Page 47

- Ferligoj, Anuška. Ženska, zasebno, politično ali Ne vem, sem neodločena. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1990. - Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske...: ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992. - Jalušič, Vlasta, Antić Gaber, Milica. Ženske, politike, možnosti: perspektive politike enakih možnosti v Srednji in Vzhodni Evropi. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2001. - Kozmik Vodušek, Vera. Ženske v političnih strankah. Ljubljana: Mihelač, 1994. - Kozmik Vodušek, Vera. Kdo smo, kje smo. Ljubljana: Ženska mreža LDS, 1998. - Kymlicka, Will. Sodobna politična filozofija: uvod. 2. izd. (prevod). Ljubljana: Krtina, 2005. - Irigaray, Luce. Demokracija se začne v dvoje (prevod). Ljubljana: i2, 2003. - LDS. Problemi. Eseji. Ljubljana: LDS, 1992. - Perovšek, Jurij. Liberalci, demokracija in volilni sistem 1918-1941. Ljubljana: SAZU, 2007. - Rener, Tanja, Klemenc, Andrej (ur.). Ženska - politika - družina. ČKZ, št.136-137. Ljubljana: ŠOU, 1990. - Selišnik, Irena. Prihod žensk na oder slovenske politike. Ljubljana: Sophia, 2008. - Skrt, Bojana. Ženska izmena v politiki. Ljubljana: Mihelač, 1994. - Squires, Judith. Spol v politični teoriji (prevod). Ljubljana: Krtina, 2009.

47

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement