Εκδόσεις ΔΙΑΝΥΣΜΑ

Εκδόσεις ΔΙΑΝΥΣΜΑ

Athens, Greece

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ενδιαφέρονται για εκδοτικές προτάσεις που άπτονται της πεζογραφίας και της ποίησης

ekdoseisdianisma@gmail.com