Page 1

Levende Have

Jaargang 3

n e p p i k r e v o s e l Al e e v m i u l p r e d n en a

April 2013

Lakenvelders kennen een grote schare liefhebbers

Gerrit Simmelink en zijn Barnevelders

Vreemde vogels met bijzondere kwaliteiten


Fokkers twisten over vleugel van Ko Shamo en Yamato

V

olgens de één moeten de veren op de vleugels aaneengesloten zijn. Volgens de ander mag de vleugel “open” zijn, dat wil zeggen: er mogen een paar veren ontbreken. De vleugels van de Ko Shamo en de Yamato hebben in het fok-

de Yamato in de gelegenheid te stellen hun dieren te exposeren en zodoende meer bekendheid aan het ras te geven en de kwaDe zogeheten Standaardcomliteit ervan te verbeteren. Een missie van Kleindier Liefhebdergelijke uitzondering geldt bers Nederland hakte, althans echter niet voor de Ko Shamo. wat de Yamato betreft, onlangs “Gezien de huidige kwaliteit de knoop door: tot 2016 is een “open” vleugel van de Ko Shamo verwachten wij dichte en goed aangesloten toegestaan. Door hiermee vleugels”, aldus de commissie. Fokkers verbazen zich over de in te stemopstelling van de commissie. men wil de commissie de Open vleugels of spleetvleugels worden in de landen om ons fokkers van kerswereldje tot diepgaande meningsverschillen geleid.

heen niet als fout beoordeeld. Fokster Sigrid van Dort maakt zich sterk voor een open vleugel. Het is volgens haar een raskenmerk. Doordat deze open vleugel in Nederland lange tijd niet werd geaccepteerd en bij de Ko Shamo nog altijd uit den boze is, zijn er zeer veel kuikens zinloos gedood omdat ze niet voldeden aan subjectieve schoonheidsregeltjes. Van Dort wil dat er een einde komt aan deze praktijk, zo schrijft zij op www.tuinvee.nl.

Draaiboek vogelgriep: uitzonderingen voor hobbypluimvee

Eén gen voor de kuif van de duif

In geval van preventieve ruiming van pluimvee in een straal rondom besmette bedrijven, zal hobbypluimvee worden uitgezonderd. Dat staat in het concept-beleidsdraaiboek vogelgriep. Door hobbypluimveekoppels niet te ruimen zal de epidemie in de commerciële veehouderij geen ander verloop hebben, aldus het draaiboek. Doordat hobbypluimveehouders relatief een klein aantal dieren hebben, is de kans op besmetting vanuit een besmet buurtbedrijf kleiner. Ook vormt de hoeveelheid virus die geproduceerd wordt indien de hobbydieren toch besmet raken, een zeer gering risico. Analyse van de grote vogelgriepepidemie van 2003 bevestigt dit. Alternatieve maatregelen zoals het in quarantaine houden van het hobbymatig gehouden pluimvee, hygiënemaatregelen, het monitoren van de dieren en eventueel preventief vaccineren zullen voor preventieve ruimingen in de plaats komen.

Biologische houders willen ‘boskapvrije’ soja

D

uiven beschikken over 17.200 genen. Eén daarvan bepaalt of een duif een kuif krijgt. Deze kuif komt bij tachtig van de in totaal 350 duivenrassen voor. Het blijkt te gaan om een gen dat in de loop der evolutie een mutatie heeft ondergaan. De vorm van de kuif – omhoog stekend, naar voren gericht, rond, spits - wordt door andere genen bepaald. Uit genetisch onderzoek blijkt dat de meeste verwilderde stadsduiven afstammen van verdwaalde postduiven. De oorsprong van de tamme duif ligt in het Midden-Oosten, waar deze vogel vijfduizend jaar geleden werd gedomesticeerd.

pag 4

B

iologische houders van legpluimvee willen dat alle soja in biologisch legkippenvoer sociaal en boskapvrij wordt geproduceerd. De biologische legpluimveesector stelt extra eisen aan geïmporteerde soja en koppelt die aan het keurmerk Eco-Sociaal. Diverse partijen in de biolegsector gaan investeren in projecten van de sojatelers ter verbetering van de sociale omstandigheden, om te beginnen in China en daarna in Brazilië. De soja moet niet alleen biologisch geteeld zijn, maar ook verbouwd op gronden waar recent geen regenwoud heeft gestaan. Het aspect ‘boskapvrije’ productie is tot op heden niet wettelijk vastgelegd in de biologische criteria, maar wordt nu verankerd in aanvullende voorschriften. De initiatiefnemers zijn Green Food International B.V. (in- en exporteur van biologische grondstoffen), diervoederproducent Van Gorp Biologische Voeders B.V., de Biologische Pluimveehouders Vereniging, eierpakstation Gebroeders Van Beek B.V., Stichting merkartikel Bio+, Solidaridad (internationale netwerkorganisatie voor duurzame handel) en Bionext (ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding). In 2013 moet dertig procent van alle biologische soja in het kippenvoer voor de biologische leghennen eco-sociaal zijn, in 2014 zestig procent en in 2015 honderd procent.


Tekst: Jinke Hesterman Foto’s: Jan Smit / dierenbeeldbank.nl

Gerrit Simmelink blij met erkenning voor zijn nieuwe kleurslag

Jubilerende Barnevelder nu ook in zilver-zwart dubbel gezoomd

Gerrit Simmelink en zijn toom Barnevelder kippen zilver dubbelgezoomd

Je hebt gewone kippen, mooie kippen, hele mooie kippen en prachtkippen. Exemplaren van deze buitencategorie lopen bij Gerrit Simmelink in Aalten. Hij bezorgde de Barnevelder bij de viering van het eeuwfeest een nieuwe kleurslag: zilver-zwart dubbel gezoomd.

D

e haan scharrelt met zijn hennen in het gras rond de historische boerderij ”Markelink” in het essenlandschap bij Aalten. De Barnevelders lopen er met hun glanzende veren en bijzondere kleur en aftekening op het eeuwenoude erf vooral mooi te zijn. Fokker Gerrit Simmelink toont een licht verholen trots bij de aanblik van zoveel schoonheid. Hij was het immers die het honderd jaar oude ras een nieuwe jas heeft aangemeten. “Puur geluk”, relativeert hij zijn prestatie.

pag 6

“Vier jaar geleden maakte de toenmalige penningmeester van de Barnevelderclub een opmerking over de grondkleur van mijn hennen. Het bruin was heel flets. Weet ik wel, zei ik, maar ik laat ze gewoon lopen. Ik heb er een plannetje mee. Theo, de penningmeester, had me door en vroeg of ik soms zilver wilde gaan fokken. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering van de club kreeg iedereen het te horen. Drie jaar later kon ik de eerste zilver-zwart dubbel gezoomde Barnevelders laten zien op een dag voor jonge dieren. De keurmeester stond perplex, zijn mond viel open van verbazing: hoe is dat mogelijk?, vroeg hij zich af. Voor het fokken van een nieuwe kleurslag bij de Barnevelder staat normaal acht tot negen jaar.”


Barnevelder laat zich goed sturen De Barnevelder onderscheidt zich door een prettig karakter. Gerrit Simmelink noemt het een “plezierige omgangskip.” “Het is een vrij rustige kip. Ze laten zich goed sturen. Een enkeling klaagt wel eens over een agressieve Barnevelder haan. ’t Is gek, maar bij mij zijn ze maar één keer vervelend en daarna is het over. Ja, als je ze schopt, dan zien ze dat als uitdaging. Hanen vliegen onderling ook altijd tegen elkaar op. Dat is een beweging van onder naar boven. Die herkennen ze. Ik pak ze met een beweging van boven naar beneden, in hun nek. Dan is het gelijk afgelopen.”

Zilver-zwart dubbel gezoomde Barnevelders leggen lichtere eieren dan de bruine dubbel gezoomde

Het zat Gerrit Simmelink mee, zo blijkt. Hij schetst hoe hij de nieuwe kleurslag in het leven riep. “Ik begon met een bruine dubbel gezoomde Barnevelder met een slechte grondkleur. Op twee hennen heb ik een Wyandotte haan in de kleurslag meerzomig zilver-patrijs gezet. Eén kruising was genoeg om er de kleur zilver met een dubbele zoom in te krijgen. Een jaar later heb ik een grote Barnevelder zilver-zwart dubbel gezoomd nog eens gekruist met een zilveren Barnevelder krielhaan. Ik weet niet of ik de kleurslag daarmee vooruit of achteruit heb geholpen. Aan mijn jonge hennen kun je het nog zien. Die zijn kleiner dan ze zouden moeten zijn.”

In het kippenhok Zoals zo vaak gaat de liefde voor de kip terug naar een ver verleden. Gerrit Simmelink lag bij wijze van spreken nog in de wieg toen hij al in de gaten kreeg dat kippen wel hele speciale wezens zijn. “Mijn opa was boer. Hij was gek met al zijn vee en zeker ook met zijn kippen. Die kippen waren iets bijzonders. Als jongen besef je dat nog niet zo, maar we zaten wel de hele dag bij ze in het kippenhok. Dat viel zo op dat mijn oma een keer tegen mijn moeder zei: als de jongens weg zijn, weten de kippen niet meer wat ze moeten doen. “Op technische school leerde ik een jongen kennen en zijn vader had raskippen. Zo ben ik met de sportfokkerij in aanraking gekomen. Totdat ik in militaire dienst moest, had ik Barnevelders en Minorca’s. Daarna had ik geen tijd meer. Het heeft tot 1990 geduurd voordat ik de draad weer kon oppakken. Toen kwamen we hier wonen, kreeg ik de ruimte.” Dagtaak Sindsdien zijn de kippen weer zijn grote hobby. Hij heeft bijna een dagtaak aan zijn bruine dubbel gezoomde en zilver-zwart dubbel gezoomde Barnevelders, Minorca’s en zilver gezoomde Wyandotten. Hij doet mee aan shows in binnen- en buitenland. Als secretaris van de Barnevelderclub *) onderhoudt hij ook heel wat contacten met het fokkers over de grens. Zo heeft hij een kleine 140 eieren klaar staan voor een fokker in Slowakije en kreeg hij laatste een mail binnen uit Italië. Zijn vrouw Marina, de “directiesecretaresse” van Gerrit Sinmmelink, las de mail als eerste. “Bon giorno stond er. En ik zag Barnevelder staan. Daaruit begreep ik dat het

Alles over kippen en ander pluimvee

pag 7


Tekst: Kaat Olsson en Jinke Hesterman Foto’s: Jan Smit/Dierenbeeldbank

Loopeenden en bordercollies Laat een koppeltje loopeenden loslopen op een grasveld en ze blijven bij elkaar, net zoals een koppel schapen dat doet. Dat deze watervogel zich zo gemakkelijk laat sturen door mens en/ of hond, maakt ze zeer geschikt om mee te oefenen voor het schapendrijven met – bijvoorbeeld - bordercollies. Ook voor de hond is het een nieuwe uitdaging, omdat de eenden hem dwingen kleinere bewegingen te maken en zich rustig te gedragen, terwijl de handler nóg sneller commando’s op het juiste moment moet geven. Bij demonstraties en evenementen waar het fenomenale drijfvermogen van bordercollies wordt geshowd, maken trainers regelmatig gebruik van deze grappige eenden. Woerden hebben daarbij de voorkeur, niet in de laatste plaats omdat zij geen last hebben van de behoefte tot het leggen van eieren, maar ook omdat ze wat tammer en minder stressgevoelig zijn. Bovendien kunnen ze prima in een mannengroep worden gehouden, zo lang er tenminste geen dames in de buurt zijn.

Kruidenvrouwtje kip Een hobbykip maak je dan wel gelukkig met iedere dag een bakje leg- of scharrelkorrel, een handvol gemengd graan en wat groente en fruit, maar het wordt in overtreffende trap optimaal als je het kippenvolk de beschikking geeft over een kruidentuintje. Net als veel andere dieren zijn kippen namelijk in staat voor verschillende kwalen precies dat kruid uit te zoeken, dat een positieve invloed heeft op het lichaam. Zo verorberen kippen graag varkensgras, knoflook of kaneel bij maagdarmstoornissen en heeft oregano-olie een prima antibacteriologische- en antiparisitaire werking. Natuurproducten verbeteren de conditie en verhogen de algemene weerstand, meldt ook de Wageningen UR. Zij maakten hierover zelfs het ‘Stalboekje pluimvee’, dat uitgebreid op deze materie ingaat: http://orgprints. org/19109/1/Stalboekje_pluimvee_ natuurlijk_gezond_met_kruiden_en_ andere_natuurproducten.pdf

Slimme kip Lang veronderstelden gedragswetenschappers dat vogels in het algemeen en kippen in het bijzonder niet tot de meest slimme van het dierenrijk behoorden. Onderzoek in de laatste jaren stelde echter onomstotelijk vast: vogels bezitten complexe hersenen en zijn in staat inventief te anticiperen op omstandigheden, op een niveau zelfs dat zich kan meten met dat van zoogdieren. Dat de cognitieve capaciteiten van een kip vergelijkbaar zijn met die van de mensaap, blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat kippen in staat zijn gelaatstrekken van meer dan honderd verschillende individuen te onderscheiden. Daarnaast beschikken kippen over een lange termijngeheugen en zelfbeheersing en denken ze na over de toekomst. Hennen overwegen bijvoorbeeld wat de meest veilige schuilplaats voor hun kuikens zal zijn, terwijl hanen de voorkeur geven aan precies die voedingsmiddelen, die de paring positief beïnvloeden.

Stro of hooi bij kippen? Voor hobbykippen is een groot schoon nachthok gevuld met stro wat een Scandinavische boxspring voor Levende Havelezers is, hoewel er stemmen opgaan die zeggen dat stro helemaal niet goed is voor ons pluimveevolkje. Naar het schijnt absorbeert stro namelijk te weinig vocht. Stro kan bovendien een a-specifiek type salmonellabacterie bevatten die na mutatie kans geeft op de beruchte salmonellabesmetting. Aangeraden wordt hennepstrooisel als ondergrond in het kippenhok, omdat het zacht is en uitstekend absorbeert. Een goed alternatief is vlasstrooisel, dat weliswaar goed absorbeert, maar wat harder aanvoelt. Stro is intussen nog steeds prima legnestmateriaal. En wie toch graag stro op de grond van het kippenhok gebruikt, doet er goed aan eerst een laag houtsnippers te strooien om het vocht op te vangen.

Alles over kippen en ander pluimvee

pag 13

Preview Alles over kippen april 2013  
Preview Alles over kippen april 2013  

Het magazine Levende Have is een onafhankelijk en fraai geïllustreerd tijdschrift voor de hobbymatige en kleinschalige houders van boerderij...

Advertisement