Page 1

algEcO, lidER mONdial iNcONTEsTabil

PENTRU că bUNăsTaREa şi sigURaNţa ElEvilOR sUNT PRimORdialE

şcoli birouri evenimente depozitare organizare de şantier echipamente şi servicii

O alternativă eficientă în construcţii


algEcO cONsTRUiEşTE şcOli OFERiNd cOPiilOR dUmNEavOasTRă POsibiliTaTEa dE a ÎNvăţa ÎN cElE mai bUNE cONdiţii algeco înţelege nevoia de a avea un sistem educaţional mai performant şi vine astfel în sprijinul tuturor instituţiilor educaţionale. şcolile algeco sunt testate de zeci de ani în condiţiile de zi cu zi ale activităţilor şcolare. spaţiile oferă confort sporit şi siguranţă, lucruri foarte importante când vine vorba de formarea şi educarea copiilor.

www.britishschool.ro

cE gamă sE PRETEaZă PROiEcTUlUi dUmNEavOasTRă ? construcţiile modulare deservesc orice sector de activitate. pentru a vă ajuta să alegeţi soluţia cea mai bine adaptată la nevoile dumneavoastră, vă propunem trei game de produse: progress, advance şi origin. pentru un proiect care este prevăzut pe o durată mai mare sau chiar definitiv, puteţi beneficia de gama noastră de top. gama progress se adresează proiectelor de durată care îmbină confortul, siguranţa şi esteticul. dacă doriţi să construiţi temporar o sală de clasă, sau orice anexă, vă recomandăm gama advance. dacă aveţi nevoie de spaţiu şi dispuneţi de un buget limitat, gama origin este alegerea perfectă.

www.britishschool.ro

www.britishschool.ro

www.britishschool.ro

www.britishschool.ro

proiect : british school - bucureşti suprafaţă : 880 m2


avantajul personalizării, alături de serviciul integral de proiectare - execuţie - service post vânzare

5 motive pentru a aLege aLgeco În construirea unei şcoLi

proiect : american international school - bucureşti suprafaţă : 1050 m2

1

alegeţi rapiditate şi eficienţă.

2

garantaţi siguranţa elevilor şi profesorilor.

3

puteţi să determinaţi structura clădirii în funcţie de necesarul de spaţiu.

4

puteţi să personalizaţi construcţia în funcţie de nevoile dumneavoastră.

5

vă bazaţi pe experienţa liderului mondial în construcţii modulare care vă oferă suport integral.

proiect : şcoala internaţională cluj proiect : aisb - cluj-napoca 2 2 suprafaţă : 350 m suprafa a : 1050 m


algEcO REaliZEaZă şi... evenimente

birouri

depozitare

organizare de şantier

echipamente şi servicii

biROURi cONsTRUiTE REPEdE

şantiere de maXimă securitate şi funcţionaLitate

În ziua de astăzi, o companie trebuie să fie reactivă. soluţiile noastre vă permit să găzduiţi repede noi colaboratori, să vă măriţi spaţiul de lucru sau să concepeţi un nou sediu social corespunzător imaginii societăţii dumneavoastră.

funcţionale şi flexibile, organizările de şantier realizate de noi respectă toate normele de igienă şi de securitate, oferind în acelaşi timp cele mai bune condiţii de muncă echipelor dumneavoastră (vestiare, grupuri sanitare, săli de mese, dormitoare).

sPaţii PENTRU EvENimENTE dE TOP

EcHiPamENTE PENTRU UTilaRE cOmPlETă şi sERvicii adiţiONalE

săli de conferinţă, recepţii, spaţii tehnice, standuri pentru expoziţii... calitatea acestor spaţii contribuie la transformarea evenimentelor dumneavoastră într-o reuşită. pentru toate acestea, noi vă propunem soluţii standard sau personalizate.

de ce să nu beneficiaţi de serviciul nostru complet şi să profitaţi de avantajul unui singur furnizor? suntem capabili să vă utilăm şi echipăm spaţiile construite în funcţie de necesităţile dumneavoastră. fie că e vorba de mobilier, aparatură electrocasnică, rampe de acces, etc. de asemenea, vă asigurăm transportul la locaţie alături de serviciul complet de montaj, iar în condiţiile de neconectare la utilităţi, vă oferim soluţii alternative de furnizare (aprovizionare apă menajeră, tancuri colectoare, generator electric), transport, servicii de montaj şi demontaj, mentenanţă pe toată durata contractului.

sOlUţii dE dEPOZiTaRE aveţi nevoie de un spaţiu temporar pentru depozitare? sunteţi în insuficienţă de spaţii adiacente şi în plină activitate de extindere? aveţi nevoie de efectuarea unui transport de mărfuri în condiţii de siguranţă?

Iaşi

Cluj

algEcO – lidER mONdial iNcONTEsTabil

37

150

NUmăRUl ţăRilOR NUmăRUl lOcaţiilOR diN ÎN caRE acTivăm REţEaUa NOasTRă Tel: +40 269 224 555; +40 21 457 44 55 Fax: +40 269 253 201; +40 21 457 46 53 Telverde: 0800 8 111 22 E-mail: info.ro@as.algeco.com vizitaţi website-ul nostru: www.algeco.ro

300.000 + NUmăRUl dE UNiTăţi disPONibilE ÎN FlOTă

Timişoara

Sibiu

Bucureşti

Constanţa

Catalog 2012 scoli  
Advertisement