Page 1

MAART - APRIL

2 0 0 9 ─ F L A S H NR. 6 0

Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, website www.ibj.be, e-mail info@ibj.be, T 02 512 74 33, F 02 502 65 70

Editoriaal

Inhoudstafel Gewone Algemene Vergadering

p. 2

Huiszoeking

p. 2

De dames van het IBJ

p. 2

Sinds 20 jaar organiseert het Instituut de derde donderdag van de maand november, telkens een studiedag met een gelijktijdige publicatie van een wetenschappelijk werk.

Gratis Lunchdebatten

p. 3

IBJ-Academie

p. 4

Dit jaarlijks gebeuren brengt enkele honderden bedrijfsjuristen, advocaten, professoren en magistraten samen.

Practice Groups

p. 4

Regionale Afdelingen

p. 5

Welcome Day

p. 5

Notariaat

p. 5

Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

p. 5

Dag van de bedrijfsjurist van donderdag 19 november 2009 Op donderdag 19 november 2009 vindt de 20ste editie van de Dag van de bedrijfsjurist plaats.

Het thema voor 2009 is «GELIJKE BEHANDELING IN DE BEDRIJFSWERELD» en zal behandeld worden doorheen de verschillende rechtsdomeinen. Komen ondermeer aan bod, de relatie met : -

het cliënteel; de schuldeisers; de overheid; de aandeelhouders; de verzekerden; de werknemers en (kandidaat) werknemers.

De aanwezigheid van onze vooraanstaande genodigden zal van deze dag een mijlpaal maken voor ons beroep.

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 Wij zien ernaar uit u daar te mogen begroeten !

Overeenkomsten betreffende de stage

p. 6

Nieuwe leden

p. 6

Members on the move

p. 7

Plaatsaanbiedingen

p. 7

Seminaries

p. 7

ECLA

p. 8

Universiteiten & Hogescholen

p. 8

Bedrijfsjurist in de kijker p. 9 Het Instituut in de pers

Op dinsdag 22 september 2009 organiseert het IBJ een informatievergadering over de verkiezing van de nieuwe raad en de beroepscommissie. De resultaten van deze verkiezingen zullen bekendgemaakt worden op donderdag 19 november 2009 aansluitend op de Dag van de bedrijfsjurist.

p. 10

Business-English Typical mistakes TIP 1

«I talked to my chief yesterday» Correct :

«I talked to my boss yesterday»

Zalig Pasen!


Gewone Algemene Vergadering De Gewone Algemene Vergadering van het Instituut voor bedrijfsjuristen gaat door op donderdag 28 mei 2009 om 17u30 in het Herman Teirlinckauditorium van KBC, Havenlaan 2 te 1080 Brussel. Aansluitend op de Gewone Algemene Vergadering is er een cocktail om 19u00. Tijdens de cocktail zal het Liber Amicorum Achilles Cuypers, bedrijfsjurist bij KBC sedert 1974 en auteur van talrijke publicaties in het bankrecht, worden uitgereikt. U bent van harte uitgenodigd met uw partner. De officiële uitnodiging ontvangt u in de komende weken.

Huiszoeking Recent werd bij één van onze leden een huiszoeking uitgevoerd. Overeenkomstig de procedure ter bescherming van de confidentialiteit van de adviezen van bedrijfsjuristen aan hun werkgever, voorzien bij artikel 5 van de wet van 1 maart 2000, heeft de onderzoeksrechter mij als voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen bij deze huiszoeking toegelaten en de als vertrouwelijk aangemerkte stukken verzegeld. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om uw aandacht nogmaals te vestigen op het feit dat een correcte toepassing van de bescherming van de confidentialiteit slechts mogelijk is indien de bedrijfsjurist de aanbevelingen terzake van het Instituut strikt naleeft. Wij raden u dan ook ten zeerste aan op geregelde tijdstippen de confidentialiteitsprocedure binnen uw bedrijf aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Dergelijke huiszoekingen kunnen immers elke onderneming vandaag of morgen overkomen. Jean Cattaruzza, Voorzitter

De dames van het IBJ De Dag van de bedrijfsjurist, de Lunchdebatten, de IBJ-Academie, de Practice Groups, de activiteiten van de Regionale Afdelingen, de Flash-nieuwsbrief, het zijn evenveel initiatieven die de leden van het IBJ in staat stellen hun vaak moeilijke taak nog beter te vervullen. Dat ganse aanbod moet echter worden georganiseerd, gestroomlijnd, in de best mogelijke vorm worden aangeboden. Daarvoor zorgt een dynamisch team dat een nadere kennismaking meer dan waard is. In de volgende nummers zullen we hen elk even aan bod laten komen. In deze Flashaflevering een gesprek met Elke Dirickx, een van de medewerksters van IBJ-directeur Anne De Wolf.

Voor mij is de cirkel rond Elke Dirickx heeft, na het behalen van het licentiaatsdiploma Handels- en Financiële Wetenschappen - Marketingmanagement, een tijdlang in de telecommunicatiesector gewerkt en heeft in opdracht van Secretary Plus Direct Team bij een aantal advocatenkantoren gewerkt. Beide ervaringen kan ze nu te gelde maken in het administratief team van het Instituut voor bedrijfsjuristen. ‘Dit is voor mij een droomjob,’ zegt Elke. Ze vervolgt: ‘Niet alleen omdat ik eerdere beroepservaringen nu bij het IBJ kan combineren, maar ook omdat deze functie zo afwisselend is.’ Als lid van het administratief team van het Instituut vervult Elke zowel administratieve als organisatorische taken. De succesvolle Lunchdebatten – soms één per week – vergen een projectmatige aanpak : de contacten met de partners en sponsors, de aankondigingen, de inschrijvingen van de deelnemers, de selectie van een geschikte locatie, het vergt een niet aflatende aandacht. 2


Sinds Elke twee jaar geleden aan boord kwam, hebben e-mail en webbeheer volop hun intrede gedaan bij het Instituut. Alle contacten met de leden gebeuren thans elektronisch en hetzelfde geldt voor de aankondiging en afhandeling van activiteiten. Zoals eerder al aangegeven door de collega’s van Elke, hecht directeur Anne De Wolf groot belang aan de voortdurende actualisering van het ledenbestand. Dat gegevensbestand vertegenwoordigt immers het kapitaal en de bestaansreden van het Instituut. En geregeld moeten de medewerkers van het IBJ zelf telefonisch op zoek gaan naar leden wier de adresgegevens gewijzigd … maar niet gemeld zijn. Een organisatie zoals het Instituut voor bedrijfsjuristen beschikt begrijpelijk ook over een goed ontwikkelde relatie-database, en dat is wellicht het tweede meest kostbare kapitaal van het IBJ. Anne De Wolf zou zichzelf niet zijn indien ze niet over een goed uitgebouwd sociaal netwerk zou beschikken. Haar aanwezigheid tijdens conferenties, prijsuitreikingen, recepties allerhande zorgt niet alleen voor het nodige puzzelwerk in de agenda, maar resulteert steevast in stapeltjes businesscards waarvan de gegevens manueel worden ingebracht in de relatie-gegevensbank. Elk jaar moeten leden en potentiële leden opnieuw worden aangesproken om hun aansluiting te vernieuwen. Gelukkig is dit met een goede vertegenwoordiging ‘in the field’ meestal geen probleem. Zoektocht loont Meer dan ooit is efficiëntie dus troef in de kantoren van het IBJ. Toch wil dit niet zeggen dat het Instituut inmiddels een paperless-organisatie is geworden. Dankzij een aantal publicaties, zoals het Jaarverslag, het Jaarboek en de Cahiers, blijft het IBJ tastbaar aanwezig op de werktafels van zijn leden en dat is maar goed ook. Dat vergt dus het verzamelen van teksten, meestal verschillende correctierondes, contacten met layout-verantwoordelijken en drukker, de coördinatie van de verzending naar de leden… en een soepel samenspel met alle collega’s naar gelang van hun beschikbaarheid. Dat lukt volgens Elke allemaal best, ook dankzij de kundige leiding van Anne De Wolf die in haar managementtaak door allen wordt bijgestaan: bijhouden van haar agenda, maken en opvolgen van afspraken, samenstellen van documentatiemateriaal, catering waar en wanneer nodig. Elke Dirickx geeft grif toe dat ze een tijdje heeft moeten zoeken alvorens ze precies had ontdekt in welk milieu ze haar troeven het best kan uitspelen. Ze heeft inmiddels gewerkt in de dienstensector, in de distributie, in sales, in product management en als executive assistant. Ze weet nu dat ze zich het best voelt als directieassistente en als lid van een hecht team. Dankzij haar vroegere ervaring bij advocatenkantoren is ze goed vertrouwd met het juridisch jargon en de gerechtelijke structuren. Toen Elke aan de slag ging bij het IBJ voelde ze zich onmiddellijk in een bekende en vertrouwde omgeving. Mijmerend over haar parcours komt Elke tot het besluit : ‘Voor mij is dit een droomjob want aantrekkelijk en gevarieerd en werkend met fijne mensen. Het is ook leuk wanneer je aan iets kan meebouwen, wanneer je een steentje kan bijdragen tot de verdere groei en verbetering van een organisatie. Ik heb al van heel wat sectoren geproefd, maar hier komt het allemaal samen. Voor mij is de cirkel rond.’ Frans Uyttebroeck

Gratis Lunchdebatten van het IBJ Lunchdebat van het IBJ nr. 4/2009 : «Oneerlijke concurrentie door ex-werknemers en het belemmeren van vervreemding van bedrijfsgeheimen» in samenwerking met Altius. Dinsdag 21 april 2009 te Brussel (NL/FR) Dinsdag 28 april 2009 te Antwerpen (NL) Lunchdebat van het IBJ nr. 5/2009 : «M & A – Latest development on transaction terms, acquisition finance and financial assistance and tax issues» in samenwerking met Freshfields Bruckhaus Deringer. Dinsdag 12 mei 2009 te Antwerpen (NL) Dinsdag 19 mei 2009 te Brussel (NL/FR) Telkens van 12.00 tot 14.00 uur. Gelieve te noteren dat de Lunchdebatten gratis zijn, maar in geval van laattijdige annulering, ten laatste 5 kalenderdagen vóór het Lunchdebat, het IBJ zal verplicht zijn u 25 € aan te rekenen om de administratieve kosten van de organisatie van het Lunchdebat te dekken.

3


IBJ-Academie Donderdag 23 april 2009 : «Academie Human Resources» Uiteenzetting in het Engels Donderdag 14 mei 2009 : «Kit de survie pour juristes négociateurs» Uiteenzetting in het Frans Deze sessies van de IBJ-Academie vinden plaats bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel van 9.00 tot 12.30 uur. Inschrijven kan via www.ibj.be, na ontvangst van de uitnodiging. Het panel van sprekers bij de IBJ-Academie is multidisciplinair samengesteld. Het gaat om interactieve opleidingen, met een beperkt aantal deelnemers, gericht op een uitwisseling van praktische ervaringen en pragmatische oplossingen van juridische problemen waarmee elke bedrijfsjurist vroeg of laat te maken krijgt. De deelnameprijs per sessie bedraagt 145 €. Gelieve te noteren dat in geval van laattijdige annulatie, ten laatste 7 kalenderdagen vóór de Academie, het IBJ zal verplicht zijn het volledige bedrag te factureren. Op donderdag 19 februari 2009 vond de Academie «Post Merger Intregration – the People Challenge» plaats. Panel : Henk Bataille (Suez Energy Services) en Georges van Billioen (MCE) Het uitgangspunt van de Academie, dat werd Georges Van Billoen, was dat de slaagkansen problematiek van integratie van personen betrokken. Dit werd aangetoond aan de hand

gegeven door gastspreker en integratiespecialist van een fusie aanzienlijk vergroten naarmate de expliciet en actief in het fusieproces wordt van talrijke voorbeelden.

Integratie verloopt, volgens het voorgestelde IntegratieModel, via het stroomlijnen van de strategie en van het leadership na de fusie, en via change management. Deze elementen moeten ervoor zorgen dat het waardevolle uit het verleden eerst begrepen wordt (door te begrijpen wat vóór de fusie verantwoordelijk was voor value creation in de fuserende entiteiten), en dan gecombineerd wordt met de nieuw uitgewerkte strategie post-merger. Het is de taak van het leadership alle stakeholders van de nieuwe fusie naar deze nieuwe strategie te begeleiden. Daarvoor werd een Leadership Model voorgesteld, met interessante concrete tools. De weg daar naartoe gaat via change management, waarvoor eveneens een model werd voorgesteld, met concrete aanwijzigingen voor het leadership om de integratie te versnellen en te verdiepen. De theorie was doorspekt met talloze praktijkvoorbeelden, waardoor het geheel levendig en praktisch bruikbaar werd. Door Henk Bataille

Practice Groups De volgende Practice Groups zullen de eerstvolgende weken vergaderen : Legal Management : vrijdag 3 april 2009 van 12.00 tot 14.00 uur Verantwoordelijke : Marie Van In (marie.vanin@cytec.com) Topics : Legal Departments and the Crisis : the Challenge of Efficiency Moderator : Antoine Henry de Frahan Locatie : Atos Worldline, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Brussel. IP/IT : donderdag 7 mei 2009 van 12.30 tot 14.00 uur Verantwoordelijken : Nicolas Ide (nicolas.ide@swift.com) en Johan Dedeckel (johan.dedeckel@gevers.com). Topics : Open Source Software : risks, opportunities, best practices Spreker : Benjamin Docquir Locatie : Advocatenkantoor Simont Braun, Louizalaan 149 te 1050 Brussel.

4


Regionale Afdelingen De volgende bijeenkomst van de Regionale Afdeling «Antwerpen - Limburg» gaat door op maandag 25 mei 2009 om 16.00 uur. Alle bedrijfsjuristen die werken en/of wonen in deze regio ontvangen een uitnodiging na de Paasvakantie. De locatie zal later meegedeeld worden. Informatie over de werking van deze Regionale Afdeling is beschikbaar bij Ferdi Spanoghe, bedrijfsjurist bij SGS Management Services, en coördinator voor deze Regionale Afdeling. (E-mail : ferdi.spanoghe@sgs.com).

Welcome Day De 6de Welcome Day voor de nieuwe leden van het IBJ, vond plaats op donderdag 12 februari 2009 bij Brussels Kart te Groot-Bijgaarden. Een vijftigtal deelnemers kregen er verschillende uiteenzettingen met betrekking tot het beroep van de bedrijfsjurist, het Instituut en zijn diensten aan de leden alsook de actualiteit rond de confidentialiteit van de adviezen en de deontologie. De vergadering werd afgesloten met een sandwichlunch waarbij de nieuwe leden kennis konden maken met de andere collega’s die eveneens, sinds kort, aangesloten zijn bij het IBJ. Dit «networking event» was de ideale gelegenheid om contacten te leggen, die later nuttig kunnen zijn om collega’s te raadplegen die gespecialiseerd zijn in een specifiek rechtsdomein.

Notariaat : Toenadering gezocht Meer dan ooit zijn justitie, wetgeving, werking van de rechtbanken en geloofwaardigheid van de juridische actoren aan de orde. Het IBJ is dan ook blij de versterking van de samenwerking met de andere juridische beroepen tot één van zijn prioriteiten voor 2009 te hebben gemaakt. Door samen te ijveren voor een correcte toepassing en, waar nodig, aanpassing van de wet, kunnen wij de kwaliteit van ons rechtssysteem bewaken. Onbekend maakt onbemind en daar wil het IBJ aan verhelpen. Tijdens een seminarie, op donderdag 29 januari 2009, georganiseerd in samenwerking met de KFBN (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) werd na de uitstekende uiteenzettingen van Xavier Dugardin, Notaris te Namen en Voorzitter van het juridisch bureau van de KFBN, en Bart Van Opstal, Voorzitter van de KFBN, geanimeerd van gedachten gewisseld. Jean Cattaruzza, Voorzitter van het IBJ en bedrijfsjurist bij ING België, en Wilfried Kupers, raadslid van het IBJ en bedrijfsjurist bij KBC Global Services, wisten de talrijke vragen van een 50-tal aanwezige bedrijfsjuristen voortreffelijk samen te vatten. Waar de uiteenzettingen zeer duidelijk aangaven binnen welk wettelijk en organisatorisch kader de notarissen werken, hadden de vragen vooral betrekking op de pijnpunten in de samenwerking tussen notarissen en bedrijfsjuristen : deze hebben meestal te maken met de tarifering en honoraria. Transparantie en voorzienbaarheid van de kostprijs van de tussenkomst van een notaris blijven belangrijke aandachtspunten.

Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Het bezoek aan het Justitiepaleis te Brussel op woensdag 18 februari 2009 op uitnodiging van de beide Brusselse Ordes gaf de 67 aanwezige leden, ondermeer de kans de, anders niet toegankelijke, plechtige zittingszalen van het Hof van Cassatie, het Hof van Beroep en het Assisenhof te bezoeken. Onder de deskundige leiding van de gidsen werd de conditie van onze leden in de wirwar van gangen en trappen op de proef gesteld. De contacten tussen de aanwezige leden van de Raad van beide Ordes en de bedrijfsjuristen, op de drink aangeboden door de Stafhouders in de prachtig omgebouwde vestiaires, hebben beide juridische families weer nader tot elkaar gebracht. Een gemeenschappelijke studienamiddag die op donderdag 11 juni 2009 is gepland, met als onderwerp «Outsourcing – Insourcing», zal ongetwijfeld op deze weg verder bouwen. De volgende thema’s zullen behandeld worden : -

de detachering van een advocaat bij bedrijven; het opzetten van een gemengd team bedrijfsjuristen – advocaten in het kader van een M & A of ter voorbereiding van een rechtsprodecure; legal staffing solutions. 5


Overeenkomsten betreffende de stage De eerste lentekriebels duiken op, ook bij het Instituut. Deze onweerstaanbare dwang noopt ons tot enige voorjaarsschoonmaak. In dit nummer halen wij de overeenkomsten betreffende de stage onder het stof vandaan. De aanleiding daarvan is tweeërlei : Eerder in deze Flash werd reeds aangehaald dat het IBJ de banden met de advocatuur steviger wenst aan te halen en hiervoor in de Brusselse balies goede partners vindt. In de gemengde overlegcommissie werd vastgesteld dat er van de stagemogelijkheid als bedrijfsjurist bij een advocatenkantoor, en omgekeerd niet veel gebruik werd gemaakt. Een tweede reden om deze vorm van stage bij u te promoten is de overtuiging dat, in de moeilijke tijden die voor ons liggen, de jonge bedrijfsjuristen die hun horizon hebben verbreed en binnen een advocatenkantoor een bijkomende ervaring hebben opgedaan, specifiek gericht op de optimalisatie van de samenwerking tussen bedrijfsjuristen en advocaten, een professionele voorsprong zullen hebben. Hetzelfde geldt vice versa voor de stagiair-advocaat; hij zal de specifieke noden en eisen van zijn cliënt bedrijfsjurist beter kunnen inschatten. Even opfrissen dus : De stageovereenkomsten met de beide Brusselse balies werden afgesloten op 16 juni 2004. Op 12 juni 2006 werd de stageovereenkomst uitgebreid tot de balies die ressorteren onder de OBFG (Ordre des barreaux francophones et germanophone). De teksten van deze overeenkomst vindt u op onze website onder de rubriek «Jobs & Stage» – «Stage Balies & bedrijven». Deze overeenkomsten creëren de mogelijkheid voor de jonge bedrijfsjurist om een stage te doen in een advocatenkantoor en voor de advocaat-stagiair om een stage te lopen op de juridische dienst van een bedrijf. Welke zijn de krijtlijnen : -

-

De stagiair behoudt zijn statuut. De stage duurt maximum 1 jaar voltijds (de baliestage wordt tijdens de voltijdse stage van de advocaat-stagiair geschorst) of 2 jaar halftijds. Tussen de stagiair, de bedrijfsjurist-stagemeester en de advocaatstagemeester wordt een overeenkomst afgesloten waarin de rechten en de plichten worden opgesomd en waarin wordt vastgelegd wie de vergoeding van de stagiair zal dragen. De stagiairs blijven onderworpen aan hun eigen professionele verplichtingen. De advocaat-stagiair mag de onderneming niet vertegenwoordigen en de bedrijfsjurist-stagiair kan geen handelingen stellen voorbehouden aan de advocaat. De stage is toegespitst op het vertrouwd maken van de stagiair met de specifieke kenmerken en noden van de beroepsgroep waarbij hij stage loopt.

De gemengde overlegcommissie Balie – Instituut zal zich buigen over het afstemmen van de stageaanvragen op de aangeboden stageplaatsen. Voor al uw vragen over deze stages kunt u terecht bij het secretariaat van het IBJ.

Nieuwe leden Op de vergadering van de raad van 9 maart 2009 werden de volgende personen aanvaard als bedrijfsjurist : Sofie Caeyman Kris Campo Javier Comunale Rob Corten Dries Crevits Jeroen De Schauwer Philippe De Smedt Stanislas De Vocht Muriel Dreessen Nicolas Fanuel Wim Gorleer Stéphanie Joie Anita Linthoud

NMBS Robert Half Securitas Transport Aviation Services ING België Participatiemaatschappij Vlaanderen Telenet SNCB UGent Actaris Management Services Loterie Nationale BASF Antwerpen Office National du Ducroire ING Belgique 6


Hans Matthysen Audrey Mikoajczak Didier Nuchelmans Romanie Peters David Rea Kai Richter Philippe Rommel Bastiaan Ryckaert Adina Shwartsberg Laurence Valenduc Isabella Van Bambost Dennis Van Cleemput Pascale Van de Vannet Goedele Van der Linden Sophie Wathour

BASF Antwerpen Johnson & Johnson Belgacom Nationale Decrederedienst GlaxoSmithKline Biologicals Nationale Decrederedienst International Paper Goodyear Dunlop Tires Europe Actaris Management Services Actaris Management Services Goodman ING België AIG Europe Mercer Belgium Dow Corning Europe

Herinschrijving Jettie Van Caenegem

UGent

Het IBJ-team heet jullie allen van harte welkom !

Members on the move De volgende bedrijfsjuristen zijn van functie veranderd : Sophie Begasse de Dhaem Caroline Janssen

ING Belgique Valens

De volgende bedrijfsjuristen zijn van werkgever veranderd : Isabelle Roose Marleen Vandendriessche Katrien Verbiest

Tyco International The Brussels Airport Company Philip Morris Benelux

Wij wensen jullie allen veel succes toe !

Plaatsaanbiedingen • • • • •

BIBF zoekt een jurist AXA is op zoek naar een bedrijfsjurist Nationale Delcrederedienst werft twee bedrijfsjuristen aan G4S Securitas Services is op zoek naar een paralegal Fedis zoekt een bedrijfsjurist (Sociaal adviseur)

Meer details over deze jobaanbiedingen vindt u op onze website www.ibj.be onder de rubriek «Jobs – Stage».

Seminaries «CIS» en «EU Lawyers» organiseren op donderdag 2 april 2009 en vrijdag 3 april 2009 «The Second CIS – EU Legal Forum EuroLawyer 2009» in 5* Marriott Hotel, Grasvenor Square te Londen. Voor bijkomende inlichtingen : www.euroadvisory.co.uk De «Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR)» organiseert op donderdag 2 april 2009 een studienamiddag getiteld «Arbitrage in bank- en financiële aangelegenheden : een utopie ?», die zal doorgaan bij Euronext, Beurspaleis te 1000 Brussel. Voor bijkomende inlichtingen : www.evbfr.be The «International Distribution Institute (IDI)» in samenwerking met «Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)» en «International Bar Associaton (IBA)» organiseren op vrijdag 17 april 2009 en zaterdag 18 april 2009 een conferentie over « Franchising : the right choice for your clients ? – A practical guide to brand owners and their advisers», in Banco Populare, Via San Cosimo 10, Verona. Voor bijkomende inlichtingen : www.idiproject.com/conference.ucw

7


«Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)» organiseert op woensdag 22 april 2009 van 14.00 tot 19.00 uur een Forum getiteld «Less energy, more efficiency», dat zal doorgaan bij Brussels Expo, Heysel te Brussel. Voor bijkomende inlichtingen : http://www.energyefficiency.be/nl/ «Belgisch-Deutsche Juristenvereinigung» organiseert op vrijdag 24 april 2009 om 15.00 uur een voordracht met als thema «Wichtige Neuerungen im Internationalen Privatrecht» , die zal doorgaan in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te 3000 Leuven. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij de Heer Klaus Heinemann : klaus.heinemann@mvvp.be De «Belgische Kamer van experten in informatica (BCIE)» organiseert op donderdag 14 mei 2009 van 12.00 tot 17.00 uur een seminarie over «A streamlined IT Justice» - een doeltreffende en rechtmatige Justitie dankzij een ervaren en professionele methodologie. Dit seminarie zal doorgaan in Hotel Chambord, Naamsestraat 82 te 1000 Brussel. Voor verdere informatie : http://www.bcie.be/Documents/BCIEMay142-AStreamlinedITJustice.pdf On 27 May and 28 May 2009, «IBC» organises its «In-house Counsel 2009 Forum» in London for a 7th year with a flexible programme that enables you to design your own event and equip yourself with the specific skills and knowledge necessary to tackle the most difficult challenges of your particular role as a business and a legal advisor. For more information : www.ibclegal.com/inhousecounsel De «Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles» organiseert in het kader van haar UB programma meerdere lezingen. Voor verdere informatie omtrent deze lezingen, contacteer Arnaud Jansen, Tel. : 02/534 83 81 – E-mail : a.jansen@avocat.be

ECLA On Thursday 23 April and Friday 24 April 2009, for the fourth consecutive year, Academy of European Law (ERA)» and «European Company Lawyers Association (ECLA)» are organising the «European Forum for In-House Counsel» in Hotel Bedford & Congress Centre, Brussels, combining the pragmatism of an in-house lawyer association with the expertise of a first-class European training institute. The European Forum for In-House Counsel provides a forum for the exchange of practical experience, knowledge and views between in-house counsels and other lawyers involved in business affairs. The aim is to provide in-house counsels, through expert input, with a comprehensive overview of and a practical insight into issues of European Community law with which an in-house counsel is confronted. The latest developments and the recent relevant case law of the Community courts in areas such as European competition law, European company law, European private law and European environmental law will be analysed during the forum. The affiliation to the IBJ/IJE includes the membership to ECLA. This means you are entitled to the reduced fee of 420 € (please do mention as ECLA member IBJ/IJE). For more information : www.era.int Uta Ellerhorst – T. : +49 (0)651 937 37 34 – F. : +49 (0)651 937 37 90 – E-mail : uellerhorst.era.prog2@era.int

Universiteiten & Hogescholen Internationaal «Tilburg Law and Economics Center (TILEC)» organiseert op dinsdag 26 maart 2009 en woensdag 27 maart 2009 een internationale conferentie over «Patent Reforms» in Hotel Krasnapolsky, Dam 9, te Amsterdam. Voor het volledige programma surf naar : http://www.tilburguniversity.nl/tilec/events/conferences/27032009/

8


The «Centre of European Law» organiseert op vrijdag 3 april 2009 zijn «Annual European Law Conference» die zal doorgaan in het King’s College te London. Voor meer informatie over het programma : https://kcl.ac.uk/schools/law/research/cel/ael.html The «American University Washington College of Law» organiseert een drieweekse opleiding van 26 mei 2009 tot 11 juni 2009 over «International Arbitration summer Program». Voor meer informatie : www.wcl.american.edu/arbitration Nationaal Universiteit Antwerpen (UA)

http://www.ua.ac.be

Universiteiten Brussel

http://www.vub.ac.be/RG/ http://www.ulb.ac.be/facs/droit/index.html http://www.hubrussel.be/

Universiteit Mons-Hainaut

http://www.umh.ac.be/droit.html

Universiteit Gent

http://www.law.ugent.be/

Universiteiten Leuven - Kortrijk (KULAK) http://www.law.kuleuven.be/ http://www.kuleuven-kortrijk.be/nl/Algemeen/FacDieRad/Faculteit/Rechten Universiteit Louvain-la-Neuve (UCL)

http://www.drt.ucl.ac.be/

Universiteit Luik (ULg)

http://www.droit.ulg.ac.be/

Universiteit Namen

http://www.fundp.ac.be/facultes/droit/

De «Karel de Grote-Hogeschool – Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde» opleiding Rechtspraktijk – paralegals, brengt een overzichtelijke brochure uit over de inzetbaarheid van de professionele Bachelor Rechtspraktijk binnen het bedrijf en zijn juridische dienst. De brochure kan geraadpleegd worden op :

http://www.ibj.be/Upload/main/Universiteiten/KdG_brochure%20rep%20paralegal%20v1%2006%20high%20res.pdf

Bedrijfsjurist in de kijker Vrije vertaling van de tekst Philippe Marchandise, bedrijfsjurist bij Total: Philippe Marchandise, Erevoorzitter, heeft het Instituut vertegenwoordigd op de 1ste wereldconferentie van bedrijfsjuristen die plaatsvond van 25 tot 27 januari 2009 te Vancouver. De 300 deelnemers uit alle hoeken van de wereld trotseerden koude (-10°C) en sneeuw voor een hartverwarmende uitwisseling van ervaringen en verwachtingen. België kreeg op deze conferentie een belangrijke plaats toebedeeld : niet enkel was onze Belgische vlag één van de 12 vlaggen die het podium sierden maar werd ons land en het Instituut meerdere malen in de debatten en zelfs in de openingsrede vernoemd. De publicaties die ter plaatse werden uitgedeeld en meer bepaald de uitgave van de ACCA (Canadian Corporate Counsel Association / Association canadienne des conseillers (ères) juridiques d’entreprises) vermeldden België als één van de landen waar de ontwikkeling van het beroep van bedrijfsjurist de laatste jaren aan de top staat.

9


Tijdens de 2 dagen werden volgende thema’s behandeld : -

het ressorteren onder de regelgeving van verschillende landen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt; het internationaal besturen van een onderneming; de toename van regionale bedrijfsjuristen; bescherming van een wereldmerk, brevetten en intellectuele eigendom; de uitdagingen van internationale commerciële onderhandelingen over de grenzen en culturen heen; update wat betreft fusies en overnames, de antitrustwet en de mededinging op wereldniveau; het bewaren van het beroepsgeheim binnen de onderneming; interne praktijken van filialen van internationale ondernemingen; het efficiënt beheer van interne, internationale juridische diensten.

Het zal u niet verbazen dat onze Erevoorzitter actief heeft deelgenomen aan het panel over het beroepsgeheim (client legal privilege)en hij daar het standpunt heeft verdedigd dat een goed juridisch advies binnen de onderneming een algemeen belang dient en dient gepaard te gaan met de confidentialiteit van dit juridisch advies zoals verstrekt door de bedrijfsjurist. Een van de hoogtepunten van deze conferentie was de tussenkomst van Professor Mervyn E. King, buitengewoon hooglereaar aan de Universiteit van Johannesburg. Professor King, auteur van de beroemde « King Reports I and 33 » onderhield de toehoorders over de « gouvernance » van een bedrijf. Sleutels voor de toekomst zijn volgens hem : duidelijk gedefinieerde lange termijn strategie, transparantie, duurzame ontwikkeling in fiduciary duties ten opzichte van alle stakeholders. Deze boeiende conferentie en de bevestiging van de belangrijke plaats die België inneemt op de internationale scene doen nu reeds uitzien naar de tweede editie. Dank aan Legal Suite wereldconferentie.

die

ons

in

contact

bracht

met

de

organisatoren

van

deze

«Ils poursuivent leur chemin» verschenen in «Trends-Tendances» 8 januari 2009, waarin Sigrid Willame, bedrijfsjurist bij UCB, aan het woord is.

van

Het Instituut in de pers De volgende artikels verschenen in de pers :

Interview van Stéphanie Blavier, bedrijfsjurist bij Eurogentec «Juriste d’entreprise : une fonction indispensable à l’entreprise» verschenen in «cci mag» van januari 2009. In het «Liber Amicorum Guy Keutgen» uitgegeven bij Bruylant, werd een bijdrage opgenomen van Philippe Marchandise, Erevoorzitter IBJ en bedrijfsjurist bij Total, met als titel «Juriste d’entreprise». Jean Cattaruzza, Voorzitter IBJ en bedrijfsjurist bij ING België, schreef een bijdrage voor «Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège» 2009/1 uitgegeven bij Larcier, onder de titel «La profession de juriste d’entreprise en 2009».

Verantw. uitg. : A. De Wolf p/a IBJ Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Ce Flash est également disponible en français

10

Flash Instituut voor bedrijfsjuristen  

Flash Instituut voor bedrijfsjuristen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you