Page 19

Slikarke, kiparke - Drakulić, Slavenka. Frida ali O bolečini (prevod). Ljubljana: V.B.Z., 2008. - Drucker, Malka. Frida Kahlo (prevod). Ljubljana: Študentska založba, 2002. - Gerlovič, Alenka. Okruški mojega življenja (1919-2010). Ljubljana: Forma 7, 2006. - Hofman, Anja. Žejna sreče in resnice: Maksa Samsa - življenje in delo. Ilirska Bistrica: Društvo za krajevno zgodovino in kulturo, Dolnji Zemon: Kulturno društvo Grad, 2009. - Kobilca, Ivana. Življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. - Menaše, Ljerka, Menaše, Luc. Ivana Kobilca. Izdano ob razstavi Ivane Kobilce in srečanju slovenskih umetnic v Gorenjskem muzeju v Kranju, 8. 3. 1972. Ljubljana: Konferenca za družbeno aktivnost žensk Slovenije, Kranj: Gorenjski muzej, 1972. - Slivniker, Vida. Vida Slivniker Belantič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. - Stegovec, Tinca. Bilo je takole: romanje za lepoto. Življenjepis. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008. - Šantel, Avgusta, ml., Šantel, Avgusta, st., Šantel, Saša. Življenje v lepi sobi. Ljubljana: Nova revija, 2006. - Trdina, Silva. Ivana Kobilca. Ljubljana: DZS, 1952.

Slovenske imigrantke, emigrantke - Chrobakova Repar, Stanislava. Slovenka na kvadrat: razglednice iz Slovenije, (Slov)aške: 2001-2009. Ljubljana: Apokalipsa, 2009.

19

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement