Page 78

- Močnik, Rastko. Julija Primic v slovenski književni vedi. Ljubljana: Sophia, 2006. - Pezdirc-Bartol, Mateja. Odnos med materjo in hčerjo v sodobnem slovenskem romanu. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Poniž, Denis. Ivan Cankar, Lepa Vida: poskus interpretacije. Posebna izd. ob 130-letnici rojstva Ivana Cankarja. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2006. - Sturm-Schnabl, Katja. Ženska kot avtorica in lik v novejši slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1998. - Svetina, Peter. Ženska v slovenski umetni baladi 19. stoletja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1997. - Terseglav, Marko. Podoba ženske v belokranjskem ljudskem pesništvu. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - Zupan Sosič, Alojzija. Na literarnem otoku Berte Bojetu. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1998.

VOJNE, VOJSKA - Bukinac, Zorica. Ženske in oborožene sile. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Center za strateške študije, 1995. - Glasson Deschaumes, Ghislaine, Slapšak, Svetlana. Ženske Balkana za mir. Ljubljana: ISH, 2005. - Woolf, Virginia. Tri gvineje (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2001.

78

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement