Page 64

- Sitar, Iztok. Zgodovina slovenskega stripa 1927-2007. Ljubljana: Umco, 2007. - Slivniker Belantič, Vida. Intanto. Ljubljana: Studio Oktober, Dokumentarna, 2004. - Sosič, Sarival, Čadež Lapajne, Dragica. Dragica Čadež: zgodba o drevesu. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. - Spacal, Alenka. Trd kamen v mehkih rokah: odsotnost/prisotnost ženskih avtoric v likovni umetnici. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2002. - Šantel, Henrika. 7 slovenskih slikark: 1918 - 1945. Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2006. - Šimat Banov, Ive. Mojca Smerdu. Zagreb: Art magazin Kontura, 2007. - Tavčar, Lidija. Odsotnost/prisotnost likovnih ustvarjalk v leksikonih in enciklopedijah. Ljubljana: Narodna galerija, 2006. - Terstenjak, Vera. Vera Terstenjak: slike. Domžale: Osminka & Co., 2001. - Tratnik, Polona, Zupančič, Nika. Prostori umetnosti: zbornik. Ljubljana: Društvo inovatorjev, 2002. - Vidrih, Rebeka. Različenje kanona Griselde Polllock. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2002. - Zadnikar, Darij (ur.). Kult osebnosti/Čas odpora/Ženske v likovni umetnosti. ČKZ, let. 32, št. 215-216. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2004.

64

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement