Page 37

- Zupan Sosič, Alojzija. Homoerotika v najnovejšem slovenskem romanu. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005.

Filmske in vizualne reprezentacije - Cottingham, Laura. Lezbijke smo tako šik...da sploh nismo več lezbijke (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2009. - De Lauretis, Teresa. Film in vidno (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1998. - Weiss, Andrea. Vampirke in vijolice: lezbijke v filmu (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2010.

Medijske reprezentacije - Kuhar, Roman. Medijske podobe homoseksualnosti: analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.

Partnerstva - Kuhar, Roman, Sobočan, Ana Marija (ur.). Istospolna partnerstva in družine. Tematska številka, Socialno delo, let. 49, št. 5-6. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010. - Lukšič, Andrej (ur.). Proti kulturi/Nove družine – nove stare ideologije?/ Rockovske študije. ČKZ, let. 30, št. 207-208. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2002. - Trplan, Tomaž (ur.). Poroči se, kdor se more! Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004.

37

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.