Page 22

- Boršnik Škerlak, Marja. Slovenka II. Pod uredništvom Ivanke Anžič Klemenčičeve. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1941. - Štular Sotošek, Karmen. Žensko časopisje na Slovenskem: 1897-1997. Vodnik po razstavi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.

ČLOVEKOVE PRAVICE - Frankovič, Romana. Človekove pravice žensk: priročnik za učitelje. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, 2004 - Jalušič, Vlasta, Zagorac, Dean. Človekove pravice žensk: uvodna pojasnila in dokumenti. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut, 2004. - Pan, Maja. Ljubezen je ljubezen: priročnik za učenje in razumevanje človekovih pravic na osnovi spolne identitete ter spolne usmerjenosti. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, 2007.

DELO - Badalič, Vasja. Za 100 evrov na mesec: proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. - Blaha, Tilka. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje žensk v združenem delu. Portorož, 18. - 20. marca 1976. Ljubljana: Marksistični center pri CK ZK Slovenije, Center za idejno-teoretično delo CK ZK Hrvatske, 1976. - Hazl, Vanja. Smo Slovenke na trgu delovne sile enakopravne?: analiza položaja žensk na trgu delovne sile v Sloveniji. Ljubljana: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 2002.

22

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement