Page 9

UVODNIK V pričujoči bibliografiji je zbrana večina naslovov monografskih publikacij, ki so bile na voljo v slovenskem jeziku do decembra 2010 in obravnavajo lezbično, feministično in žensko problematiko. Zbrana bibliografija vsebuje knjižne izdaje (monografske publikacije, separate, elaborate), kataloge in posebne tematske revialne izdaje lezbičnih, feminističnih in ženskih študij, ki so bile do decembra 2010 dostopne na COBISS-u (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi). Uvrščene so bile na podlagi ključnih besed (npr. ženska/, feminizem, lezbištvo idr.), gesel (npr. žensko vprašanje, ženska društva), založb (npr. Škuc, Apokalipsa, Sophia idr.) in avtoric (npr. Suzana Tratnik, Tanja Rener idr.). Dela so morala biti v slovenskem jeziku, ali izvirna ali prevedena. Razvrstitev del sloni na sklopih glede na vsebino, čas nastanka in abecednega reda avtoric/jev. Izpuščene so bile diplomske, magistrske, doktorske naloge, članki in zloženke, katerih popisovanje bo naloga v prihodnosti. Nekatera dela so kljub temeljitemu pregledovanju morda spregledana. Med nekaterimi vključenimi pa je morda najti elemente antifeminizma; tovrstna besedila bo potrebno identificirati in jih problematizirati. Bibliografija se bo dopolnjevala tako, da bo vsaka lahko posredovala izpuščena relevantna dela in dela, objavljena od decembra 2010 naprej, na spletnem naslovu http://lezbicnofeministicnauniverza.wordpress.com ali elektronskem naslovu Lezbično-feministične univerze lezfemuniverza@gmail.com.

9

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement