Page 1

LEV Vestjylland NR. 2 • MAJ 2011 • 11. ÅRGANG

Dansen går til Kulturfestivalen. Se flere billeder inde i bladet WWW.LEV-VESTJYLLAND.DK HERNING RINGKØBING-SKJERN HOLSTEBRO IKAST-BRANDE LEMVIG STRUER


Dejlig varm sol men alligevel flest kolde hænder handicappede mere, har ikke ret stor gennemslagskraft i dette byråd, så husk lige, hvor I sætter jeres kryds, ved næste valg!! Formand for DH, Birgit Hagen, har udtalt det således: ”DH-Hernings håb er, at Herning Kommune på handicapområdet vil blive lige så visionær og fremskridtsvenlig, som kommunen er på sports- og kulturområdet” Vi har i DH planer om, at der skal laves en høring i den nærmeste fremtid, for at prøve at finde ud af hvilke planer kommuen har, hvad vil man i Herning Kommune? Er man kun til store Arenaer og DGI-huse, eller er man villig til at prøve også at give de svagest borgere i kommunen et værdigt og indholdsrigt liv. Vi håber, at det forholder sig sådan !! Med frygten om det værste, og håbet om det bedste vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommer. PS. Vi har indledt et samarbejde med en ny forening der hedder ”svært”, som er en forening for forældre til meget handicappede børn, der vil i samarbejde med denne forening i løbet af efteråret 2011/foråret 2012 blive arrangeret en foredragsrække, hvor det primære formål, vil være at lave nogle familienetværk, herom senere.

LEDEREN

Det har været rigtig godt vejr, med dejlig solskin, både i påsken og herefter, så det kan vi da i hvert fald glæde os over, men det er nok også det, for er man handicappet eller pårørende til en handicappet, så er der ikke så meget at glæde sig over. Der har været utrolig store besparelser på handicapområdet. Her i Herning har man skåret ind til benet. Herning Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på voksne handicappede, men en af de kommuner der bruger flest penge på idræt og sport. Derudover kan man se i det fælleskommunale datanet, at den store sparerunde har bevirket, at der er sparet 299 stillinger væk og de er sparet væk i de borgernære områder, småbørn, skolebørn, gamle og handicappede, medens der i samme periode er sket en forøgelse i det administrative personale på 12 stillinger! Hvad er det for noget? Hvorfor er det de varme hænder man sparer på og ansætter flere kolde hænder? Ja det er svært at finde en fornuftig forklaring på dette. Vi har skrevet læsebreve og breve til byrødderne, men det hjælper meget lidt, vi får flyttet lidt kommaer. Herning Kommune er jo en gammel Venstre kommune, så de mennesker, f.eks. Line Hillerup fra SF som gerne vil prioritere de

Inge-Lise Pilgaard, LEV Herning

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

3


Kulturfestival den 16. marts 2011 Så har der atter været kulturfestival i Videbæk, hvor til billetterne var revet væk i løbet af få dage. Dagen startede som altid med, at de forskellige brugerbands optrådte for hinanden og da middagsmaden var spist ca. kl. 12.30 gik ”Kandis” så på scenen og gjorde det super fint som altid. Inden ”Kandis” gik på scenen, blev der taget afsked med Jette og Ole Trillingsgaard, og de fik overrakt blomster, som tak for deres store indsats som tovholdere igennem mange år. Næste års tovholdere bliver Inge-Lise Pilgaard og Kurt Veise. Se alle billeder herfra inde på LEV-Vestjyllands hjemmeside: vestjylland.lev.dk

4

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011


Øverst til venstre: Lundegårdens Rok & Rul Band Nederst til venstre: Bankekød til hårde drenge

Øverst til højre: Tre Birke Band Nederst til højre: Banditterne

➤ LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

5


LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

7


FRA TEMADAGEN:

”Vores barn er handicappet” Lørdag den. 2.april blev der i LEVVestjylland afholdt en temadag angående førskolebørn under overskriften ”Vores barn er handicappet”. På årets første rigtige forårsdag med næsten 20 grader, valgte en gruppe forældre og pårørende at trodse det flotte vejr og komme til temadag i Holstebro. Rikke Monrad, Børnelæge på Herning Sygehus lagde ud omkring emnet den svære begyndelse og hvad der følger med. Hun startede med at spørge meget direkte, ”Hvorfor får vi børn”?

Rikke havde en dejlig nytænkende måde at fremlægge sit budskab om sorg og krise, når man bliver forældre til et lille barn, der er handicappet. Hun stillede det op som to modsætninger, hvor der er en glæde ved at få et barn, men sorg over at det ikke er rask. Som forældre ser vi subjektivt på barnet, mens lægen vurderer barnet objektivt. Mor og far reagerer forskelligt, der er håb og ”grimme” tanker. Som forældre vil vi gerne have en diagnostisk udredning af vort barn, mens lægen laver en behandlingsudredning. En forudsætning for at glæde sig over det lille barn, kan være erkendelse og accept, altså skal vi måske justere vore forventninger og prøve at være åbne omkring vort handicappede barn, så vi ikke lukker os inde – Men vi skal huske

som forældre, at tiltage os retten til, at glæde os over vort barn. Selvfølgelig hedder det TILLYKKE, når man får et barn, også selv om det ikke ligner de andres. LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

9


Lidt fakta: Ca. 36.000 udviklingshæmmede i DK. Ca. 50 % får aldrig en diagnose. Til slut spurgte Rikke Monrad, om der var noget, de kunne gøre bedre på Børneafdelingen? Der var en god debat, hvor der bl.a. var snak om, at lægen ikke skal oplyse om, hvor gammelt barnet bliver, hvis det ikke er relevant og sandt. Lægerne skal lytte bedre til forældrene, der har erfaringen med barnet. Desuden er det vigtigt, at lægerne ikke kun spørger ind til barnet, men også til forældrene, da de ikke selv får ringet, når de mangler hjælp. En god start på dagen, hvor alle kunne forholde sig til Rikke Monrads oplæg og nikke genkendende til det, der blev fortalt. Chalotte Miles, mor til en multihandicappet dreng tog derefter over, og skulle fortælle om sin oplevelse omkring det at få et handicappet barn, og hvad det har betydet for familien i dag. Chalotte er mor til 3 børn, hvoraf den yngste - Samuel på 3½ år, er handicappet. Hun fortæller om den svære begyndelse, hvor de er indlagt og ikke ved, hvad sønnen fejler, hvordan de får besked om, at han yderligere er blind og spastisk. Hvordan hele deres dagligdag og liv forandres, hvor de lever time for time og efter hvordan Samuel har det. Hvordan man glemmer, eller ikke har overskud til de andre to børn i familien, sin mand og slet ikke mærker sig selv. Det hele kører bare derudaf, for det skal bare køre, og man prøver at holde sammen på det hele. Hvordan familien får aflastning

til Samuel, så de kan komme på en ferie med de to store børn. Det bliver slet ikke den ferie, det skulle have været, da de for første gang er uden Samuel og får tid til at mærke efter og sørge. Familiens op - og nedture, ind og ud af sygehuset, feber, sondemad. Hvordan familien får afslag på institutionsplads og må gå til medierne for at blive hørt. Chalotte fortæller videre om, hvordan de fortsat prøver at klare det hele, men langsomt må indse at det kan de ikke, da det har store omkostninger i hjemmet, selvom de har et godt netværk omkring dem. En tæt relation stiller dem spørgsmålet: ”For hvis skyld skal Samuel blive hjemme”? I dag har Samuel været på døgninstitution i godt et år. Han trives, er tryg og har aldrig haft det bedre. Han er i trygge hænder, der er overskud og faglighed på institutionen. Familien bor kun 7 minutters kørsel fra deres dreng, så de kan køre forbi og sige hej til ham eller køre ind og putte ham i seng. Samuel er hjemme hver anden weekend. Livet fungerer i dag igen for den lille familie, de er lykkelige og de store børn har det ok. De kan nu vælge Samuel ”til” i stedet for at vælge ham fra. De har en meget tæt kontakt til deres søn og tager stadig alle beslutninger omkring ham. En rørende og meget intens beretning fra Chalotte, som fortalte, hvad de havde gennemlevet de sidste 3½ år. De er i dag kommet langt og glædes ved selv små ting og har et godt liv, selvom deres søn er på en døgninstitution. Derefter var der spørgsmål til Chalotte. Der var et spørgsmål til hende om, hvor-

dan reagerede omgivelserne, da Samuel kom på institution? Chalotte fortalte, at familie og venner var meget positive, da de kunne se, at situationen i familien ikke var holdbar og hvad det gjorde ved dem, men at der også var andre, der havde taget lidt afstand fra dem, pga. de havde valgt døgninstitution til deres dreng. Der var afsluttende lidt snak om, at man skal vælge ud fra, at man selv kan få hverdagen til at fungere i familien, da der ikke er noget, der er mere rigtigt eller forkert. Chalottes fortælling rørte os alle dybt og der var stor respekt til hende, for at stille op fortælle om alt det, de sammen i familien har gennemlevet de sidste 3½ år. TAK. Socialrådgiver, Hanne Smith Knudsen var sidste foredragsholder, som kom og fortalte om (§ 41 i serviceloven) Merudgifter forbundet med et hjemmeboende handicappet barn og (§42 i serviceloven) Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der var mulighed for at stille Hanne spørgsmål undervejs, om det man nu lige havde brug for. Hanne fortalte, at der pr. 1/1 2011 er kommet nye regler for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, så man nu max. kan få udbetalt 19.600 kr. om måneden. Formålet med bestemmelserne -§ 41 og 42 er at man kan have barnet hjemme. En rigtig god dag, som Else Hjortbak stod for at kæde sammen, hvor der også blev tid til gruppedrøftelse og udveksling af erfaringer. Ref: Henriette Sværke LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

11


B INGO – BINGO – BINGO

B INGO

Traditionen tro inviterer Solsikkerne til en spændende aften i Klosterheden Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 – 21.00 Handicapidrætsforeningen Solsikkerne i Lemvig inviterer til årets Bingo Orienteringsløb i Klosterheden. • Kom og oplev en enestående natur sammen med andre aktive mennesker. • Kom og brug din stifindersans og din evne til at opsnuse tal.

Der er 2 ruter at vælge imellem. 3 km ruten – den I kender, hvor også kørestolsbrugere kan komme rundt. 6 km ruten – en rute for dem, der gerne vil løbe eller gå hurtig. Vi har bestilt godt vejr, men tag tøj på der passer til vejrmeldingen.

Alle mødes ved Møllesøen - kl. 18.30 Prisen for at deltage i orienteringsløbet er 35 kr. pr. person, der afregnes på dagen. Der uddeles medaljer til alle der gennemfører løbet. Aftenen afsluttes med hygge omkring grillen. Her kan der købes grillpølser, sodavand og øl. Tilmelding senest den 16. maj 2011 til: Jørn Jensen Email: toj@vip.cybercity.dk Eigil Pedersen Tlf.: 97 98 99 40-20 98 99 40 Med venlig hilsen Handicapidrætsklubben Solsikkerne i Lemvig

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

13


Dagcentret Regnbuen i Ikast afholdt fh ld tirsdag den 22. februar fernisering som afslutning på maleprojektet ”Sæt farve på Livet”. Ferniseringen var højdepunktet på fem ugers kunstprojekt for dagcentrets 21 brugere afholdt i samarbejde med firmaet Creo Creo. Ved ferniseringen fremviste dagcenterbrugerne deres personlige malerier for

f ili venner og personale familie, l og markek rede afslutningen på maleprojektet med champagne og sandwich. Baggrunden for projektet var, at Regnbuen ønskede at få lavet dekorationer til væggene og at disse skulle laves af dagcentrets daglige brugere. Dekorationen skulle bestå af små individuelle malerier på sort baggrund dekoreret med akrylmaling i alle regnbuens farver videreført til

l lærrederne d med svampe, gafler, pensler og specielle farvetuscher. Det pædagogiske mål i forløbet var at give hver enkelt dagcenterbruger mulighed for at udtrykke og udvikle sig gennem processen, ved at tage afsæt i den enkelte deltager, og ved at introducere forskellige materialer og teknikker - for på den måde at give deltagerne mulighed for at mærke efter og træffe valg. LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

15


For at værne om det personlige udtryk var det meget vigtig, at eleverne arbejdede så selvstændigt med deres billeder som muligt. Ofte var det svært at skulle vælge, men når først deltagerne oplevede at Henriette og Susanne bakkede op om deres beslutninger, og ikke overtog processen, udviste de en meget stor lyst og glæde i arbejdet med billederne. Der er som bekendt ikke to mennesker der er ens. Derfor var det vigtigt, at der i forløbet på Regnbuen var tid og rum til at kunne guide og tilpasse forløbet, for at sikre, at deltagerne blev udfordret med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. På baggrund af oplevelser i samarbejdet med dagcenterbrugerne, har Henriette skabt følgende digte: Skurvognen og maleprojektet Der sidder tre mænd i en skurvogn, den er deres. Vi kommer med maling og en masse ting, vi siger en masse ord, I mærker at vi vil jer noget. Det vi vil vise er vigtigt, meget vigtigt. I mærker at vi ved, I kan. Det kan også blive betydningsfuldt for jer.

Vi vil have I selv vælger. Kan du lide den farve eller den, maling eller tusch, pensel eller svamp. Det er svært at beslutte alt det. Men I mærker at det ikke er ligegyldigt. Det er jer der har svaret, I kan ikke vælge forkert. Det er jeres billede og jeres udtryk. Skurvognen bliver hurtigt fyldt med farver. Rundt om bordet sidder tre udtryksfulde mænd i deres skurvogn. (CREOCREO: 2011)

Tavsheden kalder Du kan tale, men har valgt tavsheden. Du lever i en verden hvor ordet har magt. Du er tavs i rummet fyldt med ord. Din tavshed ligger i luften. Som et magtfuldt råb, i denne verden fyldt med ord Jeg har lyst til at høre din stemme, Men først må jeg lære at lytte til din tavshed Hvis jeg lytter, vil jeg også høre høre råbet i luften. Når jeg hører dit råb vil jeg høre din stemme. Tak fordi du viste mig på vej (CREOCREO: 2011) CREOCREO er en virksomhed, der tilbyder forskellige former for kreative projektforløb samt rum og vægdekorationer. Firmaet består af to søstre, begge er pædagoguddannet og de har i lang tid arbejdet inden for faget. I vores møde med mennesker har det kreative aspekt altid været et vigtigt omdrejningspunkt. På den baggrund har vi lavet mange projekter med udgangspunkt i den skabende og eksperimenterende virksomhed, specielt omkring billedkunst.

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

17


Godt humør på Fermaten

 

  LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

19


LEV-Vestjylland diskotek 2011 Hver gang torsdag fra kl. 19.00 til kl. 22.00 Med live musik på FERMATEN. Holstebro, Diskotek 60’eren, Lille Østergade 16 Herning, Fermaten, Smallegade 4

2011 • • • •

25. 22. 27. 24.

august - 60eren, Holstebro september - Fermaten, Herning - live: Se hjemmesiden oktober - 60eren, Holstebro november - Fermaten, Herning - live: Se hjemmesiden

Information • Du skal være fyldt 16 år. • Du skal betale 20 kr. i entre. • Fermaten’s garderobe koster 20 kr. • Ledsager / personale GRATIS entre.

Flere oplysninger Herning: Inge-Lise Pilgaard, tlf. 3031 9290 Holstebro: Kurt Veise, tlf. 6140 9025

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011 Kunne I tænke jer at spille på FERMATEN? Ring til Inge-Lise og få en aftale. www.lev-vestjylland.dk

21


Godt humør på 60’eren

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

23


Modeopvisning på Solsikkegården tirsdag den 8. marts En hel del mennesker var mødt frem for at se modeopvisningen og de kom til at opleve en dejlig aften. De to forretninger, som havde arrangeret opvisningen var ”Hos Søren” og ”Hos Vendelbo” i samarbejde med ”Solsikkegården”. De brugere, som skulle gå mannequin, havde sommerfugle i maven, samtidig med at de havde glædet sig helt vildt. Mannequinerne gjorde det rigtig flot og var blevet en oplevelse rigere – ogg alle tilskuerne ggav dem et velfortjent j bifald,, da opvisningen p g var overstået.

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

25


s e n r e m Ro t e t t u l s f a n o s æ s d l o b d n å h

el være en d t a , n e rs Ande mpic træner Ib pecial Oly S i li p b u u tr p e t k d s nd hold. Et go Grækenla af den dan s i s re e e d m e a d d e e G k mer bliver at sejre m ere bevir World Sum omerne 5. juli. Det erede træn R l g g ti g a i o o g n r lt n e e ju to d . g s s 0 o r 2 de fire - kum iteten va n 31. mart i perioden velse, som e håndbold , at intens le Torsdag de d p re n o e e k ig tt s rl lu ti e s fs d get til. y i det a en fanta eringen ig rigtig me øj. s h rn n r u e e n T e d d fra Lemvig . g e d læ in e g rn n v e truer-hall pillere og Ib icap stem dommerens slutfløjt stævne i S ning s nsk Hand is r a e p D s ft s f E e a ll s gere der fæ re fra som arran r var kamp var aft deltage h te r s a id h s , kelse. He d k n lu u æ G rr rb , e fo v rn o ts Idræ præmie tion, at kive, Skje er samt elige situa is Struer, S k r v k e s ly D ld . o n h e ig n d v e i i Bh em Romerne ldmedalje tebro og L u g ls . t o C n H g je , o p rt B u o lestr kker. A, k en velf let i tre ræ der de fi il n p u s t t e re v e le is b an . grund kstra god som er org i rækken e e g t o rn re lt e e æ m d v o r R åndbold ge ekstra I år har de yborøn H rne at læg le il p s f a Lemvig-Th ringstil, for flere g C. som turne o d g e B in v e n æ m rn e o tr s l k ræk åvel omerne fter i såve i Struer, s illere fra R nter kræ p e s m e e ir g Der blev F n . a rr ne n med rneringsa - kampe l, samme il tu ti p e s t g g lg ri a o v v , ø d e de kamp mlig u ravt i alle for er ne te rs e d y kæmpet b s e dere lerne gjord

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

27


Sorg og tab hos udviklingshæmmede Af Kurt Pedersen, Socialpædagog og sorgterapeut. Vi lever i en kultur, der har svært ved at acceptere døden – selv om det mest sikre ved livet er – døden. Det er nok en af grundene til at der ikke bliver snakket med de udviklingshæmmede om døden. Først inden for de sidste par år er der afholdt konferencer og kurser over emnet og der er lavet forskelligt materiale. En svensk undersøgelse har vist, at halvdelen af de personer med udviklingshæmning som viser adfærdsændringer, har oplevet et betydningsfuldt tab kort tid forinden. Så udviklingshæmmede har brug for at komme gennem tabet og sorgen på en ordentlig og forløsende måde, og nogle gange har de brug for hjælp til det. Tab er kendetegnet ved en følelse. En følelse af have mistet noget. Og grundlæggende er det sådan, at når vi mister noget vi har været knyttet til, opstår der sorg. Jo tættere tilknytning, des sværere og mere sorgfuld adskillelse. Sorgen er kroppens og følelsernes naturlige og sunde bearbejdningsproces og en naturlig bearbejdning at et tab, fører frem til, at vores liv nu leves uden en bestemt person. Personen er blevet historie, selv om den der er mistet – på godt og ondt – har været en del af livet. Efter en naturlig sorgbearbejdning, vil der opstår en naturlig nyorientering, hvor der igen kan dannes nye tilknytninger. Udviklingshæmmedes sorgbearbejdning Hvordan fortæller vi den udviklingshæmmede hvad døden er?

28

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

Men hvordan hjælper vi den udviklingshæmmede med at bearbejde sorgen? Hvordan hjælper vi den udviklingshæmmede med at sørge? Hvordan sørger den udviklingshæmmede? Hvordan bearbejder den udviklingshæmmede tabet? Hvad forstår de? Forstår de i det hele taget noget? Er det i virkeligheden ikke bedst at skåne dem? Det er nogle af de famlende spørgsmål der hurtigt melder sig, og som jeg i det følgende vil give nogle korte bud på. Grundlæggende så sørger den udviklingshæmmede og bearbejder tabet på samme måde som alle os andre! Vi forstår måske i virkeligheden lige så lidt som dem – hvad døden er? Døden er en realitet, og den realitet skal vi ikke skånes fra. Den udviklingshæmmede har brug for at få fortalt om døden sobert og uden at dramatisere mere end nødvendigt. I virkeligheden er det måske nemmere for den udviklingshæmmede at forstå en enkelt forklaret virkelighed end en forstillet (bort)forklaring eller tavshed.

Ord er vigtige, men ikke alle forstår ordenes værdi og er heller ikke i stand til at omsætte ordene til at fatte hvad der forklares. Derfor er oplevelser vigtige. Det er vigtigt, at den udviklingshæmmede, sammen med tillidspersoner, har god tid sammen med den døde. Tid til at græde sammen. Røre ved den døde. Mærke den døde. Være stille sammen. Holde om hinanden. Kort sagt: Erfare – erkende døden. Den anden del af at erfare hvad døden er, sker gennem ritualerne. Ritualer er konstante. Ritualer er gentagne handlinger. Ritualer er gentagne mønstre i bestemte situationer. Ritualer kalder på det mytiske og mystiske, og vi er her mere i følelsernes verden end i den intellektuelle verden.


Vi oplever vel alle at være rørt ved en begravelse – også selv om det ikke er personer der er tæt på. Ritualerne er med til at sætte en stemning af sorg. Det er vigtigt at den udviklingshæmmede er med i ritualerne i familien. Når familien samles om dødslejet. Når familien græder, mindes, griner, sover, græder, mindes … Det er vigtigt at den udviklingshæmmede er med i ritualer i kulturen. Når kisten lukkes. Når den døde synges ud. Det er vigtigt, at den udviklingshæmmede er med ved begravelsen, ved mindesammenkomst og begravelseskaffe og ved Allehelgen søndagsgudstjenesten. Ritualerne kan være med til at åbne for gråden. Gråd er forløsende. Hulkegråden er med til at forløse sorgen. Hold om den grædende. Giv lov. Signaler at det er i orden. Den forløsende gråd varer kort.

En sorgbearbejdning kan forberedes Meget enkelt kan en sådan forberedelse karakteriseres som nogle aftaler, nogle ønsker, som forbinder den udviklingshæmmedes to verdener: Bostedet og familien. Bostedet kan udarbejde nogle praktiske retningslinier i forbindelse med at den udviklingshæmmede dør. Bostedet skal også udarbejde nogle ritualer, nogle rammer for at medbeboere får mulighed for at se den døde. Der skal udarbejdes et ritual i forbindelse med at kisten lukkes og den døde synges ud. Her er det vigtigt, at der i familien er forståelse for, at der på bostedet også er nogle der har behov for at få bearbejdet tabet af en medbeboer. I familien må det være vanskeligt for den ægtefælle der lige har mistet og som er i sorg, samtidig med at der skal købes kiste og planlægges begravelse, så også at skal forholde sig til sin udviklingshæmmede søn eller datters sorg.

Spørgsmålene: Hvad skal han/hun med til? Hvad skal han/hun ikke med til? Hvad kan han/hun forstå? Melder sig. Og er det så i virkeligheden ikke bedst at skåne ham/hende for at skulle se sin døde far/mor og se kisten blive sænket i jorden? Det vil ofte være den sidste løsning, der er den nemmeste, for den der lige har mistet! Men den udviklingshæmmede har behov for at røre sin døde far eller mor, være med til at synge ud, være med når familien sørger og mindes sammen, være med når far eller mor begraves - for at få bearbejdet tabet og kunne leve ordentligt videre uden far eller mor. Derfor er det vigtigt at forældre og andre nært tilknyttede til den udviklingshæmmede forbereder sin egen død! Planlæg hvad der skal ske. Planlæg sammen med den udviklingshæmmedes bosted.

LEV VESTJYLLAND MAJ 2011

29


Kommunekredsformænd LEV Herning Kommunekreds / Ringkøbing-Skjern Kommunekreds Formand Inge-Lise Pilgaard Vestervænget 16, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 19 10 Mail: inge-lise.pilgaard@kreds.lev.dk LEV Holstebro Kommunekreds Formand Jørgen Bloch Lauritsen Ove Krarupsvej 4, 6990 Ulfborg Tlf. 97 48 41 90 Mail: bloch@adslhome.dk LEV Ikast-Brande Kommunekreds Formand Tove Carlson Ternevej 14, 7430 Ikast. Tlf: 97 25 20 58 / 30 12 74 30 Mail: mail@t-carlson.dk LEV Lemvig Kommunekreds Formand Anette Broe Henriksen Nis Petersens Vej 10, 7620 Lemvig Tlf. 97 82 27 68 Mail: anette.broe@kreds.lev.dk

LEV Struer Kommunekreds Formand Kurt Veise Peter Bangsvej 20, 7600 Struer Tlf. 61 40 90 25 Mail: kurt.veise@kreds.lev.dk

DEADLINE FOR 2011 For at lette redaktørens arbejde, modtages indlæg gerne via e-mail, men alt materiale modtages naturligvis med glæde. Indlæg, der ønskes medtaget, bedes fremsendt til Anette Broe Henriksen. Blad nr. 3 Blad nr. 4

Tekst sendes senest 4. juli 27. oktober

Blad udkommer ca. 16. august 17. november

Adresser og telefonnumre Der tilbydes rådgivning og undervisning om kommunikations-hjælpemidler i Center for Kommunikation. Henvendelse kan rettes til Gl. Landevej 53 E, 7400 Herning Telefon 97 21 26 55 Har du brug for hjælpemidler til handicappede, kan du få råd og vejledning på en af Hjælpemiddelcentralerne: Ringkøbing Telefon 96 32 45 11 Herning Telefon 97 12 09 99 Holstebro Telefon 97 42 96 77 Lemvig Telefon 97 82 26 65 Tarm Telefon 97 37 28 11 Dansk Handicap Idræts-Forbund Team Nord Tingvej 11, 3. sal, 8800 Viborg Tlf. 87 87 39 01 Grethe Schøler Pedersen Mobilnr. 23 30 43 45 • E-mail: gsp@dhif.dk Har du brug for hjælp eller rådgivning vedrørende udviklingshæmmedes særlige problemer og behov, kan du gratis henvende dig til: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet »DUKH«, der kan træffes på tlf. 76 30 19 30. Læs yderligere omkring DUKH på www.dukh.dk www.viborg.stift.dk – Klik udvalg – dernæst klik udviklingshæmmede og kirken.

ANNONCER, SATS OG TRYK Rosengrenen ApS · Hovedgaden 8 · Postbox 54 · 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 Mail: info@rosengrenen.dk – hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet.

Anette Broe Henriksen Nis Petersens Vej 10, 7620 Lemvig Telefon 97 82 27 68 Mail: anette.broe@kreds.lev.dk

LEV VESTJYLLAND

31

Maj 2011  

LEV-Vestjylland, udvikling for udviklingshæmmede

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you