Page 1

aLgEco, LidER moNdiaL iNcoNTEsTaBiL

PENTRU imagiNEa comPaNiEi dUmNEavoasTRă

BIROURI şcoLi EvENimENTE dEPoziTaRE oRgaNizaRE dE şaNTiER EchiPamENTE şi sERvicii

o alternativă eficientă în construcţii


aLgEco vă ofERă PosiBiLiTaTEa EXTiNdERii saU coNsTRUiRii UNUi sEdiU NoU, ÎN TimP scURT şi La sTaNdaRdE iNTERNaŢioNaLE Fie că doriţi să vă extindeţi punctul de lucru fiind în insuficienţă de spaţiu, fie că porniţi în construirea din temelii a unui nou sediu, Algeco vă oferă condiţii de muncă şi confort la superlativ. Construcţiile modulare propun soluţii rapide şi eficiente problemei de administrare a spaţiului cu care vă puteţi confrunta. Acest tip de construcţii vă oferă un maxim de flexibilitate, adaptându-se uşor la aşteptările şi nevoile specifice, indiferent de pretenţiile impuse. Prin aceste avantaje, produsele noastre au atras diferite companii din domenii variate, astfel încât mulţi dintre colaboratorii noştri revin în a ne solicita sprijinul pentru proiectele noi.

PRojET : aLgEco - sibiu sUPRafaŢă : 345 m2

cE gamă sE PRETEază PRoiEcTULUi dUmNEavoasTRă? Construcţiile modulare deservesc orice sector de activitate. Pentru a vă ajuta să alegeţi soluţia cea mai bine adaptată la nevoile dumneavoastră, vă propunem trei game de produse: Progress, Advance şi Origin. Dacă vă propuneţi construirea unui nou sediu social, doriţi să investiţi în birouri pentru imaginea societăţii dumneavoastră, puteţi beneficia de gama noastră de top. Gama Progress se adresează proiectelor de durată care îmbină confortul, siguranţa şi esteticul. Dacă doriţi să vă extindeţi birourile temporar, vă recomandăm gama Advance. Dacă aveţi nevoie de spaţiu şi dispuneţi de un buget limitat, gama Origin este alegerea perfectă.


PRoiEcT : clădire birouri sUPRafaŢă : 620 m2

5 moTivE PENTRU a vă Baza PE aLgEco ÎN EXTiNdEREa saU coNsTRUiREa UNUi NoU sEdiU

1

vă bazaţi pe experienţa liderului mondial în construcţii modulare care vă oferă suport integral.

2

vă desfăşuraţi activitatea în birouri concepute după imaginea companiei dumneavoastră.

3

Proiectul vă este predat la cheie, total echipat şi funcţional.

4

Beneficiaţi de calitate şi confort la standarde internaţionale.

5

Puteţi conta pe rapiditatea şi eficienţa noastră.

PRoiEcT : sediu administrativ sUPRafaŢă : 300m2

PRoiEcT : clădire birouri sUPRafaŢă : 90 m2

PRoiEcT : sediu administrativ sUPRafaŢă : 210 m2


aLgEco REaLizEază şi... EvENimENTE

şcoLi

dEPoziTaRE

oRgaNizaRE dE şaNTiER

EchiPamENTE şi sERvicii

iNsTiTUŢii dE ÎNvăŢămÂNT sigURE

şaNTiERE dE maXimă sEcURiTaTE şi fUNcŢioNaLiTaTE

Realizate la cele mai stricte norme de securitate, construcţiile noastre modulare vă permit să găsiţi soluţia eficientă de administrare a spaţiului: mărirea capacităţii unei şcoli sau a unei creşe, primirea temporară a unui număr mai mare de elevi, reorganizarea suprafeţelor sportive…

Funcţionale şi flexibile, organizările de şantier realizate de noi respectă toate normele de igienă şi de securitate, oferind în acelaşi timp cele mai bune condiţii de muncă echipelor dumneavoastră (vestiare, grupuri sanitare, săli de mese, dormitoare).

sPaŢii PENTRU EvENimENTE dE ToP

EchiPamENTE PENTRU UTiLaRE comPLETă şi sERvicii adiŢioNaLE

Săli de conferinţă, recepţii, spaţii tehnice, standuri pentru expoziţii... calitatea acestor spaţii contribuie la transformarea evenimentelor dumneavoastră într-o reuşită. Pentru toate acestea, noi vă propunem soluţii standard sau personalizate.

De ce să nu beneficiaţi de serviciul nostru complet şi să profitaţi de avantajul unui singur furnizor? Suntem capabili să vă utilăm şi echipăm spaţiile construite în funcţie de necesităţile dumneavoastră. Fie că e vorba de mobilier, aparatură electrocasnică, rampe de acces, etc. De asemenea, vă asigurăm transportul la locaţie alături de serviciul complet de montaj, iar în condiţiile de neconectare la utilităţi, vă oferim soluţii alternative de furnizare (aprovizionare apă menajeră, tancuri colectoare, generator electric), transport, servicii de montaj şi demontaj, mentenanţă pe toată durata contractului.

soLUŢii dE dEPoziTaRE Aveţi nevoie de un spaţiu temporar pentru depozitare? Sunteţi în insuficienţă de spaţii adiacente şi în plină activitate de extindere? Aveţi nevoie de efectuarea unui transport de mărfuri în condiţii de siguranţă?

Iaşi

Cluj

aLgEco – LidER moNdiaL iNcoNTEsTaBiL

37

150

NUmăRUL ŢăRiLoR NUmăRUL LocaŢiiLoR diN ÎN caRE acTivăm REŢEaUa NoasTRă Tel: +40 269 224 555; +40 21 457 44 55 fax: +40 269 253 201; +40 21 457 46 53 Telverde: 0800 8 111 22 E-mail: info.ro@as.algeco.com vizitaţi website-ul nostru: www.algeco.ro

300.000 + NUmăRUL dE UNiTăŢi disPoNiBiLE ÎN fLoTă

Timişoara

Sibiu

Bucureşti

Constanţa

Catalog 2012 birouri