Page 1

K I N D E R B O EK E N M U S EU M

Nieu we tento onste ll Ik be n Kik ing ker. Nu n รณg gr oter en le uker.


N Nieuw!

Nieuw!

Groep 1+2

Blij, boos, bang met Kikker

3

Groep 1+2

Letterpret

4

Groep 1+2

Een brief voor Aap

5

Groep 1+2

Een koffer vol kinderboekenbeesten

7

Groep 3

Wie is Kikker?

8

Groep 3

Boekenbeestenfeest

9

Groep 4

Op avontuur door Papiria

10

Groep 5 + 6

Ga mee op verhalenreis

11

Groep 5 t/m 8

Dit lees ik!

12

Groep 7+8

Red Papiria!

13

Groep 4 t/m 8

Speciale museumlessen tijdens de Kinderboekenweek

14

Ontdek, beleef en maak de mooiste verhalen. In het Kinderboekenmuseum maken kinderen spelenderwijs kennis met jeugdliteratuur. Leren, beleven en doen staan bij een museumbezoek centraal. Geïnspireerd door schrijvers en illustratoren worden de kinderen uitgedaagd zichzelf uit te drukken. Alle tentoonstellingen en lessen stimuleren de eigen fantasie en wakkeren plezier in lezen aan.

Nieuw! December 2016 opende het Kinder­­boekenmuseum een geheel nieuwe en uitgebreide Kikker-tentoon­stelling: Ik ben Kikker. Vrolijk, fantasierijk en vooral ook inspirerend, waarbij lees­bevordering het primaire doel is. Met trots presenteert het museum dit school­jaar ook twee nieuwe Kikker-lessen. U leest er meer over in deze folder.

ieuw!

Nieuw!

Kinderboeken­museum

Blij, boos, bang met Kikker N

Ontdek het

Alle lessen op een rij

Groep 1 +2

ieuw!

In de vrolijke tentoonstelling Ik ben Kikker komt de wereld van Kikker tot leven: leerlingen kunnen schatgraven met Beertje en Kikker, zagen en schilderen met Rat en met Varkentje bakken ze een heerlijke taart. Naast het bezoek aan de tentoonstelling gaan de leerlingen in de educatieruimte aan de slag met allerlei verschillende emoties die aan bod komen in de Kikker-verhalen. Grote gevoelens worden besproken én door de leerlingen zelf uitgebeeld.

Geadvisee rd wordt voora f een boek over Kikker me t de klas te lezen, voora l als de kind eren Kikke r nog niet ke nnen.

Doelstellingen les: De leerling ontdekt, beleeft en maakt zelf verhalen. Hij leert emoties in verhalen herkennen en welk gedrag de emoties met zich meebrengt. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 75 minuten €2,50 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

Kijkje nemen? Wilt u weten of het Kinderboekenmuseum een bezoekje met uw leerlingen waard is? U en een collega zijn van harte welkom om langs te komen en een kijkje te nemen. Gratis! U kunt zich uiterlijk een week voor uw komst aanmelden bij Anouk van Dijk via anouk.vandijk@stichtingnll.nl.

2

3


Groep 1 +2

Groep 1 +2

Letterpret In de tentoonstelling ABC met de dieren mee reizen de leerlingen langs de letters van het alfabet. Al spelend ontmoeten ze de leukste kinderboekenbeesten. Van Dikkie Dik, Nijntje en Vos & Haas, tot Kleine Ezel en Spuit Elf. Van de E van Eten als Rupsje Nooitgenoeg tot de Z van Ziezo, tijd voor Nachtpannenkoeken. Tijdens hun vrolijke lettertocht spelen kinderen prikkelende interactieve spellen en kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten. Met inspiratie uit de tentoonstelling maken de leerlingen ten slotte in het Schaduwatelier onder begeleiding van een museumdocent een eigen verhaal.

Cultuurmenules

Een brief voor Aap Doelstellingen les: De beginnende geletterdheid wordt spelenderwijs gestimuleerd en de leerling ontdekt, beleeft en maakt zelf verhalen. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

4

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 75 minuten €2,50 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

De les Een brief voor Aap is onderdeel van het Cultuurmenu, een Haags erfgoededucatieproject waarin achttien musea en erfgoedinstellingen lessen aanbieden. De leerlingen bezoeken de tentoonstelling ABC met de dieren mee, waarin alles draait om bekende boekendieren en letters. De museumles start met een verhaal waarin Aap een brief heeft ontvangen die hij niet lezen kan. Kunnen de leerlingen dat wel? Door in de tentoonstelling op onderzoek uit te gaan, ontdekken ze het vanzelf.

Doelstellingen les: De beginnende geletterdheid wordt spelenderwijs gestimuleerd en de leerling leert dat een erfgoedinstelling verzamelingen aanlegt. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 75 minuten €2,50 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes Mocht u als Haag se school ge ïnteressee rd zijn in het Cultuurme nu, dan kunt u contact op nemen met het B ureau Cult uurmenu (via 070-3 381458). Voor nietHaagse sc holen is d eze les (in tegenst elling tot H aagse scholen) re chtstreeks te boeken bij het museum.

5


Groep 1 +2

Een koffer vol Kinderboekenbeesten Een speciaal project in samenwerking met de Bibliotheek Den Haag. Lees in de klas over beroemde prentenboekdieren en bezoek vervolgens het museum om de boeken in het echt te beleven. Lezen in de klas... Vier weken lang leest u met de kinderen 25 prentenboeken. U vindt in de koffer ook extra materialen zoals een handpop van Kikker, een reuzenboek van Rupsje Nooitgenoeg en een cd met liedjes. In de bijvoegde handleiding staan verwerkingssuggesties.

4 weken in het schooljaar 2017-2018 volgens rooster Kosten: ₏ 45,00 per klas incl. museum­les Letterpret Aanmelden: Aanmelding verloopt via www.edubiebdenhaag.nl. Het Kinderboekenmuseum neemt na aanmelding contact met u op voor het inplannen van de museumles. Periode:

...en dan naar het Kinderboekenmuseum! Aan het eind van de leesperiode brengt u tegen een sterk gereduceerd tarief met uw klas een bezoek aan de tentoonstelling ABC met de dieren mee, een groot feest vol letters en alle dieren waar de leerlingen de afgelopen weken over gelezen hebben. Hier volgt u de museumles Letterpret.

6

7


Groep 3

Groep 3

N

Boekenbeestenfeest

ieuw!

N

Wie is Kikker?

In de les Wie is Kikker? staat het boek Ik ben Kikker centraal. Hierin wordt verteld dat Kikker heel tevreden met zichzelf is, tot hij ontdekt dat hij geen taarten kan bakken, niet kan vliegen of lezen. Wat kan hij wel? Aan de hand van dit verhaal ontdekken de leerlingen wat Kikker en zijn vriendjes kunnen, wat ze zelf kunnen en hoe belangrijk het eigenlijk is tevreden met jezelf te zijn. Natuurlijk brengen zij een bezoek aan de tentoonstelling Ik ben Kikker.

Ideaal voor de beginnende lezers: de tentoonstelling ABC met de dieren mee is één groot feest vol letters en boekendieren. Een vrolijke alfabetroute leidt de leerlingen langs opdrachten waar ze spelenderwijs oefenen met letters, klanken en woorden. Zo helpen ze Kleine Ezel met de zoekgeraakte letters, maken ze woorden met de letterijsschotsen van Kleine IJsbeer en bedenken ze een nieuw verhaal met Pim en Pom in de hoofdrol. De museumles bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling en een workshop in het Schaduwatelier, waarbij de leerlingen onder begeleiding een eigen verhaal bedenken en spelen.

Doelstellingen les: De beginnende geletterdheid wordt spelenderwijs gestimuleerd en de leerling ontdekt, beleeft en maakt zelf verhalen. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 90 minuten €2,50 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

ieuw!

Doelstellingen les: De leerling bezoekt met plezier de tentoon­stelling en denkt na over de eigen identiteit, zelfvertrouwen en de rol die kennis en vaardig­heden daarbij spelen. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

8

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 90 minuten €2,50 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes 9


Groep 4

Groep 5 +6

Op avontuur door Papiria

Ga mee op verhalenreis

Wat is er zo bijzonder aan Dolfje Weerwolfje? Waarom heeft Meester Jaap altijd spekkies in zijn la en draagt Aagje altijd roze kleren? Tijdens de les leren de leerlingen alles over bijzondere kenmerken en eigenschappen van bekende boekenpersonages. In Papiria gaan de leerlingen vervolgens gewapend met een Slurper aan de slag met het creëren van een eigen verhaalfiguur. In de afsluitende workshop maken ze een verhaal, gedicht of tekening waarin dit personage als hoofdpersoon terugkomt.

Leerlingen gaan in het literaire luilekkerland Papiria op verhalenreis. Al dwalend door het Diepe Denkersdal en het Dwarse Donderstenenravijn (her)ontdekken ze talloze verhalen, verhaalfiguren en schrijvers. De leerlingen verzamelen woorden en ontwerpen een eigen verhaalfiguur: allemaal ingrediënten voor de aansluitende workshop waar ze werken aan een eigen verhaal, gedicht of illustratie. Het gebruik van de eigen verbeelding staat hierin centraal.

Doelstellingen les: De leerling denkt na over de ontwikkeling van een personage en begrijpt dat dit een belangrijk onderdeel is van het bedenken van een verhaal. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

10

Doelstellingen les: De leerling ervaart de rijkdom van verhalen en ontdekt met welke elementen een verhaal wordt opgebouwd. De leerling wordt gestimuleerd zijn of haar fantasie te gebruiken en dit te vertalen in woord of beeld. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 120 minuten €3,75 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen 120 minuten €3,75 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

11


Groep 5 t/m 8

Dit lees ik! In deze les staat het ontwikkelen van de leesvoorkeur van de leerling centraal. Na een spannende tocht door Papiria hebben de leerlingen spelenderwijs kennis gemaakt met nieuwe boeken en genres. Want welke verhalen zou je tegenkomen in het Dappere Doorzetterswoud? Of in het Diepe Denkersdal? In de afsluitende workshop ontdekken ze aan de hand van opdrachten van alles over hun eigen leesvoorkeur, leren ze boeken beoordelen en aan elkaar te presenteren. Elke leerling gaat naar huis met een eigen leesdagboek. Inspirerend voor leerling én leerkracht!

Groep 7 +8 Doelstellingen les: De leerling krijgt concrete handvatten en inspiratie om een boek te kiezen dat bij hem of haar past. Het leesdagboek is gedurende het hele jaar toepasbaar in de klas. Aantal leerlingen: Begeleiding:

Duur: Kosten:

Tip! de les tijdens Boek deze erjury! d in K van de e d o ri e p stem helemaal op is dan De worksh ken die op de boe afgestemd en voor de nnen word u k n ze le e g ndse e Nederla Prijs van d . Kinderjury

Werkvorm :

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen bij groep 5 & 6 1 op 15 begeleiders bij groep 7 & 8 120 minuten €3,75 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

Red Papiria! In Papiria strijden leerlingen tegen Inktvraat, het monster dat het literaire luilekkerland bedreigt. Gewapend met hun fantasie en een Slurper gaan ze op avontuur, waarbij ze spelenderwijs van alles leren over het maken van verhalen. De museumles bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling Papiria en een workshop. U kunt hierbij kiezen uit een workshop illustratie, verhaal of gedicht. Zo is de museumles naast een interactieve ontdekkingstocht door de wereld van het kinderboek, ook een spannende reis door de eigen verbeelding. Doelstellingen les: De leerling ervaart de rijkdom van verhalen en ontdekt met welke elementen een verhaal wordt opgebouwd. De leerling wordt gestimuleerd zijn of haar fantasie te gebruiken en dit te vertalen in geschreven woord. Aantal leerlingen: Begeleiding: Duur: Kosten:

Werkvorm :

12

maximaal 30 1 op 15 begeleiders 120 minuten €3,75 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

Ook voor brug klassen u ­ it h voortgez et et onderwij s

13


Groep 4 t/m 8

N

Speciale museumlessen tijdens de Kinder­boekenweek

ieuw!

ieuw!

N

Het belang van literatuuronderwijs

Gruwelijk eng! Van 4 t/m 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Kinderboeken­­ week plaats: een prachtig moment om een bezoek te brengen aan het Kinderboekenmuseum. Al vanaf 26  september kunnen de lessen gevolgd worden. De lessen vol griezels en engerds gaan over het thema van de Kinder­boekenweek: Griezelen. Kijk op Kinderboekenmuseum.nl voor meer informatie.

Aantal leerlingen: Begeleiding:

Duur: Kosten:

Werkvorm :

14

maximaal 30 1 begeleider op 5 kinderen bij groep 5 & 6 1 op 15 begeleiders bij groep 7 & 8 120 minuten €3,75 per leerling, begeleiding gratis klassikaal en in groepjes

Boek snel wan t vol = vol

Literatuur is voor kinderen een springplank naar nieuwe werelden. Door verhalen te horen, te lezen, te vertellen en zelf te schrijven, leggen kinderen verbindingen naar hun eigen leven en naar de wereld direct om hen heen. Literatuur draagt bij aan burgerschap, aan het ontwikkelen van het empathisch vermogen, aan de persoonlijke ontwikkeling en biedt een handvat om eigen gedachten en gevoelens uit te drukken. Ze prikkelt de creativiteit, kweekt begrip voor de ander en verstevigt de eigen identiteit en daarmee het sociaal functioneren en participatie in de multiculturele samenleving.

Docentendag primair onderwijs 2018 Op woensdag 21 maart 2018 organiseert het Kinderboeken­ museum de jaarlijkse docentendag voor het primair onderwijs. Dit is een middag vol inspiratie over lezen en leesplezier. Aan dit programma zijn geen kosten verbonden. Kijk vanaf februari 2018 voor meer informatie op www.kinderboekenmuseum.nl.

Rondleidingen voor MBO en HBO Het Kinderboekenmuseum verzorgt rondleidingen voor zowel studenten in het middelbaar beroepsonderwijs als voor pabo­­studenten. Deze rondleidingen zijn bij uitstek geschikt voor studenten die worden opgeleid tot onderwijsassistent of pedagogisch medewerker, danwel toegesneden op de toekomstige docenten van het primair onderwijs. Tijdens het bezoek wordt ingegaan op de educatieve uitgangspunten van de tentoonstellingen en lesprogramma’s die het museum aanbiedt aan leerlingen in het primair onderwijs. Verder krijgen studenten uiteraard de gelegenheid zelf de tentoonstellingen te beleven en de spellen te spelen.

15


Praktische informatie De museumlessen worden gegeven van dinsdag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur. Voor meer informatie over het Kinder­ boekenmuseum en de museumlessen of voor het boeken van een les kunt u kijken op www.kinderboekenmuseum.nl of contact opnemen met Leonie Keijzer: groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl | 070 - 333 9631

Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag (naast Den Haag Centraal)

W W W. K I N D E R B O E K E N M U S E U M . N L

Museumlessen Kinderboekenmuseum 2017/2018  

Een museumles in het Kinderboekenmuseum is een vrolijke ontdekkingstocht door de wereld van de jeugdliteratuur. Bekijk hier het volledige le...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you