Page 1

Levende Have

Jaargang 3

Augustus 2013

n e p p i k r e v o s e l Al e e v m i u l p r e d n en a

Zijdehoen: rond, zacht en aaibaar

In de kippentuin van JosĂŠ Kramer

Nederlandse hoogvlieger nog altijd honkvast


‘Glyfosaat schaadt darmflora van pluimvee’

Tentoonstelling over wyandotte

G

D

lyfosaat heeft een negatieve invloed op de darmflora van pluimvee. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Leipzig.

e Nederlandse Wyandotte Club viert dit jaar haar negentigjarig bestaan met een tentoonstelling over dit ras. Inmiddels zijn er 23 verschillende kleuren bekend, maar misschien zijn er op de tentoonstelling komend najaar ook nog een paar nieuwe te bewonderen. De tentoonstelling wordt gehouden in Manege Nimmerdor, Kerkweg 3, Leusden en is gratis te bezoeken op vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over her ras en de vereniging is te vinden op www. facebook.com/nederlandsewyandotteclub en op www.nederlandsewyandotteclub.nl

Glyfosaat is een belangrijk bestanddeel van het bekende onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Gunstige darmbacteriën blijken matig tot zeer gevoelig voor het veel gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel. Al langer is bekend dat het gif, dat onder meer wordt gebruikt op stoepen en schoolpleinen, schadelijk is voor de mens. Om die reden zit er een verbod aan te komen op Roundup. Tot die tijd worden particulieren beter geïnformeerd over de risico’s van onzorgvuldig gebruik via tuincentra en het verduidelijken van etiketten. Verder worden verpakkingen verkleind.

Tweede Kamer tegen genetische modificatie legkippeernis tegen een onderzoek naar genetische bepaalde gen van een kwal, dat onder een Doel van het onderzoek is om een soom van omo koppelen aan het geslachtschr lichtbron fluorescerend oplicht, te en dan kunn ryo’s daarin de mannelijke emb mannelijke kuikens. De eieren met seksen het is r rdoo Daa broedproces begint. worden uitgeselecteerd voordat het meer te niet orte gebo na ntjes ndien hoeven haa van kuikens niet meer nodig. Bove worden gedood. en dat een nLinks en Partij voor de Dieren vind PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, Groe te rommelen or niet moet worden opgelost door economisch probleem van de sect bijvoorbeeld natieven zijn en voelen meer voor met de dieren. Zij stellen dat er alter de vleesvoor ruikt haantjes kunnen worden geb de ‘combikip’, waarbij de geboren t als er geef licht dat ei in the dark ’-eieren, een consumptie. “Wij zien niets in ‘glow ers (PvdA). een haantje in zit”, stelde Sjoera Dikk k gedaan lin Institute) is al vele jaren onderzoe (Ros burg Edin van Aan de Universiteit elige nad geen rbij daa zijn er dusv nde gen. Tot aan kippen met hetzelfde lichtgeve nsta geco n diere n okke betr de voor het welzijn gevolgen voor de gezondheid en rzoek juist wel wilde toestaan. teerd, aldus Dijksma, die het onde

Foto: Han Schellekens

Een meerderheid van de Tweede Kam modificatie van legkippen.

Eenden helpen bij onderzoek vogelgriep

E

enden zijn genetisch goed bestand tegen vogelgriep. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden ze ziek van een vogelgriepvirus, zoals in 1998 van H5N1. Internationaal onderzoek heeft laten zien hoe dat komt. De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor een beter begrip van de manier waarop vogelgriepvirussen mensen en dieren ziek maken. De onderzoekers bestudeerden bij een Pekingeend de wisselwerking tussen de genen die een afweerreactie op gang brengen tegen vogelgriep. Ze infecteerden de Pekingeend met negen milde en negen dodelijke virustypen. Zo kwamen ze erachter welke genen actief worden om de aanval van een virus af te slaan. Eenden zijn vrijwel altijd besmet met vogelgriepvirussen. Ze worden echter niet ziek. Ze pikken de virussen op uit het water en poepen het daarin ook weer uit. Door de constante besmetting hebben ze zich evolutionair aangepast.

pag 4


Tekst: Jinke Hesterman Foto’s: Jan Smit/Dierenbeeldbank

José Kramer: “Ik wist niet dat er zulke mooie kippen bestonden”

Niks leukers dan een Orpington

‘Dat fluffy-achtige, daar hou ik van’

“Ik bén Orpington”, zegt José Kramer om aan te geven hoezeer dit kippenras haar leven bepaalt. Bij huis, in de achtertuin, tussen de varkens Leo en Knorretje, scharrelen de pronte dames en één heer rond. Parmantig en tegelijk zwaarlijvig. “Als ze rennen zijn het net dames met hoepelrokken”.

A

lle aandacht gaat op dit moment uit naar een speciaal project, haar project, zoals zoveel Orpingtonprojecten door haar in gang zijn gezet. Dit keer zal ze aan de Orpington de blauwe zoom van een Andalusiër toevoegen. José Kramer pakt een ei uit een van de nesten, gelegd door haar mooiste hen. Ze laat het zachtjes neerdalen in een tray. Het zou wel eens bevrucht kunnen zijn door de enige haan die achter het huis tussen de hennen is toegelaten. “Een kostbaar ei”, zegt ze. Haar liefde voor de Orpington dateert van zo’n tien jaar lang geleden. Vanaf het moment dat ze het ras voor het eerst zag, kan ze niet meer zonder. Er was zelfs een periode dat ze zozeer in beslag werd genomen door deze

pag 6


Tekst: Annet Visser Foto’s Jan Smit/Dierenbeeldbank

Kippen die doorbroeden

In de vraagbaak op www.levendehave.nl worden geregeld vragen gesteld over hennen die maar blijven doorbroeden. Wat te doen? Een normale broedtijd is ongeveer drie weken. Maar als de eieren niet uitkomen – bijvoorbeeld omdat ze niet bevrucht zijn of omdat de hen te vaak van het nest is geweest – kan ze het in het uiterste geval wel elf weken volhouden. Dat is in althans de tijd die Clive Carefoot – auteur van Creative Poultry Breeding en ontdekker van het chocolade-gen bij de Orpington - een keer heeft “gemeten” door zijn broedse hen op golfballen te zetten. Een hen die blijft doorbroeden kun je na de eerste broedperiode van drie weken dus gerust laten doorbroeden op eieren die wel bevrucht zijn. Mits de hen haar taak serieus opvat en ze goed wordt verzorgd: een keer per dag van het nest halen, laten eten, drinken, stofbad laten nemen en weer terug op het nest zetten.

Het alarm gaat af

Aan het gedrag van kippen is te zien waar eventueel gevaar dreigt. Soms kan snel ingrijpen levens redden, dus het is goed om je als kippenverzorger de alarmtaal eigen te maken. Komt het gevaar uit de lucht, dan zal de kip met één oog omhoog kijken. Komt het gevaar vanaf de grond, dan zal de kip zich oprichten om zover mogelijk te kunnen kijken. Het is de haan die aanslaat: hij laat vaak meerdere alarmkreten achter elkaar horen. Een langdurig aangehouden alarmkreet duidt op gevaar uit de lucht. Gevaar vanaf de grond geeft hij aan door luid te “tokken”, hetzelfde geluid waarmee hij zijn hennen wijst op de aanwezigheid van voedsel, maar dan veel harder.

Tip: kruipolie tegen kalkpoten

“Stopt piepen en kraken, reinigt en beschermt, maakt los wat vast zit, maakt stroeflopende delen weer gangbaar: voor duizend-en-één toepassingen thuis en op het werk”. Siliconenvrije kruipolie WD 40 (spuitnevel niet inademen, aanraking met de huid vermijden, niet inslikken, uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken) kan, mits goed gedoseerd, een effectief middel zijn tegen kalkpoten. Gebruik het echter niet te vaak. De spray bestaat uit een samenstelling van verschillende koolwaterstoffen, bijproducten van aardgas en aardolie. Het is niet giftig, maar kan wel schadelijk zijn voor in het water levende organismen en allergische reacties veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan leiden tot een droge of gebarsten huid. Smeer de poten van de behandelde kip daarom in met vaseline. En maak het hok goed schoon, want de mijten zullen het opnieuw proberen. Mijten kunnen buiten hun gastheer niet langer dan enkele weken overleven. Pas als het hok is schoongemaakt en ontsmet en enige weken heeft leeg gestaan, mag je ervan uitgaan dat de mijten zijn verdwenen.

Eenden en zwanen met gras onder de tong Eenden en zwanen die toegang hebben tot gemaaid gras, lopen het risico dat ze dit niet wegkrijgen en dat het gras zich verzamelt onder de tong. Er ontstaat op die plek een dikke prop die het dier zelf niet kan verwijderen en die kan gaan schimmelen. Open in zo’n geval de bek, druk de prop van onderen naar boven en probeer die uit de bek te halen. Vaak heeft de prop er enige tijd gezeten en is er onder de snavel een reservoir ontstaan waarin zich gemakkelijk nieuwe proppen ontwikkelen. Hou de bek van deze watervogels dus enige tijd in de gaten.

Alles over kippen en ander pluimvee

pag 13


Tekst: Ad Boks Foto’s: Jan Smit/Dierenbeeldbank

Zijdehoen: in veel opzichten anders dan anders

Rond, zacht en aaibaar Ze zouden kattenhaar hebben, hun veren werden zelfs aangezien voor schapenwol. Het zijdehoen uit China kreeg in de loop van de geschiedenis de meest vreemde omschrijvingen mee. De Chinezen zelf koesteren het ras vooral vanwege het donkergekleurde vlees.

D

e bekende Griekse wijsgeer Aristoteles kende al het zijdehoen. Hij schreef over zwarte en witte hoenders met kattenharen uit het rijk van Mamgi (China). Ook zijn er teksten van Marco Polo die na zijn tocht naar China in 1295 de zijdehoenders te boek stelde. Neuhof, een lid van het Nederlandse gezantschap in Peking, beschreef in 1669 de zijdehoenders als volgt: kleine, kortbenige, stoere, kippen, geliefd bij de vrouwen, die schapenwol op het lichaam dragen. Zo keken dus buitenstaanders aan tegen deze afwijkende kippen, die niet alleen opvallen door hun losse verenkleed, maar ook door hun kuif, hun zwarte huid, snavel, ogen en poten. Hoe zagen en zien de Chinezen zelf hun zijdehoen? In het boek China Indigenous Poultry Breed uit 2003 worden ze genoemd als de oorspronkelijke Chinese landhoenders. Voor de Chinezen is het van oudsher een sportras. Ze hebben het over een klein hoen, met een korte nek, kleine kop, korte poten en een compacte lichaamsbouw.

pag 14

Vervolgens geeft het boek de belangrijkste raskenmerken. De kam is moerbei- of aardbeivormig, bij de haan groter dan bij de hen. De kleur is donker paars bij de jonge dieren, bij volwassen dieren is de kleur purperrood. De kop is voorzien van een kwastvormige kuif, die bij de hen groter is dan bij de haan. De oorschijven zijn donkerpaars van kleur. De baard is bij de hen langer en voller dan bij de haan. De dieren zijn zijdevederig, behalve de slagpennen en de staart. Deze zijdevederigheid komt door een recessieve factor, die ervoor zorgt dat weerhaakjes niet functioneren. Kruising van een zijdehoen met een normaal bevederd dier levert allemaal dieren met normale bevedering op. Opvallend zijn ook de tenen en loopbenen: de dieren hebben vijf tenen en de loopbenen en buitentenen zijn bevederd. Verder vertoont het lichaam nog een ander, bijzonder kenmerk: de huid, ogen, gezicht, snavel, loopbenen en tenen zijn donkerblauw of zwart van kleur. Dit geldt ook voor het vlees, botten en de organen. Zijdehoenders zijn niet zwaar: de hanen wegen 1810 gram en de hennen 1660 gram. Dit geldt voor de provincie Fujian. In de provincie Jiangsi gelden de volgende gewichten: haan 1300 gr en hen 970 gram. De in het Chinese boek afgebeelde dieren zijn wit, over andere kleuren wordt niet gesproken.

Preview Alles over kippen aug 2013  
Preview Alles over kippen aug 2013  

Preview Levende Have april 2013 Het magazine Levende Have is een onafhankelijk en fraai geïllustreerd tijdschrift voor de hobbymatige en kl...

Advertisement