Page 32

FILOZOFIJA - Chrobakova Repar, Stanislava (ur.). Feministična epistemologija. Gender. Apokalipsa, revija za preboj v živo kulturo, št. 113/114/115. Ljubljana: Apokalipsa, 2007.

HENDIKEP - Kermanuer, Aksinja. Na drugi strani vek. Opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep. Ljubljana: Študentska založba, 2009. - Zaviršek, Darja. Tako lepa, pa invalid!: socialno delo proti diskriminaciji hendikepiranih žensk. Konferenca ob Evropskem letu invalidov, Ljubljana, 20. november 2003. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2003. - Zaviršek, Darja, Gorenc, Katarina. Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo: lahko branje. Ljubljana: Modra, Društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk in YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007.

JEZIK, LINGVISTIKA, GOVOR - Jakopin, Franc. Ženskost v slovanskih priimkih. 1997. - Kozmik, Vera. 100 besed za enakost: slovar izrazov o enakosti žensk in moških. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1998. - Kozmik Vodušek, Vera, Jeram, Jasna. Neseksistična raba jezika. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Kristeva, Julia. Lingvistični teksti: razprave (prevod). Piran: Obalne galerije, 2005.

32

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement