Page 1

‫‪1‬‬

‫צוות פדגוגיה‬ ‫ד"ר קרן לוי‬ ‫ד"ר הנרי תם‬ ‫ד"ר איל ויסבליט‬

‫‪1‬‬


‫‪2‬‬

‫כללי‬ ‫המכללה מצויה בעיצומו של תהליך להתאמת ההוראה במכללה למאה ה‪-‬‬ ‫‪.21‬‬

‫מחקר‬ ‫מלווה‬


‫שאלת השאלות‬ ‫•‬

‫מהי הפדגוגיה שמכללת אוהלו צריכה להשתמש‬ ‫בה?‬ ‫או‬

‫•‬

‫אילו אסטרטגיות הוראה כדאי לנקוט כדי להשיג‬ ‫מטרות פדגוגיות של העידן הנוכחי‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫שאלות נוספות‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מה צריכים מורי המורים לדעת ?‬ ‫אילו שינויים צריכה המערכת באוהלו לעבור ?‬ ‫איך נשיג את המטרות הפדגוגיות ?‬

‫‪4‬‬


‫שאלות שכבר לא נשאלות‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫"האם לשלב תקשוב בהוראה ? "‬ ‫"האם לקדם הוראה מתוקשבת ?"‬ ‫ושאלות נגזרות משאלות אלו‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫מטרות פדגוגיות מוצעות – מיומנויות המאה ה‪21 -‬‬ ‫‪http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/tikshuv_ict/OryanutMeidaanut/munahim/21st+century+skills.htm‬‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫דרכי חשיבה‬ ‫• יצירתיות וחדשנות‬ ‫• חשיבה ביקורתית‪ ,‬פתרון בעיות‪ ,‬קבלת החלטות‬ ‫• למידה כיצד ללמוד‪ ,‬מטא‪-‬קוגניציה‬ ‫דרכי עבודה‬ ‫• תקשורת‬ ‫• שיתוף פעולה ‪ -‬עבודה בצוות‬ ‫אמצעי עבודה‬ ‫• אוריינות מידע )כולל מחקר על מקורות‪ ,‬עדויות‪ ,‬הטיות וכו'(‬ ‫• אוריינות )‪ ICT‬טכנולוגיית מידע ותקשורת(‬ ‫חיים בעולמנו‬ ‫• אזרחות – מקומית וגלובאלית‬ ‫• חיים וקריירה‬ ‫• אחריות אישית וחברתית – כולל מודעות וכשירות תרבותית‬ ‫‪6‬‬


‫על מה צריכה המכללה לעבוד ?‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫אסטרטגיות יעילות להשגת המטרות‬ ‫מחשוב‪/‬תקשוב כחלק אינטגרלי‬ ‫תהליכי הערכה מתאימים‬

‫‪7‬‬

מצגת צוות פדגוגיה (1)  
מצגת צוות פדגוגיה (1)  
Advertisement