__MAIN_TEXT__

Page 1

FEBRUAR 2021 21. ÅRGANG

Lev Vestjylland HERNING • RINGKØBING-SKJERN • HOLSTEBRO • IKAST-BRANDE • LEMVIG • STRUER WWW.VESTJYLLAND.LEV.DK · MØD OS OGSÅ PÅ FACEBOOK


I dette nummer...

Side 6

Side 9

Side 11

Side 19

LEDEREN:

Retssikkerhed for minkavlerne? – Ja selvfølgelig!

Forsiden: Fra Kvie Sø Efterskole Lovgivningen er ændret Der skal i dag afgives aktivt samtykke til, at en deltager må fotograferes, og at billederne må bruges. Vi håber, at I accepterer, at vi bruger fotos fra vores aktiviteter, på hjemmesiden og i kredsbladet, så vi kan dele ud af de gode oplevelser! Ønsker du billeder slettet, så skriv til: bjarneaarkrogh@lev-vestjylland.dk

Lev har brug for at få opdateret medlemskartoteket med e-mailadresser. E-mailen skal bruges til hurtigere kontakt til medlemmerne. Derfor vil vi gerne du sender en mail til Kir Richter i Levs sekretariat: kr@lev.dk med oplysningerne om e-mail samt medlemsnr. og navn, som står i adressefeltet bag på bladet.

DEADLINE FOR 2021 Tekst sendes senest Blad nr. 1 13. januar Blad nr. 2 13. april Blad nr. 3 26. juli Blad nr. 4 20. oktober

Udkommer Februar Maj August November

Artikler og billeder til kredsbladet sendes til: E-mail: bladet@lev-vestjylland.dk Ønsker du et eksemplar af kredsbladet med din artikel/billeder? Så send os din postadresse.

SATS OG TRYK Tlf. 7021 1000 · www.intryk.dk

ANNONCER Rosengrenen ApS Hovedgaden 8 · 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 (kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00) Mail: info@rosengrenen.dk - hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet

Retssikkerhed for mennesker med udviklingshandicap? – Ja, selvfølgelig! – Men er der det? I 2019 var der på landsplan fejl i 46% og 51% af de påklagede sager på henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet, hvor kommunerne havde truffet afgørelse. Det må siges at være temmelig usikkert. Disse tal dækker sager, hvor der ér indsendt klage til Ankestyrelsen. Derudover er der et ukendt antal sager, hvor der - af den ene eller anden grund - ikke er overskud eller hjælp til at klage over kommunens afgørelser. Det er slemt - og usikkert. Én side af sagen er, at der er så uforholdsmæssigt mange sager, som er behandlet forkert. En anden side er, at der er op til 6 måneders behandlingstid i Ankestyrelsen – og tiden går ofte. En tredje side af den samme sag er, at sagen kan blive hjemsendt til genbehandling i kommunen, hvorved der igen er klagemulighed med en anketid på 6 måneder. Er det rimeligt, og er det retssikkerhed for vores målgruppe? Det er mennesker, som typisk ikke selv er i stand til at forholde sig til en afgørelse men er afhængig af, at familie, pårørende eller en værge tager hånd om sagen. I debatten, som kører i mange medier i tiden, er forklaringen på de mange fejl fra KL og kommunernes side ofte, at det er et meget kompliceret lovområde, og nogen mener, at reglerne bør gøres enklere. Kommunerne har administreret området siden 2007. Man må mene, at der har været tid til at sætte sig grundigt ind i reglerne. Det er de samme regler, som familie, pårørende og andre hjælpere skal forholde sig til – i mange tilfælde uden den vejledning, som kommunen er pligtigt at give. Og det er kommunens pligt at sikre, at afgørelsen er forståelig for borgeren. Der har været stillet spørgsmål ved, om kommunerne bevidst ikke overholder loven og træffer afgørelser, som ikke er lovlige. Der har også været stillet spørgsmål ved, om kommunerne bevidst træffer forkerte afgørelse af økonomiske årsager. En afgørelse som kan betyde, at kommunen ikke udbetaler eksempelvis merudgiftsydelse, hjælpemidler og hjælp på anden vis i 6 til 12 måneder. Eller i værste tilfælde længere tid. Hjælp som borgeren har været berettiget til, hvis man får medhold i sin klage. Der er meget trist læsning, som familie, pårørende og andre giver udtryk for, på både de sociale medier som Facebookgrupper herunder #enmillionstemmer, Erstatning for myndighedernes fejl på socialområdet samt i flere landsdækkende aviser som Information, Politikken, Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad og på landsdækkende TV. Er det rimeligt? – Er det retssikkerhed? P.S. – Vi har selv anket en sag vedr. merudgifter om høj husleje til Ankestyrelsen efter en afgørelse fra kommunen tilbage til maj 2020. Vi fik svar fra Ankestyrelsen den 30. november, hvor kommunens afgørelse blev afvist af Ankestyrelsen og hjemsendt til fornyet behandling. I skrivende stund har vi stadig ikke hørt noget. Edel og Bjarne Aarkrogh LEV VESTJYLLAND

3


Husk også mennesker med handicap og medarbejdere på bostederne Der er særlige grunde til, at det er vigtigt denne gruppe vaccineres mod coronavirus. Mennesker på bosteder bor tæt. Hvis smitten kommer ind, så risikerer den at ramme mange. Mange af disse borgere er ikke i stand til at efterleve anbefalinger om hygiejne og afstand og er derved mere udsatte for smitte end andre. Det er ikke alle beboere, som helbredsmæssigt er i særlig risikogruppe, men ofte bor de tæt sammen med personer, som ér i risikogruppen, og de risikerer derved at smitte andre beboere. Endelig er det helt afgørende at huske på, at mange i denne gruppe på grund af besøgsrestriktioner og nedlukninger af dagtilbud har været afskåret fra om-

verdenen, fra sociale relationer og ikke mindst deres familier. Man skal også huske på medarbejderne, som er en del af beboernes hverdag, og som risikerer at tage smitte med ind på bostedet eller selv at blive smittet. Noget andet vigtigt er, at hvis vores målgruppe bliver syge og kræver sygehusindlæggelse, så er de ofte mere ressourcekrævende end andre patienter. Systemet er presset i forvejen. Når det lykkes at få beboerne vaccineret, bør de vaccineres hjemme på bostedet, ligesom også plejehjemsbeboerne er blevet det. Ved nedlukning af plejehjem og bosteder i marts måned 2020 blev bostederne

sidestillet med plejehjemmene. Derfor vil vi opfordre til, at dette også gælder ved vaccination mod corona. Der er således mange og tungtvejende grunde til at medtage kommunens bosteder så tidligt som muligt i udrulningen af vaccinationsprogrammet. Det håber vi derfor, at man vil tage med i planlægningen af udrulningen. Søren Brostrøm siger godt nok, at når nogen rykker frem i køen, så rykker andre tilbage. Det er rigtigt, men vi synes ovennævnte argumenter er rimelige og fornuftige. Edel og Bjarne Aarkrogh Januar 2021 LEV VESTJYLLAND

5


Best Buddies’ besøg i Randers Regnskov Besøget i Randers Regnskov blev vort sidste besøg, inden coronaen lagde en dæmper på vores aktiviteter for resten af 2020. 20 personer af vore borgere havde en rigtig dejlig tur til Randers. Vi startede fra Holstebro Banegård, hvor vores dejlige chauffør Leif Thomsen samlede de første borgere op. Herefter gik turen til Banevænget i Vinderup, hvor vi samlede de sidste deltagere op. Leif havde lavet kaffe til os, og på vej til Randers fik vi rundstykker. Så var vi klar til at indta-

6

LEV VESTJYLLAND

ge regnskoven med mange spændende oplevelser med tropeeventyr med brusende vandfald og et stort dyreliv. I Regnskoven er der mere end 250 forskellige dyrearter. Vi kom meget tæt på dyrene. De kravlede, løb, fløj og sprang frit omkring os. Fra hængebroen kunne vi se aber og papegøjer. I saltvandsakvarierne kunne vi se et utal af fisk lige fra farvestrålende fisk til hajer. Omkring middagstid holdt vi en passende pause, hvor vi spiste de medbragte sandwich med pålæg og ost.

Så var vi klar til sidste runde i regnskoven og godt trætte satte vi kursen mod det vestjyske, hvor vi nåede frem sidst på eftermiddagen efter en herlig tur med vores chauffør Leif, som havde gjort det muligt for os at komme afsted. Først på året 2020 var vi langt henne i planlægningen af vores næste tur, nemlig en tur til Harzen. Vi havde planlagt turen til at skulle starte i slutningen af juli 2020 med en varighed af ca. en uge. Coronaen var skyld i, at turen ikke blev gennemført.


Det samme skete for vore øvrige aktiviteter som håndboldtur, bowling, fodboldgolf og ikke mindst vores årlige julefest med pakkespil. Julefesten holder vi hvert år for både besøgsvenner og borgere. 2020 har også været et hårdt år for vore borgere, der ikke har haft samme kontakt til deres besøgsvenner som tidligere. Det har endvidere været svært at finde nye besøgsvenner til de borgere, som fortsat mangler en besøgsven. Selv om det tager tid at nå tilbage til ”normale” tilstande, ser vi alligevel frem til 2021 med optimisme, således at vi igen kan trække i arbejdstøjet med mulighed for at lave ture, nye besøg og andre arrangementer.

LEV VESTJYLLAND

7


Biograftur Når coronaen tillader det, vil Lev Vestjylland invitere på biograftur i BIG BIO i Holstebro.

Man kan nyde en kaffe, sandwich, tapas eller andet i biografens café inden filmen. Biografen har fået specialproduce-

ret al emballage til sodavand, popcorn, slik og kaffekopper til en udgave, der er 100% komposterbar.

Så derfor hold øje med bladet de næste gange, hvor vi vil komme tilbage med tilbuddet – men altså først, når det er muligt, og vi igen må mødes og gå i biografen. Her er lidt oplysning om biografen BIG BIO er en helt ny biograf med en fantastik lyd og med sæder, som kan reguleres, så man kan ligge ned. Der er plads til både drikkevarer og popcorn i hvert sæde.

LEV VESTJYLLAND

9


Juleudsmykning i Vestjylland

STRUER

Se flere billeder på side 13 og 15 LEV VESTJYLLAND

11


En tur rundt i byerne i Vestjylland gav nogle billeder af juleudsmykningen i gaderne. Så blev det alligevel jul på trods af coronapandemien med dens begrænsninger og nedlukninger. Nu venter vi bare på bussen med vaccine - og ønsker alle et godt nytår og et dejligt forår.

STRUER

HOLSTEBRO

LEMVIG

LEMVIG

LEV VESTJYLLAND

13


STRUER

HOLSTEBRO

RINGKØBING

RINGKØBING

LEV VESTJYLLAND

15


Handicappr

Rikke Andersen (yderst t.v.) og Inge-Lise Pilg

Uddeling af Herning Komm Foto: Lars Kamstrup, Lemvig Folkeblad - med telefon-tilladelse.

Gunnar Larsen modtog Lemvig Kommunes Handicappris 2020 Gunnar Larsen troede, han skulle til møde på rådhuset, men han skulle selv være hovedpersonen som prismodtager. Prisen blev uddelt torsdag den 3. december 2020 i byrådssalen på Lemvig Kommune. Gunnar Larsen troede, at han skulle møde den ny chef for Handicap og Psykiatri på Lemvig Rådhus. Men han blev overrasket. Gunnar Larsen var nemlig hovedpersonen ved mødet. Gunnar Larsen var blevet indstillet til Lemvig Kommunes handicappris 2020 af Hjerteforeningen. Til mødet var også Gunnars datter og barnebarn samt Anne Marie Røn, chef for Handicap og Psykiatri og udvalgsformand for Social- og sundhedsudvalget, Gunnar Lisby Kjær. Også formanden for Hjerteforeningen, Birgit Fredgaard, var mødt, fordi foreningen

16

LEV VESTJYLLAND

havde indstillet Gunnar Larsen til prisen på grund af det enorme uegennyttige arbejde, han udfører til glæde ikke blot for medlemmerne i Hjerteforeningen, men også for så mange andre. I talen lød det blandt andet, at Gunnar Larsen er næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen, motionsansvarlig og presseansvarlig. Og så ansvarlig for alt det midt imellem. ”Du løfter med din humor livskvaliteten og livsglæden. Du er en ildsjæl, der sørger for motionshold, og du deltager selv på dem alle. Du holder Hjertestierne, som kan bruges af alle. Du er den, der lægger liv til årene, og ikke bare år til livet.” Hvem har for eksempel ikke gået en tur på Hjertestierne, som Gunnar Larsen sørger for at holde i orden?

Lev Vestjylland og spi Lev Vestjylland og spillestedet ”Fermaten” fik prisen (og de 10.000 kroner, der hører med) torsdag den 3. december på FN’s Internationale Handicapdag. Og de blev glade. Foreningen Lev Vestjylland og spillestedet ”Fermaten” i Herning, som med deres ”Lev Disco” giver nogle rigtig fede koncertoplevelser til unge med udviklingshæmning. Prisen blev torsdag eftermiddag overrakt på ”Fermaten”, hvor Birgit Jonassen, som er formand for handicaprådet i Herning, uddelte prisen og blomster til Rikke Andersen fra ”Fermaten” og IngeLise Pilgaard fra Lev Vestjylland. Her er et sammendrag fra Birgit Jonassens tale til prismodtagerne. På FN’s Internationale Handicapdag fejres uddeling af Herning Kommunes Handicappris til det frivillige arbejde, der gives til glæde for mennesker med udviklingshandicap.


riser 2020

gaard (yderst t.h.). Foto: Katrine Haugaard.

munes Handicappris 2020

illestedet ”Fermaten” Fire gange om året afholder Lev ”Lev Disco” på ”Fermaten”, og det er sket gennem en årrække med frivillige fra Lev og ”Fermaten”. ”Lev Disco” er et skoleeksempel på, at når man står sammen, kan man gøre meget mere. At give unge mennesker med handicap lige mulighed for at få nogle af de dejlige oplevelser, som alle andre unge har. Birgit Jonassen siger, at vi ikke kan fejre den internationale handicapdag på en bedre måde, end ved at overrække årets handicappris til Rikke og Inge-Lise på vegne af de frivillige hos Lev Vestjylland og ”Fermaten”. Der medfølger 10.000 kr. til deling mellem Lev og ”Fermaten”, og Birgit Jonassen­siger i sin tale, at det er dejligt at kunne påskønne den særlige indsats, der bliver gjort for at give unge mennesker med handicap mulighed for at få liv så tæt som muligt på det ungdomsliv, som andre unge har.

Johanne Marie Stender får overrakt Handicapprisen 2020 af Jens Kristian Hedegaard.

Holstebro Kommunes Handicappris 2020

Handicappris til ihærdig frivillig i Ulfborg I Ulfborg har Johanne Marie Stender ydet en ekstra stor indsats for, at ældre og borgere med handicap kan få adgang til foreningslokaler på 1. sal via en elevator. For hendes store og utrættelige indsats, da mulighederne virkede udtømte, belønnes hun med Holstebro Kommunes Handicappris. Social- og Sundhedsudvalgets formand Jens Kristian Hedegaard uddelte prisen til Johanne tirsdag den 8. december 2020 på vegne af et enigt Social- og Sundhedsudvalg. Johanne Marie Stender modtager prisen for sit utrættelige, frivillige engagement i Ulfborg, der er kommet mange ældre og borgere med handicap til gavn, da de nu har fået installeret en elevator, der trygt kan bringe dem op til foreningslokalerne for Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv, der har til huse på 1. sal. Lokaler på 1. sal bliver benyttet til mange arrangementer af forskellige grupper. Handicapprisen uddeles årligt af Holstebro Byråd for at anerkende en fri-

villig og særlig indsats, der er kommet handicappede borgere i Holstebro Kommune til gavn. Alle borgere kan komme med forslag til modtagere af Ældreprisen, og i år er Johanne Marie Stender blevet indstillet af Birgith Sørensen med denne begrundelse: ”Da bestyrelsen i Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv havde opgivet at få en elevator til foreningens lokaler på 1. sal, blev Johanne Marie Stender ihærdigt og vedholdende ved, gav ikke op, før der blev fundet en løsning, og der blev installeret en elevator. Den er til stor gavn for vores ældre brugere og frivillige, hvoraf en del er gang-handicappede. Også AOF har lokaler på 1. sal og har handicappede brugere.” I år foregik præmieoverrækkelse ved et noget anderledes, men ikke desto mindre festligt arrangement på grund af covid-restriktioner. Sædvanligvis finder præmieoverrækkelsen sted i byrådssalen, men i år blev ildsjælen Johanne Marie Stender hyldet udendørs og med færre gæster til at skåle tillykke til årets prisvinder. LEV VESTJYLLAND

17


Hverdagen på Kvie Sø Efterskole

- Vi kan alle noget! Af Trine Østergaard, lærer Kvie Sø Efterskole er efterskole for udviklingshæmmede, som er den første af sin slags i Jylland. Skolen specialiserer sig i elever mellem 14-19 år med særlige læringsforudsætninger, fx. læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs syndrom og autisme. For os er det vigtigt, at et efterskoleophold på Kvie Sø Efterskole i høj grad kommer til at minde om det andre unge mennesker oplever, når de tager afsted på efterskole. Et efterskoleliv hvor nye venner, venner for livet og kærester er

en stor og vigtig del. Vi har stort fokus på at skabe en tryg ramme om vores elever, for vi ønsker, de får et ungdomsliv med ligesindede, hvor der er plads til at være den, man er. På Kvie Sø Efterskole har vi en højere bemanding ift. andre efterskoler og med mange ansatte der er dygtige på specialområdet. Et efterskoleophold på KSE er en læring i at blive voksen, at kunne klare sig selv og at udvikle sig i trygge rammer og under tæt guidning.

Linjefag De første 5 uger af skoleåret er intro­ uger; hér får eleverne mulighed for at afprøve vores fem linjefag. Det er en god start på skoleåret og ryster eleverne sammen på kryds og tværs, samtidig med at de får et godt indblik i de enkelte linjer. Undervisningen kan foregå i snavset tøj, mens man fodrer grise, med en mikrofon i hånden, mens der skråles med Fortsættes side 21 LEV VESTJYLLAND

19


på det nyeste hit, eller mens man sveddryppende styrter rundt i hallen. Andre gange er det helt klassisk undervisning i klasselokalet. Ligegyldigt hvor eller hvordan undervisningen foregår, tager den altid udgangspunkt i den enkelte elev. Elevernes hverdag Hverdagen på KSE er lidt som hverdagen i en helt almindelig familie. Her hjælper eleverne med at dække bord, hente maden, fylde opvaskemaskine og tørre borde af. Der er duksetjanser. Disse går på skift mellem eleverne. Sammen med værelseskammeraten rydder man hver morgen op på værelset, redder sengen og lufter ud. En gang om ugen er der værelsesrengøring, hvor eleverne støvsuger og tørrer af. Det kan være svært i begyndelsen, men der er altid voksne til at guide og hjælpe, når behovet opstår. Eleverne har som oftest brug for en tydelig og genkendelig dagsstruktur. Derfor hænger der i køkkenerne og på elevernes egne værelser skemaer, der viser hvad eleven skal den enkelte dag, og hvilke voksne der er på arbejde. Skoledagen starter med morgensamling, som giver en fælles og god start på dagen. Her gives beskeder om alt fra dagens aktiviteter til, hvad der serveres til frokost. Der fortælles historier, synges sange, gives massage eller anden form for aktivitet. Efter morgensamling går eleverne ned i skolen, hvor der arbejdes individuelt på de fem linjer. Rammen om undervisningen vil dog ofte være den samme; dagsprogrammet gennemgåes, sang, Ultranyt og en form for bevægelse evt. en gåtur og derefter undervisning med udgangspunkt i linjerne. På Kvie Sø Efterskole arbejder vi med Tegn Til Tale for at styrke elevernes kommunikation. Tegnene er gode til at give eleverne et større ordkendskab, og

det styrker hukommelsen og motorikken, når de mange tegn skal huskes og laves. En god måde at lære tegnene på er at synge sange med tegn til. Om eftermiddagen er der kaffe, frugt og hygge i de tre køkkener. Eleverne får udleveret deres iPad og mobiler, og det kan være, der lige skal ringes hjem til mor og far. Nogle elever skal have hjælp til bad, andre skal guides, og nogle klarer det hele selv. Der er også en times siesta, hvor der er ro på skolen, og man kan komme helt ned i gear. Fortsættes side 23 LEV VESTJYLLAND

21


Efter aftensmaden tilbydes der forskellige aktiviteter. Nogle gange laver vi skønhedssalon, hvor der flettes hår og ordnes makeup og negle. Andre gange synger vi i mikrofon, spiller på instrumenter eller laver fællessang. Det hænder, at vi tænder et bål, eller går på besøg hos dyrene – lige nu er vores kaninunger et meget stort hit. En film på vores storskærm er altid godt, ligeledes er vi gode til at lave impulsive fester med just dance eller dj. Der findes ingen ”typisk aften” på Kvie Sø Efterskole, men vores unge mennesker nyder at have ligesindede venner omkring sig. Vi nyder at se, hvordan venskaber vokser frem på værelserne, gangene og i skolen. Mange af vores elever har ikke været vant til at have venner omkring sig, så det er vigtigt, at vi skaber nogle særligt trygge rammer, og at personalet er i nærheden, hvis en elev lige skal have en hjælpende hånd ind i fællesskabet. Kunne du tænke dig at vide mere om Kvie Sø Efterskole, er du velkommen til at se vores hjemmeside www.kvie-soefterskole.dk eller kontakte os for et besøg.

LEV VESTJYLLAND

23


Den blødningshæmmende spiral Jeg skrev første gang om dette emne for 11 år siden. Jeg er mor til en kvinde på 34 år med udviklingshæmning. Hun fik sin første menstruation som 12-årig. Menstruationerne blev hurtigt kraftige. Der var således brug for at skifte bind flere gange i løbet af dagen. I det følgende vil jeg beskrive hendes/ mine erfaringer med den såkaldte ”hormonspiral”. Mine erfaringer er meget positive, og jeg tænker, at andre forældre også kan have interesse i at høre om disse. Min datter har gået i specialklasse på en almindelig folkeskole de første 5 år af sin skoletid, og derefter gik hun resten af sin skoletid i centerklasse. Hun evner ikke selv at skifte bind, når hun er væk hjemmefra, med det resultat, at hun ofte blødte igennem tøjet. Dette er ikke særlig kønt og heller ikke sundt – og ikke mindst uetisk for hende. Når min datter brugte bind gennem længere tid, fik hun svamp i skridtet. Jeg forsøgte at få lærerne i skolen til at hjælpe hende. Men fik besked fra blandt andre gymnastiklæreren, at man på seminariet ikke lærer at skifte bind, og at det kunne den pågældende lærer ikke have med at gøre. Så der var altså ikke megen hjælp at hente. For at dæmpe de hyppige og kraftige menstruationer forsøgte vi flere forskellige slags p-piller. Dem fik min datter kvalme og opkast af, og hun måtte stoppe med disse igen.

Vi ”hutlede” os igennem årene i skolen, og hun nærmede sig de 18 år og skoleafslutning. Hos forældre med udviklingshæmmede børn bliver tankerne om prævention også aktuel omkring dette tidspunkt. Min datter havde på et tidspunkt selv formuleret: ”når jeg ikke kan passe mig selv, kan jeg heller ikke passe et barn”. Vi søgte derfor Samrådet i amtet om tilladelse til at vores datter måtte blive steriliseret. Det blev der givet tilladelse til. Den 1. september 2014 trådte ændrede regler om sterilisation i Sundhedsloven i kraft. Det er nu muligt at blive steriliseret som 18-årig. For personer mellem 18 og 25 år er der indført en reflektionsperiode på 6 måneder. DOG: For visse personer forudsætter sterilisation fortsat en tilladelse fra det regionale samråd. Det gælder for: • Personer under 18 år. • Personer der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet, og hvor det er betænkeligt, at de selv anmoder om sterilisation. Ca. 5 måneder efter vores datter fyldte 18 år, blev hun steriliseret ved en kikkertoperation. Samtidig havde vi aftalt, at der skulle oplægges en ”hormonspiral”. Jeg synes, at det har været en rigtig god løsning på blødningsproblematikken for vores datter, idet hun nu næsten ingen menstruation har - bruger måske et trusseindlæg hver anden måned.

Udover at spiralen dæmper menstruationerne kraftigt, er den også en meget sikker præventionsform. Sikkerheden er på højde med sterilisation. Så hvis man ikke orker arbejdet med at søge om tilladelse til sterilisation, kan man jo aftale med egen læge, at denne henviser til en gynækolog med henblik på oplægning af spiralen. Hos personer med udviklingshæmning vil det være nødvendigt med en kortvarig bedøvelse. Nu efter 16 års brug har min datter stadig næsten ingen blødning. Spiralen er blevet skiftet 2 gange siden oplægningen. Under fuld bedøvelse naturligvis. Samtidig har jeg bedt om, at der bliver taget celleskrab fra livmoderhalsen for at undersøge for celleforandring i forbindelse med eventuel livmoderhalskræft. Jeg kan varmt anbefale en ”Mirena”, som er spiralens handelsnavn. Hvis man vil læse om spiralen på internettet, kan det ske på følgende hjemmeside: www.mirena.dk. Edel Husted Aarkrogh, Holstebro LEV VESTJYLLAND

25


Vi

Nyt signal om mødepligt på specialskoler

ha

fra r sak Le set v

Lev har i tiden efter jul og nytår fået mange henvendelser fra forældre til børn på specialområdet, som er bekymrede over at sende deres børn i skole. Nu har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt nye retningslinjer, som slår fast, at forældre har mulighed for at bede om lovligt fravær.

Mens alle landets øvrige skoler er lukket ned pga. corona, er der fortsat åbent på specialskolerne. Det er vigtigt, for skolerne er en afgørende forudsætning for trivslen og hverdagen for mange elever med udviklingshandicap og ikke mindst deres familie. Lev har imidlertid fået mange henvendelser fra forældre på specialområdet, som er bekymrede over at sende deres børn af sted i den nuværende coronasituationen. De ønsker at holde deres børn hjemme, men kan ikke gøre dette uden at få ulovligt fravær. Derfor skrev Levs landsformand, Anni Sørensen, i sidste uge til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosen­

krantz-Theil og henstillede til, at bekymrede forældre fik mulighed for at holde deres børn hjemme. Anni Sørensen pointerede samtidigt, at det var vigtigt, at skolerne fortsat holdes åbne.

Undervisningsministeriet har ønsket at sende et politisk signal til skolelederne om at være fleksible og udvise forståelse i denne ekstraordinære situation. Den opfordring er hermed givet videre.

Nye retningslinjer – forældre kan bede om fri I starten af denne uge udsendte ministeriet nye retningslinjer, hvor det i modsætning til tidligere fremgår, at forældrene har mulighed for at bede om ekstraordinær frihed. Det er fortsat skolelederen, der træffer afgørelsen, og retningslinjerne giver ikke forældrene en eksplicit ret til at holde deres børn hjemme.

Forældrene, som får adgang til at holde deres børn hjemme, skal selv forestå undervisningen. Det er Levs vurdering, at dette også betyder, at forældre som udgangspunkt ikke har ret til nød- og onlineundervisning fra skolen, selvom man naturligvis kan indgå i dialog med skolen herom.

Retningslinjerne adskiller sig dermed ikke afgørende fra, hvad der i forvejen er gældende på grundskoleområdet, men det er Levs vurdering, at Børne- og

Særligt udsatte børn og pårørende Vær for øvrigt opmærksom på, at situationen er anderledes, hvis barnet eller en person i hustanden er særligt udsat for corona. Her er der adgang til fravær, og skolen kan i denne forbindelse kræver en lægeerklæring. LEV VESTJYLLAND

27


Idrætstilbud i LEV-Vestjyllands kommunekredse Redigeret af Jørn Erik Simonsen, Parasport Danmark

Herning Idræt Håndbold Håndbold Fodbold Forening Gullestrup GBIF Kollund/Lind GF Hammerum IF Aldersgrupper Børn + voksne Børn Børn + voksne Kontakt Lise-Lotte Damkjær Eriksen Thomas Pedersen Carsten Sjørvad thomas.pedersen@unilever.com carstens@alpi.dk E-mail lotteogole@webspeed.dk Telefon 40 32 28 18 27 88 71 89 61 55 04 74

Holstebro

Floorball Herning Pirates Floorball Club Børn + voksne Elisabeth Torp Rasmussen etr.privat@gmail.com 22 73 64 20

Svømning Herning Svømmeclub Børn Ole Suhnsen os@herningsk.dk 42 14 30 55

Håndbold TTH Holstebro Voksne Søren Frøjk so.froejk@mail.dk 20 29 74 53

Bowling Gymnastik Svømning Fodbold FC Fri Special Keglen HGF Holstebro Svømme club Børn + voksne Børn Børn + unge Børn Henrik Borg Bodil Kvist Troels Iversen John Olsen formand@hsc-holstebro.dk john@teslo.dk henriks@brevkasse.net Bodil-kvist@hotmail.com 21 74 33 09 40 20 62 48 29 66 31 02

Idræt Forening Aldersgrupper Kontakt E-mail Telefon

Golf Ridning Hockey/floorball Svømning Bowling Handicapidrætsklubben Skjold Handicapidrætsklubben Skjold Handicapidrætsklubben Skjold Ikast Tullamore Golf Club Højris Rideklub 60+ Børn + voksne Børn + voksne Børn + voksne Børn + voksne Lars Trillingsgaard Karin Lindved Jim Christensen Elisabeth Pedersen Inger Sørensen info@ikasttullamoregolf.dk karin.lindved@hjrk.dk 24 24 88 81 21 44 86 48 (E. kl. 16.00) 23 44 44 39 20 81 58 83 20 72 59 64

Ikast/ Brande

Idræt Forening Aldersgrupper Kontakt E-mail Telefon

Lemvig

Boccia Handicap Idræt 88 Voksne Ellen Hansen e@hansen.mail.dk 75 76 15 29

Badminton Gymnastik Sap Handicap Idræts Forening Sap Handicap Idræts Forening Voksne Voksne Mette Nilesen Mette Nilesen solmn@diakon.dk solmn@diakon.dk

Atletik Handicap Idræt 88 Voksne Ellen Hansen e@hansen.mail.dk 75 76 15 29

Bowling Solsikkerne Voksne Erik Jensen fabjerg@spar.dk 26 91 85 24

Gymnastik Lemvig Gymnastikforening Børn og unge Hanne Sig Weibel hanne.sig.weibel@gmail.com 20 24 12 21

Floorball Svømning Solsikkerne Solsikkerne Voksne Voksne Erik Jensen Erik Jensen fabjerg@spar.dk fabjerg@spar.dk 26 91 85 24 26 91 85 24

Ridning Håndbold Olympia, Struer Resen KFUM - Lykkeliga Børn + voksne Børn Gerda Emtkjær Rikke Bjergager Gade gerdaemtkjaer@gmail.com rikkebjergagergade@gmail.com 22 31 83 76 40 52 57 23

Fodbold Lemvig Gymnastikforening Voksne Hanne Sig Weibel hanne.sig.weibel@gmail.com 20 24 12 21

Idræt Håndbold Boccia Forening NNFH Håndbold Klub Solsikkerne Aldersgrupper Voksne Voksne Kontakt Ib Andersen Erik Jensen E-mail ib.vinderup@gmail.com fabjerg@spar.dk Telefon 29 82 25 28 26 91 85 24

Svømning Bowling Olympia, Struer Olympia, Struer Børn + voksne Børn + voksne Gerda Emtkjær Gerda Emtkjær gerdaemtkjaer@gmail.com gerdaemtkjaer@gmail.com 22 31 83 76 22 31 83 76

Struer

Idræt Håndbold Skydning Forening Struer Håndbold Olympia, Struer Aldersgrupper Voksne Voksne Kontakt Birthe Nielsen Ketty Andersen kja@vestpost.dk E-mail post@struerfh.dk Telefon 42 15 49 08 23 42 09 71

Ringkøbing-Skjern

Alle idrætstilbud kan ses på www.Handicapfritid.dk

Golf Gymnastik Brande Golfklub Handicap Idræt 88 Voksne Voksne Jette Skott Kristensen Ellen Hansen brandegolfklub@brandegolfklub.dk e@hansen.mail.dk 97 18 21 79 75 76 15 29

Håndbold IFS Håndbold Voksne Steen Sørensen st58so@gmail.com 29 48 09 66

29

LEV VESTJYLLAND


BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlem Formand Medlem Handicaprådet Struer Formand DH-Struer Poul-Erik Jensen Tlf. 2873 8405 Email: pej.dalgaard@gmail.com Bestyrelsesmedlem Kasserer Ole Trillingsgaard Tlf. 2765 4345 Email: olemvig@gmail.com Bestyrelsesmedlem Stedfortræder Handicaprådet Herning, Bestyrelsen for Knudmoseskolen Sekretær Inge-Lise Pilgaard Tlf. 3031 9290 Email: mmm_pilgaard@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Bjarne Aarkrogh Tlf. 4086 4506 Email: bjarneaarkrogh@lev-vestjylland.dk Bestyrelsesmedlem Aktivitetsudvalg Edel Husted Tlf. 2245 8306 Email: aarkrogh@youmail.dk Bestyrelsesmedlem Stedfortræder Handicaprådet Lemvig Aktivitetsudvalg Henriette Sværke Jakobsen Tlf. 6175 6724 Email: smedshauge@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Medlem af Handicaprådet Lemvig Kommune Jens Christian Iversen Tlf. 9783 4736 Email: dammen07@hotmail.com

Kontaktperson Ikast-Brande Kommune Lene Bjørn Tlf. 5150 0918 Email: lenebjorn51@gmail.com Studiekreds om udviklingshæmmede og kirken, Viborg Stift Bjarne Aarkrogh Tlf. 4086 4506 Email: bjarneaarkrogh@lev-vestjylland.dk

Bestyrelsesmedlem, HB-medlem Lene Rysgaard Tlf. 2099 5193 Email: rysgaardlene@gmail.com Suppleant Birtha Laursen Tlf. 9742 0475 Email: birthalaursen@live.dk Redaktør Bjarne Aarkrogh Tlf. 4086 4506 Email: bjarneaarkrogh@lev-vestjylland.dk

Udvalg ved Nørrelands Kirke, Holstebro Gudstjenester for udviklingshæmmede Kursusudvalg Margit Donslund Tlf. 9787 5737 Email: mdo@stgym.dk

MEDLEMMER I HANDICAPR ÅDET Holstebro Kommune Medlem af Handicaprådet Vita Hagelskjær Tlf. 8755 2462 Email: viha@via.dk

VIL DU VÆRE VEN MED ET MENNESKE MED UDVIKLINGSHÆMNING? Best Buddies - Holstebro Bent Gjerulff Koordinator Tlf. 2078 3045 Email: bentgjerulff@gmail.com

Struer Kommune Stedfortræder til Handicaprådet Lykke Zobbe Tlf. 2781 3135

Lev venner - Ikast-Brande Lisbeth Wium Andersen Frivillighedskoordinator Psykiatri- og Handicapområdet i Ikast-Brande Tlf. 9960 3177 Email: liand@ikast-brande.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune Medlem af Handicaprådet Helene Madsen Tlf. 2286 4423 Email: tueshoj3@gmail.com

ADRESSER OG TELEFONNUMRE Lev’S Rådgivningstjeneste Tlf. 80 38 08 88 (LEV betaler samtalen). Telefonrådgivningen, for medlemmer, er åben kl. 1012: mandag, tirsdag og onsdag. Udenfor åbningstiderne kan rådgivningen kontaktes pr. mail evt. med ønske om et telefonopkald. E-mail: raadgivning@lev.dk Du kan læse mere om LEVs rådgivning på www.lev.dk Lev’s Aftenrådgivning Hver tirsdag fra kl. 19.00-22.00. Tlf. 2851 5252. Gaver og bidrag til LEV’s arbejde: Konto: 5332 0245153. MobilePay: Tlf. 3044 9158.

DUKH rådgivning Har du brug for hjælp eller rådgivning vedrørende udviklingshæmmedes særlige problemer og behov, kan du gratis henvende dig til: Den Uvildige Konsulentordning om Handicapområdet ”DUKH”, der kan træffes på tlf. 7630 1930. Se mere på www.dukh.dk Arbejde og uddannelse Lev’s Klap projekt: www.klapjob.dk KLAP har til formål, at få mennesker med kognitive vanskeligheder, på førtidspension, ind på det ordinære arbejdsmarked.

UU-Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning www.uu-nordvestjylland.dk TV GLAD: www.tv-glad.dk Fritid

Parasport Danmark Dansk Handicap Idræts-Forbund Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, tlf. 5159 7272 www.dhif.dk - Team Nord.

Profile for LEV Vestjylland

LEV Vestjylland februar 2021  

Husk også mennesker med handicap og medarbejdere på bostederne - Best Buddies’ besøg i Randers Regnskov - Handicappriser 2020 - Hverdagen på...

LEV Vestjylland februar 2021  

Husk også mennesker med handicap og medarbejdere på bostederne - Best Buddies’ besøg i Randers Regnskov - Handicappriser 2020 - Hverdagen på...

Advertisement