Page 74

UMETNOST - LITERATURA Pisava - Borovnik, Silvija. Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih. Ljubljana: Mihelač, 1996. - Borovnik, Silvija. Sodobna slovenska ženska literatura, s posebnim ozirom na nekatera najnovejša dela v devetdesetih letih (Berte Bojetu, Maje Novak). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997. - Borovnik, Silvija. Študije in drobiž. Ravne na Koroškem: Voranc, 1998. - Borovnik, Silvija. Sodobne slovenske romanopiske: sodobni slovenski ženski roman? Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Chrobakova Repar, Stanislava (ur.). Ženska pisava ali pisava žensk/Helene Cixous Smeh Meduze. Gender. Apokalipsa, revija za preboj v živo kulturo, št. 90/91/92. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2005. - Cixous, Helene. Smeh meduze in druga besedila (prevod). Ljubljana: Apokalipsa, 2005. - Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor. Mednarodni simpozij Obdobja - metode in zvrsti, 2002, Ljubljana. Slovenski roman. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Irigaray, Luce. Jaz, ti, me, mi: za kulturo različnosti (prevod). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995. - Kobolt, Katja, Petrović, Jelena, Velagić, Tanja (ur.). Spol, literatura in kulturni spomin v pojugoslovanskem prostoru. Prispevki z mednarodnega simpozija = Gender, literature and cultural memory in the post-Yugoslav space:

74

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement