Page 1

FOTO:

Peter Appelgren.

Vecka 12 / Nummer 03 / Årgång 2 www.kvibergs-staden.se

BILBADET Allt för bilen & lastbilen Lastbilstvätt - Biltvätt - Maskintvätt Handtvätt - Däckservice Däckhotell - Lastbilssmörj - Service Rekond - Lackkonservering Bilbärgning - Glasbyten

Partihallarna – Göteborg

Tel: 031-84 29 00 el. 031-21 80 11 Vardagar 07.00 - 18.00 Lördag & Söndag 09.00 - 17.00

Snickarglädje för alla

Sidorna 8–9

Månadens gata Sidan 14

UPPÅT VÄGGARNA Sidorna 12–13

Här är nya Kviberg Park

Sidan 16

Tre steg mot OS 2016

Sidorna 20-21


redaktören kvibergs-staden – mars/april 2012

Välkommen! • • • • •

Snabb service Högkostnadsskydd gäller Läkemedelsrådgivning Öppet till 18.30 vardagar

Apotek Måsen FOTO:

Treriksgatan 2, Göteborg Måndag–fredag 9–18.30 Telefon 077-444 11 11 www.medstop.se

Peter Appelgren.

En av två årstider är här Vi är snart inne i april och en lång, mörk, trist, tung period är över. Vet att många hyllar Sverige för att vi har fyra olika årstider, men jag ingår inte i den kategorien. Det hade räckt med två för min del. Sedan får alla svampplockare och ni som på hemmaplan vill kunna förbereda för Vasaloppet ursäkta.

Den här tidningen når 40 000 läsare i området!

Vill du också synas här?

Vad har vi då att se fram emot våren och sommaren 2012? Personligen älskar jag att promenera omkring inne på Kvibergsområdet och stanna till vid de många gröna gräsytor som finns. Att en stund titta på de duktiga unga killar och tjejer som kämpar, springer, skrattar, gråter och plåstras om. Att i deras ansikten se hur viktigt det som pågår är. Även om ett modellflygplan i luften eller en glad hund som passeras också ska få deras spontana uppmärksamhet. Några rundor i det nyanlagda motionsspåret ska det förhoppningsvis också bli.

Mejla Patrik Eriksson patrik@kvibergs-staden.se eller ring 0735-45 39 93 för mer information. Vi behöver din hjälp...

I det här numret har vår flitiga reporter Johanna Josephsson varit ute och gjort en rad reportage av olika karaktär. Som hos de mogna herrar och damer som snickrar tillsammans. Måste erkänna att det värmer i hjärtat att även vi med tummen mitt i handen också är välkomna. Tror däremot jag avstår de våghalsiga äventyr som unga killar och tjejer i Klätterdomen ser som en stor utmaning. Likaså är förmodligen tresteg inget man ska ägna sig åt i en viss ålder. Tidningen Kvibergsstaden har däremot träffat två tjejer från Utby IK som tagit sikte på de olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016. Håll koll på Khaddi Sagnia och Lynn Johnson framöver. Och våren, förstås.

Vad vill du som invånare i en av de mest dynamiska stadsdelarna läsa om? Vad vill du att vi ska ta upp? Vem ska vi skriva om? Ju fler och snabbare synpunkter vi får desto fortare kan vi utveckla KvibergsStaden till den lokala produkt som du vill ha. Mejla dina synpunkter till: redaktion@kvibergs-staden.se Tack på förhand.

_

Peter Appelgren.

Vecka 12 / Nummer 03 / Årgång 2 www.kvibergs-staden.se

BILBADET Allt för bilen & lastbilen Lastbilstvätt - Biltvätt - Maskintvätt Handtvätt - Däckservice Däckhotell - Lastbilssmörj - Service Rekond - Lackkonservering Bilbärgning - Glasbyten

Partihallarna – Göteborg

Tel: 031-84 29 00 el. 031-21 80 11 Vardagar 07.00 - 18.00 Lördag & Söndag 09.00 - 17.00

Snickarglädje för alla

Sidorna 8–9

Månadens gata Sidan 14

ULF JÖRNVIK

– REDAKTÖR

ulf@kvibergs-staden.se

2

15 15 – 411 03 GÖTEBORG MEJL: redaktion@kvibergs-staden.se ANSVARIG UTGIVARE & REDAKTÖR: ULF JÖRNVIK – ulf@kvibergs-staden.se GRAFISK FORM: CHRISTER VESTAD – christer@kvibergs-staden.se FOTO: TOMMY HOLL, PETER APPELGREN, om ej annat anges. MARKNAD: LEIF MARTINSSON – leif@kvibergs-staden.se EKONOMI: MIKAEL STEMER – mikael@kvibergs-staden.se ANNONSER: PATRIK ERIKSSON – 0735-45 39 93 – patrik@kvibergs-staden.se ANNONSMATERIAL: CHRISTER VESTAD – annons@kvibergs-staden.se TRYCK: JMS MEDIASYSTEM AB – ETT MILJÖCERTIFIERAT TRYCKERI BESÖKSADRESS: BURGGREVEGATAN

FOTO:

UPPÅT VÄGGARNA Sidorna 12–13

Här är nya Kviberg Park

Sidan 16

Tre steg mot OS 2016

Sidorna 20-21

POSTADRESS: BURGGREVEGATAN


Göteborg, Kvibergsstaden

skanska.se/kvibergsstaden

Stadskaraktär i Kvibergsstaden Visning på plats

Snart väcks det gamla regementsområdet till liv och förvandlas till Kvibergsstaden, en helt ny stadsdel intill skogen och Säveån. Här, bara tio minuter från stan, bor du i ett hus med industriromantik. Mot innergården är fasaden ljus och du njuter av lugnet på balkongen. Kom på visning och välj bland lägenheter med fint ljusinsläpp och slutet kök eller öppen planlösning. Upplev Kvibergsstadens vackra insida redan nu, vid Kvibergs Broväg står en trea där du kan känna på material och få inredningstips. Välkommen in! Läs om Kvibergsstaden och se visningstider på: www.skanska.se/kvibergsstaden Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Fritz Nicklasson, tel 010-448 49 85, fritz.nicklasson@skanska.se

Vi ger dig extra skydd vid sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och dubbelt boende. Läs mer på vår hemsida: www.skanska.se/godaffar


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Utdrag ur SDN snabbprotokoll Redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder med anledning av skolinspektionens tillsyn, Utbynässkolan. Skolinspektionen besökte Utbynässkolan i början av oktober förra året och pekar i sin granskningsrapport ut tre områden där skolan ska vidta åtgärder. I svaret till Skolinspektionen ger Utbynässkolan en beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder. Skolan har genom elev- och personalenkäter, hälsosamtal, utvecklingssamtal kartlagt hur arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fungerar på skolan. Med utgångspunkt från nuläget görs utvärderingar och en ny likabehandlingsplan tas under våren fram i samverkan med elever, personal och föräldrar. Arbetet med att följa upp och utveckla undervisningen håller på att breddas och fördjupas. Utbynässkolan arbetar bland annat med nya blanketter och sammanställningar för att på klass- och skolnivå kunna utvärdera elevernas kunskapsresultat, synliggöra eventuella brister och sätta in lämpliga insatser. Omfattningen av elevhälsoinsatserna på Utbynässkolan följer de riktlinjer, som gäller för Göteborgs stad. Beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att som egen redogörelse översända förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen samt att omedelbart justera beslutet. Ansökan från Gilead Connect Church om godkännande att bedriva enskild förskola i Östra Göteborg Gileadkyrkan vill öppna en förskola för 15 barn i lokaler under Missionskyrkan på Tideräkningsgatan 1. Förvaltningen bedömer att den pedagogiska ledningen har relevant utbildning och erfarenhet av arbete med barn och den tänkta personalens kompetens är god. Olika alternativa barnomsorgsformer innebär fler valmöjligheter och ökar föräldrarnas möjlighet att välja en verksamhet, som bäst svarar mot föräldrarnas och deras barns behov. Beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att: Godkänna Gilead Connect Church:s ansökan att bedriva enskild förskola i Östra Bevilja bidrag till verksamheten i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande Godkännande av ansökan görs med förbehållet att de vid lokaltillsyn begärda handlingarna inkommit och lokalerna och utemiljön vid ny tillsyn bedömts uppfylla kraven för ändamålsenlighet och säkerhet innan verksamheten kan starta En återredovisning av hur förbehållen uppfyllts, ska göras till nämnden i juni Ramar för kostpriser till och med juli 2012 Tidigare har stadsdelsnämnden varje år fastställt priser för måltider, som personalen kan äta på äldreboenden, boenden inom funktionshinderområdet, förskolor, skolor och fritidshem. Skatteverket kommer dock inte längre att godkänna sådana generella priser. Priset för måltiden måste motsvara självkostnadspriset, annars kan det bli fråga om en beskattningsbar förmån. Fram till 1 augusti rekommenderas en lunch för personalen kosta 60 kronor på äldreboenden och inom funktionshinderverksamheten och 43 kronor på förskolor, grundskolor och fritidshem. Beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att fastställa av Upphandlingsbolaget framräknade kostpriser. Dessa kostpriser gäller fram till dess att de kostpriser som respektive nämnd beslutar om i juni träder i kraft i augusti.

”Inte kan väl någon dö i någon annans ställe?”

Det var en deltagare i en kurs i kristen tro, en så kallad ”alpha-kurs” som frågade så. Det var svårt att förstå detta med att Jesus dött för oss. Och det är det! Dessutom säger vi att Jesus dog för våra synders skull. Måste inte var och en stå för sina egna handlingar?! Följande sanna berättelse kan ge en bild av detta:

Detta skedde i ett av de fångläger som tyskarna hade under andra världskriget. En dag hade tjugo fångar lyckats rymma. Det var oerhört kränkande för kommendanten och tyskarna lät ställa upp fångarna på uppsamlingsplatsen mitt i lägret. Kommendanten gick runt bland fångarna och räknade. De han pekade på skulle avrättas som straff för de som flytt, men inte bara tjugo utan 200! Bland fångarna stod då de som till sin skräck upptäckte att de blivit utpekade. En av dem föll i gråt om bönföll att få slippa. Han hade fru och barn. Jämte honom stod en gammal man, en katolsk präst. Han hette Maximilan Kolbe. Han ropade på kommendanten och sa med hög röst: ”Kan jag få gå hans ställe? Jag är gammal och har ingen familj.” Kommendanten tyckte det var konstigt men lät det ske.

De som blivit utvalda blev inte skjutna utan stängdes in i en källare utan mat för att långsamt svälta till döds. Tanken var att deras kvidande och dödsångest skulle höras ut genom fönstret och avskräcka andra från att fly. Den gamle prästen ledde dem nere i källaren med bibelord och sånger hela tiden till att förtrösta på Gud i liv och död. Många kom till tro på Jesus som besegrat döden och tagit allas synder på sig. Prästen bad med dem och för dem. De dog en efter en. Till sist var det bara prästen kvar. Han satt där nere i mörkret utsvulten och utmattad men han sjöng outtröttligt om Jesus som var starkare än all ondska och död.

Till sist tröttnade kommendanten på detta och Maximilian avrättades med ett nackskott! Hur vet vi detta? Jo genom den man som inte dog den gången och som prästen gick i stället för. Han överlevde Auschwitz och återförenades med sin familj efter krigets slut. Många år senare var han som en åldrig man med när påven Johannes Paulus II helgonförklarade Maximilian på Petrusplatsen i Rom. Förstår du hur jag menar? Maximilan dog och den polske mannen gick fri. Det är han som berättat om detta för eftervärlden. Prästen var oskyldig men valde att ta någon annans straff. Precis så är det med Jesus fast på en helt annan nivå. Han dog i vårt ställe för våra misstags och synders skull. Som människa dog han på korset. Som Gud i människogestalt tog han med sig synden och sonade den för alltid. Genom att uppstå bevisade Jesus att han besegrat döden och att vi är försonade med Gud. ”Ja, det var inte så lätt att förstå”, sa mannen på ”alpha-kursen”, ”men jag ser tydligare nu.” Gå en sådan kurs du med, så ser du också mer om kristen tro! Peter Wahlbäck Kyrkoherde i Nylöse församling www.svenskakyrkan.se/nylose Tel: 031-731 8050

4


HALVA PRISET PÅ 10-KORT ORD PRIS S

900 KR

KR Köp ditt träningskort 12/3-8/4 Kortet gäller Stockholm, Göteborg, Skåne och Jönköping SO

L

Ä K E R T • SO L A S Ä AS

MAX MA AX 3 P PER ER K KUND UND • KORTET KORTE T Ä ÄR RG GILTIGT ILTIG GT ffrr o m 9 APRIL APRIL OCH OCH 3 MÅN MÅ ÅN FFRAMÅT RA AMÅ Å

KE

RT

• SOLA SÄKE ERT

SÄKERT • SO

Lokala avvikelser kan förekomma.

LA S

ER

T•

SOLA SÄKERT •

ÄK AS

ÖPPET 05-23!

OL A

KR

ÄK

RT

SIUnOQ HLQGADVW

•S

Lokala avvikelser i utbudet kan förekomma • Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

SO

L

NY KLUBB!

1800 KVM FRIISSKVÅRD MER M ME ERR IN I FO PÅ W INFO WWW.SPORTLIFE.SE WW.S WW .SPPO PORTLIFE.S ORT R LIFE.S .SSE

ÖPPET 05-23! Lokala avvikelser kan förekomma.

SPORTLIFE PARTILLE • MELLBYVÄGEN 21-23, 433 30 PARTILLE • TEL: 031-44 00 70 • WWW.SPORTLIFE.SE


stadsdelen runt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Tung order till Gamlestaden Det blåser medvind för SKF. En order på 350 miljoner landade i början av mars.

gamlestaden 350 miljoner kronor, så mycket är en beställning som SKF fått från Vestas, som verkar inom vindkraftsindustrin. Leveranserna startar under andra halvåret av 2011 och ska fortsätta en bit in i 2013. – Vestas spelar en mycket viktig roll inom vindkraftindustrin och vi har samarbetat med dem i många år. Vår roll som primär utvecklingspartner för V112-turbinen och vår omfattande kunskap och erfarenhet inom vindkraft gjorde det möjligt för oss att utveckla en ny lösning för den nya turbinen, säger Tom Johnstone, SKF:s vd och koncernchef i ett pressmeddelande. Han fortsätter: – Vindenergi är ett viktigt område för SKF som vi fortsätter att investera i genom att utveckla nya lösningar för att möjliggöra en kostnadseffektivare vindkraftsproduktion.

Tung inbjudan, Thor kviberg

 I fjol besökte en prins och en nybliven pappa Kviberg och Grunden BoIS. Ni ska veta att prins Daniel blev imponerad av den verksamhet som klubben bedriver. Bästa beviset på det är att Grundens kanslist och ledarprofil Thor Guttormsen nyligen var inbjuden till Kungafamiljen på en representationsmiddag. Där berättade fadern till lilla prinsessan Estelle bland annat att besöket våren 2011 var det bästa han upplevt sedan han blev prins och Guttormsen fick med sina många och varma hälsningar hem till alla i klubben.

Knallemarknad på torget kortedala

 Boka in sista onsdagen i varje månad. Åtminstone om ni är ute efter fynd. Då är det nämligen knallemarknad på Kortedala Torg. 28 mars är det dags nästa gång. Kläder, smycken, väskor och mycket, mycket mer att finna till bra priser.

Här kan du fira påsk Kaffe, saft, bullar, godis och kanske en och annan kärring och gubbe. På Annandagsgatan är det påskfest lördag 31 mars.

kortedala Mellan 11.00-14.00 ställer bostadsbolaget Poseidon och Hyresgästföreningen till med fest i sin lokal på Annandagsgatan. Det bjuds på fika, poängpromenad för såväl stora som små. Alla barn som lämnar in en teckning har dessutom en godispåse att se fram emot. 6

Cancer bryr sig inte om vem du är eller hur du ser ut. Cancer bryr sig inte om vad du tror på, vad du gör eller om du är man eller kvinna. Cancer bryr sig inte heller om hur gammal du är... Hjälp oss hjälpa unga vuxna cancerdrabbade. Tillsammans gör vi skillnad. Bankgiro: 705-8878


Byt till banken med Sveriges mest nöjda kunder. Vi ägs av våra kunder och har därför en annorlunda bild av vad en bank är till för. Så när vi pratar bonusar gör vi det ur ditt perspektiv. Du som är bankkund och även väljer oss för din boendeförsäkring kan bli Guldkund, som ger dig kundbonus och fina förmåner. Då får du också vara med och dela på pengarna när det går bra för oss, eftersom vi inte har några externa aktieägare som kräver utdelning.

Största bonusen är att vi har haft Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden de senaste fem åren, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Välkommen till banken som sätter sina kunder i första rummet. Här får du också hjälp med försäkringar, både som privatperson och som företagare. Och med fastighetsförmedling när du ska köpa eller sälja bostad.

Det är vi som är Länsförsäkringar i Partille

George Akyuz

Ali Bedir

Carina Olsson

Ayse Demirbag

Glenn Elmblad

kontorschef 031-63 81 12

kundrådgivare 031-63 16 83

kundrådgivare 031-63 81 04

privatrådgivare 031-63 81 18

privatrådgivare 031-63 23 48

Britt Hjelmström

Björn Hagen

Christian Magnusson

Roger Karlsson

Mikaela Johansson

företagssäljare 031-63 81 86

företagssäljare 031-63 16 29

fastighetsmäklare 031-702 15 01

fastighetsmäklare 031-702 15 02

fastighetsmäklare 031-702 15 03

lansforsakringar.se


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

FOTO:

Peter Appelgren.

Ta i trä Klubben för både finsnickare och tummen-mitt-i-handen I en källarlokal i gamla Fjällbo Hemmet finns otaligt med verktyg, lim, maskiner och träbitar. Det är där Fjällbo Park snickarklubb håller till om veckorna. I kväll står träsnideri på schemat. 1991 hade ett gäng pensionärer i Utby en idé om en snickarklubb och för ändamålet fick de använda sig av Fjällbo Hemmets snickeriverkstad. Men efter ett tag skulle hemmet göras om till bostäder och snickarklubben kunde inte längre vara kvar i lokalen. Men snickra ville de fortsätta med. Så de fick tillgång till en källarlokal i Solhuset och har varit där sedan 1995. Det är i Solhuset vi är på besök denna måndagskväll. En grupp är precis klar och den andra på väg att påbörja sitt pass. Kvällen bjuder på träsnideri. Vid ena väggen står tio arbetsbänkar på rad. Det plockas fram material och verktyg. Deltagarna placerar ut sig vid de olika bänkarna och börjar arbeta. Alla sätter igång med sitt, de flesta har projekt på gång. Men en man står med en tom fyrkantig träbit framför sig. Hans namn är Lars-Göran Olsson och han har varit med i snickarklubben sen i höstas. – Så ser det ut från början. Det är bara en träbit. Jag ska göra en spegelram. Men får se vad det blir. Man kan till exempel göra en spegel med en ljusstake, säger han och ser fundersam ut. Lokalen är full av aktiviteter under veckorna. Från klockan åtta på måndagsmorgonen när den första gruppen börjar till åtta på torsdagskvällen när sista grupper är klara. Det är sammanlagt 15 grupper under veckan. De flesta är med i en grupp, men några flitiga medlemmar deltar i flera. Och så länge det finns plats är det inga problem. 8

På varje pass, som är tre timmar långt, finns det en gruppledare och på måndagskvällarna är det Ingvar Nilsson. – Gruppledaren finns för att stötta och ge tips. Det ska vara som ett litet stöd. Det handlar om att alla fingrar ska vara med hem efter kvällens slut. Det är en av de viktigaste grejerna, förklarar han. Förra året firade klubben 20-årsjubileum och idag har de ungefär 100 medlemmar. Både damer och herrar. Främst pensionärer. För att få klubben att gå runt tar de ut en liten årsavgift. Och allt material köps av medlemmarna till självkostnadspris. Grupperna är ganska små och det märks att alla känner alla. – Det ska inte vara mer än tio personer i varje grupp. Och det är för att alla ska få plats. Det får också bara plats tio att fika, säger Ingvar Nilsson och småskrattar. Vid en annan arbetsbänk i rummet står Lisbeth Cajstam, som har varit med i klubben sen förra våren. Hon bor lustigt nog själv på Bildsnidaregatan så det kanske inte är ett sammanträffande att hon hamnat just här ikväll. Vem vet. Hon har en rund träbit i lind uppspänd framför sig. För att se vart hon ska snida har hon skissat med blyerts på träet. Idén kommer från en bild i tidningen, som nu ligger bredvid henne på arbetsbänken. – Jag såg ett reportage om Lisa Larsson i tidningen och ville göra den här. Jag fick sen hjälp att hitta material. Jag ska inte lägga bilden jämte

när jag är klar, säger hon och skrattar. Då och då kommer det nya medlemmar till klubben. Och som ny får du inledningsvis prova på lite övningar som gör att du känner dig bekväm med utrustningen. Sen är det bara att sätta igång. Det finns inga regler för vad du får göra. Det är Leif Lekebo, klubbens sekreterare, noga med att poängtera. – Man får själv välja vad man vill börja med. Det är ingen som säger vad man ska göra. Det är ingen lärare här utan gruppledare. De som är gruppledare har oftast inte någon dokumenterad erfarenhet av arbetet men de har ett stort intresse, tycker det är roligt och gillar människor. – Det är ingen som är före detta slöjdlärare eller snickeriarbetare utan det är ambitionen och intresset som har betydelse, berättar Ingvar Nilsson. Leif Lekebo inflikar att det inte heller krävs någon förkunskap för dig som medlem. Har du tummen mitt i handen hjälper de dig att sätta den på plats. – Det är så att vem som helst i princip som har intresse kan komma och behöver inte känna att de måste vara fullfjädrad för att kvalificera sig här. Utan du kan komma in här i verksamheten ändå. Den inbjudande atmosfären märker man direkt. Alla är välkomna och arbetar efter sin egen förmåga. Det viktigaste är att ha kul. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Alla behöver en hemförsäkring När du flyttar hemifrån behöver du en egen hemförsäkring för dina saker. Hemförsäkringen ersätter vid brand, vattenskada och om du får inbrott. Men hemförsäkringen är mycket mer än så.

försäkringsspalten Försäkringen innehåller skydd om något händer dig eller ditt bagage när du reser utomlands eller om någon kräver dig på skadestånd. Hemförsäkringen ger också ekonomisk hjälp om du behöver anlita en advokat. I Länsförsäkringars hemförsäkring ingår alltid allrisk för dina saker. Allrisken ersätter plötsliga och oförutsedda skador upp till 50 000 kronor. Äger du en cykel ingår även den i din försäkring upp till 50 000 kronor. Är du 25 år eller yngre har Länsförsäkringar ett förmånligt ungdomspaket där bankkort, hemförsäkring och privatolycksfallsförsäkring ingår. Du får då 20 procent i ungdomsrabatt. Mer om erbjudandet och villkoren hittar du på lansforsakringar.se. Skulle du exempelvis råka ut för brand i mindre omfattning finns det en del råd vi vill förmedla: När släckinsatsen* avslutats kan du göra en hel del själv om inte området är avspärrat. Stäng dörrar till oskadade utrymmen. Vädra ut rök och röklukt. Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum. Dammsug torrsot. Använd grovdammsugare eftersom en vanlig hemdammsugare kan ta skada. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag. Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag. Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag. Diska sot- och rökskadade husgeråd. Anlita elektriker vid skada på fast monterad elinstallation eller utrustning. Om branden omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken. Bevaka att återantändning inte sker. Kontakta räddningstjänsten *Om du själv utfört släckningsinsatsen ska du omgående kontakta Räddningstjänsten för att informera om branden och samråda om behov av sakkunnig kontroll av återantändningsoch brandspridningsrisk. Har du frågor om Länsförsäkringars ungdomspaket: Ring Carina Olsson på Partillekontoret 031-63 81 04 George Akyuz Kontorschef, Länsförsäkringar, Partille/Östra Göteborg

Utbygrillen s! Hemlagat mo BRIS Vuxentelefon – om barn För dig som vill prata om dina egna eller andras barn.

Öppettider: måndag–fredag kl.10–13 Telefonnummer: 077-150 50 50

Öppettider: Måndag–Fredag . .11-19 Lördag . . . . . . . .11-17 Söndag & helgdagar stängt Frimästaregatan 1 415 07 Göteborg Tel: 031-26 40 70

Bli en hjälte! Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga kan få prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss för att de vill prata om något och vara anonyma, andra har inga kompisar att leka med och några kommer från en dysfunktionell familj och behöver hjälp utifrån. Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med att svara i telefon, mejl och chatt. När du skänker 50 kr blir du också en av våra fina vardagshjältar!

Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.

bris.se

PG 90 15 04 -1

Ö

9


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Så kommer du igång igen Är du nybliven mamma och vill komma igång med träningen? Ta med dig ditt barn och gå träna. Nästa vecka drar Mamma & Barn träning igång på Kristinedals träningscenter. Den första tiden efter du fått barn ska du självklart vara hemma och njuta. Låta kropp och själ återhämta sig. Men redan efter 4-8 veckor kan du börja träna. Om du vill. Börja med att gå promenader, känna efter hur din kropp känns, öka takten allt eftersom. Träning är individuellt och du måste lyssna på din kropp och dina gränser. Innan du kör igång ordentligt med din träning är det viktigt att du gör en efterkontroll. Känns allt okej är det bara att köra. Men träningen måste passa in i livet och vardagen med. Kanske inte det lättaste med en liten bebis. Kristinedals träningscenter erbjuder dig därför att ta med dig ditt barn till träningen. Den 29 mars är det kursstart för Mamma & Barn träningen. Kursen sträcker sig över åtta tillfällen och är utformad för att passa dig som nyligen fått barn. Du tar med dig ditt barn in på träningen och för att du ska kunna fokusera på din träning är viktigt att hen inte har nått krypålder. Det är träning som sker på barnets villkor, även om det är du som mamma som ska träna. Under de åtta kurstillfällena kommer det blandas teori med praktik och inriktningen är en skonsam, effektiv och uppbyggande träning. Det blir core, funktionell stryka och övningar som du lätt kan göra hemma. För frågor om anmälan kontakta: kurser@kristinedal.nu. Uppge namn, telefonnummer och personuppgifter. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

FOTO:

Mette Ottosson.

VI HJÄLPER DIG med bytet till en ny och säker port llan

me t t i j fr Väl

R E A L L I K A NrE O 4 D Plerad prorktontroll AmRtjockatisiko inkl fjä l moms D A N35omrtautom 0 : - ink T S amt p s .90 1 1

• Kostnadsfria hembesök • Fasta priser från måttagning till montage • Service av befintliga portar.

Orrekulla Industrigata 23 Hisings Kärra Tel. 031-58 69 30 033-41 22 67 RING för kostnadsfritt hembesök

10

www.vpe.se


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Ett bilbesök du inte ska missa I vår får du ett viktigt besök. Farligt Avfall-bilen kommer och hälsar på. För miljöns skull ska du träffa den. I fjol uppgick antalet besök till 5 400 och den totala vikten var 800 ton. Det är siffror som styrker behovet av en uppsamlande kraft för miljöovänligt avfall. Nu ska Farligt Avfall-bilen ut på en ny tur och har dessutom sällskap av ett fordon från Myrorna som samlar in kläder, möbler, prynadsaker och annat som kan komma till användning i andra hand. Under mars-april kan du någonstans nära dig lämna saker som om de inte sorteras riktigt kan göra stor skada för vår redan hårt utsatta miljö. Här kommer den till dig: 28 mars: Januarigatan 7 (åv-plats) 17.00-17.45. Kortedala Torg, Hundraårsgatan 23 (åvplats), 19.00-19.45. 10 april: Beväringsgatan 9 (åv-plats), 17.00-17.45. Brahegatan 11, (Medborgarhuset), 17.00-17.45.

 Kortedalavägen/Edvid Ahlwqvists väg, 18.0018.45. Lars Kaggsgatan 34, Bellevue affärer, 18.0018.45. Kalendervägen 32 (åv-plat), 19.00-19.45. Slåttängsgatan/Herman Johanssongatan, Utby Handel, 19.00-19.45. Vad du kan ta med och slänga: Skadliga ämnen Exempelvis rengöringsmedel, färg, lack, lim, oljeprodukter, termometrar (kvicksilver), bekämpningsmedel. Brandvarnare Innehåller batterier och i vissa fall radioaktiva ämnen. Får aldrig hamna med hushållssoporna. Batterier Innehåller bland annat tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly. Tänk på att batterier finns inbyggda i exempelvis leksaker och

elektriska tandborstar. Lampor/lysrör Glödlampor innehåller bly, lysrör, halogen och lågenergilampor bland annat kvicksilver. Elektronikprodukter Rakapparater, mobiltelefoner, strykjärn är några exempel på saker som ska återvinnas milösäkert. Att tänka på: Utrymmet på bilen är begränsat och den tar inte emot skrymmande saker som kylslå, frysar och dylikt. Inte heller bildäck, hushållssopor eller avfall från företag och verksamheter. Likaså kräver medicin särskild hantering och ska lämnas till apoteket. ULF JÖRNVIK

ulf@kvibergs-staden.se

”Inspirera till medvetna val som om leder till ökad livskvalitet” itet”

Invigningsparty hela mars 10- 11 mars invigningshelg Life Mölndal Lördagen och söndag den 10 -11 mars 10.00 -18.00 31 mars invigningshelg Life Kortedala torg Lördagen den 31 mars 10.00 -18.00 Nyinvigning av Life Storås & Life Lerum Lördagen den 31 mars kl. 10.00 -18.00 Välkommen till fartfyllda dagar med kostnadsfri träning, överraskningar och fina erbjudanden. Se hela programmet på

www.lifeclub.se GULDKORT G GULDK ULDK DKORT KORT ORT

FFör ör dig som vill haa allt. allt. All All inclusiv inclusive. e. t4 4UZSLFUSÊOJOH UZSLFUSÊOJOH t, POEJUJPOTUSÊO OJOH ,POEJUJPOTUSÊOJOH t( SVQQUSÊOJOH (SVQQUSÊOJOH t4 PMBSJVN 4PMBSJVN t #BE t 7BUUFONBTTBHF 7BUUFONBTTBHF F .BTTBHFGÌUÚMK t .BTTBHFGÌ UÚMK t 7JCSBUJPOTUSÊOJOH 7JCSBUJPOTUSÊO OJOH t 3FMBY t #BS OQBTTOJOH #BSOQBTTOJOH tT Träna räna på alla Life Liffe anläggningar t 5SÊOB 5SÊOB QÌ ,MVCC4WFSJHF ,MVCC C4WFSJHF

Passa på att köp ditt träningskort idag

299:2 GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet 24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3790:-, ord.pris 4188:Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

Erbjudandet gäller tom 31/3-12 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

NY M Mölndal ölndal , F Flöjelbergsgatan löjelb öjelbergsgatan 20B (Engelska (Engelska Möbelmagasinet) Möbelmagasinet) magasinet) NY Kortedala Kortedala Torg, Tor o g, öppnar 31 mars 2012, (Kortedala (Kortedala a Torg Torg 4) NY Kviberg Kviberg , 031-47 31-47 52 82 (Krutvägen (Krutvägen 6) Björkekärr , 031-25 Björkekärr 5 29 00 (Smörslottsgatan (Smörslottsgatan 26) Bommen GBG Lilla B ommen n , 031-51 49 00 (Lilla Bommen Bommen 5) Hisings H isings Backa, Backa, 031-15 031 1-15 52 20 (Folkvisegatan (Folkvisegatan 15) G årda, 031-15 15 52 (Norra (Norra Kustbanegatan Kustbanegatan 19) 19) Gårda, Majorna, M ajorna, 031-42 11 1 10 (Karl (Karl Johansgatan Johansgatan 27) Storås, S torås, 031-331 10 0 90 (Storås (Storås Industrigatan Industrigatan 20) Kortedala, (Dagjämningsgatan K ortedala, 031-48 99 50 (Dagjämningsga tan 1) Långedrag, L ångedrag, 031-29 9 98 88 (Redegatan (Redegatan 1) Lerum, L erum, 0302-516 15 (Göteborgsvägen (Göteborgsvägen 3) Åbybadet, Å bybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen (Idrottsvägen 7)

11


fritid med kvibergs-staden – mars/april 2012

Toppenkul Utmaningen som är en riktig höjdare Det är måndagskväll i mars. Ett tiotal ungdomar har samlas i en lokal inne på regementsområdet i Kviberg. Tillsammans med en massa klätterentusiaster i Göteborg är de där för att nå högre höjder. Det första man slås av när man kommer in i Klätterdomens lokaler på Övre Kaserngården i Kviberg är den magnifika takhöjden. Och de svindlande höga klätterväggarna som sträcker sig upp mot taket. Det gäller att inte vara höjdrädd om man ska ta sig an utmaningen som ungdomarna i måndagskvällens första ungdomsgrupp ställs inför. Klockan börjar närma sig 18 och deltagarna samlas på en tjockmatta för upprop. Gruppen har två instruktörer, Ida Högström och Axel Hultqvist. Axel ropar upp deltagarnas namn och prickar av de som är närvarande. De delas sedan in i två grupper, samma som förra måndagen. Den ena gruppen ska köra bouldering och den andra gruppen topprepsklättring. – Varannan gång kör de fritt och varannan gång 12

kör de med rep. Det är tio gånger totalt och så är det uppdelat mellan de gångerna, berättar instruktören Ida Högström. För den inte så inbitna klättraren är det en hel del nya uttryck att lära sig. Det är bouldering, topprepsklättring, problem, led. Vi tar en i taget. Bouldering är enkelt förklarat att man klättrar utan rep, fritt utan någon som säkrar. Topprepsklättring är istället tvärtom, du klättrar med rep och har någon som säkrar dig. Problem och led återkommer vi till senare. Ida Högström har idag hand om de som ska köra bouldering och förklarar för dem att de ska köra något som kallas four by four. Det är en uthållighetsövning. – Det är fyra problem, fyra gånger i fyra set. Sen

vilar man fyra minuter mellan seten. Ungdomarna sprider ut sig runt om i lokalen. De får själva välja vilka fyra problem de ska ta sig an och vilka väggar de ska klättra upp för. När Ida säger problem menar hon en led. Och en led är ett sätt att ta sig upp, där alla grepp följer samma färg. – Det finns över 1 000 olika sätt att ta sig upp. Vi ändrar greppen fyra gånger om året ungefär. På de stora väggarna sitter en led uppe ett halvår ungefär, förklarar Ida. Hon har själv klättrat i tolv år. Och varit instruktör på Klätterdomen sen de startade för fem år sedan. Hon går runt och ger ungdomarna tips och peppar dem till att utmana sig själva. Det märks att hon vet vad hon gör och att hon tycker om det.


fritid med kvibergs-staden – mars/april 2012

Matilda Hurtig, Ida Högström, instuktör, och Olov Oldavius.

Det är bra träning och funkar för alla och man kan börja när som helst. Instruktör Ida Högström.

fakta

Klätterdomen 1 600 m2 väggar för topprepsklättring och ledklättring. 400 m2 är branta partier som hänger över 8,5 meter. 55 topprep på väggar som är mellan 11-14 meter höga. Boulderväggar på både övre plan och nedre plan. Läs mer på www.klatterdomen.se. FOTO:

En av ungdomarna som är med i gruppen är Markus Gustavsson, 15 år. Han har alltid tyckt om att klättra. – Det var min bror som klättrade först. Vi klättrade alltid när vi var små i träd och så. Så jag har haft det med mig hela livet. En av kompisarna på kursen är Matilda Hurtig, 15 år. Hon har klättrat i ett och ett halvt år och tycker att det roligaste med att klättra är att man får utmana sig själv. – Det är utmanande. Om man inte klarar det en gång kan man prova igen. Klätterdomen erbjuder en del olika barn- och ungdomskurser. Men de är även många som är där och tränar fritt. Och det i alla olika åldrar. Det finns ingen direkt gräns på hur gammal eller ung man kan vara för att börja klättra.

Peter Appelgren.

– Men i barngrupperna på helgerna måste man vara minst 7 år. Det är för att man ska fungera i en grupp, säger Ida Högström och fortsätter: – Det är bra träning och funkar för alla och man kan börja när som helst. Ung som gammal. Man tränar hela kroppen. Det är både styrka, uthållighet, smidighet, koordination. Det är kanske det som gör det så roligt. En som började klättra när han var väldigt ung är Olov Oldavius, 14 år. Han började klättra redan för åtta år sedan. – Först var det en kompis som tyckte vi skulle börja. Sen har jag bara fortsatt sen dess. Allt är roligt. De som är med i dagens ungdomsgrupp är från 13 år och uppåt. De har alla topprepslicens vilket innebär att de får säkra varandra. Och den licen-

sen måste alla som säkrar på gymmet ha. Det är många som har klättringen som en livsstil, som klättrar utomhus i berg. Men Ida Högström märker även att klättringen som alternativ till gym har ökat. – Det är ingen stor sport men den växer mer och mer. Senaste året har den växt mer märker man. Det är många som klättrar istället för att gymma. Innan var det mer en livsstil för människor. Ungdomarna är klara med four by four och får istället en ny övning som kallas dyna. Det innebär att man hoppar mellan olika grepp på väggen. Det blir en utmaning att bita i. Men utmana sig måste man göra för att nå nya höjder. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

13


månadens historia med kvibergs-staden – mars/april 2012

Nostalgiska återblickar

Göteborgsförfattaren Lars O. Carlsson, med genuin kärlek till staden, gör regelbundna nedslag i stadens historia – ty det är äldre tiders prövningar som format och härdat dagens göteborgare. Mycket nöje!

Original-Odhners historia innehåller såväl spännande näringslivspersonligheter som unika världspolitiska händelser.

Nostalgiska återblickar – del 9 ”Som en följd av den ryska revolutionen…” Nobel är ett välkänt namn, inte bara i Sverige utan långt vida omkring. Säkerligen är det många forskare och vetenskapsmän som i sina hemligaste drömmar ser sig själva ta emot det nobla priset ur handen på en svensk monark. Denna ceremoni har pågått sedan 1901 - allt till minne av uppfinnaren Alfred Nobel, som avled i sin villa i San Remo den 10 december 1896. Han hade under sina 63 år hunnit svara för 355 uppfinningar, var av dynamiten torde vara den mest kända. Men Nobelsläkten var känd långt tidigare och den hade också starka kopplingar till den välkände vetenskapsmannen Olof Rudbeck. Undervattensmina Alfred Nobels pappa, Immanuel Nobel, var också en kreativ och idérik uppfinnare. Han drabbades dock inledningsvis av en hel del motgångar oftast kopplade till dåliga affärer. Han flydde landet, medan familjen blev kvar i Sverige. Han fortsatte att arbeta med sina uppfinningar, bland annat en undervattensmina och år 1842 vänder lyckan när den ryske tsaren belönar honom rikligt för hans arbete. Nu etableras Firma Nobel & Söner i S:t Petersburg. Det är främst, förutom fadern, de tre äldsta sönerna som är engagerade i företaget – Ludvig, Alfred och Robert. Senare blir det tuffare tider och Nobelverkstäderna hotas av nedläggning. Äldste sonen Ludvig Nobel lyckas rädda bolaget och utvecklar bolaget till en riktigt stor vapenindustri. Men på sikt börjar bolaget även att producera annat, exempelvis vagnaxlar och vagnshjul. Räkna med Odhner Willgodt Odhner hette en ung värmlänning som i mycket unga år reste till Stockholm där han bland annat började studera teknik. Efter examen vid Teknologiska Institutet sökte han sig vidare till framtidslandet Ryssland, där han fick anställning inom familjen Nobels företag. Redan vid denna tid drevs Odhner av idén kring att utveckla en räknemaskin. Senare fick han en anställning inom de kejserliga verkstäderna och det statliga sedeltryckeriet, medan han på sin fritid arbetade vidare med räknemaskinen. År 1874 var första va14

rianten, enligt pinnhjulsprincipen, konstruerad och 1878 hade han ett patent på sin uppfinning av Odhnersnurran. År 1880 öppnade Willgodt Odhner en egen liten verkstad och år 1886 kom serieproduktionen i gång på allvar. Efterfrågan var stor och 1894 flyttades verksamheten till en nybyggd fabrik. År 1905 avled Willgodt Odhner och ledningen övertogs av sonen Alexander Odhner samt svärsonen Karl Siewert. Krig och revolutionen År 1914 utbröt första världskriget och företaget blev nu tvungna att bland annat tillverka granater. Några år senare, år 1917, inträffade den ryska revolutionen vilket tvingade Alexander Odhner med familj att i all hast lämna S:t Petersburg. Familjen kom till Göteborg där Alexanders sysslingar, bröderna Sven och Erik Wingquist vid SKF kom till stor hjälp, precis som Gamlestadens Fabriker. Med fara för sitt liv åkte Alexander Odhner tillbaka till S:t Petersburg, och med hjälp av ingenjören Karl Siewert och verkmästare Edvard Kuikka, räddar man en del ritningar och maskiner. År 1918 bildades AB Original-Odhner som under det första året hyr lokaler av Gamlestadens Fabriker. År 1920 flyttar företaget in i de nybyggda lokalerna på Gamlestadsvägen 18. Detta är ett hus som ritats av den duktige arkitekten Arvid Bjerke. Fastighet byggdes till med ytterligare lokaler på 1940-talet och senare har också en del ombyggnationer genomförts. År 1942 knyts Original-Odhners till AB Åtvidaberg och Facitkoncernen. Den 31 mars 1978 lämnar de sista anställda sin arbetsplats vid Original-Odhner i Gamlestaden. Ett gatunamn i Göteborg Numera finns ett gatunamn till minne av Alexander Odhner (1873-1918). Den gatan finns dock inte i Gamlestaden, utan är lokaliserad till Högsbo och bär på en egen historia. En gång var denna gata en del av Frövingegatan som fått sitt namn 1972. År 1988 namnändrades dock många av de olika frögatorna i området efter förslag från Högsbo-Sisjö Industriförening. LARS O. CARLSSON lars@kvibergs-staden.se


månadens gata med kvibergs-staden

Nytt från Nylöse församling

Vilken uppståndelse!

Gatunamn i Kvibergs-Staden – del 9 ”I Utby påminns vi om Jesus första tempelbesök…”

Kyndelsmässodagen är en kristen högtid, som ibland också kallas lilla julafton. Anledningen till denna synonym är att Kyndelsmässodagen avslutar jultiden på kyrkoåret. Gatunamnet Kyndelsmässogatan, som nyttjas för en gata i Utby, skulle ju egentligen på sitt sätt passa väl så bra för en gata i Kortedala. Namnet är nämligen starkt kopplat till vår almanacka och våra kristna högtider, precis som många gator i vår nordöstra stadsdel. Kyndelsmässodagen är en markerad dag i våra almanackor. Det är också en festdag i kyrkoåret ägnad minnet av hur jungfru Maria fyrtio dagar efter Kristi födelse bar fram jesusbarnet i templet. I almanackan är den 2 februari själva kyndelsmässodagen, men dess kyrkliga placering varierar. Sedan 1772 firas kyndelsmässodagen i Sverige på söndagen närmast före eller efter 2 februari. Kyndelsmässodagen avslutar jultiden på kyrkoåret och kallas därför ibland för lilla julafton. I länder som följer den gregorianska kalendern och där dagen inte är en förpliktad helgdag firas kyndelsmässodagen alltjämt den 2 februari. De som firar efter den julianska kalendern firar den 15 februari. Kyndelsmässodagen har fått sitt svenska namn av den gamla traditionen att fira ljusfest denna dag. Kyndel är nämligen ett gammalt svenskt ord för just ljus och bloss. Jämför gärna svenskans kyndel med engelskans candle. Kyndelsmässodagen finns också nämnd i bondepraktikan. Bondepraktikan var en folkbok som med utgångspunkt i traditioner sammanställde ett stort antal råd och tips i en handbok för bönder. Den första kända utgåvan utkom i Tyskland 1508 och den första kända svenska upplagan kom ut år 1662. Den minsta modellen av ett husbibliotek i äldre tider torde innehålla Bibeln, Katekesen, Psalmboken och Bondepraktikan. I Bondepraktikan finner vi bland annat följande om kyndelmässodagen: ”Ju stormigare vid kyndelmässan, desto vackrare år. Så länge lärkan sjunger före kyndelmässan, så länge tiger hon dock efter den.” Det finns också noterat en del speciella dagar att beakta i Bondepraktikan och just Kyndelmässodagen, den 2 februari, är en sådan dag. Här står det följande: ”Snö denna dag bebådar snar sommar.” Hur var det egentligen? Var det snö eller barmark torsdagen den 2 februari i år? När kommer sommaren till Utby och Göteborg?

Våra gatunamn

LARS O. CARLSSON

Göteborgsförfattaren Lars O. Carlsson, är en av stadens mest anlitade föredragshållare när det gäller stadens gatunamn. Han brukar alltid uppmana dem han möter att studera de gatuskyltarna som de ser – namnen berättar ofta mycket om vår historia. Mycket nöje!

Dagen som förändrade världen. Visst är det ett fantastiskt budskap påsken kommer med! En människa av kött och blod, som gick på dammiga vägar i Palestina och blev avrättad på ett kors, ska ha lämnat sin grav och gått över till en annan existens! Är det sant, då är denna unika händelse det mest revolutionerande som hänt i världshistorien. Då förvandlar det vår syn på livet. Då har en osynlig makt gett oss en hemlighetsfull fingervisning om att döden inte är det sista utan bara en mörk tunnel till en annorlunda tillvaro. De flesta tänker säkert: Det är för bra för att vara sant! Den som är död blir inte levande igen! Döden är det definitiva slutet. Alla som tänker så, gör klokt i att fundera kring några fakta som ingen kunnat förklara på ett vettigt sätt. Graven, som var förseglad och bevakad, var enligt trovärdiga vittnen tom på den tredje dagen. Några kvinnor fick genom en uppenbarelse veta att mannen som legat i graven hade lämnat den. Han visade sig för mer än 500 personer. De som mötte honom som levande gick i döden för sin övertygelse om att han levde igen. De var inga bluffmakare. Och idag är vi mer än två tusen miljoner människor över hela jorden som kan vittna om att vi mött honom på ett påtagligt och övertygande sätt. Vi kan intyga att han har makt att förvandla vårt liv. Och ge oss ett hopp om att det finns glädje bortom graven. I påsk kommer vi att sjunga i våra kyrkor ”Herren lever, våga tro det!” Och berätta om vår tro. Välkommen att vara med! Vi firar en Glad Påsk! Torgny Erling Vikarierande präst i Nylöse församling

Kalender Vi möts till gudstjänst 25 mars – Jungfru Marie beb. dag. Utby kyrka – Högmässa Efteråt i förs hemmet: Våfflor, lotterier, brödtombola, livsmedlelkorg. 25 mars – Jungfru Marie beb. dag. Nylöse kyrka – Taizémässa

Kom och fira påsk i Nylöse församling! 1 april – Palmsöndagen Utby kyrka – 11 Familjemässa Församlingsmöte i församlingshemmet 1 april – Palmsöndagen Nylöse kyrka – 18 Musikmässa Erik Danielsson framför renässansmusik på luta

5 april – Skärtorsdagen Utby församlingshem – 16 Påskmåltid Kostnad 80 kr. Anmälan på tel: 031-731 80 50. 5 april – Skärtorsdagen Utby kyrka – 19 Skärtorsdagsmässa Dag Styrenius - violin

6 april – Långfredagen Utby kyrka – 11 Långfredagsgudstjänst

6 april – Långfredag Kvibergs kyrkstuga – 15 samling och korsvandring 6 april - Långfredag Nylöse kyrka – 18 Sånger vid Jesu kors

7 april – Påskafton Nylöse kyrka – 23.30 Påsknattsmässa 8 april – Påskdagen Utby kyrka – 11 Påskhögmässa Kyrkokören

9 april – Annandag påsk Nylöse församlingshem – 16 Församlingens påskfest Brödförsäljning, lotter & tipspromenad. Nylöse församlingshem 9 april – Annandag påsk Nylöse kyrka – 18 Musikmässa Sören Renulf - sång 15 april – 2 i påsktiden Utby kyrka – 11 Högmässa

15 april – 2 i påsktiden Nylöse kyrka – 18 Kom o se-mässa 22 april – 3 i påsktiden Utby kyrka – 11 Högmässa Konfirmanderna

22 april – 3 i påsktiden Nylöse kyrka – 18 Lovsångsmässa 29 april – 4 i påsktiden Utby kyrka – 11 Högmässa

29 april – 4 i påsktiden Nylöse kyrka – 18 Taizémässa

På gång…

Nu har vi öppnat Nylöse kyrka igen! Vi är glada över att korgolvet i Nylöse kyrka nu är klart. Några övriga mindre förändringar av själva kyrkorummet har också genomförts. En gåva i form av ett vackert kyrkskepp eller ”votivskepp” som det också kallas, har skänkts till församlingen och finns nu att se på plats i Nylöse kyrka. Varje söndag 18.00 - 19.15 är det mässa i Nylöse kyrka. Därefter enkelt kyrkfika. Varmt välkommen!

Hela världen Svenska kyrkans internationella arbete inleddes på 1870-talet då Kyrka, skola och sjukhus stod i centrum. Sedan dess har arbetet fortsatt för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap. Svenska kyrkans samarbete med lokala kyrkor i länder världen över gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer. Verksamheten är bred. Den spänner från arbete mot hunger och fattigdom till teologisk utbildning och religionsmöte, från mikrolån till insatser mot hiv, från arbete för fred och försoning till klimatarbete och katastrofinsatser. Hela världen har omkring 50 utsända medarbetare. Du stöder detta arbete genom ett bidrag på: Pg: 90 01 22-3 Bg: 900-1223

www.svenskakyrkan.se/nylose – Tel: 031-731 8050

15


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Från ord till handling Nu ska Kvibergs Park bli verklighet Planerna för Kvibergs Park går från klarhet till klarhet. När EU-projektet Tillväxt Kviberg avslutas i april är det dags att börja genomföra förslagen. Nu är framtiden här. Projektet som har pågått i två år har haft som syfte att göra Kviberg till ett attraktivt område för idrott, hälsa och kultur. Nu avvecklas själva projektet och genomförandet tar fart. – Gestaltningsplanen ska ses om som ett underlag för fortsatt utveckling. När projektet avvecklas i april övergår arbetet i en genomförandefas – då är det upp till var och en ta hand om de delar som faller inom deras ansvarområde. Men vi på idrottsoch föreningsförvaltningen kommer förstås att fortsätta att jobba med utvecklingen av Kvibergs Park, säger Axel Peterson som är projektledare för Tillväxt Kviberg. Under de två åren som projektet varit igång har man bland annat byggt ett motionsspår och bildat 16

en samverkansförening. Nu har man planer för två nya mötesplatser. Den ena är ett torg med en angränsande multisporthall, världens största beachvolleybollhall (står klar sedan i höstas), fotbollsplaner, marknad och eventuellt en tennisanläggning. Den andra mötesplatsen är en aktivitetspark som kommer fungera som spontanidrottsplats, men även som en skolgård. – Vi har haft en bred och öppen dialog om placeringar och utformning av nästan allt på området - skidanläggningar, skolor, serveringar, trafiklösningar, motionsspår och entréer. På Kvibergs Park ska allt smälta ihop på ett behagligt sätt, fortsätter Axel Peterson. Andra aktiviteter som du kan hitta på området

är bland annat en klätterhall, idrottsmuseum, boulehall och tillskärarakademin. Av det nya är skidhallen något extra att se framemot. – Kanske jag hade hoppats att vi under de här två åren skulle fått se ännu fler verksamheter flytta in, men intresset är stort och det händer saker hela tiden. Den nya skidhallen som väntas stå klar 2014 kommer till exempel att bli fantastisk. En målsättning är att Kvibergs Park ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet. Det ska vara ett område som erbjuder idrott och aktiviteter för alla som vill. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Många aprildagar är det... Nu gläntar april och våren på dörren. Och påsken. Något många väntat på. För en del innebär det lov och för andra en härlig långhelg. Och vi hoppas att högtiden bjuder på lika fantastiskt väder som som förra året. Men i april firar vi inte bara påsk utan en hel del andra ting. Vi tackar mars månad och förbereder oss inför april genom att släcka alla lampor under en timme. Lördag den 31 mars klockan 20.30 är det dags för Earth hour, en manifestation som ska lysa upp energi- och klimatfrågor. Förra året deltog 135 länder och varannan svensk släckte. Första dagen i april är som varje år en riktig skojardag. Vi gör då vårt bästa för att lura våra nära och kära samtidigt som vi försöker undvika att själva bli lurade. Dagen efter, den 2 april, väljer vi istället att fira studenternas dag.

Den 8 april i år infaller Romernas nationaldag, samma dag som påskdagen. Den firas till minne av den första internationella romska kongressen som hölls den 8 april 1971 i London. Då erkände FN romarna som en internationell minoritetsgrupp. Den 22 april firas Jordens dag runt om i världen. Dagens firas framförallt i USA men även runt om i Sverige. Tanken med dagen är att uppmärksamma de stora miljöproblem som vi har. Dagen efter, den 23 april, är det dagen för alla

bokmalar. Då är det nämligen dags att fira Världsbokdagen. Det kommer att firas på stadens alla bibliotek med olika boktips, utställningar och överraskningar. Håll utkik på ditt biblioteks hemsida för att se vad som händer just där. Och som avslut på en förhoppningsvis fantastisk vårmånad firar vid kungens födelsedag och Valborgsmässoafton den sista april. Sen är vi redo att gå sommaren till mötes. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

BUREK…

…med nötkött, ost, spenat, potatis eller efter önskemål.

…meso, sir, krompir, zelje, prazan burek, sirov-zamrznut berek, peciva.

Hel rund

120:(1,3 kg)

Styckpris

40:(300 gr)

Öppettider:

Radnovreme:

Vardagar: 07.00–17.00 Lördag: 07.00–16.00 Söndag: Stängt

Radnim danima: 07.00–17.00 Subotom: 07.00–16.00 Nedeljom: Ne radimo

Tel: 031-21 48 56 – Dejan: 0707-941 711 – Goran: 0737-437 313 Hornsgatan 7 – Gamlestaden – 415 01 Göteborg 17


allmänt med kvibergs-staden – mars/april 2012

Minnessten. Göteborgs reste minnesstenen 1940 intill Nya Lödöses gamla kyrkan. Nya Lödöse grundades när staden fick sina stadsprivilegier 17 augusti 1473. 1624 bestämde kungen att invånarna i Nya Lödöse genast skulle flytta till Göteborg. Om de inte gjorde det skulle deras hus rivas. Göteborgs tillkomst betydde slutet för Nya Lödöse.

Nybygge på gammal stad När arkeologerna påbörjade sin grävning hittade de fornlämningar från den gamla staden Nya Lödöse. Frågan är nu om nya Gamlestaden ska byggas över Nya Lödöse. Att staden är föregångaren till Göteborg och att den etablerades på platsen redan på 1400-talet är det nog få som vet om. Och nu ska alltså det nya Gamlestaden byggas på samma plats som staden en gång låg. När arkeologerna påbörjade sin förundersökning hittade de både porslin och hushållsavfall från Nya Lödöse. Det berättar Västnytt i ett inslag från förra veckan. Efter att fynden hittats ställs nu beslutsfattarna inför en ny fråga som de måste ta ställning till.

Ska samhällsnyttan som ombyggnaden ger gå före de kulturhistoriska värden som platsen har? – Som arkeolog och historiskt intresserad tycker jag att det hade varit trevligt om man låtit staden vara kvar eller integreras i den nya stadsplanen på något sätt, att försöka lyfta den gamla staden som ingen i det närmaste känner till, säger arkeologen Mats Sandin till Västnytt. Det kommer bli en svår fråga att svara på för det råder delade meningar om vad som är bäst. – Jag tror det kan bli ganska svårt. Vi har andra

Hyr istället istället för köp Ingen kontantinsats - Enkelt - Kom in så berättar vi mer Inklusive service, vägtrafi vägtrafikskatt, försäkring och vinterhjul vinterhjul Inklusive

förutsättningar nu, mer trafik, buller och annat som vi måste ta hänsyn till, säger Ann Catrin Kärnä som är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret till Västnytt. Vad som händer med nya Gamlestaden och Nya Lödöse återstår alltså att se. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

Från

1.995 kr /månad 24 m ånader

Citroën C1 1.1 Comfort, 5 dörrar Citroën C3 70 HDi Comfort +900 kr/mån

Erbjudandet gäller endast utvalda lagerbilar och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,2-6,7/100km, Erbjudandet 4,2-6,7/100km, CO2 109-153gr/km 109-153gr/km

18

FRONTBILAR TAGENE

ÖPPETTIDER:

Tel: 031-577 400 Tagenevägen 32 A, 425 37 Hisings Kärra

Vardagar 9–18 Lördag, Söndag 11–15

www.frontbilar.se


®

®

bo- och fastighetsspalten Vi fortsätter i bospalten att ta upp frågor kring fastighetsköp och boende. Denna månad har turen kommit till Budgivning som vi får många frågor om. Om jag som köpare blivit intresserad av en bostad kan det finnas många frågor kring nästa steg, Budgivningen, och vad det innebär. Hur fungerar en budgivning? Vad finns det för regler? Etc. Vi har här försökt att belysa de vanligaste frågorna och svaren är utifrån hur vi själva jobbar och hur branschen generellt agerar.

®

®

S Stöd ö bröstcancerforskning ö c c r r n g

®

®

®

®

®

BG B G 900-59 900-5919 0 5 19 19

®

®

PG 900591-9 900 900591 00591 00 91 9 ®

®

® eller

Ring R g 0939-100 0 9 0 00 0 25 och skänk k 25kr 2

®

Bröstcancerföreningarnas Bröstc röstc ö ancerförening ncerförening c cerförening en ening n ngarnas rnas nas na a R Riksorganisation iksorg ksorg sorg s o anisation nisation is s n m r Bröstcancerfonden s r n administrerar ®

®

®

®

www.bro.org.se

®

Må väl så hörs vi i nästa nummer! Sebastian Stafnergård och Linus Stafner Fastighetsbyrån Partille/Göteborg Öst Kontakt: sebastian.stafnergard@fastighetsbyran.se

®

info@bro.org.se

Däckbyte

199:-

Tel: 08-546 40 530

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Kostnaden d dras sp på din n telefonräkning. t nräkning p Uppringningskostnad tillkommer.

Måste det bli budgivning? Det är alltid säljaren som bestämmer om bostaden ska säljas till högstbjudande eller inte. Föredrar säljaren att sätta ett acceptpris, det vill säga ett pris som säljaren har för avsikt att sälja bostaden till så gör vi naturligtvis det. Det framgår tydligt i bostadsannonsen. Vad innebär utgångspriset? Utgångspriset i våra bostadsannonser speglar ett uppskattat marknadsvärde. Det slutgiltiga priset kan dock skilja sig en hel del från det, beroende på efterfrågan och intresse. Det kan bli såväl högre som lägre. Finns det bestämda regler för budgivningen? Nej, budgivningen är inte reglerad i lag. Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant när det finns flera spekulanter på en bostad. Vem bestämmer över budgivningen? Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den ska gå till. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Vem upplyser mig om budgivningen? Mäklaren informerar spekulanterna om hur budgivningen kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna om dessa. Vad innebär öppen budgivning? Vid en öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till samtliga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Får den som lägger högst bud automatiskt köpa? Nej, det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja och till vilket pris. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Kan en spekulant lämna bud med särskilda förbehåll? Ja, en spekulant kan förena priset med olika villkor i sitt bud. Kan säljaren ångra sig? Ja, innan dess att ett köpekontrakt har skrivits, kan säljaren avbryta en påbörjad försäljning när som helst. Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Kan mäklaren lova någon att få köpa? Nej, mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen. Mäklaren ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter. Hur får säljaren veta mitt bud? Mäklaren måste alltid ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen – även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning ska väljas bort, det kan inte mäklaren göra. Kan jag höja mitt bud senare? Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen självklar rätt att få bjuda över någon annans bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att de olika spekulanterna tillåts höja sina bud. I nästa nummer tar vi upp en annan fråga, maila gärna in fler frågor på nedan e-postadress.

Däckförvaring

Olje Service från

Däckbyte & Snabbtvätt

För endast per säsong.

500:-

900:-

Oljebyte, inklusive Castrol helsyntetolja och oljefilter.

299:Skifte & däcktvätt ingår. Järnringen 58 – 433 30 Partille Telefon 031-44 65 80

Järnringen 58 – 433 30 Partille – Telefon 031-444 832

Järnringen 58 – 433 30 Partille Telefon 031-44 65 80

www.freshcar.se

www.freshcar.se

www.freshcar.se 19


sport med kvibergs-staden – mars/april 2012 Han växte upp i Gamlestaden och gick från Marieholm till IFK Göteborg 1932. Därefter blev Gunnar Löfgren sina blåvita kamrater trogna under en mycket lång tid. I mars gick han bort vid 101 års ålder. Gunnar blev bland annat svensk mästare 1935 och var vid ett antal tillfällen (5 a-kamper) uttagen i landslaget. Mest uppmärksammat blev dock när en man med moral tackade nej till att delta i nationens tjänst. Löfgren var uttagen till de olympiska spelen i Berlin 1936, men valde att bojkotta tävlingen för att visa sin avsky för nazismen.

Khaddi Sagnia.

Lynn Johnson.

Våra framtidshopp Utbytjejerna som siktar på OS Khaddi Sagnia och Lynn Johnson – två tjejer som ger Utby IK hopp. Långa hopp och hopp om framtiden. De är Sveriges bästa seniorer i tresteg och två väldigt lovande friidrottare. Khaddi Sagnia innehar juniorrekordet i tresteg både i Sverige och Europa. Lynn Johnson blev nyligen svensk mästare i samma gren. Att de är lovande talar sitt tydliga språk. Båda två började ganska sent med friidrotten och hann prova på en hel del andra sporter. Det var fotboll, basket och handboll innan de tillslut fastnade för friidrotten. – Jag började när jag var 13 år. Jag älskar att sporta och ha kul så jag testade friidrott och så gick mina syskon i det också. Då följde jag med på träningarna varje dag och såg vad de gjorde och blev intresserad, säger Khaddi Sagnia. Eftersom det var i Utby IK som Khaddis syskon tränade så det blev det också det naturliga valet för henne. Lynn började ett par år innan Khaddi, 20

också hon i Utby IK. Främsta orsaken till det var att det var klubben som låg närmst hemma. Det där med tresteg gick bra redan från början. – Jag började när jag var 11. Då hoppade jag längd och så sprang jag mest. Sen finns det en tävling som heter Götalandsmästerskapen och då tänkte vi att jag skulle testa tresteg där. Så jag gjorde det och kom trea. Efter det kände jag att det var min grej, säger Lynn Johnson. Khaddi höll också från början på med olika grenar inom friidrotten och gör till viss del fortfarande. Även om de är tresteg som hon satsar på. Och det var samma för henne, tresteg gick bra redan från första gången hon provade på. – Jag tävlade i massa olika grenar och så en dag så bara började jag hoppa. Och då kändes

det bra och gick bra. Så då tänkte jag att jag skulle fortsätta med det, säger Khaddi. De fyller båda 18 i år och har redan hunnit med att ta en hel del olika medaljer. De turas om att inneha juniorrekordet inomhus och slås om SMguld. Att det två bästa seniorerna i tresteg i Sverige tävlar för samma klubb kan vara en ren slump, eller så har de sporrat varandra till att bli bättre. Bäst. – Jo det blir konkurrens. När det är SM och så känns det mer som att det är en tävling mellan oss. Men vid landskamper och så måste vi stötta varandra. För då är det landet som går först, berättar Lynn. Från början tränade de i samma grupp, men för ett tag sen skulle gruppen delas upp och de


sport med kvibergs-staden – mars/april 2012 En guldtjej i BTK Linné. Grattis säger tidningen Kvibergsstaden till Ann Dönell Mårtensson. Då veteran-SM i pingis avgjorde såg hon nämligen till att vara bättre än alla andra i klassen för damseniorer, DS 50, och kan lägga ett guld till sin prissamling.

Blivande tungviktare på besök. 11 april blir det storfrämmande på Idrottsmuséet. Då kommer en smålänning, som är föreslagen att efterträda Lars-Åke Lagrell (till höger) som ordförande i svenska fotbollförbundet på besök till Kviberg. Det handlar om Karl-Erik Nilsson (till vänster), som gästar medlemsmötet.

FOTO:

fick då olika tränare. Men de tränar fortfarande i samma hall, Friidrottens hus, samtidigt. – Det är bra att vi har varandra så nära. Att man har någon som är lika bra så nära. Om jag till exempel springer mina intervaller och jag inte orkar, så kollar jag på Khaddi och känner att jag måste springa, förklarar Lynn. De följs även åt på andra håll. De går båda på Katrinelundsgymnasiet, som är ett idrottsgymnasium, och tränar under skoltid. De båda upplever att skolan visar en större förståelse för att de måste vara borta då och då på grund av tävlingar. Det var en av de stora anledningarna till att de valde just Katrinelundsgymnasiet. Khaddi tycker det fungerar bra att kombinera skola med så mycket träning.

– Det går jättebra. Skolan förstår om man ska tävla och måste vara borta. Och så har man tid innan träningarna att plugga. Lynn tycker däremot att det är lite jobbigare att få ihop träning, tävling och skolan. – Jag tycker det är jobbigt för jag hamnar mycket efter, för har man tre tävlingar på en månad så är man borta sammanlagt nästan två och en halv vecka. Det gör rätt mycket. Sen är det jobbigt att ha med sig böcker för man orkar inte riktigt ta tag i det när man är taggad för tävling. När vi frågar dem om målet med framtiden är de överens. OS i Rio de Janeiro 2016. Men innan dess vill de utvecklas som mycket som möjligt. – Självklart vill man bli så bra som möjligt som

Peter Appelgren.

senior. Det är roligt att vara bra nu med, men det är ändå som senior man vill vara bäst, säger Lynn Johnson. Khaddi vill utvecklas hela tiden. Steg för steg. Och hon har sitt knep för att bli sporrad och träna ännu hårdare. Det hjälper motståndarna henne med. – Jag blir pushad av kinesiskorna och fransyskorna. Det är de jag har i huvudet. Det är dem jag tänker på varje dag. Då pushar jag mig själv. Vi önskar dem all lycka till i framtiden och ser framemot att se dem hoppa i OS 2016. Kanske kan de då ta upp Sverige på pallen igen. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

21


tävla & vinn med kvibergs-staden – mars/april 2012

månadens sudoku

Ni vann trisslotterNaturlig växtkraft – det var lösningen på förra månadens kryss. Vi säger grattis till Anette Wolffram på Urmakaregatan, Gerd Enarsson, Kanngjutaregatan och Inge Nilsson, Kamgatan. Ni får vardera tre trisslotter med posten.

månadens korsord

Lösningen ska lämnas/skickas in senast 15 april. Skicka lösningen till: Tidningen Kvibergs-Staden Burggrevegatan 15 411 03 Göteborg Märk kuvertet ”Krysset vecka…” Vinnarna presenteras i april månads nummer av Kvibergs-Staden. Tre vinnare får vardera tre trisslotter.

Mars 2012 Namn: .............................. Adress: .............................. Postadress: .............................. Lösningen på februari-korsordet.

22


KORTEDALA

mat med kvibergs-staden – mars/april 2012

KORTEDALA

Erbjudande!

BILSERVICE HB

BILSERVICE HB

Bilservice & Bilhandtvätt

Vi tvättar bilen & 250:Byter däcken för

Almanacksvägen – 415 11 Göteborg Tel: 031-48 44 80 – Fax: 031-48 44 81 – Mobil: 0722-51 95 10

Tel: 031-48 44 80

Recond, Tvätt, Bilvård, Däckservice, AC-service & Rostbehandlingar.

Bilservice

15% Drop in!

Påskgodis på matbordet Påsk – då ska det förstås stå lite extra god mat på bordet. Vad säger om en läcker kycklingmeny, en strömmings– och ansjovislåda eller en hemgjord gubbröra. God spis.

Kyckling med dragonsås och Shiitakesvamp Ingredienser: (4 personer). 800 gram kyckling, lårfilé. 300 gram Shiitakesvamp. Pasta (gärna färsk bandpasta). Sås: 75 gram smör. 3 msk mjöl. 3 dl grädde eller mjölk. 1 dl Creme Fraiche Dragon (helst färsk). Salt. Så gör du: 1. Smält smöret och strö över mjölet till en fast boll. 2. Häll i grädden alternativt mjölken och rör om. 3. Tillsätt Creme fraichen och dragonen. 4. Låt koka ihop i några minuter, smaka av och tillsätt eventuellt mer vätska och dragon. 5. Under tiden såsen kokar ihop, stek kycklingen i stekpannan. 6. Koka upp pastavattnet och låt pastan koka, skall vara färdigt när kycklingen är färdig. 7. Stek Shiitake svampen ihop med kycklingen så allt är färdigt samtidigt. 5. Lägg upp pastan på tallriken, kyckling ovan och strö över Shiitaken. Häll såsen över kycklingen. Dryckesförslag: Ett gott vin lyfter smakerna ytterligare.

Strömminglåda med ansjovis Ingredienser: (4 personer). 25 strömmingar. Sås: 1 tsk tomatpuré. 1 dl grädde. 1 dl Creme Fraiche naturell. 1 knippe gräslök. i knippe dill. 1 gul lök. 2 burkar (á 125 gram) ansjovisfiléer i spad. Salt och peppar.

Sterners varma gubbröra Ingredienser: rödlök. 2 hårdkokta ägg. 2 burkar (a´ 125 gram) ansjovisfileer i spad. 0.5–1 knippe gräslök 1/2 knippe dill. salt och peppar.

Så gör du: 1. Sätt på ugnen 175 grader. 2. Ta bort eventuella ryggfenor. 3. Mosa ansjovisen med en gaffel, låt spadet följa med. 4. Skala och finhacka löken. 5. Blanda alla ingredienser till såsen i en bunke. 6. Lägg ner strömmingen försiktigt i bunkern och ställ in i kylen i någon timma. 7. Smörj en form och rulla strömmingen (till rullar) och med skinnsidan utåt. 8. Fyll formen med dessa strömming rullar och häll på resten av såsen i formen. 9. Sätt in i ugnen i ca 25 min eller tills den fått fin färg. 10. Servera direkt eller fungerar även om den blir ljummen till påskbuffén.

Så gör du: 1. Skala och finhacka rödlöken. 2. Finhacka äggen. 3. Dela ansjovisfileérna i små bitar. 4. Fräs löken och sedan ägghacket i stekpannan. 5. Tillsätt resten av ingredienserna och häll lite av ansjovisspadet (efter egen smak och tycke) och rör ihop allt försiktigt. 6. Servera genast med knäckebröd eller annat gott bröd efter er smak.

Dryckesförslag: En kall och immande öl.

Glad Påsk

Dryckesförslag: Ett glas öl med tillhörande kyld snaps.

23


Köpa ny bostad? UTBY

Hus i Utby med hörnläge! Utgångspris: 2 750 000:-

5 rok, varav 4 sovrum Boarea: 83 kvm, biarea: 82 kvm Avgift: 10.544:-/år Tomt: 572,6 kvm Trädgårdstomt, tomträtt

Byggt: 1949 Adress: Nålmakaregatan 1 Visas tors 22/3 17:15-18:15 ring/maila för tidsbokning & sön 25/3 11:00-12:00 öppen visning!

Sms:a: FB 5060-0036 till 72456 för beskrivning

2:A GAMLESTAN

Hus i mycket fint skick som passar perfekt för barnfamiljen. Kök, matplats och vardagsrum i en öppen planlösning. Altan i med sol hela dagen och uteplats med kvällssol. Det finns fyra sovrum, en tvättstuga och ett badrum. Snabbsök via webbnr: 5060-0036.

4:A KVIBERG

Utgångspris: 795 000:-

Adress: Lars Kaggsgatan 28D, 1 tr

Acceptpris: 1 850 000:-

Adress: Edwin ahlqvists väg 23

Boarea: 39,5 kvm Avgift: 2.534:-/mån inkl Värme, vatten och kabel-Tv

Ring för visningstid!

Boarea: 124,6 kvm Avgift: 6.388:-/mån Inkl Kabel-tv, exkl drift.

Ring för visningstid!

Sms:a: FB 5060-0055 till 72456 för beskrivning

Välkommen till denna fräscha mini-tvåa med bra läge i Gamlestaden. Lägenheten har genomgående fina golv, ljusa nymålade väggar och en härlig balkong i soligt söderläge med utsikt över en stor gräsmatta. Låg avgift, nära till affär och spårvagn med bara 9 min till Gbg centrum. Välkommen på visning! Snabbsök via webbnr: 5060-0055.

Sms:a: FB 5060-24355 till 72456 för beskrivning

Hemtrevligt och renoverat parhus med gavelläge! Entréplan med öppen planlösning och utgång till trädgård och härlig uteplats i soligt läge. 3-4 sovrum, snyggt kök och fräscha badrum gör detta ett drömboende. Carport och förråd på uppfarten. Föreningen har långtgående planer på att genomföra ett friköp! Snabbsök via webbnr: 5060-24355.

fastighetsbyran.se | Göteborgsvägen 65, Sävedalen. Tel: 031-26 90 00

Tidningen Kvibergs-Staden nr 3 Mars 2012  

Gamle­staden, Bellevue, Södra Kortedala, Kviberg, Utby

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you