

hot  

Tworzenie testów w Internecie

hot  

Tworzenie testów w Internecie

Advertisement