Page 80

- Drglin, Zalka. Preventivno zdravstveno varstvo žensk: pravice in možnosti. Ljubljana: Zveza potrošnikov Slovenije, 2000. - Drglin, Zalka. Angeli z mokrimi perutmi ne letijo: onstran smehljaja: poporodne duševne stiske. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, Ginekološka klinika, 2006. - Drglin, Zalka. Da bo čas za srčne stvari. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2007. - Drglin, Zalka. Zima v srcu: ko se materinstvu pridružita depresija in tesnoba, radost pa odide: kažipot skozi obporodne stiske. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2009. - ISPS Srečanje, 2008, Bled. Psihoza in spol. Bled: Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz, 2008. - Keršič, Valter. Analiza razvoja varstva žensk v osnovni zdravstveni službi v občinah regije Maribor od leta 1971 do 1995. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 1996. - Konferenca o motnjah hranjenja za bližnje, 2002, Ljubljana. Zbornik predavanj. Ljubljana: Ženska svetovalnica, 2002. - Kozmik, Vera, Jeram, Jasna. Varovanje zdravja žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Sternad, Marta Dragica. Motnje hranjenja: od besed, ki ranijo, k besedam, ki celijo. Ljubljana: samozaložba, 2001. - Zaviršek, Darja. Ženske in duševno zdravje: o novih kulturah skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1994.

80

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement