Page 1

GODWIN van hooreweder 2009

EMOdesign

FREDERICK de pauw JAN leyssens THOMAS onraet


“When dealing with people people,, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion emotion.”.” - Dale Carnegie


INLEIDING WAARNEMEN zINTUIGEN associëren BESLUIT


Inleiding tot EMOdesign

“Product experience is a multi-faceted phenomenon that involves manifestations such as subjective feelings, behavioural reactions, expressive reactions, and physiological reactions. The subjective feeling of experience is a conscious awareness of the change in core affect. When we are irritated by a package that is difficult to open, we also feel irritated.“ - Framework of product experience

4

EMOdesign


Als designer is het belangrijk om inzicht te verwerven in de mens-product relaties. Een product roept bij de gebruiker een product-ervaring op. Deze ervaringen zijn de basis waarop een ontwerp wordt gemaakt of gekraakt, dus voor een ontwerper de sleutel tot succes.

Ontwerpers moeten dus leren ontwerpen vanuit de ervaringen van de consument.

In deze bundel zullen we een samenvatting geven van de onderwerpen die we in de lessen hebben aangeraakt, aangevuld met voorbeelden, succesverhalen en geflopte producten.

EMOdesign

5


“To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe observe� - Marilyn vos Savant


INLEIDING WAARNEMEN zINTUIGEN associëren BESLUIT


WAARNEmen

H

et waarnemen wordt gestuurd door prikkels. Deze prikkels komen van zowel buiten als van binnen het lichaam.

Elk zintuig neemt een bepaald soort prikkel voor zijn rekening. Wat we uiteindelijk waarnemen is de samenhang van al deze prikkels. Onze hersenen interpreteren al deze prikkels en vormen een totaalbeeld. Elke prikkel die we waarnemen wordt anders ge誰nterpreteerd afhankelijk van andere prikkels die op hetzelfde moment of plaats aanwezig zijn (als we de maan zien naast een kerktoren, lijkt die groter te zijn dan wanneer je die alleen aan de hemel staat). Veel gezichtsbedrog maakt handig gebruik van dit feit. Sommige prikkels spelen een belangrijke rol, andere worden onderbewust verwerkt. Er zullen dus slechts enkele prikkels bewust waargenomen worden, die zo het waarnemen hoofdzakelijk gaan sturen. Prikkels die constant blijven zullen na verloop van tijd niet meer waargenomen worden, een plotse overgang wel (Het gezoem van een ventilator hoor je naar verloop van tijd niet meer, tenzij deze van snelheid verandert). Onze waarnemingen zijn dus eerder verschil- of verhoudingswaarnemingen.

8

EMOdesign


PRIKKELS. We kunnen prikkels, als bijvoorbeeld smaak, wetenschappelijk benaderen. De effectieve smaak zegt echter nog niet veel over de emotie die de smaak bij iemand opwekt.

PRIKKELTRANSLATIE. De mens kan geen prikkel als absolute waarden ontvangen, maar wel als relatieve waarden. Dit noemt men de waarnemingen. De waarneming is dus in feite een vertaling van prikkels. Deze vertaling wordt door heel wat factoren be誰nvloedt. Eenzelfde prikkel kan bij verschillende personen verschillende emotie oproepen. EMOdesign

9


“I WANT ALL MY SENSES ENGAGED; lET ME ABSORB WORLD’S VARIETY AND UNIQUENESS” - mAYA aNGELOU


INLEIDING WAARNEMEN zINTUIGEN associëren BESLUIT


ZINTUIGEN

Definitie: “Een systeem met sensorische cellen die reageren op een specifieke vorm van fysische energie dat overeenstemt met een bepaalde regio (of groep van regio’s) in de hersenen waar de signalen ontvangen en verwerkt worden”. ZINTUIG

ANATOMIE

GEZICHTSVER- Ogen MOGEN Slakkenhuis GEHOOR Neus REUKZIN

H

et aantal erkende zintuigen hangt af van de definitie die men hanteert. Meestal wordt er gesproken van de 5 zintuigen zoals benoemd door Aristoteles (zien, horen, proeven, ruiken en voelen). Zintuigen zijn betrokken bij gewaarwording, maar niet identiek hieraan. Gewaarwording is een bewuste interpretatie van de signalen van een zintuig, die eerst door allerlei neurale circuits gemodificeerd zijn voordat ze de met het bewustzijn corresponderende hersengedeeltes in de cortex bereiken. 12

EMOdesign

SMAAKZIN

Tong

TASTZIN

Huid

PRIKKEL

GEWAARWORDING

Licht

Zien

Trilling Moleculen/ stoffen

Horen Ruiken

Moleculen/ Proeven stoffen Vervorming van Voelen de huid

Uit testen is ook gebleken dat mensen niet kunnen over zonder dat hun zintuigen geprikkeld worden. Zo heeft men testen gedaan waar mensen worden in een donkere ruimte worden geplaats. Men laat ze drijven op water die de zelfde temperatuur heeft als ons lichaam. Hier zijn gevoel en zich al uitgeschakeld. De kast is geisoleerd waardoor we geen gehoor meer hebben en men kan zelf zo ver gaan dat de geur uit wordt uitge-


schakeld. Deze worden ook wel floatingtanks genoemt (foto hiernaast) In het begin van de test zijn de proefpersonen gerelaxed en lijkt het zelf een positief effect te hebben, maar naar hoelanger de testpersoon zich in de tank bevindt hoe minder hij zich op zijn gemak gaat voelen. Voorkomende verschijnselen zijn meestel : extreme angstaanvallen, hallucinaties, bizare gedachten, depressief en antisociaal gedrag. Uit deze testen kunnen we gaan afleiden dat in een ontwerp het prikkelen van de zintuigen een heel erg belangrijke factor is die zeker niet over het hoofd mag gezien worden. Ook kan dit ervoor gaan zorgen ofdat je ontwerp in de smaak bij mensen gaat vallen of niet.

WEETJE In de winkel neemt men ook vaak fruit vast om eens te voelen of het stevig is. Ook zal men rekening houden met de kleur-tint, geur en omliggend fruit. Dit is duidelijk een voorbeeld van kiezen met een combinatie van veel zintuigen. EMOdesign

13


ZINTUIGEN

GEHOOR

G

ehoor is het vermogen om geluiden waar te nemen. Het oor is het gehoorsorgaan waarin geluidsgolven omgezet worden.

Prikkels Geluidsprikkels worden opgewekt door geluidstrillingen die via de lucht (bij vissen via water) het trommelvlies (of zwemblaas bij vissen) bereiken. Geluidstrillingen hebben een frequentie en een amplitude. 14

EMOdesign

De mens kan frequenties van 20Hz tot 20,000Hz en amplitudes tussen de gehoordrempel van 0,00002Pa en 200Pa waarnemen. Omdat de geluidsterktes niet lineair maar logaritmisch verlopen, maken we gebruik van de logaritmische schaal van Decibel. Op deze schaal horen mensen tussen de 0 en 140dB. Het gehoor wordt veelal gebruikt om de gebruiker feedback te geven over de status van een voorwerp (vb.: schakelaars, sloten, knoppen,... die klikken, fluitketel die laat weten wanneer het water kookt,...) of als herkenning (een fietsbel mag men niet te hard laten varieren in type geluid, omdat dit voor onveilige verkeersituaties kan zorgen, alarmsystemen zullen steeds mensen een gevoel van gevaar geven). Ook wordt er vaak muziek gebruikt om mensen aan te zetten tot kopen (In winkels vind je bijna steeds achtergrondmuziek, ook televisieadvertenties maken gebruik van achtergrondgeluid, of specifieke tunes (denk maar aan de sketch van “in de gloria�: Koop Keno))


Harley Davidson heeft zijn specifieke brommergeluid laten patenteren

Mercedes staat bekend voor het zwaardere geluid dat de deuren maken als die sluiten. Dit geeft een groter gevoel van veiligheid

Het knisperende geluid van de Rice Krispies van Cornflakes is gepatenteerd

EMOdesign

15


ZINTUIGEN

REUK

Ook kan er, net zoals bij stinkdieren, gebruikt gemaakt worden van sterke geuren, als afweermiddel. Anders scheiden de mensen angstgeuren af in noodsituaties. Dieren met een sterk ontwikkelde reukzin kunnen deze goed opvangen en hierop inspelen. Om gevaar aan te duiden, wordt voor gassen een speciaal additief meegegeven, om lekken op te merken. Er zijn stoffen die door de ene mens wel, en door de anderen niet wordt waargenomen (dit is erfelijk, voorbeeld zijnde de geur van urine van iemand die asperges heeft gegeten). Sterk bijtende, irritante stoffen, zoals ammoniakgas, worden waargenomen, niet via de reukzin, maar rechtstreeks via de pijnzenuwen. Reuken kunnen een bepaalde gemoedstoestand aanspreken. Marketing maakt hier gretig gebruik van. Mensen maken vaak beslissingen op basis van de geur. De geur wordt gebruikt om fruit te vergelijken, parfums, shampoo, bloemen,... Er kan op verschillende manieren omgegaan worden:

R

eukzin is het vermogen om sporen van chemische stoffen in de lucht te detecteren. De aard van de stoffen die kunnen worden geroken verschilt sterk tussen individuen. Geur wordt door de mens meer gebruikt dan we denken. Bij smaak is het voor 90% de geur die de smaak bepaalt. De tong kan alleen zout, zuur, bitter en zoet proeven. Ook onbewust spelen geuren, zoals feromonen, in ons leven een rol. Bij aantrekkingskracht tussen de seksen speelt geur een belangrijke rol. Dit gebeurt echter onbewust, deze geur wordt namelijk niet geroken. Dieren zijn hier over het algemeen sterker in dan mensen; honden zijn hier meer bekend, maar haaien of vlinders kunnen respectievelijk bloed of feromonen tot veel verder ruiken. Bij de mens wordt er gecommuniceerd met de hormonen via de reukzin. 16 EMOdesign

T

oevoeging: wierrook, lavendel, speciale aroma’s geven een bepaalde ruimte een bepaald soort gevoel. Bestaande geuren kunnen worden versterkt en verspreid, zoals in een bakkerij.

V

erzwakking door toevoeging andere sterkere geur: In toiletten wordt zo aandacht besteed aan de dominante, niet aan de hinderlijke geuren.

V

erwijdering: Hinderlijke geuren worden zo veel mogelijk geminimaliseerd om producten toch te kunnen verkopen, zoals in een viswinkel.


Sommige geuren worden bij voorkeur niet veranderd, zodat ze hun uitwerking niet zouden missen: Lavendel & jasmijn worden vaak gebruikt om klanten op hun gemak te stellen, en om de gemoedstoestand te kalmeren. Dennenhout kalmeert en is dus uitermate geschikt om te verspreiden in een vergaderruimtes. Vanille wordt vaak geassocieerd met de kindertijd en creëert daardoor een zeer vrolijk gevoel. Deze geur wordt aangeraden aan sollicitanten. De mens heeft ook een sterk geheugen voor geuren. Typische geuren zoals in een zwembad, frietkot, tankstation, garage, bloemenwinkel, boekhandel, kampvuur, bejaardentehuis, ... Bepaalde geuren kunnen sterke associaties met herinneringen opwekken. Dit komt doordat ons reukorgaan in direct contact staat met dat deel van de hersenen waar ons geheugen en onze emoties zich bevinden. Dit komt waarschijnlijk omdat het reukorgaan fylogenetisch een heel oud vermogen is. Denk maar eens na; Als je lang in een stinkende omgeving staat, kun je je daar slecht bij gaan voelen. Als je echter in een bos komt, voel je je vaak rustig en kalm. Het reukvermogen is er door verloop van tijd op achteruitgegaan, wat de ervaring van het leven grotendeels beïnvloedt. Geuren worden onmiddellijk en onbewust geassocieerd met bepaalde omstandigheden. Denk maar aan de specifieke geur van garages, apotheken, beauty salons, ... Vaak worden geuren beschreven met behulp van een smaak. Bijvoorbeeld: een zoete geur, een sappige geur, ... Soms wordt vanuit ethisch standpunt een productkeuze bepaald op basis van de geur. Voorbeeld : de bodyshop doet er alles aan om hun producten op een eerlijke manier op de markt te brengen. Kenners zijn dan ook in staat om het verschil te ruiken tussen de producten verkocht in de bodyshop en hun synthetische varianten.

V

oorbeeld 1: Rolls Royce en Mercedes hebben beide een exclusieve geur voor hun wagens laten ontwerpen. Deze geur wordt bij het verlaten van de montageband aangebracht onder de zetels.

V

oorbeeld 2: de speelautomaten in de casino’s van Las Vegas verspreiden een kalmerende geur. Dankzij deze geur gaan spelers hun verliezen makkelijker relativeren en zullen ze langer doorspelen.

V

oorbeeld 3: Nike gebruikt de geur van vers gemaaid gras om hun loopschoenen te promoten. Om het effect van hun geurmanagement te controleren werd een experiment op touw gezet. Er werden 2 identiek winkels ingericht. Slechts in één van deze winkels werd aan geurmanagement gedaan. Al snel bleek dat de winkel met geuren beter verkocht dan deze zonder.

EMOdesign

17


ZINTUIGEN

TAST

niet als eerste zou vastnemen (een baby zal waarschijnlijk sneller met een snoer dan met de stekker van een apparaat beginnen spelen). Ook worden producten zo vormgegeven dat we ze op ‘de tast’ kunnen herkennen. Dit kan men doen om verscheidene redenen: vb.: Coca Cola flesje: de vorm van het welbekende flesje is zo ontworpen opdat men vroeger in de kelder het licht niet moest aandoen om in de ijskast te graaien (vroeger waren alle flessen cilinders). Een ander bekend voorbeeld van ontwerpen voor de tast is het braille-schrift. Dit schrift is speciaal ontwikkelt voor blinde mensen, zodat zij kunnen lezen met de vingers.

T

ast is het grootste zintuig (heel de huid is (normaalgezien) voorzien van zenuwuiteinden die tast kunnen waarnemen) in ons lichaam, en moet dus zeker in rekening worden gebracht bij ontwerpen. De textuur en materiaalkeuze zijn niet enkel bedoeld voor het zicht, maar zorgen er ook voor dat voorwerpen warm, zacht, koud, veilig,.. uit voelen. We voelen kwaliteit met onze handen en huid. vb.: elektrische onderdelen worden scherp en koud ontworpen, zodat men dit 18

EMOdesign


S

maak is ontegensprekelijk verbonden met geur. Smaak is vaak een verkoopslist in groothandels.Men laat appelsienen zien, en snijdt er vervolgens een aantal open om de geur te laten verspreiden en de klant eens te laten proeven (veel overtuigender dan op zicht enkel!).

ZINTUIGEN SMAAK

De smaakzin van de mens is redelijk beperkt tov van zijn andere dieren, en ook tov zijn andere zintuigen. Hij beperkt zich tot zoet, zuur, bitter, zout en umami. Mensen die een erg ontwikkeld smaakorgaan hebben, worden vaak teruggevonden als wijn- of andere drankenproever, en recensent van eten.

EMOdesign

19


“aSSOCI aSSOCIATE YOURSELF WITH MEN OF GOOD QUALITY IF YOU ESTEEM YOUR OWN REPUTATION FOR 4TIS BETTER TO BE ALONE THAN IN BAD COMPANY” - gEORGE wASHINGTON


INLEIDING WAARNEMEN zINTUIGEN associëren BESLUIT


ASSOCIëREN

Positief

naar begeerte

Positief

V

eel producten worden geassocieerd met de begeerde eigenschappen van andere bekende elementen. De consument ziet zichzelf in het product, kan een iets herkennen of krijgt er een positief gevoel van. Het product kan positief en negatief geassocieerd worden. Meestal wenst men enkel een positieve associatie. 22

EMOdesign

Coca-Cola heeft zijn cola flesje zodanig ontworpen naar de vorm van een vrouwentaille. Ook de het duvelglas of damesparfum vinden we dit terug. Het maakt de vorm erotisch en sexy. Bij sportwagens is er altijd een super knappe promogirl die de auto’s showt en op de motorkap ligt. De kopers denken door zo’n auto te kopen, de vrouwen automatisch aan hun voeten liggen.


Positief

naar begeerte

GSM’s kunne ook op luxeauto’s lijken. Naast de juiste looks, is er ook aan de details gedacht; de speakers hebben de vorm van koplampen. Deze telefoon lijkt niet alleen op een sportwagen, maar klinkt ook als een echte sportwagen. Bij het openen van dit toestel komt het geluid van een startende motor je tegemoet, bij het sluiten hoor je een dichtslaande autodeur en hij toetert bij het ontvangen van een sms!

Positief

naar begeerte

Positief

naar begeerte EMOdesign

23


Alle reclames van horloges worden zodanig gefotografeerd dat ze 10u10 of 2u50 aangeven. Dit wordt geassocieerd met een blij gevoel, met een lachend gezicht.

Positief

Goed gevoel

24

EMOdesign


Positief

naar dieren EMOdesign

25


Positief

naar dieren

26

EMOdesign


EMOdesign

27


ASSOCIëREN Negatief

Bepaalde prikkels kunnen als onaangenaam ervaren worden. Denk zo maar aan het krassen van krijt over een schoolbord, het zoemen van een mug, de geur van kattepis, een microgolf die om de 2 seconden piept om te laten weten dat het eten warm is, een wankel terrastafeltje, een tl-lamp die flikkert, ... Soms kan een overvloed van feedback ook als storend beschouwd worden, zoals te veel meldingen in Windows vista, het piepen van de wagen bij elke handeling, ... Deze ergernissen gaan de relatie met de gebruiker beïnvloeden. Merken zoals ALDI, LIDLL en McDonalds gebruiken die negatieve prikkels bewust om klanten snel buiten te krijgen, zodat er plaats bijkomt voor volgende klanten. Alle omgevingselementen zijn erop gericht om het verblijf zo onaangenaam mogelijk te maken. Uit ergernissen en algemene nood ontstaan nieuwe producten. Vb: afstandsbediening, zonnescherm, paraplu, oordopjes, ...

A

ls voorbeeld van een product dat ‘afkeer’ kan doen opwekken omdat het door de vormgeving doet denken aan een ander gelijkvormig product. Het is niet het zwembadje op zicht dat afkeer opwekt, maar de associatie met een doodskist. In dit geval viel de reactie erop wel te verwachten. Echter, associaties zijn vaak ook persoonlijk of abstract zoals sommigen een rode pen afschuwen, omdat het doet denken aan de lerares die alle toetsen verbeterde met zo’n pen. Dit soort associaties zijn moeilijker te voorspellen, meer schuwen ook slechts een beperkter doelpubliek af 28

EMOdesign

Ook omgekeerd, positieve ervaringen kunnen het product aantrekkelijker maken en de relatie gebruiker-product verbeteren. Dit gebeurt meestal indirect door te verwijzen naar tijd of ruimten met een goede sfeer, waar je je beter voelt. Zo zullen autoreclames veel gebruik maken van weidse landschappen en klassieke muziek om een vakantiegevoel na te bootsen. Om producten frisser en meer zomers te laten lijken, maakt men veel gebruik van geel, omwille van de associatie met zomer, zon en zand. Fruitsap zal zo vaak in gele verpakkingen worden gestopt, niet alleen omdat het zelf geel is, maar vooral de gedachte aan zon, zee en strand in belangrijk.


Ergernissen kunnen ontstaan door verkeerde kleur toe te kennen aan etenswaren. Blauw is een kleur die niet vaak voorkomt in de natuur, en dus als onsmakelijk wordt ervaren.

EMOdesign

29


ASSOCIëREN Cultuur

Mode zorgt ervoor dat mensen zich kunnen onderscheiden als groep of individu. Ook is het eenbarometer voor de huidige economische en sociologische conjunctuur. (vb.: Punkbeweging: iedereen was misnoegd over het falen van de hippie-cultuur. Hoewel ze dezelfde ideologieën deelden, probeerden de punkers hun standpunten te bereiken via agressie en shokeren.) Ook muziek en mode hangen sterk vast aan elkaar. Ook hier zijn de punkers een mooi voorbeeld, maar we kunnen er veel meer bedenken: emo-cultuur (luisteren naar screamo en kleden zich erg donker), metal (luisteren naar metal en dragen erg veel ijzer en leer), gabbers (luisteren naar hardcore en dragen trainingspakken en Nike air maxschoenen), ...

V

ele opvattingen over producten zijn cultuurgebonden. Zo hebben bepaalde geuren een frisse indruk in de ene cultuur, en een eerder neutrale in de andere. Zo wordt bij ons bvb. Citroen- of dennengeur als fris ervaren, terwijl ze daarvoor in het zuiden, meer mediterrane landen een lavendelgeur voor gebruiken (dit wijst bij hen op een hygiënisch onderhouden ruimte). Eén van de bekendste uitingen van cultuur van een bepaalde gemeenschap of bevolkingsgroep is de mode. 30

EMOdesign


Om je als individu te onderscheiden van de rest, is het tegenwoordig erg “in� om een t-shirt te dragen met daarop ofwel een politieke of een grappige slogan. EMOdesign

31


alle kenmerkende eigenschappen van het bedrijf.

ASSOCIëREN Logo

D

e noodzaak van een goed logo wordt vaak onderschat. Dit zorgt voor een eerste indruk op de klanten, samen met de bedrijfsnaam. Logo’s spelen vaak een beslissende rol in de keuze van de consument. Dit kan een goede marketingstrategie zijn om te helpen om een goede klantenbasis en bedrijfsimago op te bouwen. Zo kan een bedrijf zich makkelijk onderscheiden van de concurrentie. Zoals men zegt, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dit beeld moet de gepaste visie, kwaliteit en wijsheid uitstralen. De vormgeving en de kleur van het logo bepalen soms de hele huisstijl van een bedrijf. Een logo mag nooit te ingewikkeld worden, om herkenbaar en vertrouwd over te komen. Als de consument het logo herkend, zal hij het logo onbewust associëren met kwaliteit, snelheid of 32

EMOdesign

We kunnen logo’s in zeven categorieën opdelen, van concreet naar abstract: 1. Naamlogo’s : Toen men begon met echte merkproducten te maken, zette de eigenaar van het bedrijf zijn handtekening op zijn product: Zijn naam was een teken van kwaliteit en visie.Vb; Jacqmotte, Jules Destrooper. 2. Symboollogo’s : Het logo bestaat uit een naam in een kenmerkende lettertype, met een gepast symbool (ovaal, rechthoek, cirkel,...) Vb; Fnac, Jet, Land Rover 3. Initialenlogo’s : Wanneer de bedrijfsnaam te lang of niet handig genoeg is, kiest men er vaker voor om de initialen te gebruiken, al dan niet in zijn kenmerkende stijl. Soms is de naam afgeleid van wat het bedrijf doet, soms een samentrekking van een bedrijfsnaam en zijn partners. Vb; L&H, D&L 4. Picturale naamlogo’s : Binnen het logo valt de naam van het bedrijf en de stijl sterk op.Vb; Nike, BMW 5. Associatieve logo’s : Dit zijn meestal naamloze logo’s, ze bevatten geen bedrijfsnaam, geen productnaam, het zijn eenvoudigweg herkenbare logo’s.Vb; Mercedes, Audi 6. Zinspelende logo’s : Er is een minder direct verband tussen naam en logo. Vele consumenten kunnen het logo niet aan 1 bedrijf koppelen. 7. Abstracte logo’s : Hier is geen enkel verband tussen bedrijfsnaam en logo.

Er zijn 3 dingen noodzakelijk om een bedrijf op de kaart te zetten: Naam, Logo en communicatie. Logo speel hierin de hoofdrol. Een succesvol logo is tijdloos en heeft een krachtige naam, en wordt gekenmerkt door vier zaken: Naam, typografie, kleur en symboolelement. Een tijdloos logo en een krachtige naam zijn een ideaal recept voor succes.


EMOdesign

33


ASSOCIĂŤREN Nostalgie

Tegenwoordig zijn vele autoconstructeurs bezig met het herontwerpen van oude succesformules. Denk maar aan de nieuwe Mini, de Ford Mustang, de Chevrolet Camaro,... Andere Merken houden daarentegen vast aan een bepaalde huisstijlmet hun eigen karakter, zoals Range Rover, Volkswagen,... 34

EMOdesign


EMOdesign

35


INLEIDING WAARNEMEN zINTUIGEN associëren BESLUIT


BESLUIT

W

e kunnen besluiten dat de emodesign geen exacte wetenschap is. Het is een verhaal van ervaring, dat met vallen en opstaan, met succesverhalen en geflopte producten bewandeld wordt. Het is zoeken naar een wankel evenwicht tussen een traditioneel en toch vernieuwend ontwerp. Willen we dat een product slaagt, dan moeten we het herkenbaar maken, zonder te vergeten innovatief te blijven in zowel vorm als product. We mogen ons niet focussen op ĂŠĂŠn aspect van het ontwerp, maar moeten rekening houden met kleur, vorm, geur, textuur, materialen,... 38

EMOdesign

Als ontwerper moeten we ons steeds blijven afvragen waaom het ene product meer aanhang heeft dan het andere, waarom bepaalde winkels juist jouw doelgroep aantrekken, wat de huidige trends of ontwerpstromingen zijn, ...


EMOdesign

39

introductie tot emo-design  

introductie tot emo-design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you