Page 49

Cardiologie Centra Nederland (CCN) biedt zorg aan mensen met hart- en vaatziekten. Het is een organisatie van zelfstandige behandelcentra. Patiënten kunnen na verwijzing van de huisarts binnen 24 uur bij CCN terecht voor een consult. Alle nodige onderzoeken vinden diezelfde dag plaats. Na de onderzoeken bespreekt de cardioloog de diagnose met de patiënt. Als er een behandelplan nodig is, wordt dit direct opgesteld. Zo weet de patiënt meteen waar hij aan toe is. CCN werkt intensief samen met grote (academische) ziekenhuizen. Hierdoor kunnen patiënten voor hartoperaties, dotter- of ritmebehandelingen en pacemakerimplantaties snel en kundig worden geholpen. De zorg bij de cardiologiecentra wordt volledig gedekt door alle zorgverzekeraars in Nederland. CCN is opgericht door cardiologen Aernout Somsen en Igor Tulevski. De artsen begonnen met een centrum in Amsterdam. Inmiddels zijn er veertien locaties in Nederland. CCN Utrecht is gevestigd bij het stadion. www.cardiologiecentra.nl

ONVZ Zorgverzekeraar stimuleert een gezonde levensstijl en steunt daarom het initiatief van CCN en het staande spreekuur. www.onvz.nl

calorierijk, zoet en vet te eten. Terwijl voedsel allang niet meer een schaars goed is. Ook dat bankhangen heeft hiermee te maken: de oermens was acht uur per dag bezig met het zoeken naar voedsel. Logisch dat hij ’s avonds in de energiespaarstand ging. Nu is dat nergens meer voor nodig – de meesten van ons zitten de hele dag al!’

Bureaufietsen Leonard: ‘Om dit patroon te door­ breken is het goed om te zorgen voor een gezond eco-systeem. Voor jezelf, maar ook voor je werknemers. Wij hebben dat hier ook gedaan. ­Vroeger

ging het personeel naar de benzinepomp aan de overkant van de straat om kroketten te halen voor de lunch. Nu maken we een gezonde salade, die we samen o ­peten. In ons ­medisch centrum is geen snoep en koek te vinden; de fruitschaal is goed gevuld. We h ­ ebben bureaufietsen en als mensen willen stoppen met roken, ­ betaal ik hun medicatie. Als werkgever heb je je verantwoordelijkheid – neem die dan ook. Dat geldt voor ons als zorgprofessionals helemaal. Dat wij gezond leven is een belangrijk ­ ­signaal. Dat maakt ons geloofwaardig. Practice what you preach.’

Leven14 utrecht compleet lr los  
Leven14 utrecht compleet lr los  
Advertisement