Page 1

U ·e lniciativa posameznlc, kl se je Lezblcno- femlnlstlcna unlverza (lf ) J en izobrazevalnl, teoretskl , vzpostavlla marca 2010 kot avtono:rke in zenske, kl jlh zan.~~a umetnostnlln akcljskl pros~or za lie an!ikapitallzem . "Unlverza Je - llh antlfaslzem n . Clni ucenja slonljo na nace lezblcnl femlnlzem ,_ . d lez- be In horlzontalnem m lsiJ"ena lronlcno , saJ ··na akt1vne u e t samoorganlzaclje, avtonomiJ~· emo v brezpogojno nedotakljlvos delovanju udelezenk. Ker verJa~elimo omogociti varno In svobo~no pravlce do zensklh prostoro~ I~ zlastne misli vsake od nas , so nasa ke ter razviJanJe _ . dprta le za zenske. okolje za zens srecanJa o

..... .

~

-

Ljubljana, Slove nij a .~

L

lezfemuniverza@gmail.com http: I I lezbicnofeministicnauniverza. wordpress.com https:/ /twitter.com/lezfemuniverza http: I I www. facebook.com / lezfemuniverza http: / / www.flickr.com/ photos/ lezbicnofeministicnauniverza/

-

..

... -.~

• • •

-


....

Zen1ka .. mora·IJO zamen·

ZQ

..&

. !1Gb ltgOYik•

Gnonomnl. zen,k· .. I center.

0

.

pozarja·

Y na sekSize .

111 okoJ· I

sebe.

I

Profile for LF U

Lezbično-feministična univerza (LFU)  

Zloženka s predstavitvijo inciative iz Ljubljane, Slovenija, 2013.

Lezbično-feministična univerza (LFU)  

Zloženka s predstavitvijo inciative iz Ljubljane, Slovenija, 2013.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded