Page 4

Uredila: Teja Oblak Oprema in postavitev: Maja Kraljič Založba: Lezbično-feministična univerza  bjavljeno pod licenco Creative Commons O Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija http://www.creativecommons.si/ CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 305 LEZBIČNE, feministične in ženske študije : zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini / [uredila Teja Oblak]. - Ljubljana : Lezbično-feministična univerza, Društvo ŠKUC, 2011 ISBN 978-961-6751-40-7 1. Oblak, Teja, 1983254992128

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement