Page 1

Faktura VAT nr FV 3/2012

Sprzedawca MaKus LEXIS Wymyślona 1/5 50-164 Wrocław NIP: 0000000000

Lp

Data wystawienia: 2012-02-24

Data sprzedaży: 2012-02-24

Termin płatności: 2012-03-02

Metoda płatności: przelew

Nabywca mLingua Sp. z o.o.o Stary Rynek 100 61-1773 Poznań NIP: 7781435103

Nazwa

1 Tłumaczenie POL-ENG 9 159 znaków ze spacjami

PKWiU 74.30.12.0

Jedn szt.

Ilość 5.09

Cena netto 23,25

Stawka 23%

Wartość netto Wartość brutto 118,34 145,56

| Stawka VAT 23% Razem

Wartość netto 118,34 118,34

Razem

Kwota VAT

Wartość brutto 27,22 145,56 27,22 145,56 |

Uwagi: NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Zapłacono

145,56 PLN 0,00 PLN

Do zapłaty

145,56 PLN Słownie:

sto czterdzieści pięć złotych 56/100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

FV_3_2012  

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you