Page 1

BE AT R I X P RK

V I L L A’S A A N H E T OR A NJ E PA R K A L K M A A R


ALGEMENE INFORMATIE

LOCATIE

Het project “Beatrixpark” ligt op het grondgebied van de gemeente Alkmaar. Alkmaar is bijzonder vanwege zijn karakteristieke, historische centrum met prachtige oude grachten, talrijke hofjes en markante gebouwen. De vele restaurants, cafés, terrassen etc. maken het bovendien een heel gezellige stad. Met tal van leuke winkels verscholen achter de historische gevels in de oude stad, is Alkmaar voor winkelliefhebbers een paradijs. Ook buiten Alkmaar is veel te beleven. In een half uurtje fietsen bereikt u de zee en het strand en de talrijke meren in de nabije omgeving zijn erg populair bij de watersporters.

Het Beatrixpark in Alkmaar is in vele opzichten een ideale locatie. Binnen enkele minuten bent u op de snelweg of fietst u naar het gezellige centrum van Alkmaar. Medische voorzieningen bevinden zich eveneens in de nabijheid van het Beatrixpark. Het Beatrixpark is een nieuw gedeelte van de statige wijk “Oranjepark” en wordt gebouwd aan de rand van de 400-jarige Alkmaarderhout, het oudste stadspark van Nederland en een groene oase van rust en ruimte met prachtige oude bomen, een hertenkamp en de beroemde bloemenklok.

In de schaduw van de Alkmaarderhout zullen 8 vrijstaande villa’s worden gerealiseerd.

VARIANTEN Alle woningen zijn van het langs- of dwarstype als getekend of gespiegeld. Onderdeel van de verkoopprocedure vormt het al dan niet aanpassen van de woningen aan de individuele woonwensen van de koper. Deze technische omschrijving is opgesteld voor de basiswoning.

AFWERKING VAN DE WONING De woning wordt standaard afgewerkt zoals in deze omschrijving staat omschreven. De koper wordt in de gelegenheid gesteld het afwerkings- c.q. uitrustingsniveau van de woning nader aan te passen aan zijn/haar individuele woonwensen binnen de mogelijkheden van de geldende wet- en regelgeving. Gestippelde lijnen in de verkooptekening geven uitsluitend opstelplaatsen voor niet geleverde apparaten aan, tenzij anders vermeld. Voor de volledigheid wordt vermeld dat er in de woningen geen losse kasten worden geleverd.

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

2


platteGrond beatrixpark alkmaar

uitbreidingszone

8100

3100

3300

10200

10200

6000

3300

4600

4600

4700 kk

kk

kk

kk

4700

4700

4700

5200 3100

600 0

6000

10200 6000

3300

2900

3100

10200

3100

8100

5200

2900

8100

5200

2900

5200

2900

8100

3300

4600

4600

opstelplaats 8 minicontainers (600x750)

N

4500

8100

6000

6000 3100

2900

10200

4700

4500

4500

4500

8100

8100

6000

6000

4700

3100

2900

3300

3300

3300

3300 8100

WESTERWEG

kk

kk 4700

3100

10200

5400

5400

kk 4700

10200

3100

10200

2900

5400

kk

2900

5400

uitbreidingszone

BEATRIXLAAN

A

L

K

M

A

A

R

3


Type A indeling Begane Grond

3

4

5

2930

studie

*

sprinkler

*

*

sprinkler

*

woonkamer

sprinkler

sprinkler

4453

10280

*

sprinkler

6000

garage/berging

houten open trap

kk 9

*

*

sprinkler

keuken

3339

sprinkler

3339

*3402

entree

sprinkler

4777

5380

*

sprinkler

120

1570

930

1

betonbalk

wandtegels tot 1200+

2a

N

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

4


Type A 1ste verdieping

5

*

3265

2605

4268

badkamer

slaapkamer 2

4595

3415

3415

sprinkler

*

sprinkler

930

slaapkamer 3

1230

*

vliezotrap

sprinkler

sprinkler rookmelder

2210

*

overloop 5940

cv wd

4000

*

sprinkler

2255

sprinkler

wm

2255

*

3355

cv/wasruimte

slaapkamer 1

slaapkamer 4

1820

4268

N

A

L

K

M

A

A

R

5


Type A optie kelder

3300

kk

4700

N

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

6


Type A Gevels

7480

7480

6000

6000

5620

5620

3100

3100

2350

2350

0

0

straatgevel, zuid-west

zijgevel rechts, zuid-oost

7480

7480

6000

6000

5620

5620

3100

3100

2350

2350

0

0

tuingevel, noord-oost

A

L

zijgevel links, noord-west

K

M

A

A

R

7


3100

2900

Type A Doorsnede

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

8


Type B Begane grond

5

6

4

*

*

sprinkler

5287

2934

*

sprinkler

sprinkler

8006

3402

studie

woonkamer

930

1545

toilet

sprinkler

6000

*

4780

3402

sprinkler

*

sprinkler

kk

entree

4780

*

garage/berging

3

keuken

45363350

2

1

N

A

L

K

M

A

A

R

9


Type B 1ste verdieping

*

*

sprinkler

sprinkler

3355

4595

2255

rookmelder

*

cv/wasruimte

sprinkler

930

slaapkamer 2

*

sprinkler

2255

3265

*

sprinkler

1230

overloop

4000

*

2605

*

cv

badkamer

vliezotrap

wm

3400

sprinkler

1812

wd

4265

4265

slaapkamer 3

slaapkamer 4

sprinkler

2210

3415

slaapkamer 1

N

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

10


4777

Type B optie kelder

kk

3350

N

A

L

K

M

A

A

R

11


Type B Gevels

7480

7480

6000

6000

5620

5620

3100

3100

2350

2350

0

0

straatgevel, noord-oost

zijgevel rechts, noord-west

7480

7480

6000

6000

5620

5620

3100

3100

2350

2350

0

0

tuingevel, zuid-west

B

E

A

zijgevel links, zuid-oost

T

R

I

X

P

A

R

K

12


Type B Doorsnede

A

L

K

M

A

A

R

13


1.Indeling van de woning

6.Bestratingen

Conform verkooptekening

Algemeen De terrasverharding en het entreepad bestaan uit betontegels. De plaats en het oppervlak van deze verhardingen staan op tekening weergegeven.

Algemeen

2.Uitvoeringsduur

De algemene bestrating wordt uitgevoerd in een nader te bepalen straatklinker.

Voor de uitvoeringsduur wordt verwezen naar het in de aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen.

7.Terrein inventaris 3.Peil van de woning

De straatverlichting wordt uitgevoerd met nader te bepalen armaturen.

Het peil -P- van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entreehal. Dit is op de verkooptekeningen aangegeven. De juiste hoogte van het peil is in overleg met de Dienst Bouwtoezicht van de gemeente Alkmaar bepaald.

8.Funderingen

4.Grondwerk De nodige grondwerken worden verricht voor funderingen, leidingen en bestratingen. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt zand toegepast. Onder de, in deze technische omschrijving genoemde, bestrating wordt een laag zand aangebracht.

Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek wordt een funderingssysteem toegepast dat bestaat uit een betonfundering. Uitvoering volgens advies van de constructeur en goedgekeurd door het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. De kruipruimte onder de woning wordt geventileerd door middel van roosters in de gevels.

Tuin De tuin zal worden uitgevoerd op een conform de op de bij de contractstukken behorende situatietekening aangegeven hoogte.

Groenvoorziening De op bovenvermelde situatietekening aangegeven groenvoorzieningen zullen in het daartoe geschikte aanplantseizoen worden aangeplant.

5.Rioleringwerken

B

en

E

voorzien

Voor de diverse constructie onderdelen worden de volgende materialen toegepast. 9.1. Buitengevels in metselwerk (zie voor kleuren: de kleurenstaat buitenwerk n.t.b.) 9.2. Binnenspouwbladen buitengevels in kalkzandsteen metselwerk. Het binnenspouwblad van de woning op de begane grond en 1e verdieping wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. 9.3. Gevelisolatie Voor de isolatie van de gevels worden minerale wolplaten als spouwisolatie toegepast 9.4. Gevelvoegwerk Het doorstrijkwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd in door de architect bepaalde kleuren (zie voor kleuren: de kleurenstaat buitenwerk n.t.b.). 9.5. Niet-dragende  binnenwanden De niet-dragende binnenwanden van de woningen, de lichte scheidingswanden, alsmede de opbouw van de leidingschachten worden uitgevoerd in een licht scheidingssysteem bestaande uit gipsblokken met een dikte van minimaal 70 mm of gelijkwaardig. 9.6. Ten behoeve van de opvang van gevelmetselwerk boven kozijnen en overige openingen worden waar nodig stalen geveldragers dan wel betonnen lateien toegepast. Tevens worden, conform opgave van de constructeur en fabrikant, de benodigde dilataties en/of krimpvoegen aangebracht in het gevelmetselwerk en tevens worden de benodigde ankers, beugels, mantelbuizen, sparingen, open stootvoegen, klossen, roosters e.d. opgenomen.

10.1. Ruwe begane grondvloer De begane grondvloer wordt uitgevoerd met een betonnen ge誰soleerde kanaalplaatvloer. Voor de bereikbaarheid van de kruipruimte onder de woning wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht ge誰soleerd kruipluik, voorzien van een luikring. De plaats van het kruipluik wordt op tekening aangegeven.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd met de nodige stankafsluiters en aangesloten op de riolering. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Dit betekent dat er een rioleringssysteem is voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en een rioleringssysteem voor de afvoer van hemelwater. Het hemelwater wordt afgevoerd naar infiltratiekratten die worden aangelegd op het terrein op nader te benoemen plaatsen; hier wordt het in de bodem ge誰nfiltreerd. belucht

Het casco van de woningen is uitgevoerd in betonnen vloeren en kalkzandsteen wanden.

10.Vloeren

De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof buizen.

Het rioleringssysteem wordt ontstoppingsmogelijkheden.

9.Buitengevels, lichte scheidingswanden, draagconstructies

van

de

A

10.2. Ruwe  verdiepingsvloeren De eerste en tweede verdiepingsvloeren bestaan uit een betonnen breedplaatvloer. De onderzijde van de vloer wordt glad afgewerkt en gespackeld opgeleverd.

benodigde

T

R

I

X

P

A

R

K

14


11.Daken De daken zijn opgebouwd uit een geprefabriceerde houten dakkap, voorzien van isolatie, folie en een dakpannen bedekking (zie voor kleuren: de kleurenstaat buitenwerk n.t.b.). De binnenzijde van de dakplaten is een fabrieksmatig aangebrachte groene plaat, onderdeel van bovenvermelde dakkap.

12.Ventilatie voorzieningen en gas afvoer-/rookkanalen De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem voor de luchtafvoer in combinatie met natuurlijke toevoer via winddruk geregelde ventilatieroosters. De ventilatieroosters zijn voorzien van een klep die door de luchtdruk (wind) gestuurd wordt. De keuken, binnenberging, toiletruimte(n) en badkamer(s) in de woning worden via een kanalenstelsel afgezogen, in een hoeveelheid die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De plaatsen van de afzuigroosters worden nader bepaald. De kanalen zijn zoveel mogelijk ingestort of weggewerkt in schachten. De hoofdbediening bevindt zich in de woonkamer en de bediening in de badkamer vindt radiografisch plaats. De woning is voorzien van sparingen en voorzieningen ten behoeve van een open haard kanaal.

13.Kozijnen 13.1. Gevelkozijnen  e gevelkozijnen worden uitgevoerd in aluminium en afgewerkt in een D geanodiseerd afwerkings-/beschermingssyteem. Alle bewegende delen in de buitenkozijnen worden voorzien van tochtweringsprofielen met dubbele kierdichting. De plaats en draairichting van de draaiende delen is op de geveltekening aangegeven. Onder de buitengevel deurkozijnen worden hardstenen dorpels toegepast. De vensterbanken onder de kozijnen met een borstwering zijn van (composiet) natuursteen. 13.2. Buitendeuren • De voordeur is voorzien van een deurgreep, tochtweringsprofielen en hardstenen dorpel en heeft het model zoals aangegeven op tekening. • De enkele en dubbele deuren worden uitgevoerd zoals aangegeven op tekening. De plaats en de draai- en/of schuifrichting is op de geveltekening aangegeven. 13.3. Binnendeuren en –kozijnen De binnendeur kozijnen worden uitgevoerd in meranti of gelijkwaardig zonder bovenlicht. De binnendeuren worden als fabrieksmatig afgelakte stompe vlakke deuren uitgevoerd. De dorpels onder de deuren van het toilet en de badkamer zijn van hardsteen.

A

L

13.4. Garagedeuren De garage is bereikbaar door middel van een metalen sectionaal deur met (optionele) afstandbediening. De dagmaat van de garage is conform tekening. 13.5. Hang- en sluitwerk Buitendeuren en ramen • Hang- en sluitwerk buitenkozijnen te leveren conform het politiekeurmerk. • De deur van de woningentree wordt voorzien van een driepunts­vergrendeling; • De openslaande en/of schuivende (tuin-)deuren worden voorzien van een gelijksluitende cilinder in de loopdeur. Hang- en sluitwerk Binnendeuren • De deur van het toilet en de badkamer met vrij- en bezetslot; • De deur van de meterkast met kastslot; • De deur van de hoofdslaapkamer met dag- en nachtslot met klaviersleutel; • Alle overige niet vermelde binnendeuren voorzien van een loopslot; • Alle binnendeuren, behalve de deur van de meterkast, worden voorzien van alu deurkrukken met schild.

14.Trappen en aftimmerwerk 14.1. Trappen Alle binnentrappen worden uitgevoerd als open hardhouten trap met uitzondering van de vlizotrap naar de vliering. Langs de muurzijde worden de trappen voorzien van een houten halfronde leuning, waar nodig conform het Bouwbesluit, een houten, in kleur geschilderd spijlen hekwerk met bovenregel als balustrade. Om het trapgat eerste verdieping komt eveneens een houten in kleur geschilderd spijlen hek met houten bovenregel (zie voor kleuren: de kleurenstaal n.t.b.)

15.Goten en hemelwater­afvoeren De goten van de woningen zijn niet beloopbaar. De hellende daken worden voorzien van een behandelde zinken mastgoot. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in behandeld zink en bevestigd om de muren. Het regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd.

M

Zie voor het aanbrengen van de plafond-, wand- en vloerafwerkingen de ruimte afwerkstaten. 16.1. Plafondafwerking De naden in het beton plafond worden gedicht; het geheel wordt met spuitwerk afgewerkt (zie afwerkstaat). 17.2. Wandafwerking De wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt (zie afwerkstaat). 17.3. Vloerafwerking De betonvloeren in de woningen worden afgewerkt met een circa 5 cm dikke afwerkvloer (zie afwerkstaat).

17.Tegelwerken Tegelwerk binnen Alle wanden en vloeren in de toiletruimte, badkamer en c.v.-/wasruimte worden van tegelwerk voorzien. De toiletruimte en badkamer over de volle hoogte, de c.v.-/wasruimte over een hoogte van 1500+. Er wordt minimaal één showroom aangegeven waar de koper een keuze kan maken. Zie afwerkstaat voor de ruimten waar tegels worden aangebracht.

Uitvoering tegelwerk Het wand- en vloertegelwerk wordt door middel van lijmen aangebracht. De inwendige hoeken, de overgang van wand- en vloertegels en overige aansluitingen in badkamer en toilet met wand- en vloertegels worden voorzien van elastisch blijvende kit.

Eventueel casco opleveren van toilet Bij casco opleveren van de badkamer en het toilet zal er een restitutie plaatsvinden betreffende het niet leveren en aanbrengen van tegelwerk. Bij het casco opleveren van badkamer en toilet wordt er geen tegelwerk, sanitair en andere wandafwerking aangebracht. Indien u ervoor kiest een ruimte casco op te laten leveren, kunnen door de aannemer in die ruimte de aansluitingen en afvoeren van de wasinstallatie afgedopt worden aangebracht mits hiervoor vóór de vastgestelde datum door de koper een installatietekening is aangeleverd.

14.2. Aftimmerwerk De woning wordt op verzoek voorzien van vloerplinten.

K

16.Vloer-, wand-, en plafondafwerking

A

18.Keuken De keuken wordt casco opgeleverd. Standaard is wel rekening gehouden met alle mogelijke aansluitingen. Deze kunnen op de door de koper gewenste plek worden aangebracht mits hiervoor door de koper een installatietekening (zowel loodgieter als elektra) is aangeleverd.

A

R

15


19.Beglazing, schilderwerk

21.Sanitair

19.1. Isolerende beglazingen In de glasopeningen van de ramen en deuren van de gevelkozijnen van de woning wordt isolerende HR++ beglazing opgenomen. 19.2. Schilderwerk Dekkend systeem Het schilderwerk van de houten binnen kozijnen, deuren (fabrieksmatig) en overig hout­werk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Het buitenschilderwerk kan, afhankelijk van het jaargetijde, later dan de oplevering van uw woning worden afgewerkt. De trappen zijn van hardhout en worden geschilderd. Mogelijk in het zicht komende waterleidingen in de badkamer en het toilet worden geschilderd in een wittint. De c.v.-leidingen blijven altijd onbehandeld.

20.Water- en gasinstallatie 20.1. Waterleidingen De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst nabij de voordeur. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De volgende tappunten worden aangesloten op de koudwaterleiding: • de gootsteen • alle sanitaire toestellen • de buitenkraan (2x) • de wasmachine • de vaatwasser • gaswandketel/boiler • de nader uit te werken sprinklerinstallatie De opstelplaats van de c.v.-ketel/boiler, wasmachine en droger bevindt zich in de c.v.-/ wasruimte. De volgende tappunten worden aangesloten op de warmwaterleiding: • alle sanitaire toestellen met uitzondering van toilet, vaatwasser en wasmachine • aparte leiding naar het tappunt keuken. De warmwaterleidingen worden aangesloten op de warmwaterboiler met een voorraadvat van 40 liter. Bij verwarming vindt plaats vanuit een HR c.v.-ketel. De leidingen voor het warme en koude water worden, waar mogelijk, weggewerkt in wanden en/of vloeren, echter niet in de onbenoemde ruimten en eventuele binnenbergingen. 20.2. Gasleidingen Er wordt een gasleiding gelegd van de meter in de meterkast naar de volgende aansluitpunten: • kookopstelling in de keuken, afgedopt; • c.v.-ketel/boiler.

B

E

A

wandcontactdozen verblijfgebieden

300 +

De woning wordt geleverd inclusief al het benodigde sanitair in toiletruimten en badkamer. Er wordt minimaal één showroom aangewezen waar de koper een alternatieve keuze kan maken. Indien koper bij een andere showroom wenst te kopen is dat mogelijk; gevolg kan zijn dat de badkamer en het toilet casco worden opgeleverd.

wandcontactdozen keuken boven aanrechtblad

1250 +

wandcontactdozen in combinatie met schakelaar

2050 +

aansluiting vaatwasser

600 +

aansluiting elektrisch koken

600 +

Standaard worden er technische installaties in het toilet uitgevoerd voor de volgende sanitair inrichting: • een wandcloset • een fonteincombinatie • een koudwater aansluiting.

bedieningspaneel ventilatie

2100 +

enkele wandcontactdoos ten behoeve van afzuigkap

2250 +

Standaard wordt in de badkamer het volgende sanitair aangebracht: • een dubbele wastafel • een douche • een bad.

22.2. Telecommunicatie  voorzieningen Zie ruimtestaat elektra en rookmelders 22.3. Rookmelders De woning wordt uit veiligheidsoverwegingen en conform het Bouwbesluit voorzien van rookmelding zoals aangegeven in de ruimtestaat elektra en rookmelders. De rookmelders worden aangesloten op het lichtnet, conform voorschriften.

Casco opleveren badkamer en toilet Bij casco opleveren van de badkamer en het toilet zal er een restitutie plaatsvinden betreffende het niet leveren en aanbrengen van tegelwerk en sanitair. Indien u ervoor kiest een ruimte casco te laten opleveren, kunnen door de aannemer in die ruimte de aansluitingen en afvoeren van de basisinstallatie afgedopt worden aangebracht op de door de koper gewenste plek mits hiervoor vóór de vastgestelde datum door de koper een installatietekening is aangeleverd.

22.Elektrische installatie De elektrische installatie van de woning is gebaseerd op de geldende norm (NEN 1010) aangevuld met een aantal extra voorzieningen. De positie van de aansluitpunten en schakelaars is door de kopers nader aan te geven. 22.1. I nstallatie uitvoering De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over groepen naar de diverse aansluitpunten. Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaarde. De dubbele wandcontactdozen met randaarde worden als inbouwmodel uitgevoerd. In de onbenoemde ruimten en/of bergruimte worden de leidingen mogelijk (deels) opbouw. In het algemeen zijn de wandcontactdozen en de (loze) leidingen voor de telefoon- en CAIaansluitingen op een hoogte van circa 300 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht, met uitzondering van de wandcontactdozen en de loze leidingen in de keuken en de bergingen. De schakelaars worden in het algemeen op een hoogte van 1050 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht.  contactdozen en andere voorzieningen van de elektrische installatie De zijn in het plafond aangebracht. De wandcontactdozen worden volgens onderstaande staat aangebracht.

T

R

I

X

P

A

R

K

16


23.Verwarmingsinstallatie

24.Schoonmaken en oplevering

23.1. Uitgangspunten berekening Voor de berekening van de capaciteit van de c.v.-installatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de door Woningborg gestelde eisen.

Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de koper schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden eenmaal bewassen. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

23.2. C .v.-installatie algemeen De c.v.-installatie in de woningen wordt uitgevoerd met een systeem van verwarmingselementen, die door middel van leidingen in de afwerkvloer worden aangesloten op een c.v.-ketel. De c.v.-ketels zijn in de uitvoering HR (hoogrendement). Omdat de c.v.-leidingen in de afwerkvloer zijn opgenomen, mag men geen boor-, spijker-, hak- of breekwerk in de vloer verrichten. De verwarmingselementen worden qua afmeting afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. De situering, aantallen en afmeting van de verwarmingselementen dienen nog nader te worden bepaald, maar kunnen wel indicatief worden aangehouden. Deze worden pas na berekening van de installateur definitief bepaald. De temperatuurregeling vindt plaats middels een klokthermostaat geschikt voor ruimte temperatuurregeling en weersafhankelijke regeling. Zie ruimtestaat elektra en rookmelders. Onderstaande temperaturen kunnen minimaal worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten conform Woningborg.

verblijfsruimten

minimaal

20º

verkeersruimte met radiator

minimaal

15º

douche- en/of badruimte

minimaal

22º

25.Algemeen De projectdocumentatie met technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en de adviseurs van dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit de eisen en wensen van de overheden en/of nutsbedrijven. De op tekening aangegeven maten zijn circa maten in mm, en tussen de wanden gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructie, maatvoering materialen e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan in tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden verleend. Werkzaamheden door derden, in opdracht van de koper tijdens de bouw, zijn niet toegestaan. De perspectief afbeeldingen en/of maquettes zijn artist-impressions; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Om de c.v.-installatie te kunnen proefstoken en/of de woning in de winterperiode eventueel te kunnen verwarmen, kan de aansluiting (dus de meterplaatsing) van water, gas en elektra enkele weken voor oplevering plaatsvinden. Van de kopers zal daarom al geruime tijd voor oplevering de medewerking worden gevraagd bij het aanvragen van de plaatsing en aansluiting van de diverse meters bij de respectievelijke nutsbedrijven. Het energie- en waterverbruik van de datum van aansluiten tot de datum van oplevering zal bij de oplevering worden opgenomen en vervolgens verrekend middels een creditfactuur. Bij het ontwerp van de woningen is er rekening mee gehouden dat de meeste ruiten van binnenuit bewasbaar zijn.

A

L

K

M

A

A

R

17


26.Afwerkstaat binnenruimten Begane grond Ruimte

Vloer

Wand

Plafond

Inrichting

Hal / Entree

Zandcementvloer

Stucwerk behangklaar

Spackwerk

Elektra conform ruimtestaat, radiator

Garage / Berging

Zandcementvloer

Metselwerk

Dakplaat

Elektra conform ruimtestaat, radiator

Werkkamer

Zandcementvloer

Stucwerk behangklaar

Dakplaat

Elektra conform ruimtestaat, radiator

Woonkamer

Zandcementvloer

Stucwerk behangklaar

Spackwerk

Elektra conform ruimtestaat, radiator

Keuken

Zandcementvloer

Stucwerk behangklaar

Spackwerk

Technische installatie uitgerust voor gaskooktoestel, koel-/ vriescomb., afzuigkap, oven/magnetron, vaatwasser, 2x loze leidingen, 4x dubb. wcd boven aanrecht, mech. afzuigpunt in plafond, radiator

Toilet

Vloertegels

Wandtegels tot onderkant plafond

Spackwerk

Sanitair: Wandcloset, fonteintje (koud water), mech. afzuigpunt in plafond, elektra conform ruimtestaat

Overloop

Zandcementvloer

Stucwerk behangklaar

Spackwerk

Elektra conform ruimtestaat

Badkamer

Vloertegels

Wandtegels tot onderkant plafond

Spackwerk

Techn. installatie aangelegd t.b.v. dubb. wastafel, bad, douche en wandcloset, mechanisch afzuigpunt, elektra conform ruimtestaat, designradiator

Slaapkamers 1,2,3,4

Zandcementvloer

Stucwerk behangklaar

Spackwerk

Elektra conform ruimtestaat, radiator(en)

C.v.- / Wasruimte

Vloertegels

Tegelwerk tot 1500 stucwerk sausklaar

Spackwerk

Elektra conform ruimtestaat, techn. installatie, uitgerust voor wasmachine, droger, c.v./boiler, mech. afzuigpunt

Vliering

Zandcementvloer

Dakbeschot metselwerk

Dakbeschot

Elektra conform ruimtestaat

28.Bijlagen

27.Verrekenposten In het kader van de keuzevrijheid is het mogelijk een aantal posten niet te laten uitvoeren. Hiervoor zullen verrekenposten worden opgevoerd. Deze bedragen heeft u beschikbaar om bij de geselecteerde showroom(s) uw keuze te maken. Verrekening vindt plaats op de wijze zoals eerder staat omschreven in deze technische omschrijving.

Bijlage 1

Tekeningen:

B.0.1., B.3.1.1, B.3.1.2, B.3.1.3, B.3.1.4, B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3, B.4.1.1, B.4.2.1, B.4.2.2, B.5.1, B.7.1, B.8.1

Bijlage 2

Ruimtestaat elektra en rookmelders (nog nader uit te werken)

Ook kunnen door u extra werkzaamheden worden opgedragen; hierbij is heel veel mogelijk. Te denken valt aan bijvoorbeeld: • kelder • vloerverwarming • airco installatie • wanden geschikt voor sauswerk • wanden gestukadoord schuurwerk • plafonds gestukadoord schuurwerk • inbouwen verlichting • etc.

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

18


Koopinformatie

Algemene technische informatie Voor het project geldende voorwaarden Bij het vervaardigen van de technische omschrijving en de hierbij behorende tekeningen is rekening gehouden met de eisen waaraan deze bescheiden dienen te voldoen. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan: • de tenaamstelling van ruimten die niet corresponderen met de terminologie van het Bouwbesluit; • perspectief- en/of sfeertekeningen; • foto’s en artist impressions; • strooifolders, advertenties; • maquettes; • interieurschetsen; • indelingen van plattegronden door middel van meubilering; • omgeving(impressie)gegevens, met de daarbij behorende tekeningen, foto’s en overige informatie; • gestippelde of met onderbroken lijntjes aangegeven opstellingen van sanitair, privacy schermen etc. in doorsneden en plattegronden; • ingetekende (keuken)apparatuur, wasdrogers, wasmachines.

Maten en materialen

Koop-/aannemingsovereenkomst

Alle tekeningen, maten en materialen in deze technische omschrijving (brochure) zijn gebaseerd op informatie die wij mochten ontvangen van de architect, de gemeente en de adviseurs van dit project. Alle gegevens zijn met de grootste zorg behandeld. Toch is het altijd mogelijk, dat als gevolg van overheidseisen of voorschriften van nutsbedrijven, er veranderingen moeten worden aangebracht. Deze veranderingen kunnen zowel van architectonische als van technische aard zijn. Ook is het mogelijk dat de aannemer gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld doordat de oorspronkelijke materialen niet meer leverbaar zijn of doordat stakingen tijdige levering ervan onmogelijk maken. De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, indien dit tijdens de uitvoering noodzakelijk blijkt, mits deze veranderingen geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen geven geen van de partijen enig recht op aanspraak op verrekening van mindere of meerdere kosten. U dient er rekening mee te houden dat de op de tekening aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. Er kunnen geringe maatsverschillen optreden als gevolg van de materiaalkeuze en dikte van de afwerking. De opgegeven maten op de plattegronden zijn gebaseerd op niet afgewerkte wanden. De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (straten, paden, groen, parkeerplaatsen, kademuren, waterpartijen, grachten en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de ontwikkelaar. Relevante wijzigingen zullen wij vermelden in het informatiebulletin.

Door het ondertekenen van de overeenkomst verplicht u zich tot de betaling van de koopsom. Voor W.J. Bink Bouw bv staat daar tegenover de plicht het eigendomsrecht aan u te leveren. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst vormen een onverbrekelijk geheel. U ontvangt een kopie van de ondertekende koopovereenkomst. De notaris krijgt het origineel.

Kleuren De kleurenstaat wordt door de architect nader bepaald in overleg met de welstandscommissie.

Wat omvat de koop-/aannemingsovereenkomst en wat betekent v.o.n.? De koop-/aanneemsom van de woning is “vrij op naam”. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van een eigen woning zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn begrepen: koopsom grond; bouwkosten; architecten-, constructeurs- en overige adviseurhonoraria; notariskosten; verkoop- en overdrachtskosten; btw (thans 19%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale uitmeting; leges bouwvergunning; eenmalige aansluitkosten van de woning op het water-, het riool-, het gas-, het kabel-, het telefoon- en het elektriciteitsnet; de Woningborg garantie. De eventuele financieringskosten zijn dus niet in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen. U kunt in dit verband denken aan een afsluitprovisie voor een hypothecaire lening, notariskosten voor de overdracht van de hypotheekakte en renteverlies tijdens de bouw. De makelaar zal op uw verzoek een opstelling van al deze kosten maken. Ook zijn de administratiekosten van de nutsbedrijven niet in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen.

Belastingvoordeel Bij de berekening van de werkelijke woonlasten is het van belang te weten dat een aantal kosten fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Dit belastingvoordeel kan aanzienlijk zijn. Het gaat om de kosten van het rentedeel van uw hypotheekkosten, de afsluitkosten en de kosten van de hypotheekakte. De aftrek geldt voor het jaar van betaling. Het rentedeel van uw hypotheek is jaarlijks aftrekbaar.

Bouwtermijnen De koop-/aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling is in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. U hoeft pas de bouwtermijnen te betalen, nadat u van ons een factuur hebt ontvangen. Op onze factuur brengen wij de reeds vervallen termijnen in rekening. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel u beschikt over voldoende “eigen geld” en u betaalt rechtstreeks en direct de binnengekomen factuur. Ofwel u hebt geen “eigen geld” en de hypotheekakte is nog niet gepasseerd. U krijgt automatisch uitstel van betaling. Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt een rente berekend. Deze wordt u bij de notariële overdracht in rekening gebracht. Telkens als de bouw weer zover gevorderd is dat één van de termijnen vervallen is, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. Het origineel verzendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw financier (hypotheekbank of andere geldgever), die vervolgens de verstreken termijnen betaalt.

A

L

K

M

A

A

R

19


Procedures en garanties

Let op!

Garantie certificaat

Prijsstijgingen

Uw nieuwe woning voldoet aan de eisen en normen van Woningborg. Dit is een onafhankelijk instituut dat u de zekerheid biedt dat uw woning in ieder geval voltooid wordt opgeleverd, zelfs indien de aannemer in financiële problemen zou geraken. Wie een product levert moet instaan voor de kwaliteit daarvan. Dat geldt ook voor de aannemer van uw woning. Schort er iets aan de kwaliteit, dan moet u de aannemer daarop kunnen aanspreken. W.J. Bink Bouw bv geeft u deze garantie. Voor een volledige garantie omschrijving wordt u verwezen naar de Woningborg brochure. Bent u het oneens met de aannemer over de geleverde kwaliteit, dan kan Woningborg hierover een voor beide partijen bindende uitspraak doen.

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom is vast met uitzondering van wijzigingen in het btw-tarief. Loon- en materiaalprijsstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.

Opname en opleveren van de woning

Afwerking van de woning

De procedure met betrekking tot de oplevering van de woning bestaat uit twee delen: de eigen opname, het opstellen van een lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen; de oplevering (sleuteloverdracht), de overdracht van de woning door de directievoerder aan de verkrijger. Tussen opname en oplevering ligt een periode van maximaal vijf werkbare werkdagen. In deze periode zal worden gestreefd naar herstel van de opgenomen gebreken en de tekortkomingen zoals deze zijn weergegeven op de opnamelijst. Tenminste twee kalenderweken voor de opname en de oplevering (sleuteloverdracht) wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld omtrent data en tijd van de oplevering. De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Glas, tegelwerk en sanitair worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Bij de oplevering ontvangt u een boekje met daarin een aantal tips voor het gebruik en onderhoud van uw woning. Ook ontvangt u via Woningborg de brochure “Gebruik en onderhoud van uw huis”. Bij de oplevering inspecteren de verkrijger en de directievoerder gezamenlijk de woning. Eventuele onvolkomenheden of gebreken worden vastgesteld in het proces-verbaal van oplevering. Het proces-verbaal van oplevering wordt in tweevoud opgemaakt en door de directievoerder en de verkrijger ondertekend. Beiden ontvangen een exemplaar. Vervolgens worden de sleutels van uw woning aan u overhandigd, mits u aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Een kopie van dit procesverbaal van oplevering wordt naar Woningborg verzonden. Het proces-verbaal van oplevering is een belangrijk document: over het algemeen kunnen later geen aanmerkingen meer in behandeling worden genomen, als die niet in het procesverbaal van oplevering zijn opgetekend, met uitzondering van verborgen gebreken. Vóór de oplevering kunt u niet zelf en niet door derden werken (laten) verrichten in uw woning. Ten aanzien van de garantiestelling op het glas dient te worden opgemerkt, dat nadat de oplevering van uw woning heeft plaatsgevonden, er geen garantie wordt gegeven op thermische breuk in deze beglazing.

Bij verschillen tussen de verkooptekening en deze technische omschrijving, prevaleert de technische omschrijving.

Meer - minderwerk Het hele meer- en minderwerkproces valt buiten de aannemingsovereenkomst en dient apart te worden verrekend zoals is weergegeven in de Woningborg brochure. Ook dient u er rekening mee te houden, dat bij meerwerkopdrachten sprake kan zijn van bouwtijdverlenging.

Isolatie De isolatie van de woningen is door de overheid vastgesteld en genormeerd in de eisen van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze norm is een eis, gebaseerd op de isolatiewaarde van de totale constructie van de woning en het verbruik van de installatie in de woning.

Toegang van bouwterrein en bouwplaats Het betreden van het bouwterrein en de bouwplaats is niet toegestaan. Om u toch in de gelegenheid te stellen uw woning te bezichtigen, zullen wij een beperkt aantal werkbezoeken organiseren. U wordt hierover nader op de hoogte gesteld. Buiten deze vastgestelde bezoeken bent u niet gerechtigd het bouwterrein en de bouwplaats, om wat voor reden dan ook, te betreden. Het betreden van het bouwterrein en het bouwwerk geschiedt te allen tijde geheel voor eigen risico.

Kopersbegeleiding Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt u door de afdeling Kopersbegeleiding benaderd om een afspraak te maken om samen met u de mogelijkheden van het meer- en minderwerk door te nemen. Ook de mogelijkheden ten aanzien van afwijkend tegelwerk, sanitair, de keuken en de warmwatervoorziening komen in dit gesprek aan de orde.

B

E

A

T

R

I

X

P

A

R

K

20


COLOFON De villa’s van Beatrixpark zijn een ontwikkeling van:

Realisatie:

STERRENKAMP B.V. W.J. Bink Bouw BV

Warande 21 1943 BJ Beverwijk

Dulleweg 4 1721 CT Broek op Langedijk www.binkbouw.nl

www.woningborg.nl

Het ontwerp van de woningen is van:

Verkopend Makelaar:

Architectenbureau Holvast en Van Woerden

Leygraaf

Stationsweg 74 · 1815 CD Alkmaar · 072 511 43 18 informatie@leygraaf.net http://www.leygraaf.net/beatrixpark

Oosterkade 1 9711 RS Groningen

Projectarchitect is: Dan van Woerden

http://www.leygraaf.net/beatrixpark Aan de Artist Impressions, illustraties, foto’s en teksten in deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. De villa’s en terrassen worden zonder inrichting geleverd.

A

L

K

M

A

A

R

21

Beatrixpark - Alkmaar  

8 vrijstaande nieuwbouwvilla's aan de rand van de Alkmaarder Hout.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you