Page 84

- Serše, Aleksandra, Jeraj, Mateja. Pred sto leti je bilo ustanovljeno Splošno slovensko žensko društvo v Ljubljani. Razstava Arhiva RS, Ljubljana, 2001. Ljubljana: Arhiv RS, 2001. - Splošno slovensko žensko društvo. Pravila “Splošnega slovenskega ženskega društva”. Ljubljana: Samozaložba, 19--. - Splošno slovensko žensko društvo. Nataša Budna Kodrič, Aleksandra Serše, ur. Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk. Ljubljana: Arhiv RS, 2003. - Štimec, Barbara, Horjak, Marija. Zbornik Društva podeželskih žena Kočevske: 1990-2005. Kočevje: Upravni odbor Društva podeželskih žena Kočevske, 2005.

ZNANOST - Gregorčič, Marta (ur.). Yuniverzum/ženske v znanosti. Ljubljana: ČKZ, let. 34, št. 224. Ljubljana: Študentska založba, 2006. - Majerhold, Katarina. Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? Ljubljana: ŠOU, Zavod Radio Študent, 2001. - Mladenić, Dunja. Biti ali ne biti ženska v znanosti: razprava o ženskah v znanosti v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Jozef Stefan, 2007.

84

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement