Page 14

ARHEOLOGIJA - Greif, Tatjana (ur.). Arheo-tekti zgodovine/Bosanske refleksije. ČKZ, let. 28, št. 200/201. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2000. - Greif, Tatjana. Arheologija in spol: podobe spolov v interpretaciji prazgodovinskih kultur v Sloveniji. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2007. - Hays-Gilpin, Kelley, Whitley, S., David. Arheologija spolov (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2000.

BIOGRAFIJE, AVTOBIOGRAFIJE, SPOMINI - Menzel, Marianne. Velike ženske v zgodovini: monarhinje in vladarice, umetnice, pesnice in pisateljice, svetnice, znanstvenice, ženske v politiki (prevod). Radovljica: Didakta, 1998. - Ružić, Mira. One dvajsetega stoletja. Novo mesto: Dolenjska založba, 2000. - Sigmund, Anna Maria. Ženske nacistov (prevod). Ljubljana: Orbis, 2004. - Šelih, Alenka, Gaber, Milica Antić, Puhar, Alenka, et al. Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Tuma in SAZU, 2007. - Več avtoric/jev (ur.). Prispevek žensk Ljubljani - obogatena topografija prestolnice. Mednarodno znanstveno srečanje, Zbornik povzetkov s simpozija v Ljubljani, 23.septembra 2009. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. - Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006. - Žiberna, Angelca. Slovenke skozi čas. Ljubljana: samozaložba, 1998.

14

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement