Page 27

- Koteska, Jasna. Intimist (prevod). Ljubljana: Apokalipsa, 2009. - Kozmik Vodušek, Vera. Nacionalno poročilo za 4. svetovno konferenco o ženskah: akcija za enakost, razvoj in mir. Ljubljana: Mihelač, 1994. - Kozmik Vodušek, Vera, Šribar, Renata, Neubauer, Violeta. Nevladne ženske organizacije za napredek položaja žensk v Sloveniji. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Laclau, Ernesto. Emancipacija, emancipacije (prevod). Ljubljana: ZRC SAZU, 2008. - Leskošek, Vesna. Ženske in moški v socialnem delu. 1.del - spol. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2005. - Nairobijske dolgoročne strategije za napredovanje položaja žensk do leta 2000. Ljubljana: Delavska enotnost, 1987. - Neubauer, Violeta. Poročilo o Četrti svetovni konferenci o ženskah, Peking, 4. - 15. september 1995. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1996. - Neubauer, Violeta. Drugo poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999. - Pajnik, Mojca, Drolc, Aleš. Obrazi naše Evrope. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2001. - Urad za enake možnosti. Četrto periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za enake možnosti, 2006. - Vidovich, Nadia, Cergol, Ines. Due mondi - un sentiero: miscellanea. Dva svetova - ena pot: zbornik. Koper: Društvo občank za enake možnosti, Trieste: Caffè delle donne (U.D. I.), 2002.

27

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement