Page 12

-- SNG – Slovensko narodno gledališče -- SOS – mednarodni klic na pomoč (angl. Save Our Souls) -- SPŽZ – Slovenska protifašistična ženska zveza -- SRS – Socialistična republika Slovenija -- SZDL – Socialistična zveza delovnega ljudstva -- SPŽS – Slovenska protifašistična ženska zveza -- ŠKUC – Študentski kulturni center -- ŠKUC-LL – sekcija LL pri Študentskem kulturnem centru -- ŠOU – Študentska organizacija univerze -- ZAK – Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti -- ZDSLU – Združenje slovenskih likovnih umetnikov -- ZK – Zveza komunistov -- ZRC – Znanstveno – raziskovalni center -- ZRS – Znanstveno – raziskovalno središče -- ZSMS – Zveza socialistične mladine Slovenije

KRATICE -- izd. – izdaja -- let. – letnik -- ml. – mlajša/i -- pr. n. št. – pred našim štetjem -- st. – starejša/i -- stol. – stoletje -- št. - številka -- zv. – zvezek -- ur. – urednice/ki

12

Profile for LF U

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Lezbične, feministične in ženske študije  

Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini do leta 2011- z rednim spletnim posodabljanjem naslovov.

Advertisement