Page 16

- Jovičić, Stevan. Lepa ženska in velika umetnica: Iti Rini v spomin. Ljubljana: Jugoslovanska kinoteka, 196-. - Kirbiš, Mojca (ur.). Milada Kalezić. Maribor: SNG Drama, 2006. - Luskar, Anton. Zvezda Eva: življenje igralke. Ljubljana: Salezijanski inspektorat, 1934. - Nedič, Lilijana. Ita Rina. Ljubljana: Slovenska Kinoteka, 1998. - Nedič, Lilijana (ur.). Poklon Štefki Drolc. Ljubljana: Slovenska Kinoteka, 2005. - Nedič, Lilijana, Urgošikova, Blažena, Erdeljanovič, Saša A. Ita Rina: prva slovenska filmska zvezda = the first Slovenian film star. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2007. - Sušec Michielli, Barbara. Marija Vera: igralka v dinamičnem labirintu kultur. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. - Zobec, Peter. Od daleč in blizu. Pogovori z Mirjano. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Literatke - Borovnik, Silvija. Slovenske književnice v Avstriji. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. - Delavec, Vida. Moč vesti. Josipina Urbančič Turnograjska: prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Brežice: Primus, 2009. - Jezernik, Jerneja. Alma M. Karlin, državljanka sveta. Življenje in delo Alme Maximiliane Karlin (1889-1950). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

16

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement