Page 1

Boek

Mag het iets minder zijn Net als veel Amerikanen lijden ook veel van hun boeken aan obesitas: ze zijn veel dikker dan eigenlijk zou moeten (of zou hoeven). The Long Tail begon als een briljant artikel waar het latere boek niet veel aan toevoegde, behalve een hoop pagina’s. Helaas is We-think van Charles Leadbeater ook zo’n boek: het lijdt aan een soort volledigheidsdrang waardoor ook in dit boek weer het ontstaan van het internet en Web 2.0 uit de doeken gedaan wordt. Als trouwe recensent lees je dat dan toch maar weer.

is trouwens weer zo’n boek dat aan obesitas lijdt... (Opvallend is dat Leadbeater dit boek niet noemt in zijn bibliografie, terwijl het bij verschijnen toch best voor ophef heeft gezorgd. Past het niet in zijn straatje?) Keen beweert dat juist de cultuur van samenwerken, van het inzetten van amateurs bij projecten als een encyclopedie dodelijk is voor onze cultuur en onze economie. Op veel terreinen moet je toch expert zijn om iets met gezag te kunnen beweren. Laat een grote groep mensen een koe zien en vraag hen wat het gewicht is; het gemiddelde zal akelig dicht in de buurt komen van het werkelijke gewicht, als de groep maar groot genoeg is. Dat is de “wisdom of the crowds”, maar je kunt je voorstellen dat dat elders niet opgaat, bijvoorbeeld bij het voorspellen van het weer.

Ebook

NRC-Handelsblad als e-paper nog geen ­volwassen product NRC-Handelsblad is een moedige pionier. Als eerste Nederlandse krant introduceerde het blad dit voorjaar een dagelijkse editie als e-paper. Voor de primeur van dit nieuwe medium moet de klant 189 euro per jaar neertellen. Dat is ruim 100 euro minder dan voor de papieren krant, maar een hoop geld voor een interessant nieuw, maar nog onvolwassen product.

De elektronische krant kan alleen worden gelezen op de iLiad, de Nederlandse “We-think” staat voor het samen innoe-reader die we inmiddels allemaal wel veren, waartoe het internet en web 2.0 kennen. Dat betekent niet alleen een mensen in staat stelt en zelfs uitdaagt. extra investering van bijna 600 euro. Het Het boek is ook op deze samenwerkende betekent ook dat de krant moet worden manier geschreven met 257 andere men- Wat moet je met zulke boeken? De ideeën bekeken op een schermpje van 16 x 12,5 sen. De voorbeelden van We-think kennen zijn interessant, “thought provoking” en cm, ruim drie keer zo klein als de papieeigenlijk niet veel meer dan dat. Toch is we inmiddels wel: de online encycloperen editie. Het Nederlandse bedrijf Solihet goed dat er over de ontwikkelingen die Wikipedia die wordt onderhouden DAM moest een huzarenstukje verrichten die gaande zijn op een andere manier door een groep van bijna professionele om de content van de krant automatisch wordt nagedacht dan alleen “hoe kan ik amateurs (pro-ams in “the lingo”). Het om te zetten naar het formaat van de er geld mee verdienen?”. Maar: mag het besturingsprogramma Linux, waarvan iLiad. ietsje minder zijn? de broncode vrij beschikbaar is, is door een netwerk van programmeurs verder Alleen de startpagina (die gewoon ontwikkeld en verbeterd. Delen is verme- Jeroen Kans voorpagina heet) ziet er met een foto en nigvuldigen, zeg maar. de eerste alinea’s van enkel artikelen in een smal en een breed katern uit als een Als je het boek – eindelijk – uit hebt, dan verkleinde pagina van de papieren krant. blijft er iets kriebelen: de auteur doet De complete artikelen zijn allemaal apart alsof We-think een Beweging is (vandaar weergegeven in drie kolommen. Het is die hoofdletter), een filosofie die maakt even wennen aan de navigatie met het we uiteindelijk in een betere wereld pennetje, en het gaat allemaal erg traag, belanden. Mensen zullen zaken gaan maar het werkt allemaal wel. Soms wordt delen en dat legt de bijl aan de wortel – bijvoorbeeld bij de weergave van kolomvan de huidige economie, zo is de mening men met kleine berichten als massieve van Leadbeater. Maar is deze manier van blokken tekst – echter wel erg duidelijk informatie delen niet gewoon een gevolg dat de e-paper volledig automatisch van het feit dat het web ons in staat stelt wordt gegenereerd. We-think, mass innovation, not mass effectiever en op grotere schaal samen ­production (290 pag.!) te werken? De meeste mensen dragen Op enkele uitzonderingen na (zoals Fokke Charles Leadbeater echt niet bij aan Wikipedia omdat ze een en Sukke, die bij de start nog ontbraken) Profile Books (2008) betere wereld op het netvlies hebben! biedt NRC-Handelsblad als e-paper eigenISBN 978 1 86197 892 9 Welnee, ze willen gewoon gehoord worlijk nog slechts de tekst van de artikelen. den en zijn op zoek naar erkenning, een De weerkaart en veel puzzels ontbreken. The cult of the amateur, how today’s interalgemeen menselijke drijfveer. De weinige foto’s komen door het kleine net is killing our culture and assaulting formaat maar mager tot hun recht. our economy (229 pag.!) Dat brengt je dan bij Andrew Keen, The Abonnees op de e-paper ontvangen ook Andrew Keen cult of the amateur, een boek dat eigengeen maandelijks magazine. Nicholas Brealey Publishing lijk het tegengestelde beweert. Ook dit ISBN 978 1 85788 393 0 44

oktober 2008

5

#


Website

Website Amsterdams Historisch Museum Oude beelden in nieuw jasje

NRC-Handelsblad als e-paper

Het grote voordeel van de elektronische krant is dat hij op werkdagen al om 15.00 uur en op zaterdag zelfs al om 7.00 uur met één druk op de knop draadloos in zo’n 20 seconden kan worden binnengehaald, via een beschikbare wifi-verbinding. Mijn ervaring is dat dit ook wordt waargemaakt. Verder zijn er – behalve het kleine prijsverschil, het ontbreken van advertenties en het sparen van bomen – weinig voordelen ten opzichte van de papieren krant. Er kunnen bijvoorbeeld geen updates worden gedownload. De grootte van de letters kan ook niet worden aangepast aan de wensen van het oog, een ander potentieel voordeel van een krant op een e-reader.

Liefhebbers van Hollandse meesters kunnen hun hart ophalen. Sinds begin juli kunnen ze ruim duizend schilderijen van vóór 1800 digitaal bekijken, en zelfs bestuderen, op de website van het Amsterdams Historisch Museum, dat een van rijkste verzamelingen ter wereld in huis heeft. Onder de schilderijen zijn vele werken uit Neêrlands Gouden Eeuw van alle bekende schilders (die we hier dan niet hoeven te noemen). Ze zijn ook bijeengebracht in een boek.

Dynamisch

informatie aan worden toegevoegd, zo wordt beloofd.

Trefwoorden

De schilderijen laten zich tot zestien keer vergroten, maar je hebt wel een goed beeldscherm nodig om bij die vergroting nog mooie details te kunnen zien. Door beelden aan te vinken kun je eigen selecties maken. Handig is dat je de naam van de schilder kunt aanklikken en dan alle werken van de kunstenaar bijeen hebt. Wat helaas ontbreekt, is een overzicht van trefwoorden waarmee de bezoeker op ideeën kan worden gebracht. Trefwoorden staan wel vermeld bij de individuele werken. Het zou een kleine moeite moeten zijn om die in een algehele lijst toegankelijk te maken. Hoe handig die trefwoorden zijn, blijkt als je er een aanklikt. Dan stuit je opeens op drie schilderijen van de ‘brand van het oude stadhuis op de Dam’. En kan het vergelijken beginnen.

Het is een vrij eenvoudige en overzichtelijke website met een robuust databasekarakter, die zijn waarde vooral ontleent aan de inhoud (catalogus) en niet aan een bijzondere of verfijnde functionaliteit. De online-catalogus is in drie onderverdelingen toegankelijk gemaakt: Topstukken (111), Stadsgezichten (99) en Portretten (247). Dat maakt in totaal 447 werken, bij lange na niet de voorgestelde ruim duizend. Het kan niet anders of ook buiten deze drie hoofdcategorieën om Interessante proeftuin kan gezocht worden. En inderdaad: tik je NRC-Handelsblad als e-paper is vooral ‘stilleven’ in het zoekschermpje dan krijg interessant voor mensen die al een Fred Spek je 33 schilderijen voorgeschoteld. zesdaags abonnement hebben op de De beschrijving van de werken is sumpapieren krant. Zij kunnen voordelig http://www.ahm.nl/schilderijen/ kennis maken met de mogelijkheden van mier en feitelijk (zeg maar: droog), met onder andere gegevens over kunstenaar, elektronisch papier. Een abonnement De Oude Meesters van de stad Amsterdam, schilderij, locatie waar het zich bevindt, met een iLiad erbij kost hun slechts 499 schilderijen tot 1800, door Norbert Midbeschrijving van wat er op het schilderij euro. Voor ‘papieren’ abonnees die al in delkoop, Gusta Reichwein en Judith van te zien valt, en soms tentoonstellingen het bezit zijn van een iLiad is de e-paper Gent, Uitgeverij Thoth, ISBN 978 90 6868 zelfs helemaal gratis. Wie toch al van plan en literatuur. Gelukkig is de database 4650, 304 pagina’s, 1200 illustraties deels in ‘dynamisch’ en zal er geregeld nieuwe is om een iLiad aan te schaffen kan NRCkleur, € 55. Handelsblad er voor 100 euro extra een jaartje bij nemen. Het is jammer dat de krant geen proefabonnementen aanbiedt, want de e-paper is een interessante proeftuin. De moeite waard om te volgen totdat het zich heeft ontwikkeld tot een volwassen product met meer visuele mogelijkheden, dat ook te lezen is op andere Over dit onderwerp kunt u verder praten en d ­ iscussiëren mobiele apparaten.

Michiel Hatenboer #

5

oktober 2008

op de weblog van InCT.

45

InCT  

recensies in InCT 5