Page 45

PARTNERSTVA IN RAZLIČNE OBLIKE SKUPNOSTI - Bahovec, Eva D. Vrtci za današnji čas. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Društvo za kulturološke raziskave, 1996. - Kobe, Zdravko, Pribac, Igor (ur.). Prava poroka? 12 razmišljanj o zakonski zvezi. Ljubljana: Krt, 2006. - Rener, Tanja, Kozmik, Vera, Potočnik, Vika. Družine: različne enakopravne. Ljubljana: Vitrum, 1995. - Rener, Tanja, Sedmak, Mateja, Urek, Mojca, et al. Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, ZRS, Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. - Sadar-Černigoj, Nevenka, Kanjuo-Mrčela, Aleksandra. Delo in družina: s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. - Švab, Alenka. Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2001. - Zaviršek, Darja. Socialno starševstvo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - Zaviršek, Darja, Leskošek, Vesna, Urek, Mojca. Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik. Končno poročilo o opravljenem projektu. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2008.

45

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement