Page 1

GEMEENTEKAMP met

(ook bekend as Tannie Soekie en die Radikids)

LEWENDE GEMEENTE MAPUTO Makarios Kampterrein, Komatipoort 23 tot 25 Augustus 2013 “Is jy geestelik paraat?” Koste R550pp (Kinders onder 3 R200 & 3-6jr R330)


Kom geniet  ‘n  naweek  van  ontspanning  saam  as  gesinne  en  families!    Makarios  kyk  uit  op  die   wildtuin  –  Genoeg  tyd  sal  beskikbaar  wees  vir  geestelike  groei,  alleentyd,  gesinstyd,  wildkyk   en  saamspeel  as  gemeente!   Voorlopige  Program:   VRYDAG Arriveer en nesskrop 19:00 Ligte Aandete 19:30 Lofprysing en aanbidding 20:00 Sessie 1: 21:30 Koffie/Tee Saterdag 06:00 Individuele stiltetyd 07:30 Ontbyt 08:30 Lofprysing & aanbidding 09:00 Sessie 2: 10:30 Tee 11:00 Sessie 3: 13:00 Middagete 14:00 Ontspanning/Speletjies 18:00 Aandete 19:00 Lofprysing & Sessie 4 22:00 Koffie/Tee

*** BANK DETAILS *** BCI Fomento–Mozambique Congregação Viva de Maputo Metical ACC: 11 263 738 10001 NIB MT: 0008 0000 1126373810 180 US$ Dollar ACC: 11 263 738 10002 NIB US$ Dollar: 0008 0000 1126373810 277

STANDARD  BANK  NELSPRUIT   Afrikaanse  Gemeente  Maputo   Account  nr:  927840472  

Sondag 06:00 Individuele stiltetyd 08:00 Koffie & Beskuit 08:30 Lofprysing & aanbidding 09:00 Sessie 5: 11:00 Brunch 12:00 Vertrek

  INSKRYWINGSVORMS  E-­‐pos  na  :      pastor@vivamaputo.org   Of  gee  vir  Margie     Of  Gooi  in  dankofferhouers  op  Sondae   Navrae:    Llewellyn  84  384  8339    

JA EK KOM! INSKRYWINGSVORM! NAAM & VAN:

_________________________________________________

Name van kinders/ander persone wat saam bly: (dui ouderdom van kinders aan) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Tel nommer:

___________________________________________________ SLUITINGSDATUM:  16  Augustus  


GEMEENTEKAMP met

(ook bekend as Tannie Soekie en die Radikids)

LEWENDE GEMEENTE MAPUTO Makarios Kampterrein, Komatipoort 23 tot 25 Augustus 2013 “Is jy geestelik paraat?” Koste R550pp (Kinders onder 3 R200 & 3-6jr R330)


Kom geniet  ‘n  naweek  van  ontspanning  saam  as  gesinne  en  families!    Makarios  kyk  uit  op  die   wildtuin  –  Genoeg  tyd  sal  beskikbaar  wees  vir  geestelike  groei,  alleentyd,  gesinstyd,  wildkyk   en  saamspeel  as  gemeente!   Voorlopige  Program:   VRYDAG Arriveer en nesskrop 19:00 Ligte Aandete 19:30 Lofprysing en aanbidding 20:00 Sessie 1: 21:30 Koffie/Tee Saterdag 06:00 Individuele stiltetyd 07:30 Ontbyt 08:30 Lofprysing & aanbidding 09:00 Sessie 2: 10:30 Tee 11:00 Sessie 3: 13:00 Middagete 14:00 Ontspanning/Speletjies 18:00 Aandete 19:00 Lofprysing & Sessie 4 22:00 Koffie/Tee

*** BANK DETAILS *** BCI Fomento–Mozambique Congregação Viva de Maputo Metical ACC: 11 263 738 10001 NIB MT: 0008 0000 1126373810 180 US$ Dollar ACC: 11 263 738 10002 NIB US$ Dollar: 0008 0000 1126373810 277

STANDARD  BANK  NELSPRUIT   Afrikaanse  Gemeente  Maputo   Account  nr:  927840472  

Sondag 06:00 Individuele stiltetyd 08:00 Koffie & Beskuit 08:30 Lofprysing & aanbidding 09:00 Sessie 5: 11:00 Brunch 12:00 Vertrek

  INSKRYWINGSVORMS  E-­‐pos  na  :      pastor@vivamaputo.org   Of  gee  vir  Margie     Of  Gooi  in  dankofferhouers  op  Sondae   Navrae:    Llewellyn  84  384  8339    

JA EK KOM! INSKRYWINGSVORM! NAAM & VAN:

_________________________________________________

Name van kinders/ander persone wat saam (dui ouderdom van kinders aan): _ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Tel nommer:

___________________________________________________ SLUITINGSDATUM:  16  Augustus  

2013-gemeentekamp