Page 33

- Kunst-Gnamuš, Olga. Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. 1995. - Pogorelec, Breda. Slovenska skladnja in poimenovanja ženskih oseb. Samozaložba, 1997. - Spinozi Monai, Liliana. Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj. Ljubljana: Slavistična revija, 1995. - Toporišič, Jože. K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku. Ljubljana: 1981.

Govor - Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja, Urška, Kranjc, Simona, et al. Govor deklic in dečkov. Ljubljana: SAZU, 2007. - Mihurko Poniž, Katja. Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902. Nova Gorica: Univerza, 2009. - Vidovič-Muha, Ada. Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997.

KIBERFEMINIZEM - Gržinić, Marina. Biotehnologija, filozofija in spol = Biotechnology, philosophy and sex. Ljubljana: Maska, 2002. - Harraway, J., Donna. Opice, kiborgi in ženske. Reinkarnacija narave (prevod). Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

33

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement