Page 72

- Špenko, Tanja. Tanja Špenko: slike in slikovni objekti: Mestna galerija Piran, december 2001 - januar 2002. Piran: Obalne galerija, 2001. - Špenko, Tanja. Vmesni prostori: razstava slik in grafik akademske slikarke Tanje Špenko: Galerija Šivčeva hiša Radovljica, 11. 5. do 30. 5. 2007. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2007. - Tavčar Skaberne, Sonja. Sonja Tavčar Skaberne: Galerija Šivčeva hiša Radovljica, 21. maj - 20. junij 1999. Radovljica: Muzej radovljiške občine, 1999. - Usenik, Milena. Milena Usenik: slike. 1990-1995. Bežigrajska galerija Ljubljana, april 1995. Ljubljana: ZKO Ljubljana - Bežigrad, 1995. - Vidic, Darja, Simon, Apolonija, Mihelič Satler, Marina. Tri slikarke - trije svetovi: Galerija - muzej Lendava, 15.6. - 10. 7. 2001. Lendava: Galerija muzej, 2001. - Vizjak, Jana, Brejc, Tomaž. Jana Vizjak: slike in risbe: razstava v Avli Instituta Jožef Stefan Ljubljana, 27. 5. - 21. 6. 1982. Ljubljana: Institut Jozef Stefan, 1982. - Vizjak, Jana. Jana Vizjak: slike in risbe. Likovni salon Celje in Galerija Meduza Koper, 1984. Celje: Zavod za kulturne prireditve - Likovni salon, Piran: Obalne galerije, 1984. - Vizjak, Jana. Jana Vizjak: Galerija ARS Ljubljana, 15. - 30. 11. 1988. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. - Vovk, Melita. Melita Vovk-Štih: Likovni salon, razstava odprta od 5. do 27. marca 1971. Celje: DSLU, 1971. - Wagner, Christine. Christine Wagner: kolaž - collage: 1994-1998. Mestna galerija Ljubljana, 10. 6. - 30. 6. 1998. Ljubljana: Mestna galerija, 1998.

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement