Page 1

FEBRUAR 2017 17. ÅRGANG

LEV--Vestjylland Udvikling for udviklingshæmmede

HERNING • RINGKØBING-SKJERN • HOLSTEBRO • IKAST-BRANDE • LEMVIG • STRUER

land l y j t s e V LEV Tag med n i biografe side 5 Læs mere

Kulturfestival 15. marts – side 8

Ti år efter kommunalreformen side 30

Sommerkursus – side 13

Kastebold mellem kommuner og Christiansborg - side 31

Når vores værksted flytter i nye bygninger – side 15

Handicappriserne 2016 – side 32

Julefestdagtilbuddene i Holstebro – side 19

WWW.LEV-VESTJYLLAND.DK • MØD OS OGSÅ PÅ FACEBOOK


Ikast-Brande Kommune personer, dog primært pårørende til handicappede på bosteder. Det, der var opgaven for os, var at komme med stikord til pårørendepolitikken. Det gjorde vi så, dog sagt på forskellige måder, men indholdet i ordene var det samme. Jeg nævner i flæng: Respekt for de pårørende, samarbejde, en løbende dialog mellem pårørende og personalet. Der var flere, der påpegede, at pårørendepolitikken ikke skulle handle om, at man som pårørende endte med at blive et festudvalg. Ligeledes var der en debat om, om kommunen skulle med ind over pårørendepolitikken, dvs. SKAL der være en pårørendepolitik, eller må bostederne selv vælge? På nuværende tidspunkt er materialet fra møderne hos Ikast-Brande Kommune og skal til diverse høringer, inden det ender i byrådet. Min personlige mening er, at jeg synes, det er på tide, at der bliver lavet en pårørendepolitik i kommunen, men jeg tror, det bliver svært, da det både skal omhandle psykiatri-handicapområdet, ældreområdet samt visitation og myndighed. Det bliver spændende at se det færdige resultat.

Lene Bjørn bestyrelsesmedlem

LEDEREN

Så er det blevet min tur til at skrive, og jeg synes, at det vil være på sin plads at starte med at præsentere mig selv, da jeg er nyt bestyrelsesmedlem i LEV. Jeg hedder Lene Bjørn, er bosat i Ikast, er gift, og har en hjemmeboende handicappet søn på 34 år. Jeg er uddannet pædagog og lærer og har arbejdet som sådan i mange år. I mit arbejde i LEV vil jeg stræbe mod at have fokus på de svage handicappede, samt jeg synes, at det kunne være spændende at være med til en modernisering af LEV. Det var overordnet nogle ord omkring min person, men ellers vil jeg skrive lidt om, hvad der på nuværende tidspunkt sker i Ikast-Brande på handicapområdet. I februar 2016 tog Ikast-Brande Kommune de første spadestik til en kommende pårørendepolitik på Sundheds- og Omsorgsområdet. Initiativet var kommet fra kommunes ældreråd, og til mødet var der ca. 80 deltagere fra pårørenderåd, ældreråd, handicapråd og professionelle. Efter mødet har der været dialogmøder ude på diverse bosteder, og til sidst blev der et åbent møde for de personer, kommunen måske havde overset. Det er så der, jeg kom ind i billedet og en del andre. Vi var en broget flok på ca. 12

Godt nytår! Lene Bjørn

LEV VESTJYLLAND

3


Tag med LEV-Vestjylland i biffen LØRDAG D. 11. MARTS KL. 11.30

Du skal ind og se FAR TIL FIRE PÅ TOPPEN i samarbejde med

BIOGRAFEN Ved Hallen 15, Holstebro GRATIS ADGANG med sodavand og popcorn

Læs og se mere på www.kino.dk/film/f/fa/far-til-fire-paa-toppen

Yderligere oplysninger: Edel Husted, tlf. 2245 8306 · Email: aarkrogh@youmail.dk LEV VESTJYLLAND

5


L E V - Ve s

tjylland

DISKOTEK HVER GANG TORSDAG FRA KL. 19.00 TIL KL. 22.00 MED LIVEMUSIK PÅ FERMATEN

2017 9. februar

East End, Holstebro

23. marts

Fermaten, Herning

6. april

East End, Holstebro

18. maj

Fermaten, Herning

17. august

East End, Holstebro

21. september Fermaten, Herning 12. oktober

East End, Holstebro

23. november Fermaten, Herning

INFORMATION • Du skal være fyldt 16 år. • Du skal betale 20 kr. i entré. • Fermatens garderobe koster 20 k kr. • Ledsager / personale GRATIS entré. FLERE OPLYSNINGER Herning: Inge-Lise Pilgaard, tlf. 3031 9290 0 E-mail: inge-lise.pilgaard@kreds.lev.dk Holstebro: Kurt Veise, tlf. 6140 9025 E-mail: kurt.veise@lev-vestjylland.dk Fermaten, Smallegade 4, Herning East End, Østergade 18, Holstebro

Kunne I tænke jer at spille på FERMATEN? Ring til Inge-Lise og få en aftale.

www.lev-vestjylland.dk

LEV VESTJYLLAND

7


KULTURFES

R HU ENG

LEV VEST RI NGKØB I NG SKJE R ONSDAG DEN 1 5. 8

LEV VESTJYLLAND


STIVAL 2017

ROK & RUL USORKESTERET GLE FOR EVIGT KANDIS

TJYLLAN D RN KU LTU RCENTE R MARTS KL . 9.00 LEV VESTJYLLAND ST LAND

9


Der vil i år være musik med disse 5 bands. Det endelige program er ikke fastlagt.

SKOVBRYNET ALLSTARS Å-Center Syd, Skjern

HUSORKESTERET Bytoften Bo og Aktivitetscenter, Herning

ENGLE FOR EVIGT Tvillingerne fra X-factor, Mikael og René

ROK & RUL Værkstedet Lundgården, Ikast

KANDIS Hurup, Thy

Publikums tilmelding indtil 1. marts På www.lev-vestjylland.dk er der åben for tilmelding frem til 1. ma Tilmelding kan kun ske via tilmeldingsskemaet på hjemmesiden. I vil straks efter modtage en automatisk genereret bekræftelse på e Ved overbooking bliver jeres tilmelding annulleret på e-m efter, og indbetalte beløb bliver refunderet. Forældre og pårørende er hjertelig velkomne. LEV KULTURFESTIVAL

Ringkøbing - Skjern Kulturcenter Ranunkelvej 1-3 - indgang A, Skjern


arts.

e-mail. mail, senest dagen

Det er med stor fornøjelse vi indbyder til

KULTURFESTIVAL 2017 og vi glæder os til at se dig onsdag d. 15. marts Ringkøbing-Skjern Kulturcenter åbner kl. 8.30

INDGANG A Kl. 9.00:

Velkomst med kaffe og rundstykker

Kl. 9.30

Skovbrynet Allstars

Kl. 10.00:

Husorkesteret

Kl. 10.30:

Engle for Evigt

Kl. 11.10:

Rok og Rul

Kl. 11.30:

Middag

Kl. 12.30

KANDIS

Kl. 13.30

Kulturfestivalen slutter

Priser Entre: Voksne:..............................................................kr. 125,Børn:..................................................................kr. 50,Personale / ledsager .........................................kr. 0,Forplejning (bestilles sammen med tilmelding): Kaffe, te, saftevand m. rundstykker ...............kr. 35,Sportsbolle ........................................................kr. 35,Uspec. smørrebrød ...........................................kr. 22,Sodavand - 0.50 l. .............................................kr. 20,Kildevand ..........................................................kr. 15,Øl .......................................................................kr. 25,Der tages forbehold for tastefejl LEV VESTJYLLAND

11


Sommerkursus på Livsstilshøjskolen – Sund og Glad

Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset ”Sund og glad” igennem de sidste 5 år. Hvert år er der både nye og tidligere kursister med. Det er en sjov, lærerig og hyggelig uge, som alle os, der deltager, glæder os til. Det foregår på Livsstilshøjskolen i uge 29, kurset starter søndag d. 16. juli 2017 og slutter lørdag den 22. juli 2017.

Kurset koster 4.100 kr. alt inkl. Tilmelding på: www.livsstilshojskolen.dk eller på tlf. 9788 8300. I ugens løb kan du lære rigtig meget om, hvordan det er at leve et godt og sundt liv. Du skal være sammen med dejlige mennesker, som du kan have et godt fællesskab med, og nye venner er

absolut også en god mulighed. Har du lyst til at bruge en uge af din sommerferie på højskole, så kom og vær med sammen med os. God livsstil indeholder rigtig mange ting. Her på højskolen snakker vi ikke kun om sund livsstil, vi gør også noget ved det: Vi spiser sund mad, motionerer, synger og danser og lærer mange nye ting. Det kan du også i uge 29.

Livsstilshøjskolen Højbjergvej 2 7620 Lemvig Tlf.: (+45) 97 88 83 00 Mail: info@livsstilshojskolen.dk LEV VESTJYLLAND

13


Når vores værksted flytter i nye bygninger Et godt arbejdsmiljø, som bliver bedre endnu Første led i projektet Tilbage i 2014 blev ønsket om at udvide værkstederne i Skjern omsider politisk godkendt, det vil sige at Å-Center Syd endelig havde fået midlerne til renovering af den for nyligt opkøbte bygning på Industrivej i Skjern. Bygningen har i mange år huset Inter Leather, en virksomhed som mange brugere igennem tiden har været bekendt med, idet værkstederne tidligere har arbejdet for Inter Leather i Skjern. I 2015 påbegyndte man så renoveringen af værkstedet på Industrivej 3.

Me-tri under indflytning (tidl. Inter Leather). I marts 2016 kunne de første fra Skjern Industri-Service flytte ind på Industrivej, værkstedet Me-tri flyttede efterfølgende ind på Industrivej i maj 2016. I maj 2016 kunne man endelig påbegynde en renovering af ”det gamle Me-tri” på Tømrervej – det der skulle blive det nye Skovbrynet.

Hvad med de enkelte værksteder? De forskellige værksteder i Å-Center Syd har den seneste tid været centrum for en større omrokering, hvilket har haft stor betydning og indflydelse for brugere og personale på værkstederne. Omrokering af værkstederne har med stor sandsynlighed givet sine spekulationer blandt brugere og personale, for hvordan vil det hele se ud, når man er færdig? For det har været et stort indgreb, som har berørt mange. Svinget 12, hvor Skovbrynet igennem mange år har holdt til, er pr. 2016 opsagt. Skovbrynet flyttede kort før sommerferien 2016 i de nye lokaler på Tømrervej i Skjern. Sådan har man omrokeret: • Skovbrynet (Svinget 12) er flyttet til tidligere Me-tri (Tømrervej 2), Tømrervej 2 hedder nu Skovbrynet. • Me-tri (Tømrervej 2) er flyttet til Industrivej 3. Industrivej 3 hedder nu Me-tri. • Skjern Industri-Service er uberørt af omrokeringen, men montageafdelingen er flyttet ind i huset Me-tri med deres afdeling, som hedder S.I.S montage

Carl Johan på talerstolen, Torben Pedersen står ved siden af.

Skjern industri-Service.

Skovbrynet under renovering (tidl. Me-tri).

Det nye værksted Me-tri skulle indvies. Arrangementet startede med en tale af centerleder i Å-Center Syd, Torben Pedersen, som bød velkommen til indvielsen af Me-tri og fortalte om projektet med at rokere rundt på tre værksteder og hele tiden formå at have brugere og personale med i det. Dagsordenen bød desuden på en tale ved socialudvalgsformand, Karsten Sørensen, fra kommunen. Sidst men ikke mindst var tre brugere på talerstolen, Malene Karlsen, Carl Johan Torstensson og Randi Christensen, som fortalte om det at arbejde i flytterod, flytte i nye lokaler med værkstedet og vænne sig til helt nye omgivelser. Efter talerne var Å-Center Syd vært ved et lettere traktement, og så var der ellers mulighed for at gå rundt på de tre værksteder, hvor man kunne snakke med brugere og personale.

Det nye Me-tri indvies i september 2016 Den 2. september 2016 var dagen som de fleste havde ventet på med længsel.

Indvielsen af det nye Me-tri samt åben hus på værkstederne sluttede kl. 12.00. Herefter skulle dagen afsluttes med en stor fest i Skjern Kulturcenter, hvor der var spisning og levende musik med bandet ”Devito”. Efter spisning blev der traditionen tro spillet op til dans, og som en god gammel skik så sluttede man af med en gammel sang ”Skuld gammel venskab rejn forgo”. LEV VESTJYLLAND

15


Stemningsfoto fra festen. Når solen igen står op over Skjern Når festen er slut, og solen igen står op over Skjern, så skal brugere og personale på de tre værksteder Skovbrynet, Me-tri og Skjern Industri-Service til at vænne sig til en ny dagligdag. På Me-tri sidder de og putter skruer og beslag i poser, andre sorterer små dele, som efterfølgende skal pakkes og leveres til firmaer i området, som der arbejdes for. På Skjern Industri-Service har de et snedkerværksted, hvor brugerne producerer og pakker køjesenge, der sælges til eksport.

Skovbrynet er derimod et aktivitetscenter for brugerne, hvor der er flere forskellige aktiviteter som f.eks musik, værksted, perler, klippe og klistre osv. Men ens for alle aktiviteter, hvad enten man er på Me-ri, Skovbrynet eller Skjern Industri-Service så tjener alle opgaver et højere formål på værkstedet og i samfundet. Man yder sin indsats alt efter, hvad man er i stand til og formår. Nogle laver perleplader eller spiller trommer, andre putter skruer i poser, imens nogle helt tredje producerer køjesenge.

Antal brugere og personale på værkstederne Antal medarbejder på Me-tri: Personale: 13 Brugere: 69 Antal medarbejder på Skovbrynet: Personale: 6 Brugere: 35 Antal medarbejdere på Industri-Service: Personale: 2 Brugere: 20 Tekst og billeder: © Anders Damholdt Jensen, (Å-Center Syd) Layout: December 2016

Jørgen arbejder for Velux.

Superleder letter vejen ind i foreningerne Af Martin Hungeberg Parasport Danmarks projekt Superleder skaber rammer for foreningsidræt for specialskoleelever. Lige nu blomstrer et gymnastikhold i Gødvad IF, hvor superlederen indtager en helt central rolle. - Nu gælder det om at holde tungen lige i munden og krølle på halen, udbryder superleder Anni Rasmussen, mens hun følger seksårige Bertram, som balancerer på en bom i en meters højde. - Hvor er du bare god Bertram, lyder det, da anstrengelserne lykkes for drengen i Barcelona-trøjen, og superlederen guider ham videre til næste disciplin. Vi er i en traditionel dansk gymnastiksal, hvor trægulvet jamrer, og begejstrede børnestemmer giver genlyd mod de ribbebeklædte vægge. 10 børn i alderen 6 til 17 år løber, tumler, springer og leger på

redskaberne. De er alle specialskoleelever og har siden september været en del af foreningslivet i Gødvad IF i Silkeborg. Et godt match Foreningen og skolen har oprettet holdet sammen og er en del af Parasport Danmarks nye projekt Superleder. Helt central i projektet er superlederen, som udpeges i foreningen. I Gødvad IF faldt valget på Anni Rasmussen, som havde nøjagtig den profil, de ledte efter. - Der er mange måder at være superleder på, men overordnet set er det en ressourceperson, som har fokus på at inkludere holdet i foreningen og sikre et godt afsæt. Anni har valgt at deltage i træningen for at lære børnene at kende fra start. Hun har nogle stærke evner til at motivere børnene, og det fungerer rigtigt godt i Gødvad IF. Men der er ingen

færdig opskrift på en superleder, pointerer projektleder fra Parasport Danmark, Anne Tøttrup Andersen. Også træner, Charlotte Riis, ser positivt på superledermodellen, hvor rollerne mellem de frivillige kræfter er delt tydeligt op: - Vi har efterhånden fået sammensat et supergodt team. For mig er det en stor fordel at have Anni som superleder. Hun gør, at jeg kan koncentrere mig om at være træner for børnene. LEV VESTJYLLAND

17


Julefest 2016 for dagtilbuddene i Holstebro

Torsdag den 15. december 2016 var jeg inviteret til julefest i ”Ha ll of Fame” i Musikteateret i Holste bro. Der var 127 festklædte gæster fra 7 forskellige dagtilbud og et enk elt bosted, som nød 4 timer me d flot julebuffet, risalamande, mandelga ver og dans til musik leveret af Ken neth og hans makker på guitar. Fin dansemusik. Jeg vil ønske, at de til næste år kan spille ”Hjerter af honning”. Dejligt at møde mine kammerate r fra Naturværkstedet ved Saustru p, Skovlund og Multihuset. Jeg havde inviteret min mor me d, det var trygt og hyggeligt. Venlig hilsen Mai Aarkrogh, Bostedet Saustru p

LEV VESTJYLLAND

19


Så blev vi ”sammenlagt” Struer Kommunes klub for unge med særlige behov ”Klub Fjordglimt”, som startede i 2014, er blevet lagt sammen med TROIA, Center for Psykiatri og Rehabilitering, Anlægsvej 8, som er et tilbud til psykisk sårbare borgere i Struer

Kommune. Sammenlægningen af de to tilbud har haft en stor betydning for Klub Fjordglimt. Vi har fået nogle supergode rammer for vores klub med mange flere muligheder. Samtidig har sammenlægningen betydet, at der er flere som benytter tilbuddet. Efter sammenlægningen har vi haft gang i flere spændende projekter. Vi har haft et maleprojekt, hvor både begyndere og lidt mere øvede kunne være med. Underviseren på projektet var en af brugerne i caféen på TROIA, som er god til at male. Resultatet af projektet blev de flotteste bjerglandskaber. Ligeledes har

vi arbejdet med metaltråd, hvor der er fremstillet både skulpterer og brugsting. Det vigtigste i klubben er fortsat det sociale samvær, at brugerne af klubben får mulighed for at opbygge nye sociale venskaber. Derfor går der også meget tid med ”bare at være” og hygge omkring kaffebordet. En ny tradition i klubben blev en stor julefrokost for alle i TROIA, en rigtig dejlig onsdag aften. Året 2016 har været et meget givtigt år med mange nye tiltag som giver rum for megen udvikling i 2017. Einar Maack & Lene Cirkeline Jusjong

LEV VESTJYLLAND

21


Fælles Idrætsdag i Sportscenter Herning 230 børn /unge fra 14 forskellige specialskoler/klasser i Jylland og på Fyn havde en super idrætsdag i Sportscenter Herning onsdag den 2. november. 22 floorballhold dystede i 4 divisioner, 51 børn/unge spillede om medaljer i 5 divisioner i badminton og 59 børn/ unge trænede og øvede et program i gymnastik, der blev vist for de øvrige under afslutningsshowet. ”En stor tak skal der lyde til Herning Kommunes Skoleafdeling, der økonomisk gør dagen mulig. Samt en stor tak til frivillige hjælpere fra Herning Pirates Floorball Klub, DHIF’s idrætsudvalg i badminton og floorball samt 9. klasses elever fra Herningsholm Skole, der ydede en stor hjælp hele dagen i gennem”, udtaler Idrætskonsulent i DHIF, Grethe Schøler Pedersen. Idrætsdagen var den officielle afslutning på et landsdækkende idrætsprojekt, der igennem 3 år har kørt med deltagelse af flere af de tilstedeværende skoler. Skolesport Leg, Liv & Læring - som projektet hedder - er støttet af TrygFonden og har til formål at hjælpe børn/unge fra specialskoleregi tættere på det frivillige foreningsliv. Hvilket er lykkedes, således at der flere steder i Danmark nu er mulighed for at gå til idræt i fritiden, hvis man har særlige behov, der skal tages højde for. ”Herning Pirates Floorball Club har et hold, der træner en gang om ugen. Hammerum IF har oprettet fodboldhold for specialbørn, ligesom man også har mulighed for at spille badminton på et særligt hold i IFS badminton i Ikast, for at nævne nogle af de lokale tilbud”, siger Grethe Schøler Pedersen. På en idrætsdag som denne har mange af deltagerne selvfølgelig fokus på at vinde medaljer. Men dagen handler også om at give målgruppen mulighed for at mødes med ligesindede, vise sig frem og måle sig med andre. Deltagerne oplever

også, at ved et idrætsstævne, hvor der er turnering og konkurrence, er der nogen, der bliver nr. 1 og får guldmedalje, og andre der bliver nr. 4 og ingen medalje får. Dog fik alle deltagerne et flot diplom og et rødt silikone armbånd, som et varigt minde om dagen. Idrætskonsulent Grethe Schøler Pedersen

Rikke Nielsen er ”Årets Forbillede” Rikke Nielsen, den tidligere landsholdsspiller i håndbold, vandt ved DR’s gallashow Sport2016 i Herning, prisen som ’Årets Forbillede’, der uddeles af forsikringsselskabet Tryg. Rikke Nielsen, der tidligere har vundet EM-sølv med kvindelandsholdet, var nomineret for, efter et hårdt sygdomsforløb, at have startet et håndboldhold for børn med udviklingshæmning. Hun har selv en datter med Downs syndrom og savnede et idrætstilbud til børn med specielle behov. Hun har sammen med Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg skabt en træning, hvor der er plads til forskellighed. Holdet har fået en fremragende start og var på kort tid oppe på 40 tilmeldte børn. Derfor var det også en både overrasket og rørt Rikke Nielsen, der på scenen i Herning kunne modtage prisen: – Åh – tusind, tusind tak! Og så sker det lige i jeres selskab - wow! For snart otte år siden, lige efter fødslen, får vi at vide, at Magda har Downs syndrom meget overraskende. Og da var en af mine første tanker: Åh nej, hun kommer aldrig til at spille håndbold - som om det var det vigtigste. Så går der nogle år, og vi finder ud af, hvor meget hun elsker den håndbold, og selvfølgelig kan hun spille håndbold, lød det fra Rikke Nielsen, der slet ikke kunne skjule sit store engagement i holdet: – Jeg elsker mine mandage, jeg elsker de her børn, jeg elsker deres umiddelbarhed og energi, og jeg elsker deres forældre, lød det fra en glad træner, inden hun takkede blandt andet sin medtræner og klubben I.H. Aalborg. Ud over Rikke Nielsens hold i Aalborg er der etableret lignende håndboldtilbud til børn og unge i Skjern, Gullestrup og Silkeborg. Læs mere om holdet i Aalborg her: http://ihaalborg.dk/ny-idraet-kidz-haandbold.

LEV VESTJYLLAND

23


Juleåbent hus

på Saustrup 26. november 2016

Traditionen tro har der været juleåbent hus på Bostedet/Naturværkstedet på Saustrup lørdagen før den 1. søndag i advent. Der var mulighed for at købe juletræer, pyntegrønt, moshunde/-bamser, brænde og fuglefoder. I Café Hot Dog kunne der købes juledekorationer, adventskranse, julekort, hjemmestrik og hjemmebag. Der var stor efterspørgsel på kiksekagen. Hestevognsturen rundt i området var, som altid, populær.

Inde i varmen i boafdelingerne kunne der købes gløgg, æbleskiver og hjemmebagt kringle. Desuden var der småkager og pebernødder. Mange havde valgt at besøge juleåbent hus på Saustrup og bruge et par timer der. Der var mange beboere, som havde besøg af familien, og det ser de frem til. Så var julen skudt i gang – og det er en dejlig tradition for både beboere, brugere og pårørønde. Juleåbent hus hilsen Bjarne Aarkrogh

LEV VESTJYLLAND

25


I Danmark er alle lige for loven, men handicappede deler nok ikke den opfattelse Det betyder, at der i alle samfundets forhold – med undtagelse af arbejdsmarkedet som udgangspunkt intet er til hinder for at forskelsbehandle personer uden nogen saglig begrundelse. Institut for Menneskerettigheder arbejder derfor for at få indført et generelt

forbud mod diskrimination på grund af handicap, og nu er det på høje tid, at lovgivningen ændres. For i Danmark bør mennesker med handicap ikke længere kunne behandles som andenrangsborgere.

Louise Holck Af Louise Holck, vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder I Danmark er alle lige for loven. Og dog. For personer med handicap deler nok ikke den opfattelse. De må nemlig leve med, at de i Danmark lovligt kan blive nægtet adgang til natklubber og restauranter og afvist af skoler, børnehaver og forsikringsselskaber. Ifølge en SFI-undersøgelse har hver fjerde person med en fysisk funktionsnedsættelse oplevet at blive diskrimineret udelukkende på grund af sit handicap. Selv om Danmark har underskrevet FN’s Handicapkonvention, så halter vi langt bagefter vores skandinaviske naboer. Hvis man sammenligner lovgivningen i Danmark, Norge, Sverige og Finland, står det klart, at Danmark er det eneste land i Skandinavien, der ikke har et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap.

LEV VESTJYLLAND SØGER

webredaktør Hjemmesiden skal i nær fremtid opdateres, så den er ens med landsforeningens hjemmeside i opsætning. Derfor søger vi en til at stå for det og de fremtidige opdateringer. Vi tilbyder: Hjælp og oplæring i starten. Nødvendig it såsom PC, printer, internet og telefontilskud. Vi forventer: At du har kendskab til computer, web og tekstbehandling. At du deltager i ca. fire årlige bestyrelsesmøder. Er du interesseret, så kontakt Kurt Veise, tlf. 6140 9025 kurt.veise@lev-vestjylland.dk www.lev-Vestjylland.dk www.lev.dk

LEV VESTJYLLAND

27


Danmarks velfærdssamfund sætter økonomien før mennesket!

Jesper van der Schaft

Statsministeren sagde bl.a. i sin nytårstale 2017:” Danmark har et velfærdssamfund, som sætter mennesket først.” Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan han kan få sig til at sige det, når vi gang på gang ser, hører og læser om (psykisk) syge eller handicappede mennesker, som er blevet ramt på det groveste af f.eks. integrationsydelse, kontanthjælpsloft fra 2016 og ikke mindst af førtidspensionsog fleksjobreform fra 2013, hvor de er blevet endnu mere syge eller fået forværret deres handicap via ressourceforløb.

LEV VESTJYLLAND SØGER

kredsbladsredaktør Jobbet består i at der samles stof til bladet, der udgives fire gange årligt. Den samlede tid, der bruges, er ca. 4-6 timer på hvert blad. Vi tilbyder: Hjælp og oplæring i starten. Nødvendig it såsom PC, printer, internet og telefontilskud. Vi forventer: At du har kendskab til computer og tekstbehandling. At du i samarbejde med trykkeriet holder deadline. At du er opsøgende i at få andre til at levere stof til bladet. At du deltager i ca. fire årlige bestyrelsesmøder. Er du interesseret, så kontakt Kurt Veise, tlf. 6140 9025 kurt.veise@lev-vestjylland.dk www.lev-Vestjylland.dk www.lev.dk

Selvom jeg har mit på det tørre, så bliver jeg alligevel hårdt ramt, når statsministeren kommer med sådan en gang ævl i forhold til, at Danmarks velfærdssamfund sætter mennesket først. For med hans tale, viser det sig, at han kun taler for de mennesker, som kan kæmpe sig videre. Hvad med dem, som bukker under og må give op på grund af (psykisk) sygdom eller handicap og samtidig ikke kan komme på førtidspension? Statsministeren er i hvert fald ikke min statsminister og heller ikke for den ovennævnte gruppe af mennesker - vil jeg tro. Hvorfor er det kun vindere, vi hører om i nytårstalen? Dem som kan kæmpe videre og ikke er hårdt ramt af uheldige omstændigheder, såsom at have (psykisk) sygdom eller handicap. Hvad vil statsministeren med dem? For vi kan jo se, høre og læse, at de bliver ”trampet på” af velfærdssamfundet, som ellers skulle have hjulpet dem. Men desværre har flertallet af folketingspolitikerne sat en stopper for det med diverse reformer, såsom integrationsydelse, kontanthjælpsloft og førtidspensions- og fleksjobreform. Jeg vil sige, at det nærmer sig løgn, når statsministeren siger, at Danmarks velfærdssamfund sætter mennesket først, når vi har set, læst og hørt, hvad de forskellige reformer og love, som er under velfærdssamfundet, gør med uskyldige mennesker med (psykisk) sygdom eller handicap. Danmarks velfærdssamfund sætter IKKE mennesket først; men velfærdssamfundet sætter økonomien før mennesket. Med venlig hilsen Jesper van der Schaft førtidspensionist LEV VESTJYLLAND

29


Ti år efter kommunalreformen Sønderlæmmende kritik – det har kostet de handicappede dyrt, siger en af eksperterne bag reformen, Erik Bonnerup, til ugebrevet A4. Strukturreformen, der fejrer ti års jubilæum, bliver kaldt for Lars Løkkes svendestykke. Men der er ikke meget at være stolt af. Reformen førte til et kommunalt hundeslagsmål om tidligere amtslige opgaver, og de mulige stordriftsfordele er langt hen ad vejen gået tabt i dårlig ledelse, mener Erik Bonnerup. Den store strukturreform, som for ti år siden forandrede det kommunale Danmarkskort for altid, skulle have givet bedre velfærd, klogere ledelse og mere nærdemokrati. Men noget gik galt, og samfundets svageste blev de store tabere. I dag ser den nu pensionerede Erik Bonnerup tilbage på den store reform med en vis fortrydelse. ”Strukturreformen blev langt fra den succes, den kunne være blevet. Man greb ikke muligheden for at få samlet noget ekspertise i større og mere effektive kommuner,” mener han. Tværtimod er handicapområdet et eksempel på, at man har fået splittet den ekspertise, der var på området, påpeger Erik Bonnerup til ugebrevet A4. ”Det er det stik modsatte af, hvad der er sket på hospitalsområdet. Her har man erkendt, at hvis der er nogle komplicerede operationer eller behandlinger, så er man nødt til at samle det nogle få steder i landet. Det svarer jo til, at de små sygehuse skulle kunne foretage hjerteoperationer.” Erik Bonnerup beskriver spillet om strukturreformen som et uskønt magtspil mellem borgmestre, ministre og folketingsmedlemmer. ”Kommunerne fik morderligt travlt med at rage for meget til sig. De sejlede deres egen sø i stedet for at se på de fordele, der var i at have fået nogle større enheder. Det gjaldt kun om at blive større,” siger han.

30

LEV VESTJYLLAND

I det spil blev sorteper især de handicappede. Kommunerne toppedes om at overtage de specialinstitutioner, som tidligere lå under amterne, og i striden om dem gik en masse specialviden tabt, lyder det fra Erik Bonnerup. ”I forhold til de handicappede var kommunerne fuldstændig balstyriske. Det handlede om, hvem der kunne overtage mest muligt, ikke om hvad der var bedst for borgerne.” I dag er han ikke i tvivl om, at forholdene for landets handicappede er blevet dårligere. Fordele forsvinder i dårlig ledelse, regler og kontrol Men også andre af samfundets dårligst stillede borgere lider ifølge Erik Bonnerup under strukturreformens konsekvenser. Dårlig ledelse har ifølge ham været skyld i, at man ikke i tilstrækkelig grad har udnyttet de muligheder, som strukturreformen gav for bedre og mere effektiv service i kommunerne. I stedet for det, som Erik Bonnerup

anser for god ledelse, praktiserer kommunerne ifølge ham New Public Management (NPM) med overdreven mål- og resultatstyring. Af medarbejderne oplevet som regler og kontrol. Regler har udviklet sig til en invasiv art i dansk forvaltning, mener Bonnerup. Deri ligger en kraftig kritik af udviklingen, for ifølge biologien er en invasiv art en størrelse, der har spredt sig ”kunstigt” til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. I dette tilfælde sund fornuft og dømmekraft. ”Det er ikke sådan noget, du lige slipper af med. Det er jo ikke bare borgmesteren og kommunaldirektører, der sidder og stikker de retningslinjer ud. Det går efterhånden ned gennem hele systemet,” påpeger han.

Dette er kun et uddrag af et længere interview i Ugebrevet A4 - læs hele artiklen, ved at følge dette kortlink til artiklen på ugebreveta4.dk: http://kortlink.dk/peb2

Aktiviteter 2017 Arrangementer

Dato

Arrangør

Håndboldstævne

22. februar 2017

Å-center Syd Skjern

Kulturfestival

15. marts 2017

LEV

Musikfestival

27. april 2017

Sevel Idrætsforening

Sansefestival

17. maj 2017

Lundgården Ikast

Markedsdagen

Dato kommer

Natur Værkstedet Saustrup

Løvfaldsmarch

Dato kommer

Holstebro

Ældrefestival

Første fredag i okt.

Skelbækcentret Ringkøbing

Bowlingstævne

Dato kommer

Dagsværket Lemvig


Kastebold mellem kommuner og Christiansborg Historien om vores nye ældreminister, Thyra Frank, og hendes håndtering af sagen om svigt i kommunernes ældrepleje udstiller et fikst system. Et system som er blevet forfinet henover de senere år, og som vi desværre har indgående og mangeårigt kendskab til på handicapområdet. Det skriver LEVs landsformand, Anni Sørensen, i et debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad. Af Anni Sørensen, formand for Landsforeningen LEV - Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad den 15. december. Systemet ser nærmest ud til at være specialdesignet til det formål at skubbe ansvaret rundt mellem velfærdssamfundets nøgleaktører, uden at nogle for alvor kommer i klemme – bortset fra de mest udsatte og sårbare borgere i landet, naturligvis. Systemet er skruet sammen på denne raffinerede måde: Politikere på Christiansborg og de skiftende socialministre eller ældreministre kan med alvor i stemmen råbe til kommunerne, at de skal leve op til deres ansvar. Råberiet indtræder hver gang det dokumenteres, at stribevis af kommuner svigter deres ansvar overfor sårbare borgere, krænker retssikkerheden eller ligefrem overtræder gældende lov-

Anni Sørensen, formand for Landsforeningen LEV.

givning. Den ansvarlige minister kan med sørgmodig afmagt i stemmen beklage de manglende muligheder for at gribe ind – ”for kommunerne har jo selvstyre”. Kommunernes Landsforening (KL) og de kommunale politikere kan så råbe tilbage til Christiansborg, at kommunerne ikke har fået penge nok – og at borgerne har alt for mange irriterende rettigheder – og at der i øvrigt er alt for mange af dem. Kommunerne er magtesløse over for budgetlov og regeringens stramme økonomiaftaler. De udsatte og skrøbelige borgere og deres pårørende, som udsættes for den sjette, syvende eller ottende sparerunde i træk, må jo forstå, at det er regeringens skyld det hele. Som svag ældre, som borger med handicap eller med dybe sociale problemer

er det derfor svært at afkode, hvem det egentlig er, man skal holde ansvarlig? Hvem er det, som nu igen har skåret ned i den hjælp, der er så afgørende for at kunne leve en anstændig tilværelse? Regeringen siger, at det er kommunernes ansvar – kommunerne siger, at det er regeringens! Jeg kan ikke undslå mig den mistanke, at uklarheden om ansvarets rette placering er tilsigtet. Det kan i hvert fald konstateres, at det er ganske belejligt for både regering og kommuner at kunne kaste ansvaret rundt, uden at det entydigt lander hos nogle af parterne. På den måde kan der spares videre i en uendelighed helt uden, at andre end ekstremt sårbare mennesker kommer i klemme. Politikere og embedsmænd i staten og kommuner kan komme med ansvarsfrie sympatitilkendegivelser men ellers bare fortsætte med at tilrettelægge nye forringelser. Jeg er helt overbevist om, at langt de fleste danskere gerne vil betale, hvad ordentlig velfærd for samfundets svageste koster. Det håber jeg vil være det tydelige udgangspunkt for vores nye socialminister, Mai Mercado. Tag ansvaret – også for at kommunerne har de nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre mennesker med udviklingshæmning og andre handicap retten til anstændige livsvilkår med værdighed og udviklingsmuligheder. Og tag ansvaret for at styrke rettighederne i lovgivningen, når det viser sig, at kommuner ikke prioriterer den nødvendige økonomi til opgaven.

LEV VESTJYLLAND

31


HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • Tanterne. Foto: Holstebro Kommune.

Handicappris til ”Tanterne” fra Hyldgården Holstebro Kommune skriver bl.a. om handicapprisen 2016 på Holstebro.dk Tanterne”, som er en gruppe af tidligere medarbejdere på bostedet Hyldgården, modtog Holstebro Handicappris 2016. Prismodtagerne får prisen for den store frivillige indsats på deres tidligere arbejdsplads. Den 1. december uddelte Holstebro Kommune for syvende gang den årlige handicappris til en borger eller borgergruppe, der med store dedikation og indsats overfor handicappede er et forbillede for alle. I år gik prisen til ”Tanterne,” som er en gruppe af tidligere medarbejdere på Hyldgården. ”Tanterne” får prisen for at være de ekstra hænder, som hjælper personalet til fester, ridning, motionsaktiviteter og meget andet på Hyldgården. Desuden er tanterne besøgsvenner og arrangerer Holstebro Kommunes Social- og Sundhedsudvalg udpegede ”Tanterne”

blandt i alt tre nominerede til prisen. I deres begrundelse for tildelingen af prisen til ”Tanterne” skriver udvalget således: ”Tanterne er de ekstra hænder ved eksempelvis fester, motion i Sevel og ridning. Dertil kommer, at de er besøgsvenner og arrangerer ture for beboerne. Tanternes hjælp på Hyldgården er et fantastisk fint eksempel på medborgerskab.” ”Tanterne” modtog prisen ved et officielt arrangement på Holstebro Rådhus den 1. december 2016, hvor formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegaard, overrakte prisen.

Struer Kommune handicappris Handicaprådet har tildelt Tine og Henrik Jønsson Handicapprisen 2016. Prisen blev overrakt af formand for Handicaprådet Palle Lykke Ravn, med denne tale til prismodtagerne: Vi har i Struer kommune borgere som er klar til at gøre en ekstra indsats for handicappede og udsatte i vores kommune. Plejefamilier i Struer Kommune løfter sammen med Børne- og Familiecentret en utrolig vigtig opgave. Dem sætter vi stor pris på og modtagerne af Handicapprisen 2016 er netop en plejefamilie. Vores prisvindere har gennem flere år vist stort hjerte, kærlighed og dedikation som plejefamilie. De har været, og er, et stærkt aktiv for skolen og forældrekredsen på plejebarnets skole. De har på bedste vis været med til at styrke kendskabet til hvilke behov udsatte børn og unge har. Vores prismodtagere er gode mennesker, som fortjener anerkendelse. Beløn den der tænker på andre og elsker sin næste, så bliver verden lidt smukkere for alle. Prismodtagerne er plejeforældre for et barn med særlige behov, og Palle Lykke Ravn, Tine og Henrik Jønsson. har i 2016 gjort en særlig indsats som Handicaprådet påskønner.

32

LEV VESTJYLLAND


• HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016 • HANDICAPPRIS 2016

Fra venstre Else-Marie Buhl, Leif Knudsen og Heidi Nielsen som alle 3 er fra Foreningen Sansefestival.

Ikast-Brande Kommune skriver på ikast-brande.dk Charlotte Schaper og Lone Iversen modtog årets handicappris. Foto: Jens Chr. Nordestgaard-Fotogruppen Midtwest.

Uddrag fra Dagbladet Ringkøbing-Skjerns hjemmeside http://dagbladetringskjern.dk

Kloster Design vandt handicappris Tre nominerede var der til årets handicappris, som skulle uddeles ved årets frivilligfest i Skjern. Vinderen blev Kloster Design, der i flere år har arbejdet sammen med Skelbækcentret og MSM. Brugerne herfra har megen glæde af samarbejdet, der består i, at flere fra MSM deltager i produktionen på lige fod med de øvrige ansatte og med støtte fra medarbejderne på MSM. Kloster Design viser anerkendelse af brugernes indsats, og det er til stor glæde for brugerne, der føler stor værdi gennem det at have et job. Prisen blev overrakt til Charlotte Schaper og Lone Iversen, og den består foruden af anerkendelsen også af et beløb på 5000 kroner.

Herning Kommune: Handicapprisen for 2016 blev ikke uddelt.

Foreningen Sansefestival vinder årets Handicappris ’16 Året Handicappris fra Ikast-Brande Kommune går til Foreningen Sansefestival for deres afholdelse af den årlige Sansefestival på Brande Åcenter. Formålet med festivalen er at fremme oplevelser og aktiviteter for udviklingshæmmede mennesker, samt at yde økonomisk og praktisk hjælp til afvikling af den årlige begivenhed. Et projekt med masser af frivillige Foreningen Sansefestival er en meget central samarbejdspartner i forbindelse med afviklingen af sansefestivalen. Foreningen har de seneste år samlet en stor gruppe frivillige hjælpere, som hjælper til på festivalen. Foreningen er afgørende i forhold til antallet af gæster og derudover sørger foreningen også for økonomisk støtte til festivalen igennem ansøgninger om støtte fra fonde og lokale forretningsdrivende. Det er lykkedes at tiltrække en masse frivillige til den tilbagevendende begivenhed og dette har en stor betydning for festivalen. Derfor kan indstillingen også betragtes som en målrettet tak til de frivillige, der deltager.

Lemvig Kommune skriver på lemvig.dk

Årets Handicappris 2016

Handicappris. Foto: Lemvig Kommune.

Orla Østerby, formand for Social- og Sundhedsudvalget, overrakte mandag eftermiddag Årets Handicappris 2016 til Hedin Rasmussen for sin indsats for Hjernesagens selvhjælpsgruppe i Lemvig. Hedin Rasmussen modtager prisen for sin indsats med at starte Hjernesagens selvhjælpsgruppe i Lemvig og for, med godt humør og en stor åbenhed, at få gruppen til at vokse til i dag at rumme omkring 20 personer. Med prisen følger et diplom, blomster og 2000 kr. som Hedin donerede til velgørende formål. Med overrækkelsen af Årets Handicappris er Lemvig Kommune igen i 2016, som i tidligere år, med til at markere FN’s Internationale Handicapdag den 3. december.

LEV VESTJYLLAND

33


BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlem Formand Kurt Veise 6140 9025 Email: kurt.veise@lev-vestjylland.dk

Bestyrelsesmedlem Medlem af Handicaprådet Lemvig Kommune Jens Christian Iversen 9783 4736 Email: dammen07@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Kasserer Ole Trillingsgaard 2765 4345 Email: olemvig@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, HB-medlem Handicaprådet, Struer Kommune Lene Rysgaard 2099 5193 Email: rysgaardlene@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Suppleant Handicaprådet Herning, Bestyrelsen for Knudmoseskolen Sekretær Inge-Lise Pilgaard 3031 9290 Email: mmm_pilgaard@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Gitte Troelsen 6127 9940 Email: jmt@it.dk Bestyrelsesmedlem Kursusudvalg Edel Husted 2245 8306 Email: aarkrogh@youmail.dk Bestyrelsesmedlem Suppleant Handicaprådet Lemvig Kursusudvalg Henriette Sværke Jakobsen 6175 6724 Email: smedshauge@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Ikast-Brande Kommune Lene Bjørn 5150 0918 Email: lenebjorn51@gmail.com Suppleant Birtha Laursen 9742 0475 Email: birthalaursen@live.dk Kontaktperson LEV Ringkøbing-Skjern Flemming Nyborg Jensen 4043 1136 Email: 97331136@mail.tele.dk Studiekreds om udviklingshæmmede og kirken, Viborg Stift Bjarne Aarkrogh 4086 4506 Email: aarkrogh@youmail.dk Udvalg ved Nørrelands Kirke, Holstebro Gudstjenester for udviklingshæmmede Kursusudvalg Margit Donslund 9787 5737 Email: mdo@stgym.dk

ANNONCER, SATS OG TRYK Rosengrenen ApS Hovedgaden 8 · 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 (kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00) Mail: info@rosengrenen.dk - hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet.

Adresser og telefonnumre LEV’S Rådgivningstjeneste Tlf. 80 38 08 88 (LEV betaler samtalen) Telefonrådgivningen, for medlemmer, er åben kl. 10-12: mandag, tirsdag og onsdag. Udenfor åbningstiderne kan rådgivningen kontaktes pr. mail evt. med ønske om et telefonopkald. E-mail: raadgivning@lev.dk Du kan læse mere om LEV’s rådgivning på www.lev.dk LEV’s Aftenrådgivning Hver tirsdag fra kl. 19.00-22.00. Tlf. 2851 5252 LEV’s børneterapeuter Tlf. 3635 9608 - Telefontid: torsdag kl. 14-16 E-mail: boerneterapeuterne@lev.dk Gaver og bidrag til LEV’s arbejde: Konto: 5332 0245153 MobilePay og Swipp . Tlf. 3044 9158 DUKH rådgivning Har du brug for hjælp eller rådgivning vedrørende udviklingshæmmedes særlige problemer og behov, kan du gratis henvende dig til: Den Uvildige Konsulentordning om Handicapområdet ”DUKH”, der kan træffes på tlf. 7630 1930. Se mere på www.dukh.dk Parasport Danmark Dansk Handicap Idræts-Forbund Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, tlf. 5159 7272 www.dhif.dk - Team Nord Grethe Schøler Pedersen Tlf.: 2330 4345 - email: gsp@parasport.dk Arbejde og uddannelse LEV’s Klap projekt: www.klapjob.dk KLAP har til formål, at få mennesker med kognitive vanskeligheder, på førtidspension, ind på det ordinære arbejdsmarked. UU-Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning: www.uu-nordvestjylland.dk

DEADLINE FOR 2017 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4

Tekst sendes senest

Udkommer

15. april 15. juli 15. oktober

Maj August November

TV GLAD: www.tv-glad.dk Artikler og billeder til kredsbladet sendes til: E-mail: bladet@lev-vestjylland.dk Kurt Veise Peter Bangs Vej 20, 7600 Struer Tlf. 6140 9025 Ønsker du et eksemplar af kredsbladet med din artikel/ billeder? Så send os din postadresse.

Lev vestjylland 1 2017  

Kulturfestival 15. marts – side 8 Sommerkursus – side 13 Når vores værksted flytter i nye bygninger – side 15 Julefest dagtilbuddene i Holst...

Advertisement